Genetisch gemodificeerde mensen: wat zou er mis kunnen gaan?

Door de jaren heen heb ik al veel verhalen gelezen / vertaald over vaccineren. Dit onderstaande artikel resoneert dan ook met de video die ik al meer als 8 jaar geleden had gezien en ook samen met mijn dochter heb zitten bekijken. Samen met haar, … omdat ik zeker wil weten dat ze ZELF ook de conclusie is gekomen dat ze dit nooit meer moet doen, EEN VACCINATIE nemen, en toch is dit nog een keer gebeurd. OVERDONDERD door de “expertise” van de dokter, een gehersenspoelde huisarts die daarmee een extra vakantie kan verdienen. Ik was niet blij, … om een understatement te gebruiken. Laat je nooit, nimmer en te nooit vaccineren want je weet absoluut niet in welke mate de EXPERIMENTEN op mensen al doorgevoerd zijn in de vaccins. Jij ben al jaren het proefkonijn, met medicijnen, chemotherapie, overbodige operaties, levende orgaan donor en zeker met vaccinaties. Eugenetica het kunstmatig knutselen aan je DNA. Genetische modificatie van je lichaam. De video staat weer onderaan het artikel. 2.5 uur is de beste investering in je toekomst, je toekomstige levensgeluk – Henk


Genen, genen, genen: hype, hype, hype.

Ik kijk zo naar genetisch gemodificeerde mensen; maar eerst de achtergrond van de grote genen hype en propagandabewerking-

Kanker.

De oorlog tegen kanker heeft een beeld van hoop geschetst: genetische oplossingen. Dit ondanks het feit dat er over de hele linie geen succesvolle genetische behandelingen zijn voor enige vorm van kanker bij de mens. De focus op genen is een afleiding van voor de hand liggende oorzaken van kanker in het milieu: industriële chemicaliën, verontreinigende stoffen, pesticiden, voedseladditieven en zelfs farmaceutische producten.

Deze nutteloze menselijke genen-fix heeft een directe parallel in voedselgewassen: verander planten zodat ze kunnen groeien, ondanks ze te laten doordrenken met giftige pesticiden. Grote mislukte GGO-gewassen, verminderde voedingswaarde van dergelijke gewassen en de opkomst van superweiden zijn echter drie redenen waarom het gen model niet werkt.


Bron artikel: Genetically modified people: what could go wrong? 
Door Jon Rappoport


Zo is het ook met menselijke kanker: “laten we de genen van mensen aanpassen en ze zullen ongevoelig zijn voor de milieurampen van chemicaliën die kanker veroorzaken.”

Met andere woorden, de fantasie stelt voor dat mensen op een dag in een giftige soep kunnen leven die door mega-bedrijven is gemaakt en zelfs gedijen, omdat ze genetisch zijn veranderd. Er is geen reden onder de zon om dit te geloven. “Vertrouw ons. Zelfs als milieutoxines genmutaties veroorzaken die kanker veroorzaken, kunnen we die mutaties gewoon annuleren door een betere menselijke techniek. “

Belachelijk.

Dit is hetzelfde als zeggen dat je ziektes kunt genezen die door ziektekiemen worden veroorzaakt, hoewel het immuunsysteem van mensen ernstig en chronisch wordt aangetast. De gehele kankerindustrie bestaat om de bedrijven te beschermen die producten maken die kanker veroorzaken.

Ik heb deze punten gepresenteerd tijdens radio-interviews, en ik maak ze hier weer, omdat belangrijke nieuwsmedia verdacht stil zijn; ze maken deel uit van de kankerindustrie en zijn verplicht positief te berichten voor de kankerverwekkende bedrijven die grote blokken reclame kopen.

In de zogenaamde onderzoeksgemeenschap kunnen wetenschappers hun wielen laten draaien en subsidies ontvangen om experimenten met genen en muizen en ‘cellijnen’ (*) voor altijd te doen en hoeven nooit te voorschijn te komen met resultaten die levens zullen redden. (*) (Opmerking: wist je trouwens dat er een enorm, algemeen schandaal is met ‘cellijnen’? Hierover meer.)

Deze wetenschappers en hun bedrijfsmeesters kunnen kleine tumordalingen aankondigen. Maar er verandert niets. De oorlog tegen kanker is een oorlog tegen mensen.

Ervan uitgaande dat gen beschadiging kanker kan veroorzaken, kan de activerende gebeurtenis optreden als gevolg van in contact komen met milieutoxines. Met andere woorden, de toxische effecten op genen zullen blijven toenemen, ongeacht hoeveel onderzoek wordt gedaan naar de samenstelling en dispositie van de genen zelf.

