Homeopathie, 10 kritische vragen


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Tien kritische vragen over homeopathie die je altijd al had willen stellen, maar er niet de moed voor had.

Door: Cor van der Meij

1. Homeopathie werkt toch helemaal niet ?

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, waarmee het zelfgenezend vermogen wordt geprikkeld. Uit een grootschalig onderzoek is gebleken, dat homeopathie ongeveer even goed werkt als gewone geneeskunde. Het grote verschil zit in de effectiviteit van homeopathie enerzijds en de ineffectiviteit en de bijwerkingen van gewone medicijnen anderzijds. Homeopatische geneesmiddelen zijn in staat om de oorzaak van de klachten te genezen, zodat de klachten verdwijnen. Gewone geneesmiddelen onderdrukken doorgaans de klachten en veroorzaken vaak allerlei bijwerkingen, waaardoor de klachten op den duur vaak verergeren en/of er nieuwe klachten ontstaan.

In een Italiaanse meta-analyse van uit 2002 werden 127 placebo-gecontroleerde onderzoeken geanalyseerd, waarbij de werking van homeopathie werd gecontroleerd met een placebo (nepmiddel). In 106 onderzoeken bleek homeopathie duidelijk beter te scoren dan een placebo, hetgeen een gemiddelde score van 72,6 % oplevert.  In de overige 21 studies werd de werking van een homeopathisch geneesmiddel vergeleken met een regulier medicijn. In alle gevallen bleek homeopathie even goed en soms beter te werken. Bron: “Homeopathy: the scientific proof of efficacy, Prof. L. Milani ea 2002”

2. Het is toch alleen maar water ?

Tot 2010 dachten wetenschappers dat homeopatische potenties boven de potentie C12 geen molecuul van de oorspronkelijke uitgangsstof meer konden bevatten. Deze gedachte werd gebaseerd op de Wet van Avogadro. C12-potentie: 1 deel van de uitgangsstof (bv. een plant opgelost in alcohol) wordt opgelost in 99 delen water en 100 maal krachtig geschud; dit wordt 12 maal herhaald, vandaar C(=100) 12.

In 2010 hebben Indiase wetenschappers met een atoom-microscoop aangetoond dat zelfs in C30-potenties nog nanodeeltjes van de oorspronkelijke uitgangsstof aanwezig zijn. Dit wordt als een belangrijke doorbraak beschouwd in de bewijsvoering voor de werking van hooggepotentieerde homeopatische geneesmiddelen.

Bron: Dr. Jayesh Bellare/Prashant Chikramane. “Extreme Homeopathic Dilutions Retain Starting Materials – A Nanoparticulate Perspective“.

3. Maar je moet er toch zeker wel in geloven ?

Lange tijd is gedacht dat het feit, dat homeopaten meer tijd en aandacht aan hun patienten geven, de verklaring is voor de werking van homeopathie. Het zou dan eigenlijk werken als een placebo (nepmiddel). Echter, uit Duits onderzoek uit 2010 naar de placebowerking van reguliere en homeopathische behandeling is gebleken, dat de homeopathische behandeling nauwelijks meer placebowerking oplevert.

Bron: Nuhn, Ludtke, Geraedts (2010). Placebo effect sizes in homeopathic compared to conventional drugs – a systematic review of  randomized controlled trials.

4. Het lijkt wel haast een wondermiddel ?

Wondermiddelen bestaan niet. Bij acute klachten kan een homeopathisch geneesmiddel binnen enkele uren verlichting geven. Bij chronische klachten mag verwacht worden dat er na 2 tot 3 weken enige verbetering optreedt. De totale duur van het genezingsproces is o.a. afhankelijk van constitutie (gestel), de aard en ernst van de chronische aandoening, leeftijd en vitaliteit. Bij een ernstige ziekte zal het genezingsproces doorgaans enkele maanden tot soms een jaar in beslag nemen.

5. Die homeopatische  pilletjes zijn toch soms ook giftig ?

Homeopatische geneesmiddelen zijn meestal gemaakt van een plant, soms een dierlijk product of een mineraal. Elke stof in onverdunde vorm heeft een grenswaarde waarbij het in een steeds hogere dosis toxisch (giftig) wordt en in een steeds lagere dosis een genezend effect heeft. Hierop is de werking van homeopathie gebaseerd: in verdunde homeopatisch bereide vorm hebben heel veel stoffen een genezende werking.  

