Waarschuwing voor de mensheid: de waanzin verspreidt zich door het maatschappelijk ontwerp, aangezien de massa’s opzettelijk vergiftigd worden met giftige geneesmiddelen, pesticiden, 5G draadloze hormoonverstoorders en toxische vaccins

Waarom zien we deze nare dingen gebeuren in de maatschappij “onze” maatschappij of de wereld die “men” voor ons gecreëerd heeft? Hoe kan het zijn dat er “mensen” zijn die er genot aan ontlenen om zomaar iemand met een mes in de rug steken? Een voor hen totale vreemdeling! Dit uitstekende artikel van Mike Adams gaat hier over, de totale ontwrichting van een maatschappij, een verloren generatie schreef ik zelf al. Dat geheel omkeren wat al 100 jaar aan het fout gaan is, aan het ontsporen, dat is een mega uitdaging waar we met zijn allen voor staan. Politiek bewustzijn is essentieel de komende jaren, weten wat er gaande is en waarom. Levensgeluk voor ons allen staat op het spel, wees op je hoede en maak de juiste beslissingen. Vele onbetekenende beslissingen kunnen vruchteloos lijken in dit wereldbeeld, maar kunnen wel de hoop en inspiratie vormen voor diegene die het allemaal wel willen zien. Ik hoor en zie ontwikkelingen die allemaal van onderaf naar de opervlakte komen, tegengewerkt worden door de overheid maar het wel gaan redden als “wij” met z’n allen er de schouders onder zetten. Voordat mensen echter actie ondernemen moeten ze echter wel eerst “ZIEN” wat er aan het gebeuren is – Henk Mutsaers (Lang artikel)

lezers promoten je website

Bedankt voor het promoten van de website

“Wandelend over een straat in een afbrokkelend stedelijk gebied in dit land zie je ellendige gezichten staren, wezenloos als ze sjokken door hun leven op de weg naar nergens of verspillen hun tijd geabsorbeerd door trivialiteiten en onzin voortkomend uit hun iGadgets,” schrijft Jim Quinn in een speciaal vooruitziend bericht op The Burning Platform Blog:

De levens van zovelen zijn een zinloze tocht van ellende en dwaze herhaling van dagelijkse bezigheden. Er is een overweldigende wolk van droefheid die de levens van de massa doordringt, terwijl onze afstotelijke cultuur, gebouwd op vervullende verlangens, consumentisme, zelfzucht en hebzucht, uiteindelijk resulteert in waanvoorstellingen, teleurgestelde en wanhopige menselijke wezens.


Bron Artikel: Warning for humanity: The madness is spreading by design as the masses are deliberately poisoned with toxic pharmaceuticals, pesticides, 5G wireless, hormone disruptors and toxic vaccines
Door: Mike Adams


Quinn verklaart de ineenstorting van de bewuste beschaving als een gevolg van “sociale indoctrinatie” en de georganiseerde programmering van kinderen via het rampzalige openbare onderwijssysteem:


Onze samenleving werd niet zomaar belachelijk, misleid en defect. Dit is decennia in de maak geweest. En het kan worden toegeschreven aan de doelbewuste inspanning van degenen die de regering onder controle hebben bij het vernietigen van ons onderwijssysteem en het vervangen door een sociaal indoctrinatie-systeem. Kinderen leren niet meer hoe ze moeten denken, maar hoe ze zich moeten voelen. Kinderen worden door de staat opgevoed als niets meer dan tandwielen in de machine.


Kinderen die autoriteit betwisten of niet op een onderdanige manier handelen, worden onmiddellijk gediagnosticeerd met ADD en gedrogeerd tot onderwerping. Het systeem van de openbare school wil geen high-performers, kritische denkers of iemand die vraagtekens zet bij hun door de overheid opgelegde orthodoxie. De heersende klasse (ook bekend als Deep State) wil beheersbare, plooibare, niet-denkende automaten om de slecht betaalde banen te doen, goedkope buitenlandse rotzooi te kopen met hun creditcards en afhankelijk te zijn van de staat voor hun ellendige bestaan.

