lessen uit het verleden: de vogelgriep

Om onze wereld te redden hebben we 
een evolutie nodig van bewustwording


Kennis is de eerste stap

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Beste lezer, De heersende stromingen in de media verstrekken zeer misleidende informatie over de varkens / vogel / Mexicaanse griep. Het Baxter incident was geen toeval en ook geen vergissing. Dit laboratorium verzond een griep vaccin met dodelijk H5N1 naar Oostenrijk en andere Europeese landen.

Neem nooit, ik herhaal, neem nooit enig griep vaccin.
Of het nu verplicht wordt gesteld of niet.

Vaccinatie is de manier waarop dit in een laboratorium gemaakte virus zal worden verspreid.

Eveneens, vergeet Tamiflu
Dit is een – wordt snel rijk schema – van Donald ‘Aspartame’ Rumsfeld en dit doet niets tegen welke soort griep dan ook. Het tegenovergestelde, Tamiflu zal je alleen maar ziek maken en mogelijk zelfs psychotisch en / of zelfmoord neigingen bezorgen.

De correcte maatregelen te treffen tegen de zo krachtig gecreërde grieppandemie zijn:

*   Organische voeding en schoon water
*   Organische vitaminen en mineralen
*   Ionic of Colloidal silver
*   Nano maskers
*   … en je onthouden van vrees 

Voor meer informatie (Engelstalig) luister naar de interviews met Alexander Jones, former NIH researcher

04-27-2009
Special Guest Alexander S. Jones on the latest updates of current crisis. Also Vince Flaherty candidate for State Senate in California

To listen to or download show Click Here <>

04-28-2009
Alexander S. Jones, and the first media interview with Jane Burgemeister the lady from Austria who has filed criminal charges against Baxter Labs,Avir and the World Health Organization (WHO) also special guest,Dr. Carley and Mario of www.silverlungs.com  <> the colloidal silver generator company on the criminal charges against Baxter/WHO as well as the new emergent flu pandemic
3rd Hour The Lions Den with Ed Hale special guest Dr. Orley Taitez

To listen to or download show Click Here <>

04-27-2009
Dr. Bill Deagle on Swine Flu Epidemic & Avianized Flu Pandemic Recombinant Preparedness Alert. 3rd Hour The Lions Den with Ed Hale special guest Senator Randy Brogdon of Oklahoma candidate for Governor

To listen to or download show Click Here <>
When all of us, who Heinz Alfred Kissinger and Zbigniew Brzezinski identified as ‘useless eaters’ (NSSM-200),
refuse to cooperate, we can start building a healthy and happy world.

Love, Light & Laughter,
Désirée L. Röver – medical research journalist the Netherlands

H1N1 varkensgriep
Is de uitbreek van het varkens griep virus in Mexico de start van een wereldwijde pandemie wat met de vogelgriep niet lukte? Bewust de wereld blootstellen aan deze ramp?

Een giftige uitbraak combineert elementen van varkens griep – menselijke griep en de vogelgriep die nu circuleert in het wild in Mexico, Califonië, Texas en New York. Belangrijk om te weten: Er is GEEN vaccine voor deze varkens griep genaamd: H1N1. Vaccines zijn virtueel onbruikbaar omdat virussen zeer snel muteren in een pandemie uitbreek. Hoe kan men zich dan wel beschermen?

Is dit de pandemie uitbraak waar men al jaren voor waarschuwt, die men al jaren voorspelt, waarvan men al jaren zegt dat er opzet in het spel is. Opzet of niet je kan maar beter zorgen dat je immuunsysteem optimaal gewapend is. Van vaccinaties kan men niet veel verwachten gezien de inhoud van schadelijke stoffen die het immuunsysteem eerder verzwakken dan beschermen”. Hoe maak je de uitbraak van een pandemie nog erger?

In een poging om de publieke paniek aan te zwengelen meld men vanuit Mexico dat men een massale vaccinatie campagne gaat starten. Totaal theater natuurlijk omdat er totaal geen vaccine bestaat voor het H1N1 virus en al gauw een half jaar kost om te ontwikkelen. Bovendien, zoals eerder aangehaald gaat het de totale bevolking verzwakken waardoor men het tegengestelde bereikt, of dit zou het doel moeten zijn?

Als deze pandemie gaat leiden tot duizenden of miljoenen doden dat is dit geheel toe te schrijven op ons Westerse medische systeem waarbij gif ingezet wordt om het lichaam ‘te beschermen’. Biologische oorlogsvoering op grote schaal. Het tijdstip van de uitbraak is echter gunstig, het is immers zomer aan het worden waardoor de aanmaak van vitamine D uit de zon al een groot verschil kan maken op de werking van ons immuunsysteem.

Belangrijk: vertrouw niet op onze overheid en de media die in de pas lopen met de farmaceutische industrie die niets anders willen als giftige chemische stoffen in uw en mijn lichaam pompen in plaats van natuurlijke middelen die WEL in staat zijn het immuunsysteem te versterken. Het is uitermate triest straks te gaan zien dat veel mensen vertrouwen hebben in dhet medische systeem en de zogenaamde ‘gezondheid autoriteiten’. Ze hebben een achterstand van jaren in de vorming van een eigen mening en dat heeft tijd nodig, tijd die men wellicht niet meer gegund is?

Griep Virus (onschuldig)
Vervelend is het als je er een paar daagjes mee geconfronteerd wordt met de gevolgen van griep, hoesten, een loopneus, kriebels in de keel. Het verschijnsel wat door de meeste mensen ‘ik heb de griep’ genoemd wordt is echter vaak niet meer als een flinke verkoudheid. Dit gaat echter al na een paar daagjes weer over. Wie echter echt de griep krijgt heeft daarbovenop ook nog last van ernstige hoofdpijn, spierpijn en (meestal hoge) koorts.

Myxovirus influenzae is de veroorzaker van griep. 
Drie types bestaan er van dit virus A, B, & C. Daarvan is type A het meest verantwoordelijk voor de ernstige infecties en zeer besmettelijk. In slechts enkele weken tijd kunnen 5 tot 10% van de bevolking het virus krijgen.

