Fukushima Kernramp Japan


Belangrijk om te weten over radioactieve straling
Japanse doofpot incidenten kerncentrales 

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

09-06-2012 Fukushima in de doofpot
Goed geïnformeerde mensen weten inmiddels al wel dat we door de media en overheid totaal in het duister worden gehouden over het stralingsgevaar van Fukushima. – Wat kun jij daar echter aan doen om jezelf te beschermen? — Als er een oplossing bekend is en de overheid en de media zwijgen dan mag dit gerust een regelrechte misdaad genoemd worden. In Japan gingen 150 persbulletins de deur uit naar alle belangrijke media. Geen ENKELE reactie! Het zou in de zeer nabije toekomst wel eens tot meer dan 1 miljoen doden door kanker kunnen leiden alleen al in Japan volgens stralingsexperts. De boodschap in deze video is duidelijk: wantrouw de media, de overheid en een groot deel van de medische wereld alleen al vanwege hun huidige inactieve gedrag! Alle metingen naar stralingsgevaar zijn stopgezet en daar zal best een goede reden voor zijn. Men wil niet dat wij weten hoe hoog deze is geworden. Zie video: http://www.youtube.com/watch?v=aX8c81N_6vI

Bescherm jezelf tegen radioactieve straling
Ook in Nederland is het belangrijk om maatregelen te nemen, de straling heeft namelijk effect op de gezondheid in de gehele wereld via de lucht het water en de voedingsketen. Vooral dat laatste, want waar wordt de voeding of grondstof gekweekt die in onze supermarkt ligt. De stralingsnormen waaraan voeding moet voldoen is na de ramp in Fukushima met de factor 1 milli sievert naar 20 milli sievert naar boven bij gesteld. Enkele weken nadat de ramp plaatsvond leerde ik al dat Schindlers mineralen landbouwgrond beschermt tegen radioactieve straling en werd de volkstuin daarmee behandeld. Nu ik meer kennis heb verworven over de kracht van vitamine C ter bescherming van stralingsziekten zijn we begonnen met het preventief innemen van vitamine C volgens de … methode (zie video) Dit kun je thuis doen en is eveneens een zeer krachtig middel tegen allerlei ziektes waaronder de nummer #1 killer in de wereld! Deze zogenaamde liposomale vitamine C maak je thuis met simpele middelen. Je hebt nodig ascorbine vitamine C – lecithine en een ultrasonic cleaner die de vitamine C een hogere orale opname geeft dan intravenous injecties. Zie video: http://www.youtube.com/watch?v=1cBp879mfg

I “Remineralization protects not only soil and plants from radioactivity, but humans, too. Supplying abundant minerals especially trace elements to the human body improves radiation tolerance, immune system integrity and radiation exposure recovery.” –David YarrowIn the years leading up to Chernobyl, some dairy farmers in Austria were using remineralization as a part of their operations. They added rock dust to liquid manure as well as combining it with compost, thereby removing odors and greatly increasing soil biota. As a result, cows had twice the normal lifespan and produced much more milk. Amazingly enough, after Chernobyl, the cheeses that were remineralized (as well as biodynamic cheeses) measured no radioactivity whatsoever. Austrians would stand in long lines in order to buy these safe, remineralized products.http://remineralize.org/

Al zoekende op de term: Connect the dots, stuitte ik op deze video. Kijk en onderzoek verder of dit een mogelijkheid zou kunnen zijn waardoor de kernramp mogelijk is onstaan. 

Alle Japanse kerncentrales gaan dicht. (06-09-2011)
De Japanse minister van Handel en Industrie heeft gezegd dat alle kerncentrales van het land gesloten zullen worden naar aanleiding van de kernramp in Fukushima, zo meldt persbureau RIA Novosti. Yoshio Hachiro, de nieuwe Japanse minister van Handel, zei dat het land in de toekomst ‘nul’ kernreactoren zal hebben.

13-06-2011 Worden wij weer voorgelogen aangaande de mega aardbeving die de kernramp veroorzaakt ….. zou hebben? Waarom was er zo weinig of zelfs geen enkele schade in de steden die slechts 48 kilometer van episch centrum. Bij een 9.0 aardbeving zou er schade moeten zijn tot op 1.000 kilometer. Wisten daarom mensen niet dat er een mega tsunami op komst was en wat was het dan wat die tsunami heeft veroorzaakt? 

