Studie the Lancet: Griep vaccinatie bij 1,5% werkzaam! (2011)

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Schokkende vaccinstudie onthult dat influenzavaccins slechts bij 1,5 van 100 volwassenen beschermen tegen griep (en geen 60% zoals beweerd wordt)

Donderdag 27 oktober 2011
door Mike Adams, the Health Ranger, Uitgever van NaturalNews.com 
Vertaling: Frank Bleeker

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Lees meer: NaturalNews

(NaturalNews) Een nieuwe, in The Lancet gepubliceerde wetenschappelijke studie, onthult dat griepvaccins slechts bij 1,5 op de 100 volwassenen die een griepprik hebben gehad, griep voorkomen. En toch, hoe voorspelbaar, wordt dit rapport als ‘klantenlokker’ gebruikt door de wetenschappelijke kwakzalversgemeenschap, de vaccinpromotende CDC en de wetenschappelijke klungels van de mainstream (=heersende stroming in de) media als bewijs dat ‘griepvaccins voor 60% effectief zijn!

Deze absurde bewering werd de afgelopen dagen steeds maar weer door de mainstream media herhaald, met allerlei slordige berichtgeving daaromheen. Men nam (zoals gebruikelijk) niet eens de moeite om de studie door te lezen!

NaturalNews blijft reputatie opbouwen vanwege het juist WEL doorlezen van deze ‘wetenschappelijke’ studies en daarna verslag te doen over wat ze werkelijk onthullen en niet wat één of andere vaccinpromotende bureaucraat van de CDC wil dat zij zeggen. Dus kochten wij het pdf-bestand van The Lancet en hebben de studie helemaal doorgenomen om achter het echte verhaal te komen.

De 60% effectiviteit bewering is een leugen – en wel hierom:

Wat we ontdekten is, dat de ‘60% effectiviteit’ bewering een totaal belachelijk hoge mate misleidende bewering is. Mensen denken bijvoorbeeld dat ‘60% effectiviteit’ betekent dat van elke 100 mensen die een griepprik hebben gekregen er 60 geen griep zullen krijgen! 

Dat dus die ‘60% effectiviteit’ claim inhoudt, dat je door het nemen van het griepvaccin een kans van 6 op de 10 hebt om geen griep te krijgen.

Dit is helemaal fout!

In werkelijkheid – en dit wordt uitgelegd in Afbeelding 2 van de studie zelf, die de titel heeft: ‘Doeltreffendheid en effectiviteit van griepvaccins: een systematische review en meta-analyse’ – krijgen om te beginnen, slechts ongeveer 2,7 van de 100 volwassenen de griep!

Zie de samenvatting op: thelancet.com

Het griepvaccin stopt de griep bij maar 1,5 van de 100 volwassenen die de griepprik hebben gehad.

Laten we beginnen met de werkelijke aantallen uit het onderzoek.
De ‘controlegroep’ volwassenen bestond uit 13.095 niet gevaccineerde volwassenen die werden gecontroleerd of zij griep kregen. Meer dan 97% kreeg die niet. Slechts 357 personen kregen de griep; dat is maar 2,7%.

De ‘behandelde’ groep bestond uit volwassenen die gevaccineerd werden met een trivalent (driewaardig), geïnactiveerd griepvaccin. Van deze groep kreeg, volgens het onderzoek, 1,2% geen griep.

Het verschil tussen deze groepen is 1,5 personen per 100.

Dus, zelfs als je dit onderzoek gelooft en zelfs als je de hele pro vaccin hype erachter gelooft, is de echte ‘wetenschappelijke’ conclusie hieruit nogal verbazingwekkend:

Griepvaccins voorkomen de griep slechts bij 1,5 van elke 100 volwassenen die met het vaccin zijn ingespoten!

Opmerkelijk is, dat deze uitkomst heel dicht ligt bij mijn eigen analyse van de effectiviteit van vaccins, waarover ik in september 2010 al schreef in een artikel, getiteld: ‘Evidence-based vaccinations: A scientific look at the missing science behind flu season vaccines – Vaccinaties gebaseerd op bewijs: Een wetenschappelijke blik op de ontbrekende wetenschap achter de seizoengriep vaccins’.