Veel kankeronderzoek ontdekt inderdaad giftige oorzaken – en het is in het belang van bedrijven die deze verbindingen in de wereld uitspuwen om hun criminele schuld te verbergen. Wat is een betere manier om dat te bereiken dan door te stellen: “kanker zit helemaal in de genen.”

Kijk naar de gigantische biotechbedrijven zoals Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta. Op de een of andere manier zijn ze allemaal betrokken bij chemisch EN genetisch onderzoek en productie.

Ze bevinden zich dus in een uitstekende positie om de chemische vernietiging die ze veroorzaken te deflecteren door “de grenzen van gen onderzoek” te verleggen.

“Het draait allemaal om de genen.”

Hype. Hype. Hype.

Dr. Samuel Epstein, die een groot deel van zijn leven wijdde aan het onderzoek naar milieutoxines, schreef: “We verliezen de oorlog tegen kanker. Het verbod op nieuwe carcinogene producten, vermindering van gifstoffen in gebruik en wetenswaardigheden – dit zijn enkele wetsvoorstellen die de kankerepidemie kunnen omkeren. “ Maar dat zou slecht zijn voor het bedrijfsleven. De oplossing? Promoot eindeloos het idee dat genen en alleen genen de oorzaak van kanker zijn.

Het grote plaatje? De grote fout? Stel je een wereld voor die verdrinkt in allerlei soorten vervuiling, en topwetenschappers zeggen: “Maak je geen zorgen, als het op kanker aankomt, hebben we het onder de knie. Tweak dit gen, tweak dat gen, en poof, kanker heeft nooit een kans. Of als u kanker krijgt, kunnen we daar gaan en de cruciale genen opnieuw positioneren en de ziekte uitschakelen. Kijk, je kunt in een chemische soep leven en nooit negatieve effecten voelen … “

Genen. Op hoog niveau, hoogvliegende, high-minded, high-tech antwoorden voor de problemen waarmee we worden geconfronteerd.

Wat? De wetenschap is niet solide? De propaganda is van muur tot muur? Maak je geen zorgen, wees gelukkig. De beste geesten zullen met oplossingen komen. Gewoon afwachten. De grote ontdekkingen liggen voor het grijpen.

En ik heb appartementen te koop op Jupiter. Kom maar.

Autisme.

Je kunt dezelfde soort gen-drukte zien als het gaat om autisme, waarvan veel onderzoekers, op basis van geen echt bewijs, beweren dat het “zeker een genetische ziekte” is.

Deze bewering dekt het feit dat gelukkige en gezonde kinderen, kort na het ontvangen van een vaccinatie, verwoestende neurologische schade ervaren, leidend tot een diagnose van autisme.

Maar ga daar niet heen, kijk daar niet, praat niet over vaccins. Nee, luister in plaats daarvan naar de opklimmende experts, die zeggen dat het toeval was dat een vaccin werd gegeven en dat het leven van een kind werd vernietigd. Zie je, wat er echt gebeurde was: een foutieve genreactie begon op hetzelfde moment als het vaccin. Een groot toeval. Niets te maken met het vaccin. Zeker niet.

In werkelijkheid is het dominante paradigma van de machtsstructuur van deze wereld: zweverige-verhalen. Verkoop grote cover verhalen en blijf ze verkopen. Gebruik ze om lopende misdaden te verbergen. “Het zijn de genen” is de nieuwste en beste verhulling.

Sommige van de grootste, best opgeleide leugenaars op de planeet gebruiken het elke dag.

Vaccins.

Dit is het volgende grote ding: geïnjecteerde genen die functioneren als vaccins. De hype is overdreven. Natuurlijk geven wetenschappers toe dat deze geïnjecteerde genen zich in het lichaam zullen integreren en de genetische samenstelling permanent zullen veranderen.

Als je dat idee leuk vindt en vertrouwt, heb ik appartementen in de kern van de zon te koop. Lage prijzen.

De referentie is New York Times, 3/9/15, “Protection Without a Vaccine.” (Bescherming zonder te vaccineren) Het beschrijft de grenzen van onderzoek. Hier zijn de belangrijkste citaten die het gebruik van synthetische genen illustreren als “bescherming tegen ziekte”, terwijl de genetische samenstelling van mensen wordt veranderd. Dit is geen science fiction:

“Door synthetische genen af ​​te leveren in de spieren van de [experimentele] apen, zijn de wetenschappers de dieren wezenlijk aan het herstructureren om weerstand te bieden tegen ziekten.”

“‘The sky’s the limit’, zei Michael Farzan, een immunoloog bij Scripps en hoofdauteur van de nieuwe studie.”