Als je jezelf gaat verdiepen in de feiten gaat niet dit verhaal maar de officiële lezing van de overheid op een samenzweringstheorie lijken! 

http://www.abeldanger.net/2011/05/japan-earthquake-registered-only-667.html

24-04-2011: Fukushima, wat we niet weten?
… wat we niet weten is wat ze niet meten! Er komt veel vrij radioactief materiaal vrij tijdens de uitstoot bij de Fukushima kernramp en slechts een deel daarvan wordt gemeten. We horen van de uitstoot van jodium en cesium maar niets over de hoeveelheid uitstoot van tritium, uranium en plutonium deeltjes die extra gevaarlijk zijn omdat het alpha-zenders zijn. Het is als met een weersvoorspelling waarbij men een waarschuwing geeft voor hevige regen maar niet over mist, sneeuw en ijzel. Je moet op jacht naar deze gegevens zo slecht is de nieuwsvoorziening op dit punt. Wellicht om paniek te voorkomen (?) maar er is aan de nieuwsvoorziening en feitenverstrekking iets serieus mis! Radioactiviteit wordt al aangetroffen in de borstvoeding voor baby’s in Japan maar de overheid zegt dat dit niet alarmerend is (!) Intussen eten mensen lichtelijk radioactief besmette voeding, lichtelijk besmette melk en water, ademen lichtelijk besmette lucht in. Maar hoe zal men over zes maanden of tien jaar praten over wat men nu lichtelijk pleegt te noemen, als de feiten bekend worden! De optelsom van langdurige lage radioactieve blootstelling over langere tijd is even gevaarlijk als een korte hevige blootstelling wijzen rapporten uit. Ongeboren kinderen zijn het meeste vatbaar voor radioactieve straling vanwege hun snelle celgroei. Met de gemeten hoge waardes gaan zich hier afschuwelijke zaken ontwikkelen en aftekenen in de zeer nabije toekomst. De medische wetenschap kan geen slechtere taak uitvoeren dan men nu op dit moment doet door geen serieuze waarschuwingen af te geven ten aanzien van de huidige gevaren van de voedingsketen tot ver buiten Japan en mogelijk de gehele wereld.
Bron: http://blog.imva.info/medicine/radioactive-currents-winds

21-04-2011 Radioactieve stoffen verspreiding over de gehele wereld (YouTube video animatie)15-04-2011: Eindelijk heeft men Fukushima de zelfde gevaren status ‘7’ gegeven die Tsjernobyl had. Alleen is hier het gevaar nog groter i.v.m het gebruik van plutonium. In de VS wordt inmiddels radiatie gevonden in de melkIn Tokyo zijn er mensen die de stad verlaten, niet vertrouwend op de informatie die de Japanse overheid verstrekt! De overheid neemt een groot risico door de evacuatiezone niet te vergroten! Ook in Europa is alle voeding niet meer veilig. 

Meer info (Engelstalig) In the United States EPA data show rising levels of Iodine-131, Cesium-134, and Cesium-137 up to 300% of maximum limits. Hawaii milk samples showed radiation 800% above normal for Cesium-134, 633% for Cesium-137, and 600% for Iodine-131. Water contamination measured over 20 times acceptable levels. Mainland amounts are also rising, including in air, soil, grass, milk, spinach, strawberries, and other foods.

09-04-2011: 
Langzaam maar zeker eist het nieuws weer andere zaken op en verdwijnt Fukushima weer naar de achtergrond. In Japan zijn er echter vele duizenden die vermist blijven, het land ligt in puin over een groot gebied. Vele mensen zullen nooit meer naar hun eigen stekje kunnen terug keren. Onder de arbeiders van de centrales zullen op korte termijn mensen ziek worden en sterven. Vele mensen zullen over lange tijd ziek worden als de wereld Fukushima al weer lang vergeten is zullen er mensen blijven sterven … omdat de overheid het niet nodig vond de veiligheid zone te vergroten, te waarschuwen voor de werkelijke hoogte van de straling.. Een ramp die inmiddels al lang groter is als Tsjernobyl, … alleen wordt dit niet toegegeven!