In dat artikel heb ik verkondigd dat ‘griepvaccins bij 99 van de 100 mensen niet werken’. Blijkbaar, wanneer je de nieuwe studie gelooft, zat ik er een half persoon per 100 naast (tenminste, bij volwassenen; zie hieronder meer over de effectiviteit bij kinderen).

Waar halen de media dan die ‘60% effectiviteit’ vandaan? 

Dit heet ‘het masseren van de getallen’ en dat is een oude statistiektruc die de vaccinindustrie (en de farmaceutische industrie) steeds weer opnieuw gebruiken om mensen te bedotten en te laten denken dat hun waardeloze medicijnen werkelijk helpen.

Om te beginnen neem je de 2,73% van de controlegroep die de griep kreeg en die deel je door de 1,18% uit de behandelde groep die de griep kreeg. Dat geeft 0,43.

Je kunt dan zeggen dat die 0,43 ‘43% van 2,73 is’ en beweren dat het vaccin derhalve resulteert in een afname van 57% van de griepinfecties. Dit wordt dan een bewering van ‘57% effectiviteit’ van de vaccins. De algehele ‘60% effectiviteit’ die wordt geclaimd komt door het toevoegen van aanvullende gegevens over de effectiviteit van het vaccin bij kinderen, dat hogere aantallen te zien gaf dan bij de volwassenen (zie hieronder). Er waren echter andere problemen bij kinderen, waaronder een onderzoek dat een toename aantoonde van het aantal griepgevallen in het tweede jaar na de griepprik.

Dus, wanneer de media (of je huisarts, of de apotheker, of een medewerker van de CDC (of het RIVM, of de GGD (bij ons in Nederland) vert.), zeggen dat de vaccins voor 60% effectief zijn, dan bedoelen zij dat je 100 volwassenen moet vaccineren, om bij slechts 1,5 van hen de griep te voorkomen).

Of, om het anders te stellen: griepvaccins doen helemaal niets bij 98,5% van de volwassenen!

Maar je hebt inmiddels waarschijnlijk al gemerkt dat de mainstream media deze statistische onthullingen niet durven te drukken. Ze misleiden liever iedereen met de geheel foute en belachelijke gedachte dat griepvaccins voor 60% effectief zijn, wat dat ook mag betekenen.

Hoe je met statistieken kunt liegen

Dit trucje, ‘liegen met statistieken’, is ook heel populair in de kankerindustrie, waar de ‘relatieve aantallen’ worden gebruikt om over allerlei soorten medicijnen te liegen.

Je zou er over gehoord kunnen hebben dat een medicijn tegen borstkanker ‘voor 50% effectief is bij het voorkomen van borstkanker!’

Maar wat betekent dit nu echt? Het zou kunnen betekenen dat 2 vrouwen uit een controlegroep van 100, borstkanker kregen en slechts 1 vrouw van de 100 in een behandelde groep. Op die manier is het medicijn slechts werkzaam bij 1 op de 100 vrouwen.

Maar… omdat 1 50% is van 2 zullen ze een draai aan het verhaal geven en beweren dat ze een preventiegraad van 50% kennen bij het voorkomen van borstkanker. En de meeste consumenten zullen er in trappen omdat ze niet begrijpen hoe de medische industrie sjoemelt met deze statistieken. Dus zullen zij bij zichzelf denken: ‘Geweldig; als ik deze medicatie gebruik is er een 50% kans dat dit voor mij borstkanker kan voorkomen!’

En toch is dit helemaal fout! Er is volgens het onderzoek in feite maar 1% kans dat het borstkanker bij je voorkomt.

Minimalisering van bijwerkingen door nog meer gesjoemel met statistieken

Terwijl de vaccin- en medicijnindustrie liegen met relatieve statistieken om je te laten geloven dat hun medicijnen echt helpen (zelfs als zij dat niet doen), zullen zij absolute statistieken gebruiken om te proberen om elke gewaarwording van bijwerkingen te minimaliseren.

Laten we, in het fictieve voorbeeld hierboven voor het borstkanker medicijn, aannemen dat het medicijn bij 1 van de 100 vrouwen borstkanker voorkomt, maar dat het bij 4 van de 100 vrouwen die het medicijn nemen, nierfalen veroorzaakt. Dan zal de fabrikant het zo weten te draaien dat ze kunnen zeggen:

‘Dit nieuwe, geweldige medicijn heeft een effectiviteit van 50%, maar het veroorzaakt slechts 4% bijwerkingen.’