Genezen.
Meestal geneest de griep vanzelf, rust en veel drinken tegen het vochtverlies (zweten). Paracetamol en aspirine helpen tegen de koorts (boven 38,5°C) en de spierpijn. Griep wordt veroorzaakt door een virus daarom zijn antibiotica zinloos. Alleen in het geval er een bijkomende infectie optreed zal een arts dit voorschrijven.

Voorkomen
Vitamine C lijkt eerder doeltreffend bij het voorkomen van griep, en niet zozeer bij de behandeling zelf. Door het dagelijks gebruik van antioxidanten en vitaminen is het mij opgevallen dat ik persoonlijk de laatste vijf jaar mijn zakdoek nog geen enkele keer nodig heb gehad. Verder als een keer niesen ben ik niet meer gekomen.

Geneesmiddelen tegen de griep?
Er zijn antivirale geneesmiddelen op de markt die ook bij griep kunnen worden gebruikt. Ze verkorten de griepperiode als ze al in het beginstadium van de ziekte worden ingenomen. Het zijn echter dure medicijnen en zoals altijd heeft een medicijn bijwerkingen. ()

Lees alle info op deze pagina voordat je een vaccin gebruikt
“When we give government the power to make medical decisions for us, we, in essence, accept that the state owns our bodies” 
– U.S. Representative Ron Paul, MD

Risico groepen
Voor het overgrote deel is de griep een onschuldige ziekte die na een paar dagen over gaat. Complicaties kunnen echter optreden voor mensen die minder weerbaar zijn zoals een longontsteking die zelfs dodelijk kan zijn. Hierdoor overlijden jaarlijks enkele honderden mensen. Tot de risico groep behoren hartpatiënten, mensen met een longziekte, nier- en leverpatiënten, suikerzieken en ook 65-plussers. Ouderen die in een bejaarden- of verzorgingstehuis verblijven, zijn bij een epidemie uiterst vatbaar voor besmetting.

Griepvaccin? 
Totale bescherming geeft een griepvaccin niet, ongeveer 30 % blijft besmettelijk om de ziekte te krijgen. Een griepvirus ondergaat bovendien mutaties waardoor er nieuwe antistoffen moeten worden aangemaakt. We zijn dus eigenlijk slecht gewapend tegen het virus en vooral de kwetsbaren in de samenleving ondervinden dit. De keerzijde is, hoe beter je immuunsysteem voorzien wordt van goede bouwstoffen, hoe beter je lichaam in staat is om zelf maatregelen te nemen.

Grieppandemie
Volgens griepdeskundigen van de World health Organisation (WHO) is er na 36 jaar mogelijk weer een grote griepepidemie in aantocht. Gewoonlijk is dit na twintig tot dertig jaar het geval. Dit is de tijd at een griepvirus nodig heeft om zodanig te veranderen dat het menselijk afweer mechanisme er niet meer tegen bestand is. De afgelopen 36 jaar is dit niet meer gebeurd. Er is volgens woordvoerders van de WHO dan ook geen reden om aan te nemen dat wij gespaard zullen blijven.

Zorgelijk
Het meest zorgelijke van dit alles is dat een grote griepepidemie kan leiden tot miljoenen doden. De Spaanse griep leidde in het begin van de negentiende eeuw zelf wereldwijd tot 18 miljoen doden. (Officiele cijfers?) 

Gezien de voedingsstatus in de westerse landen (over geconsumeerd en ondervoed op vitamine en mineralen gebied) is de weerbaarheid tegen ziektes bij veel mensen niet bijster hoog.

Vogelgriep uitbraak bij mens?
Volgens viroloog Ab Osterhaus is de kans zeer groot dat ook Nederland getroffen wordt door een uitbraak van de menselijke variant van het vogelgriepvirus. De ontwikkeling van zo’n virus neemt gauw een half jaar in beslag. Om die tijd te overbruggen worden er in Nederland voor een derde van de bevolking antivirale middelen opgeslagen, althans dit is het plan. Inmiddels is bekend dat in Vietnam, Thailand, Indonesië en Rusland de vogelgriep is uitgebroken waardoor de vrees voor een wereldwijde pandemie onder deskundigen toeneemt.

In tegen stelling van ziekte uitbraken in het verleden zijn we nu een reislustig volkje geworden wat niet ten gunste komt om een ziekte in te dammen. Er zijn aanwijzingen dat het virus steeds van karakter verandert en vaker door mensen wordt over gedragen. Bij de voorspellingen gaat het niet om enkele tientallen maar over mogelijk honderdduizenden doden. Vooral de zwakke groepen als bejaarden lopen risico. Het zou zelfs kunnen leiden tot een totale ontregeling van de maatschappij.

Note: Als ik echter aan zwakke groepen onder de bevolking denk gaat het volgens mij verder dan alleen de bejaarden. Hoeveel mensen zijn totaal afhankelijk geworden van medicatie die in vrijwel alle gevallen de weerbaarheid aantast? Hoeveel rokers weten wat dit doet voor hun vitamine opname en daarmee dus de weerbaarheid? Dat probleem fiks je dus niet even in een paar weken.
– Henk Mutsaers

Let’s start with a few quotes: 

“The most dangerous man to any government is the man who is able to think things out… without regard to the prevailing superstitions and taboos. Almost inevitably he comes to the conclusion that the government he lives under is dishonest, insane, intolerable.” – H L Mencken

“No country and no people can be free and ignorant at the same time.” – Thomas Jefferson

“The only safe vaccine is the one that is never used.” – James Shannon

I haven’t got a flu shot and I don’t intend to.” – George W. Bush

Verontrustende mail van Dr. Laibow MD over de vogelgriep.

Op 19 juli werd dit bericht verstuurd door Dr. Laibow die zich al jaren inzet tegen de Codex Alimentarius. Het volgende bericht is nog veel alarmerender. 

Dr. Laibow MD: Je kan dit bericht negeren, maar deze keuze kan je – wellicht – het leven kosten. Het is UW keuze! Dit verhaal dat je dient te weten is lang en gecompliceerd. Het gaat van China naar Frankrijk (de eerste wereldoorlog), Rockefeller’s Olie Kartel, Sanofi-Pasteur, Irak en de uiteindelijke bestemming: Een injectiespuit gevuld met een substantie waarvan men claimt dat het een vaccine is tegen de inmiddels dodelijke vogelgriep geïmporteerd uit China en gestopt in een plant in de U.S. Gevuld met wat? Niets goeds. Dit is geen verhaal dat we in slechts een korte paragraaf kunnen vertellen.