07-04-2011: Nieuwe grote aarbeving gemeld in Japan van 7.1 op de schaal van Richter. Dit zegt Wikipedia hierover: Grootschalige paniek; mensen trachten in paniek naar buiten te komen; acuut levensgevaar in veel gebouwen; alleen sterke gebouwen blijven staan; grond kan helemaal openscheuren; sommige bomen ontwortelen; vaak honderden doden en gewonden; gas- en waterleidingen breken; gedeeltelijk catastrofale gevolgen; aan kusten grote vloedgolven mogelijk.

05-04-2011
 Straling evacuatiezone 4 x hoger als Chernobyl 
‘Er zijn dus plaatsen die ver buiten de evacuatiezone liggen die vanwege de hoge radioactieve straling eveneens geëvacueerd zouden moeten worden. In Chernobyl was de straling in de uitsluitingszone 500.000 becquerels per m2, in Japan is de straling dus vier keer zo hoog!

03-04-2011:
 De Universiteit van Berkley (Californië) zegt dat de straling in het regenwater bij San Francisco maar liefst 181% hoger is dan de toegestane limiet in drinkwater (1). Wie zegt dat we in Europa niet op exact dezelfde wijze worden voorgelogen?

02-04-2011:
 Greenpeace meet extreme hoge radiatie op 40 kilometer van Fukushima. Waarom worden de mensen niet uit deze regio geevacueerd? – Er worden nu op verschillende plaatsen stralingniveau’s gemeten die dubbel zo hoog zijn als die van de Tsjernobyl ramp! – Personeel wordt aan het werk gezet zonder voldoende meters zodat ze zelf niet weten hoeveel gevaar ze lopen op bepaalde plaatsen (video) – Gezien de analyse van de bodemmonsters begint er een sterk vermoeden te komen dat reactor 3 die het gevaarlijke plutonium als brandstof gebruikt al sinds 14 maart in de melddown status verkeerd! TEPCO wordt intussen steeds weer gesommeerd door de overheid om de geconstateerde stralingsniveau’s naar beneden bij te stellen omdat de overheid denkt dat er fouten gemaakt worden in de TEPCO metingen (?)

01-04-2011 Morgen is het springvloed in Japan en men verwacht dat veel van de 16.000 vermisten nog zullen aanspoelen. Het leger wordt ingezet bij de zoekactie. De Japanse overheid heeft een belang genomen in TEPCO. Intussen duiken er ook andere verhalen op …

31-03-2011 Japanse overheid geeft nu toe dat de ramp niet meer onder controle is te krijgen en men Fulushima 1 – 2 – 3 – 3 en 4 met zand en beton gaat afdekken waarmee men – HOOPT – de ramp zo veel mogelijk te kunnen beperken. De zee rond de centrale vertoont echter al een zeer grote mate van vervuiling 
Super voeding, suppletie en ontgiften wordt voor veel mensen weer een belangrijk issue

Consumentenorganisatie foodwatch roept de Nederlandse overheid met klem op om de normen voor radioactiviteit in voedingsmiddelen niet op te rekken. De zusterorganisatie in Duitsland heeft ontdekt dat de Europese normen voor de grenswaarden van radioactiviteit van levensmiddelen afgelopen weekend naar boven zijn bijgesteld met een noodverordening. De verruiming geldt voor producten uit Japan, dat nu al twee weken kampt met radioactieve besmettingen op land en in zee na een meltdown in de kerncentrale Fukushima Daiichi.

29-03-2011 Samples die op de centrale zijn genomen vijf dagen geleden tonen plutonium in de bodem op het Fukushima complex. Sommige millieu activisten die normaal zo snel zijn als het aankomt op global warming en Co2 uitstoot doen nu hun best om het gevaar van de kernramp te bagatelliseren. Wiens brood men eet …..! George Monbiot schreef zelfs vorige week een artikel voor de Guardian getitteld: Why Fukushima made me stop worrying and love nuclear power!

