Gezondheidszorg: Healthier US


Gezondheidszorg: Amerikaanse Regering zet de toon!
H e t   R O E R   m o e t  o m !
Van Ziekte behandeling naar 
Gezondheid Preventie
(klonk het toen nog hoopvol)

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Het roer moet om in de ‘gezondheidszorg’
De Amerikaanse Regering is een campagne gestart om de bevolking voor te lichten om de lessen die ze geleerd hebben te delen. 

Steps to a Healthier US“, waarbij de doelstelling is ziektes te voorkomen waar mogelijk. Persoonlijke verantwoordelijkheid, en het ziekte behandeling systeem om te vormen naar een Gezondheid Preventie systeem.

Beleidsmakers moeten deze aanpak gaan ondersteunen
Dit omdat de torenhoge ziektekosten niet langer het oververtrouwen van patiënten op genezing kan rechtvaardigen. De focus is het terugdringen van de belangrijkste ziektes als diabetes, hart en vaatziekten, herseninfarcten en kanker. Stappen worden ondernomen om te wijzen op een de ongezonde levensstijl, slechte eetgewoontes, het ontbreken van lichaamsbeweging, gebruik van tabak en alcohol. Het is hierbij belangrijk om dingen te doen die werken en niet: “zoals we het altijd gedaan hebben”.

Type 2 diabetes beïnvloed de gezondheid van maar liefst 17 miljoen Amerikanen en leid uiteindelijk tot aantasting van elk orgaan en vroegtijdige sterfte. De geschatte kosten komen hier alleen al op 132 miljard per jaar waarbij indirecte economisch kosten nog niet meegerekend zijn. Deze ziekte is in de tweede helft van de vorige eeuw verzesvoudigt.

Het “Gezonde mensen 2010” plan van aanpak voorziet in 467 doelstellingen onderverdeeld in 28 focus gebieden. Een van deze aandachtspunten is het voorzien in training en bijscholing vanwege de snelle wetenschappelijke veranderingen op het gebied van o.a. diabetes aan gezondheid professionals.

Kanker 
De American Cancer Societe (ASC) schat dat in 2003 meer dan 556.500 Amerikanen dood zullen gaan aan kanker, meer als 1500 mensen per dag, en dat ongeveer 1.334.100 nieuwe gevallen deze ziekte diagnose zullen krijgen. Kanker is de tweede doodsoorzaak in de States. Alhoewel deze ziekte vanaf 1950 stijgende was is er vanaf 1991 een lichte afname te zien door het terugdringen van het aantal longkanker doden. Door de toename van de bevolking en veroudering zal het aantal doden verdubbelen in 2050 als de zelfde stijging doorzet. In 1997 waren er 9 miljoen Amerikanen die kanker hadden waarvan een deel onderbehandeling en een deel werd als genezen beschouwd. De gecombineerde overlevingskans in Amerika was 62 procent na vijf jaar.

Het bereiken van een gezonder
hart en herseninfarct vrij land.

H
art en vaatziekten en herseninfarcten worden voorspeld de nummer één doodsoorzaak te zijn wereldwijd in 2010. Deze ziekte treft 61,8 miljoen mensen en is verantwoordelijk voor 1 miljoen doden jaarlijks. In de US worden elk jaar 1,1 miljoen mensen getroffen door een hartinfarct, daarvan sterven er 515.000 waarvan 250.000 niet eens het ziekenhuis bereiken. Van de ‘overlevenden’ sterven 38% van de vrouwen en 25% van de mannen binnen een jaar ondanks operaties en medicatie. Van de 700.000 mensen die jaarlijks getroffen worden door een herseninfarcten sterven er 167.000, ofwel een dode elke drie minuten. Onder de overlevende zijn 15 tot 30 procent permanent gehandicapt.

Gezondheid is: Aanspreken op levensstijlkeuzes.
Slechte voeding en het ontbreken van lichaamsbeweging zorgt voor 310.000 tot 580.000 doden per jaar en zijn de hoofdoorzaak tot ziektes als; osteoporose, zwaarlijvigheid, en infarcten. 75% van de bevolking eet onvoldoende fruit, meer dan de helft niet genoeg groenten en 645 te veel verzadigt vet.

Geen of te weinig lichaamsbeweging leid tot een 50% verhoging tot het ontwikkelen van hart en vaatziekten, een risico dat dus bijna even hoog is als het roken van sigaretten, hoge bloeddruk, of een hoog cholesterol gehalte. Bewegen helpt ouderen langer onafhankelijk te blijven, en verhoogt de kwaliteit van leven voor alle leeftijdsgroepen.