Zijn beoordeling is correct, maar er is nog een andere laag die de openbare school indoctrinatie mogelijk maakt: de massale vergiftiging van mensen met chemische stoffen die de hersenen beschadigen.


De gecoördineerde massale vergiftiging van de mensheid


De massale vergiftiging van de mensheid is geen toeval: het is een gecoördineerde, gemanipuleerde aanval op de menselijke geest, uitgevoerd door globalistische bedrijven en geveegd onder de mat van ‘in gevangenschap leven’ van overheidsregelingen die de mensheid al lang hebben opgeslokt. Het doel van de massale vergiftiging is om de menselijke geest en welbevinden te verzwakken en alle uitbarstingen van bewustzijn, ontwaking, innovatie of revolutionaire ideeën die de status-quo kunnen uitdagen te verpletteren.

Alle mensen moeten chemisch worden ingeperkt en worden belet zich te bevrijden van hun chemische gevangenissen, geloven de globalisten. Dit is de enige manier om te voorkomen dat de mensheid opstaat en de globalistische kliek omverwerpt die afhankelijk is van massale indoctrinatie en onderdanigheid voor haar eigen voortbestaan.

Ze hebben gevangenissen gebouwd voor onze geest, en die gevangenissen zijn opgebouwd uit kleine, giftige moleculen die nu de voedselvoorziening, gewone medicijnen, producten voor persoonlijke verzorging en zelfs de open lucht overspoelen. Hier is een korte lijst van de primaire vectoren van deze massale vergiftiging die nu de mensheid tot het punt van totale waanzin en ineenstorting drijft:


 • Toxisch voedsel wordt bespoten met hersen beschadigende pesticiden, herbiciden en fungiciden, vaak vlak voor de oogst. Dit garandeert de maximale potentie van giftige chemicaliën in de voedselgrondstoffen die worden gebruikt om granen, babyvoeding, maïstortilla’s, brood en duizenden andere veelvoorkomende levensmiddelen te produceren.

  Toxische medicijnen zijn bewust ontworpen om de hersenfunctie te veranderen in de naam van “behandeling.” Van de massale verslaving van kinderen met ADHD-medicijnen tot de ontploffende voorschriften van SSRI-antidepressiva voor volwassenen, de chemicaliën van Big Pharma veranderen de hersenen van meer dan 100 miljoen Amerikanen … met catastrofale resultaten op mentale stabiliteit en cognitie. En ja, griepprikken zijn nog steeds opzettelijk geformuleerd met kwik, een extreem giftig zwaar metaal dat de neurologie van alle levende wezens beschadigt.


  Toxische producten voor persoonlijke verzorging zijn opzettelijk gemaakt met chemische hersen schorsende geurstoffen, kankerverwekkende additieven en hormoonverstorende moleculen die de bevolking helpen genetische veranderingen te bereiken, de vijand van duurzame seksuele reproductie (die de menselijke soort vanaf het begin heeft onderhouden). Deze giftige chemicaliën overspoelen wasproducten, shampoos, deodorants, huidlotions en cosmetica, verzadigen het menselijk lichaam met chemicaliën die het zenuwstelsel beschadigen en kanker bevorderen.


  Giftige desinformatie wordt genadeloos uitgezonden door de propaganda-netwerken (CNN, NYT, MSNBC, enz.), ‘Bewapende’ valse informatie die zich in de hoofden van de massa werpt, waarvan de hersenen verzwakt zijn door een chemische aanval. Wanneer de geest niet langer functioneert, worden individuen niet in staat disinformatie te bevragen en worden ze gemakkelijk gerekruteerd om de denkpolitie / spraakpolitie te worden die nu kenmerkend is voor de Linkse Cult, die vol is van gehoorzame “progressieven”.