28-03-2011 Mogelijke meltdown van eenheid 2 in Japan

De straling rond de centrales is dermate hoog opgelopen dat werken aan de koelsystemen onmogelijk is geworden. 1.000 milliesievert per uur worden er gemeten wat onmenselijk gevaar oplevert. Intussen komen er steeds meer meldingen binnen uit andere landen van radioactieve metingen. Het wachten is nu op ververhogen naar de factor 7 gevarenstatus van Fukushima en het nemen van drastische maatregelen door de centrales in beton en zand te gaan afdekken. Maar of men deze maatregelen nu al neemt?

27-03-2011 Meer en meer berichten komen er uit Japan dat de situatie totaal uit de hand aan het lopen is. Ongekend hoge straling die vervolgens weer tegengesproken wordt door Tepco en de Japanse overheid zonder de officiele cijfers bekend te maken. Verwaring dus die alleen maar leidde tot achterdocht, wantrouwen en speculaties. Mogelijk gaat het nog weken of zelfs maanden duren. De vraag kan gesteld worden; Kunnen we de instanties nog wel vertrouwen?

26-03-2011 Alex Jones rapporteert op zijn website: Toen men in China een kernproef deed was binnen een week bij een hert 5000 kilometer verderop in Canada iodine 131 gevonden in de schildklier. terwijl men het in de lucht en vegitatie niet kon vaststellen. (Rosenthal E. Radiation, “Once Free, Can Follow Tricky Path,” The New York Times, March 21, 2011) De boodschap van onze internationale overheden is: “Don’t worry, be happy” Vele studies tonen dat ook lage dosissen radioactieve stoffen het aantal kanker gevallen bij kinderen doet toenemen!

De Japanse overheid heeft de bewoners van de 20 tot 30 kilometer ‘veiligheidszone’ gevraagt om vrijwillig dit gebied te verlaten (ontruimen). Inmiddels zijn er ook ‘vermoedens’ dat reactor 3 met de gevaarlijke plutonium een lekke mantel heeft. (Waar moet anders die zeer hoge straling vandaan komen?) Het water dat uit de centrale lekt heeft een 10.000 keer hogere stralingswaarde dan bij de andere kerncentrales. 

We zijn nu precies twee weken na de eerste berichten over de ramp, mensen en de media hebben hun focus al weer verlegd naar Libie maar in Japan ziet het ernaar uit dat de bewoners van de inmiddels 30 kilometer ‘deadzone’ nooit meer naar hun huis terug kunnen keren!

25-03-2011 Beide cantrales 5 en 6 die tot op heden geen problemen vertoonden lekken nu ook. In Tokyo en omgeving viel gisteren gele regen en de autoriteiten wisten te melden dat dit pollen waren maar dat zeiden ze ook bij Tsjenobyl waar het zelfde fenomeen plaatsvond. In Tsjernobyl bleek het te gaan om een mix van iodine-131, caesium-137, strontium-90 and plutonium-239 wat zich in de gele regen bevond. (Bron Alex Jones) Is het nu slechts wachten tot de verhoging naar Alarmfase 7 voor Fukushima – gelijkwaardig aan Tsjenobyl?

24-03-2011 Ondanks dat de stroom herstelt is op de Fukushima centrales komt er weer zwarte rook uit centrale 3, de gevaarlijkste van de 6 centrales. De radioactieve uitstoot was ook nog niet zo hoog sinds het begin van de crisis. Inmiddels mogen kinderen beneden 4 jaar het drinkwater niet meer gebruiken in Tokyo en zijn de flessen drinkwater niet aan te slepen in de supermarkt.

Stralingsgevaar 3.5 miljoen keer zo hoog rond de centrales
‘Rond de Fukushima Daiichi centrale maten ze 400 milliesievert per uur. Minister Erdano gaf daarmee voor het eerst toe dat er gevaar voor de gezondheid bestaat, maar hij legde dit niet verder uit. Alle media hebben het hier volgens mij fout. Ze berichten idiote dingen zoals de mededeling dat we dagelijks aan straling uit de ruimte worden blootgesteld. Ja, dat is 1 milliesievert per jaar. Maar 400 ms per uur – een jaar heeft 8760 uur, dus dat is in totaal 3,5 miljoen keer de normale dosis. En dat noemen ze veilig?’