Het verhaal is lang en gecompliceerd maar ik raad je met klem aan om deze informatie te lezen en de noodzakelijke stappen te nemen om jezelf te beschermen en alstublieft, DEEL DEZE INFORMATIE MET IEDEREEN. De vogelgriep is reeds gewapend.

Ik geef je de bodemlijn als eerste: Gebaseerd op Gen. Stubblebine’s nauwgezette analyse op het bestaande bewijs dat de vogelgriep (Avian Flu) inmiddels al tot een tot een pandemisch virus is gevormd met geavanceerde ‘hulp’ van mensen die niet je vrienden zijn maar die goed zijn om een organisme te bewapenen, als het voorheen onschuldige vezelgroep virus H5N1 .

Er is een basis biologische (virus) feit dat je moet weten zodat je begrijpt wat er nu komt. Het is onmogelijk om een vaccin te maken tegen een virus dat nog niet bestaat.  Men probeert u van het tegendeel te overtuigen maar als een vogelgriep vaccin gemaakt wordt tegen de pandemisch vorm van dit virus dan bestaat dit virus reeds. PUNT! Einde van de discussie. Het feit dat het vaccin reeds wordt gefabriceerd in China door Sanofi-Pasteur,  een 100 procent eigendom tak van het Franse Rockefeller olie kartel (Total) is de bevestiging van wat je zo te lezen krijgt. Als je toestaat dat het in je lichaam komt, dan is er geen reden om aan te nemen dat het niets anders is als een ramp voor je immuunsysteem, en voor jezelf. Wij geloven dat dit zo gepland is! 

Ik ken A. True Ott, PhD niet persoonlijk maar hij was vriendelijk genoeg om mij recentelijk een pdf file te sturen waarin hij vele stukken samenbrengt waarvan ik er ook al vele had gevonden in mijn eigen onderzoek. Sommige van zijn conclusies heb ik moeite mee maar delen van zijn bevindingen worden in dit overzicht met dank gebruik.

Laten we starten met de basis. H5N1 is een goedaardig alledaags virus die de meeste vogels bij zich dragen zonder schadelijke gevolgen voor zichzelf of mensen. mensen dragen ook virussen bij zich waar we geen enkel probleem van ondervinden. Deze virale metgezellen houden ons immuunsysteem gezond. Alleen door de stimulatie van nieuwe en gevaarlijke toxische stoffen waarop het lichaam geen antwoord heeft om zich ervan te ontdoen (ontgiftigen) en door stress die de werking / capaciteit van het immuunsysteem overvalt maakt dat een onschuldig virus je ziek maakt of zelfs kan doden. Alle menselijke gevallen van het H5N1 hebben plaatsgevonden in gebieden waar men concentraties had van zieke vogels zoals bij een intensieve vogelhouder waar mensen in contact komen met gestreste zieke vogels in een toxische omgeving waar giftige stoffen in hoge concentraties aanwezig zijn. 

Zoals bijvoorbeeld in Vietnam waar duizenden gallons Agent Orange (ontbladeringsmiddel) van Monsanto gedumpt werden na de oorlog en uitbraken van de vogelgriep niet ongewoon waren. Deze uitbraken vonden plaats in een omgeving met hoge giftige concentraties waar opeengepakte zieke – waarschijnlijk – ingeente vogels tegen de vogelgriep verbleven. Het wordt eveneens dodelijk natuurlijk wanneer laboratoriums aangewend worden om het te veranderen zodat het een efficiënt wapen wordt voor massa vernietiging. De U.S. had een programma om exact juist dat te doen al gedurende de laatste eeuw, hoe onvoorstelbaar dat ook moet lijken.

Onze beste inlichtingen raming is dat het pandemisch vogelgriep virus al bestaat. Het schijnt omgevormd te zijn tot een massieve virale bedreiging door middel ban bio – engineering door de Verenigde Staten. Door het samen laten smelten van het dodelijke genoom van het 1918 Spaanse griep virus met het DNA van H5N1 in een groei medium van menselijke nieren om er zeker van te zijn dat het virus menselijke cellen herkent en weet hoe het deze moet binnen vallen.

Het genoom van het zogenaamde Spaanse griep virus was recentelijk opzettelijk tot herleven gebracht. Vanwege deze reactivering is de Spaanse griep en het vaccin zijn nu een door de U.S. overheid aangespoorde bedreiging voor het leven, jouw leven. De Spaanse griep, die niet eens Spaans was maar gecreëerd in een vroeg biologisch wapen programma en geïnjecteerd in gezonde jonge mannen (militairen) als het eerste verplichte vaccinatieprogramma in het leger gedurende de eerste wereld oorlog. (Ook wel de oorlog die alle oorlogen gaat beëindigen – The great war) De Spaanse griep ontstond origineel in Kansas op een militaire basis doodde een minimum van 50 miljoen Amerikanen. het was een van de dodelijkste pandemieën in de moderne historie. Het was eveneens een van de succesvolste biologische wapens ooit gecreëerd. Een tijdlijn voor een ramp

Dit moet de belangrijkste chronologie zijn die je ooit leest

6 April 1917: De U.S. verklaard de oorlog aan Oostenrijk, Hongarije, Duitsland en het Ottoman Empire. Amerika start met de productie van oorlogsmateriaal.  Amerikaanse mannen worden gerekruteerd in militaire dienst en gaan voor training naar Spanje. 

ALLE NIEUWE RECRUTEN KRIJGEN EEN VERPLICHTE VACCINATIE!
Dit is een breed spectrum levend griep vaccinatie. Rockefeller maakt miljoenen in vaccinatie verkopen en gelijktijdig consolideert men wereldwijd standaard olie contracten.

De eerste Britse soldaten in wereldoorlog I zijn gelegerd in Irak om de Amerikaanse olie belangen te beschermen daar. 