Overgewicht (obesity) is uitgegroeid tot een epidemie die zowel economische als sociale consequenties met zich meebrengen. De overheersing van zwaar overgewicht is vooral aan het toenemen onder kinderen. Het “Gezonde mensen 2010” programma voorziet dan ook in het veranderen van slechte voedingsgewoonten en lichamelijke inactiviteit in een vroeg stadium van de jeugd. Alhoewel de eetgewoontes van de Amerikanen sterk verandert zijn gedurende de laatste 20 jaar, zijn geen van deze veranderingen oorzakelijk gerelateerd aan de overgewicht epidemie. Het ontwikkelen van een effectieve op – bewijs – gebaseerde strategie om overgewicht te voorkomen door goede voeding blijft een hoge prioriteit.

Tabak gebruik
De doelstelling ten aanzien van het tabak gebruik is om het roken bij jonge mensen in 2010 gehalveerd te hebben. Het gebruik van deze producten kost de Amerikaanse samenleving jaarlijks 440.000 doden, 75 miljard aan medische onkosten en 81,9 miljoen aan productiviteit verlies. Roken is de vierde doodsoorzaak in de States. In 2000 rookte een geschat aantal van 46,5 miljoen volwassenen waarvan 70% zou willen stoppen maar een gering aantal slaagt daarin door de verslavende natuur van tabak gebruik. De toename van roken onder de jeugd is een alarmerend gegeven van 28% in 1991 tot 35% in 1999. Strenge preventie programma’s hebben al aangetoond tot reductie van tabak gebruik in Californië en Massachusetts waar roken ontmoedigt of geheel verboden wordt op bepaalde plaatsen. Een van de actie punten is dan ook een algemeen gezondheidsvoorlichtings programma te starten op scholen.

Het roer gaat om.
“Als beleidsmakers zoeken wij naar afdwingende argumenten om onze beslissingen kracht bij te zetten voor korte en lange termijn voordelen. Ik ben overtuigd dat ziektes voorkomen door het promoten van betere gezondheid de enige slimme keuze is voor onze toekomst”, aldus Secretary of Health and Human Services Tommy G. Thompson. President Bush is daarvan eveneens overtuigd als initiatiefnemer van het HealthierUS programma. Verbeter de gezondheid voor alle Amerikanen door kredietwaardige , accurate informatie te geven om een gezonder leven te leiden.

Een epidemie met onvergelijkbare proporties
Dit staat ons te wachten als we geen actie ondernemen. Ondanks het feit dat in het midden zitten van een chronische ziekte epidemie wordt deze ziekte golf gevoed door de veroudering en het hardnekkig blijven maken van de verkeerde lifestyle keuzes. Wanneer we de gezondheid van ons land meten ten opzichte van de levensduur en kwaliteit, kunnen we ons niet veroorloven om de urgentie van chronische ziektes te negeren.

Ondanks het bewijs dat preventie werkt is de focus van ons ‘gezondheid’ systeem gedurende de afgelopen eeuw niet gefocust op preventie van chronische ziekten maar op de behandeling van korte termijn acute gezondheidsproblemen. Als land hebben wij de nadruk gelegd op dure behandelmethodes in plaats van kosten effectieve preventie maatregelen. Bij elkaar opgeteld blijkt ons gezondheidssysteem niet ontworpen te zijn om te voldoen aan de behoeften van mensen met chronische ziekten.

De spil van ons systeem is de traditionele arts – patiënt verhouding. Hoewel effectief, zijn de bezoeken op zijn best onregelmatig, en kort van duur. Ongeacht of een persoon gezond of ziek is worden de meeste beslissingen onafhankelijk buiten de arts om gemaakt. Dit heeft effect op de gezondheid vanwege minimale informatie wat zeker geld voor de 40,5 miljoen onverzekerde Amerikanen die geen toegang hebben tot gezondheidsdiensten. Met een collectief gezondheidsstelsel gebaseerd op preventie als prioriteit kunnen we een gezonder land worden. Vele Amerikanen kunnen 5 tot 7 extra jaren genieten van hun gezondheid en de hoge kosten, samenhangend met chronische ziekten voorkomen als we de zorg meer toegankelijk maken, een gezonde lifestyle aanmoedigen, en focussen op een brede aanpak. Gezondheid is de grootste behoefte die we voor het grootste deel tegen de laagste kosten moeten kunnen aanbieden.

Het hoofd bieden aan de uitdaging.
Rond het jaar 1900 waren de grootste doodsoorzaken infectieziekten als longontsteking, tuberculose en de griep. Dankzij medicatie, aanpassingen van omgevingsinvloeden, sociale verbeteringen en technische ontwikkelingen zijn deze ziekten een kleinere bedreiging van de volksgezondheid. Die zelfde vooruitgang is te boeken ten aanzien van chronische ziektes. Als natie hebben wij de kennis en mogelijkheden om de uitdaging aan te gaan de oorzaken van de vele doden, zieken en gehandicapten aan te pakken.

-Henk Mutsaers bron: Steps to a healthier US