23-03-2011 Er komen steeds meer berichten dat mensen in de VS en de EU stralings (geiger) meters aanschaffen. Dit geeft aan hoe het vertrouwen in de overheid is! Het laatste nieuws uit Japan is dat men ondanks alle inspanningen de centrales nog steeds niet afdoende gekoeld kunnen worden en de potentieel dodelijke straling nog steeds uitgestooit wordt boven Japan en … de rest van de wereld. 

22-03-2011 In tijden van problemen willen burgers niets liever dan kunnen vertrouwen op de overheid. Ook in Japan voert de overheid weer een beschamende show op terwijl er op dit moment meer zieltjes zijn te winnen dan met een dure verkiezingscampagne. Keer op keer verzekert men de burgers dat het grote gevaar is geweken en probeert men het gevaar voor straling te minimaliseren. Burgers zijn echter niet gek. Op 100 kilometer van de Fukushima reactoren wordt nu spinazie gevonden die 27 keer de maximale hoeveelheid radioactieve jodium bevat dan veilig is. Volgens de Japanse wet is 2,000 becquerel veilig maar de spinazie bevat 54,000 becquerels. 

21-03-2011
 In de kerncentrale van Fukushima werken al jaren daklozen, minderjarigen en ongeschoolde gastarbeiders. Dat beweert correspondent Robert Hetkämper, die al jaren voor de Duitse omroep ARD verslag doet vanuit Japan. In Fukushima zouden zogenaamde ‘wegwerpwerknemers’ werken. “Zodra ze zoveel straling hadden opgelopen dat er een gezondheidsrisico was, werden ze ontslagen en vervangen door anderen,” zegt Hetkämper. Artsen uit de regio zouden het verhaal van Hetkämper bevestigen. Eigenaar Tepco van de rampcentrale ontkent de beschuldigingen met klem. Het bedrijf kwam al eerder in opspraak wegens nalatigheid en het verzwijgen van veiligheidsrisico’s. 

Volgens de BBC is de radioactieve wolk boven een groot deel van Noord Amerika maar zou geen gezondheid risico geven. Er zijn nu 8,450 doden te betreuren bij de ramp in Japan en nog 12,931 mensen worden vermist, 35.000 mensen leven in opvangcentra, 900.000 mensen leven zonder water, water dat niet drinkbaar is omdat de radioactieve norm met de factor 3 wordt overschreden. Hevige regen maakt dat er in het gebied veel radioactieve stoffen neerslaan. GEEN GEVAAR … is wat je hoort over

20-03-2011 Op 130 kilometer van Fukushima is al radioactieve besmetting vastgesteld in de groente melde de Belgische krant de Morgen. Ook het drinkwater in Tokyo (op 250 km) is besmet. Intussen zijn er nog wel twee overlevenden uit het puin gered van de tsunami nu negen dagen geleden! De stralingswaarden in de getroffen gebieden worden nog steeds gecensureerd! 

De ramp in Fukushima staat al een paar dagen hoger ingeschaald als die in Three Mile Island. De cleanup van Three Miles Island begon in augustus 1979 en eindigde in december 1993. Het kostte meer dan een miljard dollar. Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van die ramp publiceerde het Radiation and Public Health Project nieuwe cijfers over de gevolgen, ondermeer een toename van miskramen met 53 procent in de counties rond de centrale en een toename van 70 procent in schildklierkanker. De makers van de studie moesten bovendien via het gerecht procederen om bij de overheid toegang te krijgen tot metingen die die nog niet openbaar had gemaakt.

19-03-2011
 Alex Jones melde vandaag dat er in totaal 1760 metric ton aan radio actief materiaal aanwezig is in de centrales van Fukushima ten opzichte van 180 ton in Tsjernobyl! 

18-03-2011 Vandaag is de alarmfase van de Fukushima kerncentrale verhoogt naar 5. (Tsjernobyl was de hoogste fase 7) Het is nu een race tegen de klok geworden. 