Na massaal ingeënt te zijn, worden de U.S. soldaten ingescheept  om naar Spanje te gaan om te ‘trainen’.  Zeezieke gestreste soldaten in leeftijd tussen 18 en 34 jaar vertoonden griep verschijnselen gedurende de reis. Gelijk in Spanje begon het ‘trainingsprogramma’, dat is blootgesteld worden aan de verschillende gassen die gebruikt werden in de loopgraven van Frankrijk. Blootstelling aan de zeer giftige gassen veroorzaakt het muteren van het levende griepvirus organisme in een extreem dodelijke en zeer besmettelijke vorm. Miljoenen gezonde mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 ~ 34 overlijden wereldwijd als het resultaat van vaccinaties in combinatie met giftige gassen. 

November 11, 1918
Armastice with Germany and its Allies

Following the end of “The Great War” – The heads of the various multi-national banks met in conference at San Remo in 1924 to assess war reparations for Germany.  

John D. Rockefeller and the Rothschilds have consolidated and vastly increased their wealth through actively funding both sides of the war

March 28, 1924 Rockefeller formes a French oil conglomerate calling it “Total”, the “French Company of Petroleums” aka CFP

TOTAL is awarded a controlling interest via Deutsche Bank’s stock in the Turkish Petroleum Company in Baghdad which was eventually renamed the Iraq Petroleum Company The Iraq Petroleum Company was  confiscated and nationalized by Saddam Hussein in 1990.

TOTAL Inc. is a true multi-national mega-corporation which  operates in more than 130 countries and has over 110,000 employees.

Now the Avian Flu – Oil – China – US – WMD connection starts to get interesting. Here’s the Play: Oil to Drugs to Death

Twee van Total’s voornaamste dochterondernemingen zijn farmaceutische giganten Sanofi-Aventis, en Sanofi-Pasteur. Beide zijn wereldleiders in de ontwikkeling en testen  van vaccinaties die voornamelijk in China geproduceerd worden. Op 23 maart 2005 NIH, bij monde van het National Institute of Allergy and Infectious Disease kondigde aan dat het initiatief was genomen om ontwikkelingsprogramma te starten voor een vaccin tegen de Avian Flu (Vogelgriep) bewerend echter dat er slechts een handjevol besmettingen waren.
Avian Flu poses a vast public health menace.

Het is maar al te duidelijk dat een gewapend virus een massieve bedreiging is voor de publieke gezondheid. Dat is het hele punt om dit virus te wapenen is het niet? Voor meer inzicht in Sanofi-Pasteur’s plannen en hun winst (en wellicht uw dood) Je kunt inzicht en confirmatie hier krijgen:  You can confirm their plans here:

But please come back when you finish reading.  
The information below is critically important to you.

As a side note, the Chinese factories of these two pharmacetuical mammoths are (unlike Sanofi-Pasteur’s Swiftwater, PA, factory, according to dissidents such as Harry Wu, et. al.) staffed in part or entirely by poltical and other prisoners working under brutal slave labor conditions. China has a long history of Western Pharmaceutical manufacture, according to Wikipedia.

Onthoudt dat  de meeste griepvirussen en hun gastheer zich aan elkaar aanpassen na ongeveer twee jaar. Dus het zelfde griepvirus veroorzaakt niet langer symptomen. Er is weinig reden om aan te nemen dat een kunstmatig gewapend virus zich ook zo gedraagt als een natuurlijk virus en zich aanpast na verloop van tijd, het blijft doden eisen en doden en doden! Of is de juiste term “selecteren”? Op dit moment zijn er slechts 385 menselijke gevallen gesignaleerd wereldwijd (als deze gegevens betrouwbaar zijn natuurlijk) met slechts 243 doden. Om het absurd te stellen en de inspanning voor de ontwikkeling van een vogelgriep vaccin in perspectief te stellen Sudden Cardiac Death (SCD), waarvan onderzoekers geloven dat het geassocieerd is met Aspartaam consumptie is een leidende doodsoorzaak die volgens de CDC dodelijk was voor 460.000 Amerikanen in 1999 en deze nummers blijven stijgen.

Maar Aspartaam ligt niet onder vuur. In plaats daarvan is het de vogelgriep. Om een quote van Dr. Ott aan te halen; “ Er zijn 6,7 miljard mensen op onze planeet. Dit betekend dat je 0,000000004215 procent kans hebt om de vogelgriep te krijgen op dit moment. Volgens de statistieken heb je dus 100.000 maal meer kans om thuis door de bliksem getroffen te worden dan in contact te komen met de vogelgriep. Maar gegeven het feit dat er dus geen echte bedreiging uitgaat van de ongewapende H5N1 vogelgriep, hoe kunnen we dan verklaren dat wereldwijd miljarden dollars en euro’s uitgegeven worden voor de ‘niet te voorkomen vogelgriep pandemie’ waarvan men aanneemt dat deze miljoenen mensen wereldwijd zal doden?” 

Terug naar de tijdlijn. 

Maart 1997: Totaal geen bevestigde menselijke gevallen bestaan van het “H5N1” virus bestaan in de gehele wereld.

Het Amerikaanse Armed Forces Institute of Pathology, Ft. Detrick, Rockville, Maryland, het U.S centrum voor biologische wapens Dr. Jeffery Taubenberger is leider van het onderzoeksteam dat de opdracht heeft het de genetische code van het 1916 griepvirus te isoleren, de meest dodelijke ziekteverwekker uit de geschiedenis.

24 Augustus 1997: Brevig, Alaska. Onderzoeksteamlid Johan Hultin verzend een goed bewaard 1918 vogelgriep virus specimen (van een bevroren lichaam gedood door de 1918 griep pandemie) naar Dr. Taubenberger’s lab in Maryland. Dagen later ontdekt Taubenberger de genetische fragmenten waarnaar men op zoek was. 

Het 1918 op RNA genen gebaseerde virus wordt geanalyseerd met computer sequencing (rangschikken) om de volledige genetische code te openbaren. Zelfs met een supercomputer neemt de ontrafeling van de code jaren in beslag. 

Oktober 2003: Taubenberger’s team heeft de gehele genetische code van het dodelijke 1918 griepvirus oncijfert en daarmee een zesjarig project afgerond. Taubenberger’s collega R.G. Webster publiceert een artikel in het American Scientist Magazine verklarende dat; “De wereld wankelt op de rand van de afgrond naar een nieuwe griepvirus pandemie die een groot deel van de menselijke bevolking”.