“De eerste menselijke proef op basis van deze strategie – genaamd immunoprofylaxe door gen overdracht, of I.G.T. – is aan de gang, en een aantal nieuwe zijn gepland. “

“I.G.T. is totaal verschillend van traditionele vaccinatie. Het is in plaats daarvan een vorm van gentherapie. Wetenschappers isoleren de genen die krachtige antilichamen tegen bepaalde ziekten produceren en maken vervolgens kunstmatige versies. De genen worden in virussen geplaatst en in menselijk weefsel geïnjecteerd, meestal spierweefsel. “

Hier is de clou: “De virussen vallen menselijke cellen binnen met hun DNA-lading en het synthetische gen is opgenomen in het eigen DNA van de ontvanger. Als alles goed gaat, instrueren de nieuwe genen de cellen om krachtige antilichamen te produceren. ”

Lees dat nog eens: “het synthetische gen is verwerkt in het eigen DNA van de ontvanger.” Wijziging van de menselijke genetische samenstelling. Niet alleen een “bezoek.” Nee een “Permanent verblijf.”

Het Times-artikel toont Dr. David Baltimore (Nobelprijswinnaar en voorzitter van het organiserend comité voor de Tweede Internationale Top over menselijke genoma bewerking – die net in Hong Kong is gesloten) voor een mening:

‘Toch zegt dr. Baltimore dat hij voor ogen heeft dat sommige mensen misschien wantrouwend staan ​​tegenover een vaccinatiestrategie die inhoudt dat ze hun eigen DNA moeten veranderen, zelfs als het een mogelijk dodelijke ziekte voorkomt.’

Ja, sommige mensen zijn misschien achterdochtig. Als ze twee of drie werkende hersencellen hebben.

Laten we dit verder nemen. Onder de dekking van het voorkomen van ziekte (let op: alle goede geheime operaties drijven een lovend doel om hun ware bedoeling te verbergen), vaccins zijn ideale dragers voor alle soorten genen die permanent in de menselijke structuur zouden worden opgenomen.


De enorme hoeveelheid propaganda over vaccins en de daaruit voortvloeiende dwingende wetten die vaccinatie afdwingen (zonder angst voor aansprakelijkheid), creëren een krachtig kanaal waarlangs re-engineering bij uitstek mogelijk is.


Synthetische genen geïnjecteerd in miljarden mensen zouden een groots experiment vormen om een veranderde soort te creëren.

Dit grootse experiment kan worden gecompartimenteerd. In het geheim zullen bijvoorbeeld genen 1-6 in groep A in geolocatie I worden geïnjecteerd. Genen 7-12 zullen in groep B in groep II worden geïnjecteerd. Enzovoorts.

Ontvangers van vaccins zullen worden onderworpen aan voortdurende bewaking om de resultaten te meten. Onder verschillende voorwendselen zullen leden van deze groepen naar klinieken worden gebracht voor examens en tests, om markers te ontdekken die naar verluidt de reacties van hun lichaam op de genetische veranderingen onthullen.

Zijn deze mensen sterker of zwakker? Vertonen ze tekenen van ziekte? Melden ze gedragsveranderingen? Via surveillance en testen kunnen allerlei soorten informatie worden verzameld.

Natuurlijk is er geen geïnformeerde toestemming. De menselijke proefkonijnen weten niet wat hen wordt aangedaan.

En wat zijn de doelstellingen van dit gekke onderzoeksprogramma? Ze zouden variëren. Op een vereenvoudigd niveau zouden er twee zijn. Maak zwakkere en meer volgzame en meer gehoorzame en meer afhankelijke mensen. Aan de andere kant, creëer sterkere en gezondere en intelligentere en meer getalenteerde mensen. Het is duidelijk dat de resultaten van de laatste experimenten zouden worden toegepast op de ‘uitverkorenen’. En duidelijk, een deel van dit onderzoek zal binnen het leger worden uitgevoerd. Geheimhouding is gemakkelijker te onderhouden en het streven om “betere soldaten” te produceren is een lange termijn doel van het Pentagon en zijn onderzoeksteam, DARPA.

Een globaal vaccin experiment van het type dat ik hier beschrijf, heeft een andere bonus voor de planners: die mensen die ziek worden of sterven, kunnen worden afgeschreven omdat ze hebben geleden aan verschillende ziekten en aandoeningen die “niets met vaccins te maken hebben.” reeds SOP (standaardwerkwijze) voor het medische kartel.

Het aantal slachtoffers, in dit grootse experiment, zou de Brave New World ontwerpers niet aangaan. Zoals ik uitvoerig heb gedocumenteerd, vernietigt het Amerikaanse medische systeem al 2,25 miljoen mensen per decennium (een voorzichtige schatting), als gevolg van door de FDA goedgekeurde medicijnen en mishandeling in ziekenhuizen. Grote media- en regeringsleiders, zich bewust van dit feit, maar hebben er niets aan gedaan.