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor arsenicum: in pure vorm kan het o.a. rusteloosheid, dwangmatigheid, afhankelijkheid en maag/darm/leverklachten veroorzaken; als homeopatisch geneesmiddel wordt het gebruik voor soortgelijke klachten. Dit is een van de basisprincipes van de homeopathie: het gelijke met het gelijkende genezen.

6. Ik gebruik nu al een maand een homeopatisch geneesmiddel, maar ik merk er niets van ?

Dat kan meerdere oorzaken hebben. Het meest voor de hand liggend is dat  de homeopaat het verkeerde middel heeft voorgeschreven.  Oordeel niet te snel: het uitzoeken van het juiste homeopatische geneesmiddel is een moeilijk besluitvormingsproces. Voor een groot aantal klachten kunnen in principe honderden middelen in aanmerking komen.

Verder kan een oorzaak zijn dat er sprake is van een blokkade. Denk daarbij aan zaken als reguliere medicijnen (o.a. hormoonbevattende preparaten) of onvoldoende reactiekracht of vitaliteit. In beide gevallen kan de homeopaat andere passende geneesmiddelen voorschrijven.

7. Kan met één pilletje alles opgelost worden ?

Bij acute klachten meestal wel. Hoewel daarbij wel geldt dat als deze klachten zich regelmatig voordoen er meestal sprake is van een onderliggende chronische aandoening. Bij chronische klachten geldt dat, afhankelijk van aard en oorzaak, meerdere homeopatische geneesmiddelen nodig zijn om het genezingsproces niet alleen in gang te zetten, maar ook tot een goed einde te brengen.

8. Met homeopathie kun je toch alleen maar simpele kwaaltjes genezen ?

Nee, met homeopathie kun je in principe elke acute en chronische klacht behandelen. Zoals gezegd, het is geen wondermiddel. Bij chronische klachten stimuleert homeopathie het zelfgenezend vermogen van een mens. Hierdoor kan het genezingsproces langere tijd duren, omdat het zelfgenezend vermogen van meerdere factoren afhankelijk is  zoals leeftijd en vitaliteit.

9. Is homeopathie niet ook een beetje “pappen-en-nat-houden” ?

Nee, dat is nu juist het mooie van homeopathie, het kan echte genezing tot stand brengen. De klachten worden dus niet onderdrukt en er ontstaat geen medicijnafhankelijkheid.

10. Er zijn toch zeker wel bijwerkingen ?

Homeopathie kent  geen bijwerkingen en is ook niet schadelijk of giftig. In incidentele gevallen kan een homeopatisch geneesmiddel een beginverergering (verergering van de klachten) veroorzaken. Dit komt echter sporadisch voor en bovendien verdwijnt deze verergering binnen enkele dagen. Ook kan langdurig gebruik van pseudo-homeopatische doe-het-zelf middelen klachten veroorzaken.

Cor van der Meij / Copyright 2012

Op 30-01-2012 ontving ik deze reactie: “En nu nog alle bronnen van de onderzoeken die je noemt, ter onderbouwing van je, goed geschreven, stuk. ” getekend Oxigan (echte naam ??) 

Reactie Cor van der Meij:

Hallo Henk,
In de grond van de zaak heb je gelijk. Ik had ze echter in eerste instantie weggelaten omdat de ervaring leert, dat als je bronnen geeft er altijd kritiek is op de deugdelijkheid van de geciteerde onderzoeken. Ik heb net een ellenlange discussie achter de rug op de Volkskrant-site over dit zelfde onderwerp. Of je nu 1, 10 of 100 positieve onderzoeken noemt, steeds is er de kritiek dat de onderzoeken niet deugen. Met andere woorden: het is nooit goed en/of nooit genoeg. Over dat Indiase onderzoek met nanotechnologie wordt bv. gezegd: dat kan niet volgens Avogadro, de monsters zullen wel vervuild zijn geweest, er zijn fouten gemaakt, enz. enz. Maar ik zal ze toevoegen, dan zul je het (weer) zien gebeuren. 

Noot: Op het internet zijn vele pro Big Farma vazallen actief en altijd onder een valse naam of zelfs onder meerdere namen. Al de welles nietes opmerkingen worden nooit geplaatst. Daarvoor kan je, je melden bij de directe uitvoerders van een specifiek onderzoek. Even de gegevens copy and paste en je krijgt het wel gevonden – Henk Mutsaers