“Het NOS journaal melde dat de straling op 30 kilometer waar nog steeds mensen wonen onverantwoord hoog is” Het gaat er naar uit zien dat er in Japan net als rond Tsjenobyl een niemandsland zone komt en de bewoners van het gebied nooit meer kunnen terugkeren naar hun geboortegrond. 

De Morgen in Belgie melde vanochtend “De Japanse minister van Defensie Toshimi Kitazawa heeft gezegd dat er nagedacht wordt over een “Tsjernobyl-oplossing”, namelijk de reactoren in Fukushima begraven onder een mengsel van zand en beton. 

Een stroomkabel moet de energie herstellen zodat het koelsysteem weer in werking kan treden vertellen de media ons gisteren heel de dag. Wie echter de foto’s heeft gezien, … kun je dan nog wel aannemen dat er nog iets heel is van dit systeem. Is dit geen dooddoener .. een sprookje? 

Het leger in Japan wordt teruggetrokken tot een 50 mijl zone van de Fukushima kerncentrales dit in tegenstelling van de Japanse bevolking die het gebied van 12,5 mijl moesten verlaten (?) Wat weet de US army wat de burger bevolking niet mag weten?

Tsjernobyl veroorzaakte 87 directe slachtoffers onder de opruim medewerkers op de centrale. De WHO schatte het aantal kanker doden in de regio op ongeveer 9.000. Greenpeace kwam in een onderzoek uit op 200.000 doden. Een nieuw boek onlangs uitgebracht in de VS spreekt echter over minstens 1 miljoen doden. Het boek; “Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment“, is uitgebracht in Rusland. De auteurs onderzochten meer als 5.000 rapporten en studies uitgebracht die voorheen nog niet beschikbaar waren in het Engels. Hun voornaamste bevinding; Een enkele kernreactor kan de helft van deze planeet vergiftigen. In Japan staan zes centrales die elk vele malen groter zijn dan de eenheid van Tsjernobyl. Aan de opruim werkzaamheden na de ramp in Rusland werkten 830.000 mensen ergens tussen de 112.000 en 125.000 van hen zijn overleden!

Vandaag verzekerde op radio 1 de directeur van EPZ (centrale in Borssele) dat de medewerkers in Japan aan geen enkel onverantwoord risico werden blootgesteld!

Zeer geruststellende woorden maar in Finland hebben ze daar geen boodschap aan. Zij hebben ook de fall-out van Tsjernobyl 25 jaar geleden gekregen en waren afgelopen maandag al jodiumpillen aan het inslaan. De EPZ directeur en kerncentrale fan kun je maar beter niet op zijn woord geloven. 

17-03-2011 … wordt .. is Fukushima het nieuwe Tsjernobyl .. en mogelijk zes maal!
Radioactieve wolken al dicht bij de VS16-03-2011 23.00 uur De Belgische overheid heeft een vliegtuig naar Japan gestuurd om de landgenoten op te pikken vrijdag die geen plaats hebben kunnen bemachtigen op een lijnvlucht. Vandaag werd bekend dat Fukushima eenheid 3 op een plutonium mix gestookt wordt wat in feite het verwerken is van oude kernwapens die veel gevaarlijker zijn dan het normale uranium. In de EU zijn er ook kerncentrales die deze goedkopere oplossing toepassen, ook Borssele heeft plannen hiermee voor 2014!

Kamikaze opdracht.
Werknemers die in een risicovolle omgeving werk uitvoeren mogen maximaal aan 100 millisievert worden blootgesteld, eens in de vijf jaar. De poging die met een helikopter werden gedaan om een koelvloeistof mix met zeewater boven de centrale te dumpen werden gestaakt vanwege een hoge straling van 1000 millisievert. Om in te werken is nu in Japan de maximale waarde die in Nederland gehanteerd wordt met de factor vijf verhoogt. 50 moedige arbeiders beginnen nu aan hun laatste opdracht, een kamikaze klus! Men is bezig een nieuwe krachtstroomkabel aan te leggen om de bestaande koelsystemen te herstarten…. als die nog niet beschadigt zijn door de vele explosies

Als dit niet werkt komt er net als bij Tsjernobyl een zone van dertig kilometer onbewoonbaar land rond Fukushima waar de schade van de tsunami als een macaber tijdsbeeld zichtbaar zal blijven.