Zie je hoe dit spelletje gespeeld wordt? Ze zorgen ervoor dat de voordelen enorm zijn en de bijwerkingen heel klein. Maar in werkelijkheid – wetenschappelijk gesproken – is de kans dat je getroffen wordt door bijwerkingen 400% groter dan dat je erdoor geholpen wordt! (Oftewel: het is 4 keer aannemelijker, wat precies hetzelfde is, alleen anders gesteld.)

Hoeveel mensen worden benadeeld door het griepvaccin?

Hetzelfde gaat op voor vaccins. In de onlangs in The Lancet gepubliceerde influenzavaccin studie wordt gesteld dat je 100 volwassenen moet injecteren om griep bij slechts 1,5 volwassene te voorkomen. Maar wat je niet verteld wordt is het aantal bijwerkingen bij alle 100 volwassenen!

Het is heel goed mogelijk dat na het vaccineren van 100 volwassenen met vaccins die chemische adjuvanten (ontstekingsveroorzakende chemicaliën die gebruikt worden om de griepvaccins ‘beter’ te laten werken), er 7,5 gevallen van lange termijn bijwerkingen op neurologisch gebied kunnen optreden zoals dementie of de ziekte van Alzheimer. Dit is tussen haakjes een schatting die gebruikt wordt om betrokken statistieken toe te lichten.

Dus, bij iedere honderd volwassenen die je injecteert met vaccins die chemische adjuvanten bevatten, voorkom je de griep bij 1,5 persoon, maar je veroorzaakt een neurologische bijwerking bij 7,5 personen! Dit betekent dat je 500% vaker beschadigd zou kunnen worden door een griepvaccin dan dat je er baat bij hebt. (Dit is slechts een theoretisch voorbeeld. Deze studie bevatte geen statistieken over de schadelijkheid van vaccins.)

Vrijwel hetzelfde geldt trouwens ook voor mammogrammen, die schade veroorzaken bij 10 vrouwen ten opzichte van 1 die geholpen wordt .

Chemotherapie, het zelfde verhaal. Zeker, chemotherapie mag dan wel bij 80% van degenen die het toegediend krijgen, de ‘tumoren doen krimpen’, maar het krimpen van tumoren voorkomt geen overlijden. En in werkelijkheid doodt chemotherapie uiteindelijk de meesten van degenen die het toegediend krijgen. Veel van de mensen die zichzelf omschrijven als ‘overwinnaars van kanker’, zijn voor het grootste gedeelte eigenlijk ‘overwinnaars van chemo’.

Goed nieuws voor kinderen?

Als er ergens ‘goed nieuws’ in deze studie te vinden is, dan is het dat de gegevens tonen dat vaccins aanzienlijk effectiever zijn bij kinderen dan bij volwassenen. Volgens de werkelijke gegevens (uit afbeelding 2 van het onderzoek), zijn griepvaccins effectief bij de bestrijding van griepinfecties bij 12 van de 100 kinderen.

Dus, het beste resultaat van de studie (die nog steeds veel problemen kent, zie hieronder) is, dat de vaccins werken bij 12% van de kinderen die geïnjecteerd zijn. Maar nogmaals, deze gegevens zijn vrijwel zeker vervalst in het voordeel van de vaccinindustrie, zoals hieronder wordt uitgelegd. Het negeert ook volledig de vaccin/autisme link, die mogelijkerwijs heel reëel is maar toch politiek en financieel door de criminele vaccinindustrie volledig onder het tapijt geveegd wordt (die vertrouwen op wetenschappelijke leugens om ‘aan de bak’ te blijven).

Raad eens wie dit onderzoek financierde?

Dit onderzoek werd gefinancierd door de Alfred P. Sloan Foundation, dezelfde stichting zonder winstoogmerk die Wikipedia subsidieert (dat duidelijk stelling neemt vóór vaccins) en waarvan de staf bestaat uit farma loyalisten.

Bijvoorbeeld: de vicepresident voor Human Resources (personeelszaken) en Programma Management bij de the Alfred P. Sloan Foundation is niemand minder dan Gail Pesyna, een voormalig staflid van DuPont. (DuPont is tweede in de wereld van GMO biotech activiteiten, net na Monsanto) met speciale expertise op het gebied van farmaceutica en medische diagnostiek.