Oktober 2004: Dmtry Lvov, hoofd van het Russische Virologie Instituut verklaard dat tot één miljard mensen over de gehele wereld kunnen sterven gedurende de volgende pandemie.  

Juni 2005: Op de Mount Sinai School of Medicine in New York (zogenaamd onder supervisie van Rockefeller) Taubenberger, Peter Palese en Adolfo Garcia-Sastro creëren plasmiden (DNA ringen) van het 1918 griepvirus waarbij permanent het genetisch materiaal wordt gestabiliseerd voor het gebruik als een biologisch wapen.

(Plasmiden bezitten genen die coderen voor eiwitten die niet essentieel zijn voor het metabolisme van de gastheer maar vaak wel nuttig zijn. Bijvoorbeeld resistentie tegen een antibioticum)

Dit is de laatste finale stap in het opnieuw vitaliseren van de dodelijke ziekteverwekker maar de pers wordt verteld dat het alleen gaat om een vaccinatie ontwikkeling gereedschap. Alhoewel de ziekte – officieel – op dat moment niet bestaat!! 

Augustus 2005: Taugenberger’s team injecteert plasmide in menselijke niercellen die dan het menselijke DNA overdraagt in het virus waardoor het menselijk overdraagbaar wordt.

Het 1918 griepvirus, verantwoordelijk voor miljoenen doden over de gehele wereld is nu gereed voor het ‘gebruik’ bij mensen.

Sept. 9, 2005:The UN in New York City issues a world-wide press release introducing David Nabarro as the “UN System Senior Coordinator for Avian, Human Influenza”.  

Sept. 29, 2005: Nabarro issues an “Official U.N. Warning” that “an outbreak of ‘avian influenza’ would kill between 5 million and 150 million people on each continent.”  

Oct. 2005: Pres. Bush’s newly appointed secretary of Health and Human Services (HHS, the parent organization of both the CDC and the FDA), former Utah Governor Mike O. Leavitt, intensifies multibillion Pandemic Bird Flu preparations 

December 2005: President Bush vraagt het congres $7.1 Miljard om de voorbereidingen te financieren, $3.3 Miljard wordt gelijk toegewezen aan Leavitt’s HHS.

Januari 2006: Het departement voor Homeland Security kent KBR $385 miljoen toe in een contract voor U.S. detentie centra.

Januari 2006: Leavitt lanceert de website …. waarop verteld wordt: “Laten we duidelijk zijn. Het is slechts een kwestie van tijd voor we H5N1 ontdekken in Amerika. Het migratie patroon van de vogels naar de mensen” die het virus dragen maakt het opduiken hier bijna onmogelijk te voorkomen!”

China is gastheer voor de Internationale verbindende conferentie over de vogel en menselijke griep in Beijing waar grote sommen geld beloofd worden aan onderzoek in China van vaccinatie ontwikkeling onderzoek. Leavitt heeft een lange historie in het bevorderen van Chinese handelsactiviteiten als Utah’s goeveneur.

Maart 2006: Een nieuw pad bewandelend. Leavitt’s HHS maakt fondsen vrij voor een privé TV netwerk om een film over de vogelgriep te produceren. Hij wil de knapste acteur voor de verklaring; “De beste bescherming tegen vogelgriep is VACCINATIE”. Exact de zelfde tekst die werd gebruikt door John D Rockefeller in 1916) Leavitt verklaart verder; “De huidige capaciteit in de U.S. is niet groot genoeg om voldoende vaccins te produceren in eigen land”.

April 2006: HSS kondigt een $97 miljoen dollar contract aan voor het ontwikkelen van cel gebaseerde griepvaccins. Leavitt verklaart: Het FDA kan zijn nood autorisatie gebruik toepassen om de toepassing van niet goedgekeurde vaccins toe te staan als men denkt dat het product effectief zal zijn”. 32 staten nemen wetten aan die weigering tegen inenting als misdaad wordt gezien.

Your Wake Up Call – Adam Curry – Arrow Classic RockWaarom kunnen wij Ierland voorlopig zeer dankbaar zijn voor het NEE stemmen tegen Europa? (Stukje uit de uitzending van 22-07-2008)Your Wake Up Call >>>
Deze wetten zijn een aanvulling op Patriot Act I, II, BARDA, BIOSHIELD I, II die medicijn behandeling een verplichting maken vanaf het moment dat de vogelgriep tot een pandemie is verklaard. Volledig bemande, lege, detentie centra bestaan reeds op verschillende plaatsen in Noord Amerika. Het grootste in Alaska waarvan het gerucht gaat dat het een capaciteit heeft van 2,5 miljoen mensen.

December 2006: De New York Times rapporteert dat het Golf Oorlog Syndroom positief verbonden is aan de vaccinatie van militairen. Meer als 100.000 veteranen ondervonden het syndroom na de Dessert Storm operatie in 1991. Meer als 20.000 veteranen zijn tot aan heden overleden aan de gevolgen van dit syndroom dat veroorzaakt wordt door squalene, een ‘hulp’ vaccin.

Alle moderne vaccins bevatten squalene

April 17, 2007:The Food and Drug Adminstration (FDA) branch of HHS utilizes its Emergency Use Authorization authority and awards a license to produce H5N1 “Bird Flu” vaccines to Sanofi-Pasteur.  

FDA Bird Flu approval letter states: 

“We have approved your Biologics License Application (BLA) for Influenza Virus Vaccine, H5N1, effective this date. You are hereby authorized to introduce or deliver for introduction into interstate commerce, Influenza Virus Vaccine, H5N1, under your existing Department of Health and Human Services U.S. License No. 1725; however, we acknowledge your statement provided in your submission of April 5, 2007, that Sanofi Pasteur Inc. does not intend to license this product for commercial distribution, since it was produced under contract to the U.S. Department of Health and Human Services as part of national pandemic preparedness initiatives. Influenza Virus Vaccine, H5N1, is indicated for active immunization of persons 18 through 64 years of age at increased risk of exposure to the H5N1 influenza virus subtype contained in the vaccine.