Alex Jones meldde op zijn website: In Japan is totaal geen openheid hoe hoog de staling werkelijk is. Van de regio waar iedereen de cijfers dient te weten om te kunnen besluiten om te vluchten is het gebied ‘under Survey”– het wordt onderzocht! We mogen het met andere woorden NIET weten!

16-03-2011 Opnieuw brand in Fukushima kercentrale nu in unit 4 die buiten bedrijf was ten tijde van de aardbeving. Met 4 kernreactoren tegelijk mag duidelijk zijn dat de situatie totaal uit de hand is gelopen. Tekent zich hier een senario af van de grootste kernramp uit de geschiedenis?

De media verzwijgen dat de gebruikte staven buiten de beschermende mantel opgeslagen liggen wat een mogelijkle verklaring is van de explosies en branden en … het vrijkomen van radioactieve stoffen. Dit meldde Alex Jones op zijn website. Of dit mag volgens de regels?

Intussen vertelden de media dat de mantel onbeschadigd was … terwijl de rommel er ook buiten lag! 

Lees verder dat Tepco al geen schoolvoorbeeld is van goede bedrijfs – voering

15-03-2011Er wordt veel suggestieve berichtgeving gebruikt zoals dinsdagavond op het RTL journaal: “Mensen vrezen voor een dreigende kernramp”. Hoezo dreigende kernramp? De ramp heeft reeds plaatsgevonden drie dagen voorafgaande!! 

Update 14-03-2010: Een tweede explosie in reactor 3 in Fukushima maakt duidelijk dat ondanks de extreme noodmaatregelen de situatie niet onder controle is in Japan. De regering blijft stellen dat er geen gevaar dreigt en de kern van de centrale niet beschadigt is, tijd zal ons leren hoe eerlijk men communiceert. In andere landen komt de discussie al weer op gang om geen kernenergie bij te bouwen. In het gebied rond de Fukushima kerncentrales wonen 30 miljoen mensen.

Zaterdagavond. RTL nieuws meldt dat Japan aan een kernramp is ontsnapt. Het NOS nieuws stapt ook al snel over in het nieuws naar de tsunami nadat een deskundige verteld heeft dat er nog geen enkel gevaar is tot zover. Feit is echter dat het gebouw rondom de kerreactor is weggeblazen. Alex Jones is er wederom wat sneller bij met een verslag op de website. 

BBC News: The Japanese government has sought to play down fears of a meltdown at the Fukushima plant. An evacuation zone around the damaged nuclear plant has been extended to 20km (12.4 miles) from 10km, and a state of emergency declared. Before the explosion, Japan’s nuclear agency had said that radioactive caesium and iodine had been detected near the number one reactor. The agency said this could indicate that containers of uranium fuel inside the reactor may have begun melting.

Meltdown feared at Fukushima nuclear plant after quake
Earlier in the day, radiation leaks were confirmed at the plant. Eight times the normal amount of radiation was detected at the front gate of the plant, and 1,000 times the normal amount was detected in the central control room for the plant’s No. 1 reactor, the NISA said.

According to NISA, at the Fukushima No. 1 plant, the pressure inside the sealed container around one of the reactors reached 8.4 hectopascals at one point — over two times the standard amount. The water level in another reactor has fallen but is still 3.7 meters higher than the top of the fuel rods. At one point, reactor cooling systems stopped operating and a meltdown was feared, but afterwards the systems worked. Meanwhile, cooling liquid is being injected into the plant’s No. 3 reactor.

At the Fukushima No. 2 plant, temperatures in the control rooms of the No. 1, 2, and 4 reactors have exceeded 100 degrees Celsius and suffered malfunctions. A pump meant to cool the steam within the reactors was flooded with seawater and was nonfunctional. Source Mainichi news Japan

De Duitse televisie hebben het programma Morgenmagazine Extra waar een Atoom expert laat weten zoiets wat in Japan gebeurd niet mogelijk is in Duitsland, … maar dat zeiden de deskundigen ook van Japan. De Duitse TV melde dat reactor 3 ook mogelijk groot gevaar loopt en dat bij de kernecentrale van Onagawa ook straling gemeten wordt. De centrale ligt nog verder weg van Tokyo. Er wordt voorzichtig melding gemaakt dat nu in 2 reactoren in Fukushime MOGELIJK een meltdown heeft plaatsgevonden en in totaal bij 6 centrales het koelsysteem nog niet op orde is. Intussen is er wereldwijd weer een coverup onderweg van overheden om de bevolking NIET te waarschuwen! 