De Alfred P. Sloan Foundation doneerde ook USD 650.000,00 om het maken van een film te ondersteunen met de naam: ‘Shots in the Dark: The Wayward Search for an AIDS Vaccine – Een schot in het duister – Het Verbeten Onderzoek naar een AIDS vaccin,’ waarin een vooringenomen, pro-vaccin houding te zien is die zich focust op het International AIDS Vaccine Initiative (het Internationale AIDS Vaccin Initiatief), een Big Pharma kopgroep waar AIDS centraal staat, die door niemand minder dan de Rockefeller Foundation opgericht werd.

Zeven belangrijke problemen met betrekking tot de geloofwaardigheid van dit Lancet onderzoek
Naast alle bovengenoemde zaken, kent het onderzoek minstens zeven belangrijke problemen die elke eerlijke journalist naar voren gebracht zou moeten hebben:

Probleem # 1: 
De ‘controle’ groep kreeg ook vaak een vaccin toegediend


In veel van de onderzoeken die voor deze meta-analyse werden gebruikt, werden aan de ‘controle’ groep zogenaamde ‘insert’ vaccins toegediend die mogelijk chemische adjuvanten en andere toevoegingen kunnen hebben bevat, maar geen verzwakte virussen. Waarom dit er toe doet? Omdat de adjuvanten verstoringen van het immuunsysteem kunnen veroorzaken, waardoor de controlegroep makkelijker bevattelijk wordt voor griepinfecties zodat de gegevens verdraaid worden ten gunste van de vaccins. De ‘controlegroep’ was, met andere woorden, in veel onderzoeken niet echt een juiste controlegroep.

Probleem # 2:
Griepvaccins zijn NOOIT getest ten opzichte van niet gevaccineerde gezonde kinderen


Het is de meest verschrikkelijke gedachte van de vaccinindustrie: Het testen van gezonde, niet gevaccineerde kinderen ten opzichte van gevaccineerde kinderen. Het is daarom geen verrassing dat de griepprik nooit werd getest op ‘nooit gevaccineerde’ kinderen die hun hele leven de griepprik hadden gemeden. Dat zou toch eens een test zijn, nietwaar? Maar je zult natuurlijk nooit zo’n test uitgevoerd zien worden omdat de griepprik er naar verhouding belachelijk nutteloos uit zou komen.

Probleem # 3:
Griepvaccins zijn niet getest ten opzichte van vitamine D


Vitamine D voorkomt griep 8 keer effectiever dan de griepprik Lees het artikel hierover voor de echte ‘absolute’ aantallen in dit onderzoek.

Probleem # 4:
Er is geen bewaking van de gezondheidseffecten van vaccins op de lange termijn 


Vaccins worden als ‘effectief’ beschouwd indien zij tot op zekere hoogte griep voorkomen. Maar wat nu als zij twee decennia later ook een toename van 50% van de ziekte van Alzheimer veroorzaken? Zijn zij dan nog steeds een succes? Als je medicijnproducent bent, is dat het zeker want je kunt dan geld verdienen aan het vaccin en later nog een keer aan de Alzheimer pillen. Dat is mogelijk de reden dat noch CDC, noch FDA, ooit een lange termijn onderzoek naar griepvaccins heeft uitgevoerd. Er is bij hen geen enkele bereidheid om de werkelijke lange termijn resultaten van vaccins te bestuderen en vast te leggen.

Probleem # 5:
99,5% van de in aanmerking komende onderzoeken werden van deze meta-analyse uitgesloten


Er waren 5707 onderzoeken bepaald die in aanmerking kwamen voor deze meta-analyse. Een overweldigende 99,5% van al deze onderzoeken werden om één of andere reden uitgesloten, zodat er maar 28 onderzoeken overbleven die ‘geselecteerd’ werden voor opname. Omdat deze studie gepubliceerd werd in een tijdschrift dat vóór vaccins is, en geschreven door auteurs die vrijwel zeker financiële banden hebben met de vaccinindustrie, is het heel moeilijk voor te stellen dat de keuze van deze 28 onderzoeken niet een klein beetje in het voordeel van de effectiviteit van vaccins zou kunnen zijn geweest.