“Among the required post-market studies on this untested vaccine are; Protocol submission: Study DMID 04-077: “A randomized, double-blinded, phase I/II, study of the safety, reactogenicity, and immunogenicity of intramuscular inactivated influenza A/H5N1 vaccine in healthy children aged 2 years through 9 years.”Final study report submission: September 30, 2008.Study DMID 04-076: “A randomized double-blinded, placebo-controlled, phase I/II, dose-ranging study of the safety, reactogenicity, and immunogenicity of intramuscular inactivated influenza A/H5N1 vaccine in healthy elderly adults.”

Study DMID 05-0043: “Revaccination of healthy subjects with intramuscular inactivated subunit influenza A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) vaccine representing a drifted variant.”Study DMID 05-0090: “Evaluation of a booster dose of A/Vietnam/1203/04 (H5N1) vaccine administered at 6 months to healthy adult subjects after a two dose schedule at 0 and 1 month.”

Study DMID 05-0129: “Open label evaluation of H5N1 vaccine at vaccine manufacturing facilities.”Study DMID 05-0130: “A single center, open label, phase I/II study of the safety and immunogenicity of two 90 µg doses of intramuscular inactivated influenza A/H5N1 vaccine in healthy adult subjects.”Nov. 26, 2007:Leavitt’s HHS orders 100 million H5N1 “vaccines [doses]” from Sanofi-Pasteur.  Expected delivery date, August, 2008.  

Sanofi-Pasteur issues a press release announcing their lucrative HHS contract (100 million vaccines @ $15 USD each) and declares that the cell-based vaccine will be mass produced in the company’s CHINA facility – then shipped to Stillwater, PA for hypodermic syringe-friendly packaging.

Approval and contract have all been consumated in the absence of offical human testing.

Januari 2008: Heimelijke “menselijke proeven“ met het H5N1 vaccin van Sanofi-Pasteur wordt gedaan met 350 daklozen in Polen.

Volgens berichtgeving van de London Telegraph resulteerde dit in 21 onmiddellijke doden en meer als 200 mensen die ernstige gevolgen ondervonden of opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. De ontwikkeling en verkoop van het H5N1 vaccin gaat gewoon door.
February 14, 2008U.S. Air Force Gen. Gene Renuart, commander of North American Aerospace Defense Command and U.S. Northern Command, and Canadian Air Force Lt.-Gen. Marc Dumais, commander of Canada Command, sign a Civil Assistance Plan that allows the military from one nation to support the armed forces of the other nation during a civil emergency.”Our commands were created by our respective governments to respond to the defense and security challenges of the twenty-first century, and we both realize that these and other challenges are best met through cooperation between friends…. The plan facilitates the military-to-military support of civil authorities once government authorities have agreed on an appropriate response.”

Avian Flu response is a part of NorthCom’s mission, and according to Gen. Stubblebine’s analysis, appears to be the primary element in its mission: http://www.northcom.mil/Avian%20Flu/index.html

June 17, 2008 Dr. David Nabarro, UN Influenza Coordinator, welcomes a donation of 60 million doses of H5N1 Avian Flu vaccine by Sanofi-Pasteur.

This adds to the stockpile of a previous donation of 30 million doses by GlaxoSmithKline Dr. Nabarro said that good progress had been made but Avian Flu could still kill as many of 150 million people.

Avian Flu still entrenched in Vietnam, Bangladesh, India, Egypt and India [sic] says Dr. Nabarro.

Outbreaks recorded in 60 more countries according to US Influenza Coordinator. But the people who make vaccines are ethical and look out for our best interests don’t they? The cold, hard fact is that vaccine makers are neither ethical nor concerned with health and longevity of their recipients.

Remember: vaccination remains an uninurable risk: no parent, physician or pharmaceutical company can buy insurance against vaccine induced harm.

The insurance industry refuses to accept the risk. That’s why Congress created the Vaccine Injury Compensation Program that is funded by a special tax added to the cost of each vaccine shot: we pay to protect pharmaceutical company profits.Vaccines can be used for a great deal more than just for what it says on the label.  After all, faced with a syringe of fluid, who is to say exactly what is in there and what the intended, or unintended outcomes of being injected will be?

It takes a huge amount of faith to allow a hypodermic under your skin.  That faith is, the Natural Solutions Foundation believes, without significant basis.

Shielded by the FDA, vaccine (and drug) manufacturers are immune from prosecution for wrong doing and continue to do wrong with horrifying impunity. That’s even BEFORE the Avian Flu weaponization and subsequent vaccine development.  A few examples out of many, many will sufficice: April, 1930 Eli Lilly, makers of Thimerisol, inject the product into 22 people with meningitis who all die.  Lilly publishes the “study”, claiming  that thimerisol, 50% mercury by weight, is safe.

1972: World Health Organization (WHO) Bulletin No.47 refers to creation of an immune virus  and suggests that a useful way to study the effects would be “to put it into a vaccination program and observe the results.”

It is theorized that WHO used the smallpox vaccination program in Central Africa for this study, since the spread of HIV infection coincides precisely with the most intense and recent smallpox vaccination campaigns. 

Information on the Central African countries most infected with HIV precisely matches WHO figures indicating the number of people vaccinated in these areas. 

The virus requested would selectively destroy the T-cell system. (1972 Federation Proceedings of WHO). 

1974 Henry Kissenger writes a classified “National Security Study Memorandium 2000: Implications of worldwide population growth for U.S. security and overseas interest (NSSM 200)” which identifies India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesia, Brazil, the Philippines, Thailand, Egypt, Turkey, Ethiopia and Columbia as targets for initial population reduction.

The Philippine Supreme Court found that 3 million Philippinas between 12 and 45 years of age were given this vaccine. 

Native American Woman and Black women in the US received this vaccine.

Sterility rates in Native American Women in the US is over 35%.

Sterility rates in Black Women in the US is over 25%.

December 1976 No epidemic of Swine flu surfaces despite rapid approval and respone to perceived threat following 1 death of a solder at Ft. Dix, NJ.Swine Flu innoculation program shut down after risk of death and polio like syndrome from the vaccination is found to be almost 12 times greater in vaccinated than unvaccinated people.  5% of people afflicted die, 10% are crippled or maimed for life.

May 1987: The Times of London reported on its front page that smallpox vaccine administered by the World Health organization had triggered HIV/AIDS.