  Toxische cultuur hamert de “verzachte” massa’s met volkomen giftige, zelfvernietigende culturele memes zoals transgenderisme of narcisme. Op zoek naar peer-goedkeuring, de groep-denk-massa’s zijn gemakkelijk samen te vatten in kleine velden van sociaal gedrag. Sociale media worden gebruikt om gehoorzaamheid en aanval onafhankelijk (of zelfs rationeel) denken te versterken. Een bijzonder schokkend voorbeeld hiervan is het feit dat geïndoctrineerde progressieven nu beweren dat mannen vagina’s hebben, dat genetica geen geslacht bepalen, dat mannen zwanger kunnen raken en dat alle kinderen “genderloos” worden geboren en vervolgens een willekeurig geslacht na geboorte hebben “toegewezen”.  Dit zijn geen metaforen of allegorieën, maar ze worden verondersteld biologische feiten te zijn van de gehersenspoelde linkse massa’s die nu het nieuws, de cultuur, het onderwijs en de stemmingspopulatie domineren.


Met het weten bepaal je de koers

Zoals Quinn uitlegt, hebben de tech reuzen de sociale media getransformeerd in een “sociaal concentratiekamp:”

Het combineren van de kracht van de surveillance staat met de slinkse achterbakse methoden van Google, Facebook en Twitter heeft een sociaal concentratiekamp gecreëerd met gewapende bewakers van de regering en strijders voor sociale rechtvaardigheid die de propaganda leveren.

Sociale media zijn niets anders dan deugd signalering en pauwen door mensen die proberen hun eigen ego op te pompen. Het onophoudelijke narcisme dat door de “mooie” mensen wordt uitgezonden, resulteert in het vergelijken van hun levens met deze ondiepe egocentrische elitisten (opvatting dat een elite binnen een groep de meeste inspraak moet hebben). Wanneer normale mensen hun dagen doorbrengen met het vergelijken van hun gewone levens met het nep-ontzagwekkende leven van egoïstische stutten, worden ze depressief en ongelukkig met hun eigen leven.

Totdat mensen hun digitale gadgets neerleggen, tijd doorbrengen in de echte wereld leven met echte mensen en stoppen met het aanbidden van idiote ondiepe faux iconen, zullen ze nog meer mentaal onstabiel worden.


Het ontketenen van het dierlijke instinkt die wordt aangedreven door een lagere hersen stamfunctie


In elk menselijk brein dat in staat is tot hogere gedachten is een dierlijk brein – het ‘reptielen brein’ – dat wordt aangedreven door seks, geweld, lust, kracht en egocentrisch gedrag. Wanneer het bombardement van chemische en culturele toxines de hogere hersenfunctie vernietigt waarvan mensen in staat zijn, ontketent het de dierlijke lagere hersenfunctie die we nu zien domineren in onze afbrokkelende samenleving.


Popcultuur is nu verstoken van hoger denken of de viering van individualiteit. Integendeel, het viert en promoot seks, lust, roem, geweld, narcisme en de vernietiging van anderen. Elke laatste schijn van ethiek, arbeidsethos, zelfdiscipline, individuele prestatie of eer is allang voorbij. In plaats daarvan duwt de linkse “progressieve” cultuur alle eigenschappen, gedragingen en mentale modellen die lijken op de hersenfunctie van dieren, niet mensen.


De hedendaagse menselijke kinderen zijn cognitief achterlijk in vergelijking met de oudere generaties. Ze zijn minder intelligent dan kind-dolfijnen en ze zijn minder mededogend dan chimpansees. De meeste hedendaagse kinderen hebben minder overlevingsdrang dan een pasgeboren hond, hert of gordeldier. De jeugdige massa’s van de moderne samenleving worden opgeleid voor massale indoctrinatie en gehoorzaamheid door een zieke, autoritaire maatschappij waarin elk individu een slaaf is van hun elektronisch apparaat dat hen vertelt wat ze moeten denken en voelen.