Zondag 14.00 uur: Zeewater gebruiken om een kernreactor af te koelen zoals de Japanners doen in de kerncentrale van Fukushima, die door de aardbeving van vrijdag beschadigd werd, is volgens Amerikaanse kernspecialisten een wanhoopsdaad die aan de kernramp van Tsjernobyl doet denken.

Op Afm radio meldde Mike Donkers dat mensen die regelmatig vis eten het beste voorbereid zijn op een kernramp vanwege het regelmatig opnemen van jodium die de schildklier besermt tegen stralingsrisico. De Japanse overheid is dan ook begonnen met jodiumtabletten uit te delen aan de bevolking. Jodium zit ook in de mix van zeemineralen

Vandaag werd een negatief reisadvies gegeven voor Japan en Amerika wil zijn burgers gaan evacueren uit Japan dit meldde Xandernieuws 

Wat moet je weten over radioactiviteit
Lufthansa is maandag begonnen met vliegtuigen uit Japan bij terugkomst te controleren op radioactiviteit maar had nog geen verhoogde normen gevonden. Het Amerikaanse vliegdekschip de Ronald Reagan is zondag 13 maart door een radioactieve wolk gevaren in de Pacific meldde de New York Times. Dit gebeurde op 60 mijlen van de drie getroffen reactoren in Fukushima. Wat moet je weten over radioactieve straling. Zelfs bij de atoombommen op Japan en de kernramp in Tsjernobyle waren er mensen die geen kanker kregen. Dit komt vanwege de hoge visconsumptie waardoor deze mensen meer jodium in het lichaam hebben om de schildklier te beschermen. Dr. David Brownstein meldde dat na het testen van 500 mensen 94,7% echter jodium tekort vertoonden. 

* Aardbeving voorspeld aan de hand van de zon (zonnevlekken) en de maan 
(aantrekkingskracht)
* Mike Donkers over bescherming van je gezondheid t.a.v. radioactiviteit
Luister naar Gezondheid Radio 15-03-2011

David Wolve Radiation Protection podcast Part 1 – Part 2

Vitamin C and Bioflavonoids: Not to be redundant; researchers at Harvard Medical School said, “Our experiment showed that vitamin C can prevent damage from radiation…it somehow keeps the radiation from killing the cells.” Their experiment indicates that the dosage for humans exposed to intensive radiation would be approximately 10 grams per day—a mega dose.

Japanse doofpot: incidenten kerncentrales 
TEPCO (die 1/3 van de japanse kerncentrales in beheer heeft) vervalste jarenlang inspectiedocumentenVanaf eind jaren ’80 heeft de electriciteitsgigant Tepco (Tokyo Power Electric Company) meer dan 30 inspectierapporten van kerncentrales vervalst. Tepco is verantwoordelijk voor 1/3 van de kerncentrales in Japan, met name die van Daiichi en Daini in Fukushima.Op 29 augustus 2002 heeft het NISA ((Nuclear Industrial Safety Agency) al een schandaal naar boven gehaald aangaande het vervalsen van inspectierapporten en het in de doofpot stoppen van minstens 3 serieuze incidenten in de centrales van Fukushima en Kashiwazaki-Kariwa (200 km ten noorden van Tokio).Deze praktijken bestrijken een periode van zo’n 25 jaar met een totaal aantal incidenten van rond de 200. Volgend op dit schandaal heeft Tepco besloten om 7 van de toenmalige 17 kernreactoren in oktober 2002 te sluiten. In april 2007 heeft een andere japanse eigenaar, Hokuriku Electric, ook toegegeven een ernstig incident gedurende 8 jaar onder tafel gehouden te hebben.
quand-le-geant-du-nucleaire-japonais-cachait-des-incidents.phpMeer gedetaileerde informatie vanuit Zwitserland :