Bedenk nog eens: Wetenschappelijke fraude is geen uitzondering meer in de hedendaagse geneeskunde; het is eerder regel. De meeste ‘wetenschap’ die je leest in de hedendaagse medische tijdschriften is vaak door bedrijven gefinancierde kwakzalverij in een jasje van wetenschappelijk taalgebruik.

Probleem # 6:
Auteurs van de onderzoeken die opgenomen zijn in deze meta-analyse hebben vrijwel zeker financiële banden met vaccin producenten


Ik heb nog niet de tijd gehad om de financiële banden van elk onderzoek en elke auteur die in deze meta-analyse zijn opgenomen, apart na te trekken, maar ik durf er om te wedden dat tenminste een aantal van deze onderzoeksauteurs financiële banden met de vaccin industrie (medicijnfabrikanten) hebben. De corruptie, financiële invloed en regelrechte omkoperij is tegenwoordig zo doorgedrongen in ‘wetenschappelijke’ kringen dat je bijna geen gepubliceerd auteur – die over vaccins schrijft – meer kunt vinden die niet op een of anderen manier financieel beïnvloed (of regelrecht omgekocht) is door de vaccinindustrie zelf. Het zou een boeiende vervolgstudie zijn om al deze financiële banden te onderzoeken en aan het licht te brengen. Maar verwacht uiteraard niet dat medische tijdschriften een dergelijk artikel af zullen drukken. Zij onthullen liever niet wat er gebeurt wanneer je het geld volgt.

Probleem # 7:
The Lancet is zelf een pro-vaccin propaganda spreekbuis, gefinancierd door de vaccinindustrie!


Moeten we het voor de hand liggende nog verder aanreiken? Erop vertrouwen dat The Lancet rapporteert over de effectiviteit van vaccins is zo ongeveer hetzelfde als het Pentagon vragen te rapporteren over de effectiviteit van kruisraketten. Denkt iemand nu echt dat je een oprecht en eerlijk antwoord krijgt van een medisch tijdschrift dat voor zijn bestaan afhankelijk is van de subsidies van vaccinproducenten?

Dat is vrijwel hetzelfde als luisteren naar de grote overheid die je vertelt hoe geweldig de overheid is in het beschermen van je rechten. Of luisteren naar de Federal Reserve die je vertelt waarom de Fed zo goed is voor de Amerikaanse overheid. Je zou net zo goed aan de duivel kunnen vragen of je nou goed of slecht moet zijn.

Laten we voor de lol eens een gedachte-experimentje doen en aannemen dat The Lancet echt de waarheid weergeeft en dat dit onderzoek in volledige eerlijkheid en met volledige wetenschappelijke integriteit was uitgevoerd…

Realiseer je je dat, zelfs als je dit allemaal gelooft, de onderzoeken uitwijzen dat griepvaccins slechts griep voorkomen bij 1,5 van de 100 volwassenen?

Of, om het op een andere manier te stellen: zelfs als medische tijdschriften die vóór vaccinatie zijn, pro-vaccin studies publiceren die door pro-vaccinatie groeperingen betaald zijn, de allerbeste gegevens bij elkaar kunnen harken die er bestaan, die dan nog aantonen dat griepvaccins slechts bij 1,5 van de 100 volwassenen griep voorkomen.

Goh, bedenk je de resultaten eens als al deze onderzoeken eens onafhankelijke analyses waren, zonder financiële banden met Big Pharma! Denk je dan, dat de resultaten dan nog slechter zouden zijn? Nou, zeker weten van wel! Ze zouden waarschijnlijk zelfs een negatieve effectiviteit tonen, wat wil zeggen dat griepprikken in werkelijkheid meer gevallen van griep veroorzaken. Dat is verreweg het meest aannemelijke geval.

Griepprikken, zie je, veroorzaken in feite bij sommige mensen griep! Daarom zijn de mensen die iedere winter griep krijgen over het algemeen dezelfde mensen die de griepprik hebben gehad. (Vraag dat hen zelf maar de komende winter en je zult het zien…)

Wat de bevolking gelooft

Dankzij de regelrechte leugens van de CDC, de griepprik propaganda van de apotheken en de kwakzalvende wetenschap die in conventionele medische tijdschriften werd gepubliceerd, geloven mensen vandaag de dag ten onrechte dat griepprikken ’70 tot 90 procent effectief zijn’. Dit is namelijk de officiële propaganda met betrekking tot de effectiviteit van vaccins.