100 Million vaccinated Africans are at risk.
Areas with highest vaccination rate show highest HIV/AIDS rates.

Robert Gallo, discoverer of the HIV/AIDS virus, defends those figures and says, “AIDS researchers will keep their mouths shut because they are paid to do so.

“November 28, 2002 A rider tacked onto the end of the Homeland Security Bill confers immunity from liability prosecution on Eli Lilly and other manufacturers of vaccines. 

June 1990: Court case reveals that babies in Los Angeles were used as human gunea pigs with a experimental measles vaccine called Edmonston Zagreb high titer measles vaccine (E-Z ).  From 1989-1991, Kaiser Permanente and LA County Dep’t of Health and CDC injected 700+ “mostly minority” babies with unlicnesed experimental vaccines with fraudulently-obtained parental consent.

E-Z is closely associated with increased death rate in infant girls in Sendgal, Guneau Bisseau, and Haiti before their second birthday.
Most of the families are not aware to date that their child was used as a human guinea pig.

March 19, 1992
Dr. David Heymann, head of the office of research for the World Health Organization’s Global Programme on AIDS, and Harvard pathology professor William Haseltine refuse to discuss the possibility of AIDS transmission via vaccines. Dr. Heymann states in a phone interview from Geneva, “The origin of the AIDS virus is of no importance to science today. Any speculation on how it arose is of no importance.” Haseltine is even more adamant. “It’s distracting, it’s nonproductive, it’s confusing to the public, and I think it’s grossly misleading in terms of getting to the solution of the problem. It’s over, it’s done with, it’s very, very, very unlikely it happened that way, and it’s another nonsense article. It’s the worst kind of reporting as far as I’m concerned.”

World Health Organization (WHO)

Uses Vaccines to Make Women Sterile

1972: WHO begins its “Special Programme” in human reproduction with programs for both male fertility control through vaccines and female fertility control1985WHO Vaccines for smallpox and tetanus are laced with female reproductive hormones to induce permanent sterility to “eliminate 150 million excess Sub-Saharan Africans” according to WHO documents.

July, 1989
After years of denial, a scientific paper demonstrates conclusively that WHO tetanus vaccines used in the Philipines contained female reproductive hormones, inducing permanent sterility without consent or knowledge of the women treated.

Tetanus toxoid is linked to the human reproducitve hormone to overcome immunological tolerance to the hormone and prod the body of the woman into producing antibodies to her own reproductive hormones.

1990 Women between the ages of 12 and 45  are targeted for a 5 injection series of “tetanus” shots. 

Boys, men, children and older women are not given the shots.  

Tetanus ordinarily requires a single booster every 10 years.  

The 5 shot tetanus protocol is used with vaccines which contained female reproductive hormones to render the women of Tanzania, Nigeria, Nicaragua, Mexico and other countries infertile 

Oxford University Press publishes article titled “Bypass by an alternate carrier of acquired unresponsiveness to hCG upon repeated immuniztions with tetanus-conjugate vaccine’ confirming method of inducing sterility requires multiple vaccinations.

1993: WHO committes more than $356 million on  “reproductive health” research. 

Funding for abortificant (abortion producing) vaccine comes from many sources. 

$90+ million contributed by Sweden
$52+ million contributed by Great Britain
$41 million contributed by Norway
$27 million contributed by Denmark
$12 million contributed by Germany
$5.7 million contributed by US
$61 million contributed by UNFPA
$15.5 million contributed by World Bank
$2.5 million contributed by Rockefeller Foundation
$1+ million contributed by Ford Foundation
$716.5 thousand contributed by IDRC (International Research and Development Centre of Canada)

April 2000 Observer Newspaper rerports Glaxo, Pfizer, Squibb and Genentec experimented on children at Incarnation Children’s Center, NY.Incarnation Children’s Center is run by Columbia University which was paid to experiment on children, mostly wards of the state minority children.

Babies as young as 6 months were injected with double doses of experimental measles vaccine.

Children as young as 4 were given multi-drug cocktails.

More than 100 orphans and babies were used in 36 experiments. March

2008 Haruna Kaita, a pharamceutical scientists and head of a Nigerian 

Universtiy analysed the latest WHO vaccine in Indian labs. 
Sterility agents were among the contaminants found in the samples.

According to the local population of the Akha, a Thai hill tribe, pregnant women are forced to receive the vaccine in order to get ID cards for their children.

Violent still births and miscarriages result.

Aktie stappen!

Dr Laibow: “Ik zei al, het is een lang verhaal, maar een verhaal dat je moest weten. Nu, wat kun je doen om jezelf en je familie en vrienden te beschermen? 

Ten eerste: Onthoud dat jij een IMMUUNSYSTEEM hebt!

Terug naar het begin van dit artikel vertelde ik je dat een virus (en bacterie) je niet ziek maakt als, ….. je gewapend bent met een gezond immuunsysteem en, …. als er zich geen giftige stoffen in je lichaam bevinden!!!

Dat betekend: verander je voedingspatroon VANDAAG!

Stap Eén.
Het nemen van bewerkte suikers (kristalsuiker) en andere bewerkte (processed) voeding, pesticiden, fluor water, fluor tandpasta etc. Toegevoegde kleurstoffen, toegevoegde smaakstoffen, toegevoegde conserveringsmiddelen etc. (let op de E nummers) Genetisch gemodificeerde (GMO) voeding. Dit kan gevonden worden in alle voeding in Amerika die niet specifiek vermeld op het label: “Certified Organic”

Alle genoemde etenswaren (dit zijn dus geen voedingsmiddelen in de letter van het woord) onderdrukken je immuunsysteem. Koop lokaal gekweekte organische voeding, kweek deze zelf en neem nooit aan dat het wel goed zal zijn maar vraag hier specifiek naar! Dus stap één is verander je dieet en maak eten voor de rest van je leven, niet voor dit moment, een top prioriteit. Neem dit advies serieus het zal je algemene gezondheid ten goede komen.

Stap Twee.
De volgende stap is informatie verzamelen en rangschikken naar waarheidsgehalte. (Dit is vrij lastig in het begin omdat het vaak je voorstellingsvermogen te boven gaat dat zoiets kan gebeuren heden ten dage. Leer echter van de lessen uit het verleden) Wanneer de pandemie op ons losgelaten wordt (en hopelijk gaat dit nooit gebeuren, HOPELIJK!!!) dan zal er een zeer grote propaganda op ons losgelaten worden om ons ‘voor te bereiden’ op de schema’s voor mogelijke verplichte inenting. Blijf vooral in contact met de berichtgeving hierover via de alternatieve nieuwsvoorzieningkanalen!

