Hoe gezond leven wij? de Gezondheid trechter


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Waarom heeft 50 procent van alle Nederlanders een kwaal, gebrek of ziekte? (cijfer CBS) Dit vraagt u zich wellicht ook wel eens af? Onze voedingsketen is voor een groot deel kunstmatig beïnvloed door de industrie, de lucht, watervervuiling etc hebben hier ook een grote invloed op. Hoe dit samenspel onze gezondheid bepaald is voor een groot deel onbekend en zou vele miljarden kosten om dit te onderzoeken. Wat is er echter wel bekend: het eindresultaat en dat is verre van florissant. 74% haalt geen voldoende voor hun gezondheid.

Wat zijn daarvan de oorzaken?– In onze voedingsketen zitten onnatuurlijke ‘hulpstoffen’ zogenaamde E nummers zo’n 400 direct in onze kunstmatige fabrieksvoeding en tussen de 11.000 en 15.000 via de voedingsketen.De consumentenbond heeft een flyer uitgegeven wat de schadelijke bijwerkingen zijn van deze additieven.

– Onze landbouwgronden hadden al te lijden onder verzuring waardoor planten minder voedingsstoffen kunnen opnemen uit de grond. Dit werd al gerapporteerd in 1936! Sindsdien is het alleen nog maar achteruit gegaan zeker na de Nederlandse ‘uitvinding’ van de intensieve landbouwmethoden.

– Genetisch gemodificeerde voeding. Alleen op lange termijn kan men zeggen of dit de gezondheid beïnvloed en in welke mate.

– Luchtvervuiling daar hebben we allemaal mee te maken, we kunnen immers geen muurtje om ons land bouwen en zelf produceren we ook de nodige giftige stoffen. Naar nu is gebleken leven wij in een van de vuilste gebieden van de wereld.

– Watervervuiling. de waterschappen hebben steeds meer moeite om het water nog gezuiverd te krijgen. Zeker nu er ook al sporen van medicijnen gevonden worden in ons oppervlakte water.

– Chemicaliën. Alleen al in Europa worden meer als 30.000 verschillende chemicaliën toegepast. Van het overgrote deel in totaal niet bekend wat ze voor invloed hebben op de volksgezondheid. Men heeft onlangs pas een begin gemaakt aan deze onderzoeken.

– Pesticiden die toegepast worden in onze landbouw zijn in dermate grote hoeveelheden aanwezig in onze voeding dat iedere Nederlander wel 2 kilo naar binnen krijgt elk jaar.

– Transport & Opslag: Dit zijn twee factoren die de kwaliteit van onze voeding ook niet bepaald ten goede komen. Vaak moeten producten duizenden kilometers afleggen voor dat ze ‘vers’ op ons bord belanden.

– Hebben we dan al deze factoren in ogenschouw genomen dan is er nog de mens die ertoe bijdraagt dat de weinige gezonde bouwstoffen die we binnenkrijgen onvoldoende of helemaal niet in ons systeem opgenomen worden door lifestyle keuzes. Roken, Alcohol en medicijn gebruik remmen allen de opname van vitaminen en mineralen. Dit is eveneens bekend van stress en een negatieve persoonlijke instelling.

De reclame verleid ons meer ongezonde producten te gebruiken en de media die afhankelijk zijn van de reclame inkomsten durven niet hardop te zeggen wat er allemaal misgaat. Ooit al wel eens een artikel gelezen over de base en zuur balans die een grote ziekte veroorzaker is? Thuis door elke leek te meten en dat een half jaar lang voor de prijs van 12,50 euro!

* Wat is de interactie tussen al deze zaken?
* Is het nu vreemd dat zoveel mensen ziek worden?

De uitkomst is bekend!
Al die ziekten en gebreken zijn eenvoudig te verklaren door een chronisch gebrek aan mineralen en vitaminen. Geloof geen enkele arts of specialist die zegt dat dit niet waar is maar daag hem uit om het tegendeel te bewijzen! Ik heb sterke aanwijzingen dat de kans zeer klein is dat ze zelf een voldoende krijgen voor hun persoonlijke gezondheid.

Hoe kunt U zich daar tegen beschermen?
Zorgen dat uw antioxidanten balans zeer hoog is waardoor u een optimale bescherming geniet van het krachtigste wapen tegen al die ongezonde invloeden; Uw lichaam! Zorg dat uw immuunsysteem echter wel kan functioneren door het optimale ‘brandstof’ toe te dienen. Dit zal in de praktijk voor vrijwel iedereen betekenen dat men voedingssupplementen dient te gebruiken en meestal vele per dag. Laat uw antioxidanten niveau vaststellen en neem geen risico met uw kostbaarste bezit: Gezondheid!


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]