Het is zo alomtegenwoordig dat, toen deze nieuwe studie uitkwam waarin gerapporteerd werd dat vaccins ‘slechts’ 60% effectief waren, sommige mainstream media artikelen publiceerden met koppen als: ‘Vaccins werken niet zo goed als je zou denken.’ Deze koppen werden gevolgd door verklaringen als: ‘Hoewel we dachten dat vaccins tot 90% effectief waren, blijken ze slechts voor 60% effectief te zijn!’

Ik vind het vervelend om het ze te moeten vertellen, maar de waarheid is, dat griepprikken, in het allerbeste geval waarmee de producenten mee aan kunnen komen, griep in werkelijkheid maar bij 1,5 van de 100 personen kunnen voorkomen!

Of, anders gesteld, als je 100 personen in de rij ziet staan wachten bij een huisartsenpraktijk om hun felbegeerde griepprik in ontvangst te nemen, verspillen niet alleen bijna 99 van die 100 hun kostbare tijd (en geld), maar stellen zij zich mogelijk ook nog eens bloot aan langdurige neurologische schade als gevolg van het geïnjecteerd worden met een griepvaccin dat chemische adjuvanten bevat.

Regelrechte frauduleuze marketing

Gegeven hun 1,5% effectiviteit bij volwassenen, is de marketing van griepprikken een van de meest schandalige voorbeelden van frauduleuze marketing die ooit is waargenomen in de hedendaagse samenleving. Kun je je een auto voorstellen die het maar 1,5% van de tijd doet? Of een computerzaak die een computer verkoopt die maar 1,5% van de tijd werkt? Zij zouden door de FTC (Federal Trade Commission) beschuldigd worden van fraude!

Maar waarom komt de vaccinindustrie dan weg met het op de markt brengen van griepprikken die zelfs in de meest wanhopige statistische pro-vaccin analyse slechts werkt bij 1,5 van de 100 volwassenen?

Het is werkelijk verbijsterend. Dit plaatst griepprikken zo ongeveer in dezelfde efficiëntie categorie als een konijnenpootje of heel hard wensen… Dat is wat vandaag de dag doorgaat voor wetenschap, maar je moet er zo verschrikkelijk om lachen, dat je er pijn in je buik van krijgt.

Dat zoveel volwassenen vandaag de dag in deze marketingfraude trappen is een gevolg van de goedgelovigheid van mensen en de kracht van door TV ondersteunde nieuwspropaganda.

Blijkbaar is het tegenwoordig niet moeilijk mensen zover te krijgen om iets totaal nutteloos te kopen dat hen eigenlijk kan schaden (of kan doden). Schuif het allemaal onder de noemer ‘wetenschapsjargon’ en geeft prijzen aan medische werknemers die de meeste klanten geïnjecteerd krijgen. En dat werkt!

Het echte verhaal over griepprikken 
dat je eigenlijk niet zou willen weten

Wil je het echte verhaal weten over waar griepprikken werkelijk voor bedoeld zijn? Ze zijn er niet om de griep een halt toe te roepen. Dat hebben we inmiddels vastgesteld. Ze werken bijna niet, zelfs als je de wetenschap erachter gelooft.

Waar zijn griepprikken dan werkelijk voor bedoeld?

Je zult het antwoord niet leuk vinden, maar ik zal je vertellen wat ik geloof dat de waarheid is: het doel van griepprikken is om de wereldbevolking ‘stilletjes te verminderen’. Vaccins zijn controletechnologieën voor de bevolking, zoals openlijk toegegeven door Bill Gates en ze zijn zo knap verpakt in de verzonnen ‘volksgezondheidsberichten’ dat zelfs degenen die vaccins toedienen er geen idee van hebben dat ze eigenlijk bezig zijn met de vermindering van de menselijke bevolking door middel van vaccin-geïnduceerde onvruchtbaarheid en genetische mutaties.

Vaccins hebben uiteindelijk maar één doel: het permanent veranderen van de menselijke genenpool en die mensen uit te dunnen die dom genoeg zijn om in de vaccinatiepropaganda te trappen.

En voor dat snode doel zijn zij uiteindelijk misschien wel voor 60% effectief!

Ook de moeite waard om te lezen:

Flu Vaccines — The Mainstream Admits, We Want an Epidemic!