The Natural Solutions Foundation bijvoorbeeld ontvangt hieromtrent informatie uit de gehele wereld zowel via kanalen binnen bedrijven als de overheid. Zij horen dingen in een vroeg stadium en zullen deze informatie gelijk communiceren onafhankelijk van de pers. (de pers is geen betrouwbare bron) Dis betekend dat je ‘open’ moet staan voor informatie die vaak in strijd zal zijn met wat de media zal berichten. Zend / vertel ook iedereen over deze informatie, denk niet het zal wel, maar laat de ander ZELF beslissen wat ze met deze informatie willen doen!

Er zijn meer informatiebronnen in de Engelse taal:
No-Forced-Vaccines Yahoo Forum at:

Natural Solutions Foundation’s Trustee
Dit gaat over GMO voeding. Onthoudt, organische voeding is duurder maar lang niet zo ‘duur’ als het krijgen van kanker, steriel worden of het krijgen van allerlei allergieën. Surf naar de: NO GMO Yahoo group.

Stap Drie.
Denk na over een ‘ontsnapping strategie’. Op het moment dat een pandemie van start gaat en vaccinatie wordt verplicht gesteld, wat ga je dan doen om te ontsnappen aan dat gekkenhuis? Waar ga je naar toe? (Dat is een persoonlijke beslissing) (In Amerika zijn recentelijk al processen gevoerd en mensen gevlucht uit bepaalde staten om aan inentingen te ontkomen / Test Cases?) Neem in achting dat farmaceuten nu al geen verzekering kunnen afsluiten tegen foutieve vaccinaties vanwege de vele schadegevallen en doden. Als je daar niet nu al over gaat nadenken zal je dat dan ter zijner tijd snel kunnen beslissen? Niemand weet wat een vaccin zal bevatten en wat het zal doen. Als je roulette wilt spelen met de intenties van de vaccin makers met als mogelijke inzet je eigen leven, dat is je persoonlijke eigen keuze! Dr Laibow; “Ik heb mijn paspoort bij de hand en zal het gebruiken ook”.

Stap Vier.
Blijf op de hoogte met alternatieve remedies, natuurlijke geneeswijzen, zoals bijvoorbeeld grapefruit zaden extracten, colloïdaal zilver, immuunsysteem boosters, kweek zelf tarwe gras, vraag natuurartsen wat je zelf nog meer kan doen. Laat je testen zodat jij je immuunsysteem kan optimaliseren.

Wat is stap Vijf?
Overweeg organisaties die jou het echte onafhankelijke nieuws brengen te ondersteunen. Dat betekend doneren aan de Natural Solutions Foundation. Onthoud: De bedreigingen zijn onvoorstelbaar maar echt. de geschiedenis verteld ons dat het mogelijk is. Maar de oplossingen zijn ook bij de hand en van natuurlijke oorsprong.

Yours in health and freedom, 

Dr. Rima Rima E. Laibow, MD
Medical Director 
Natural Solutions Foundation 

2008:

Toen we de informatie over het bewapenen van de vogelgriep naar buiten brachten gebeurden er verbazingwekkende dingen. Lees verder!

Wanneer we in het verleden informatie publiceerden op de website waarvan ‘IEMAND’ niet wilde dat anderen dit te weten kwamen werd onze site gehackt of zelfs helemaal van het internet geblokkeerd. Meestal een Distributed Denial of Services ook DDS aanval genoemd, een soort verkeersopstopping. Het is natuurlijk frustrerend wanner we op dat moment belangrijke informatie te melden hebben. We realiseren ons echter ook dat dit een aanwijzing is dat op iets groots gestoten zijn. We hebben met andere woorden het “Bull’s Eye geschoten!!!”

Deze keer trof het niet alleen onze site:…. en …. die getroffen werden door een DDS maar ook de super veilige surver waar we na de laatste aanval op over geschakeld waren werd uit ‘de lucht’ gehaald. Het hele systeem was off-line.

De laatste keer dat we een DDS aanval kregen was toen wij hardop denkend benieuwd waren of de enorme aantallen sterfgevallen veroorzaakt werden door ONEIGELIJK GEBRUIKTE geneesmiddelen, wat in feite niet toevallig kan zijn.

BANG!!! We waren sneller off line dan we konden zeggen; “Populatie Controle” of zelfs; “Genocide”.

Dan, wat mogelijke bevestigingen: Het lijkt dat we precies het doel geraakt hebben. Juist voorafgaande aan 9/11 ramp waren er interessante trends waar te nemen op aandelenmarkt die er verdacht veel op leken dat iemand wist wat er ging gebeuren en zichzelf positioneerde om daar geldelijk gewin uit te slaan wanneer het zou plaatsvinden. 

Mogelijke confirmatie No: 1. werd aangereikt door een eMail die een supporter ons toezond vandaag; “Voorafgaande aan het bericht dat ik ontving betreffende de aanschaf van vaccinaties voor een pandemie virus had ik afzonderlijk nota genomen van ongebruikelijke niet verklaarbare activiteiten op de aandelenmarkt in de BIOTECH sector. Terwijl de gehele aandelen markt alleen maar aan het dalen is (een crash doormaakt) stijgt de Biotech sector naar nieuwe hoogtes. Vandaag is de BBH Biotech 7% gestegen, een heel grote stijging waar de rest alleen maar daalt. Dit betekend dat ‘de markt’ specifiek geïnteresseerd is in Biotech aandelen en niet in algemene medische of farmaceutische zaken. De kaart van Merck ziet er slechter uit dan de DOW. We kunnen aanhalen dat de ongewone activiteit ook een teken voorafgaande aan 9/11 aanval”. 

“Ik heb de oliemarkt bestudeert en die gaf ook de aanval op Irak op dezelfde manier te zien. Als dit patroon inderdaad zijn schaduw vooruit gaat werpen op een pandemie ramp moeten de namen van de winstnemers op de aandelenmarkt grondig onderzocht worden op criminele activiteiten”.