Genetisch gemodificeerde mensen.

Hier is een citaat van Princeton moleculair bioloog, Lee Silver, de auteur van Remaking Eden. Het geeft je een idee van hoe belangrijk genetici denken over een ontwikkelde toekomst:

“De GenRich – die goed is voor tien procent van de Amerikaanse bevolking – [zullen] allemaal synthetische genen dragen. Alle aspecten van de economie, de media, de entertainmentindustrie en de kennisindustrie worden gecontroleerd door leden van de GenRich-klasse …

“Naturals [ongewijzigde mensen] werken als laagbetaalde dienstverleners of als arbeiders. [Uiteindelijk] zullen de GenRich-klasse en de Natural-klasse volledig gescheiden soorten worden zonder mogelijkheid om te kruisen, en met zoveel romantische belangstelling voor elkaar als een huidige mens zou hebben voor een chimpansee.

“Velen denken dat het inherent oneerlijk is voor sommige mensen om toegang te hebben tot technologieën die voordelen kunnen bieden, terwijl anderen, minder welgesteld, worden gedwongen om afhankelijk te zijn van toeval alleen, [maar] de Amerikaanse samenleving houdt zich aan het principe dat persoonlijke vrijheid en persoonlijke fortuin zijn de belangrijkste determinanten van wat individuen mogen en kunnen doen.

“Inderdaad, in een samenleving die individuele vrijheid boven alles waardeert, is het moeilijk om een ​​legitieme basis te vinden voor het beperken van het gebruik van repro [grammed] -genetica. Ik zal beweren dat het gebruik van reprogene technologieën onvermijdelijk is. [W] het is ons goed of niet, de wereldmarkt zal oppermachtig zijn. “

Hier is nog een juweeltje, van Gregory Stock, voormalig directeur van het programma in Medicine, Technology and Society aan de UCLA School of Medicine:

“Zelfs als de helft van de soorten ter wereld verloren zou gaan [tijdens genetische experimenten], zou er nog steeds een enorme diversiteit overblijven. Wanneer degenen in de verre toekomst terugkijken op deze periode van de geschiedenis, zullen ze het waarschijnlijk niet zien als het tijdperk waarin de natuurlijke omgeving verarmd was, maar als het tijdperk waarin een overvloed aan nieuwe vormen – sommige biologische, sommige technologische, sommige een combinatie van de twee-soorten op het toneel. We dienen onszelf, maar ook toekomstige generaties, het beste door ons te concentreren op de kortetermijngevolgen van onze acties in plaats van onze vage ideeën over de behoeften van de verre toekomst. “

“Ethiek.”

Merk op dat deze twee bekende wetenschappers het hebben over “ethiek.” Het is belangrijk om te beseffen dat een aanzienlijk aantal van dergelijke experts hun eigen extreem eigenaardige (op zijn zachtst gezegd) versie hebben van wat goed en fout is.

Met vaccins die de menselijke genetische make-up aan de horizon permanent veranderen, en gezien de voorliefde van bedrijven en overheidsinstanties voor geheimhouding, zijn we al in de Dappere Nieuwe Wereld. Het is geen ver vooruitzicht.

Elke genetische innovatie is erop gericht om ons dichter bij een wereld van stimuleringsreacties te brengen, en verder weg van de vrijheid.

Daarom wordt de verdediging van vrijheid steeds belangrijker.

Die strijd komt neer op degene die controleert, ja, de filosofie en de wetenschap. Is elk mens slechts en slechts een systeem dat wacht om opnieuw te worden ontworpen, of is het iets veel, veel meer, dat een fysieke vorm bewoont?

We weten al wat de overgrote meerderheid van hersenonderzoekers en genetici geloven, evenals de regeringen en bedrijven en universiteiten en stichtingen die belangrijke beslissingen nemen.

Tegenwoordig wordt het faculteitsafdeling van de universiteit als het minst belangrijke beschouwd, het meest nutteloze, een aanhangsel dat wacht op mensen met wijsheid om het uit zijn lijden te verjagen en het af te maken … is de afdeling filosofie.

Dat laat ons toe om het argument en de weerstand op te nemen.

Geen Lee Silver bij Princeton of Gregory Stock of Bill Gates of George Soros of David Rockefeller of de paus of Stephen Hawking of Monsanto of Dow of PBS of FOX of socialisten of communisten of liberalen of conservatieven of wat wackadoodle op Harvard of MIT of UCLA.

Wij.

Wij.


Has China arrested its scientist who claimed to have genetically engineered human babies?