Ik was de afgelopen dagen op een Thanksgiving-diner en tijdens een evenement zat een 14-jarige jongen de hele tijd op zijn mobiele telefoon gefixeerd, volkomen onwetend van de realiteit die zich rondom hem afspeelde. Vanuit zijn oogpunt was het hele doel van een Thanksgiving-diner om foto’s te maken van ‘coole’ dingen die met zijn nep vrienden op sociale media konden worden gedeeld om een ​​sociale status te krijgen in een virtuele wereld. De werkelijke gebeurtenissen die plaatsvinden in de echte wereld – met zijn echte familie – hadden geen waarde voor hem. Zoals alle jongeren is hij getraind om zich te distantiëren van de realiteit en al zijn aandacht te richten op een fictieve constructie waar de ‘vrienden’ en ‘sympathisanten’ en zelfs de levens van degenen die hij bewondert allemaal vervalst zijn.


De realiteit is voor deze kinderen niet meer van belang. En wat hun mobiele telefoons ook zeggen, is relevant, dat is het belangrijkste in hun leven. De mobiele telefoon is een gevangenis geworden die kinderen tot slaaf maakt, en ouders laten opzettelijk toe dat deze geestelijke ontvoering van hun kinderen vlak voor hun neus plaatsvindt. De ouders zijn niet langer diegenen hun eigen kinderen grootbrengen, het zijn slechts plaatsvervangende hulpverleners die gehoorzame zombie kinderen opvoeden voor de autoritaire staat.


Geen weg terug: vergiftigde geesten hebben het menselijke ras veranderd in een “zelfmoordcultus”


Overleven is misschien wel het sterkste instinct bij gezonde mensen, maar het overlevingsinstinct is nu vernietigd door de massale vergiftiging van menselijke geesten, waardoor de mensheid op een pad van zelfvernietiging is gelanceerd. Deze ‘zelfmoordcultus’ is nu een gestoorde, krankzinnige menigte van emotioneel geladen, cognitief onderdrukte automaten die gehoorzaam alle bevelen opvolgen die ze door populaire bronnen worden aangedragen.

De gecoördineerde censuur van onafhankelijke stemmen door de gemene tech-giganten garandeert dat kinderen en tieners geen informatie meer tegenkomen die hen aanmoedigt om zich als individuen uit te spreken. Zelfs de verwrongen aanmoediging van ouders die kinderen vertellen “zichzelf te zijn” door als homo of transgender uit te komen, is niets meer dan een zieke, nieuwe vorm van massaconformiteit, ondersteund door de versiering van volwassenen die nu hun eigen kinderen induceren in transgenderisme om sociale status bereiken bij hun leeftijdsgenoten. “Kijk naar mijn kleine Tommy, hij was een meisje. Is dat niet geweldig? Hij is zo’n uniek individu.”

Behalve dat het helemaal niet uniek is. Het is nog maar een verdraaide rage die wordt aangedrongen door een geesteszieke samenleving die heeft besloten dat de uitbuiting van kinderen om volwassen seksualisatie agenda’s te pushen plotseling sociaal aanvaardbaar is. Het feit dat dergelijke uitbuiting van kinderen nu wordt toegejuicht in het reguliere Amerika (noot: en de rest van de wereld), is een verder bewijs van de ineenstorting van gezond verstand en de kracht van sociale conformiteit om levende wezens ervan te overtuigen hun eigen kinderen te vernietigen. Alleen de mens is zo dwaas. Geen dieren vernietigen opzettelijk hun eigen kinderen, want dat zou suïcidaal zijn. Toch vieren mensen het nu op televisie overdag, zoals Good Morning America, waar onlangs een trans-mannelijk kind in vrouwenkleren rond spetterde terwijl volwassenen van het publiek applaudisseerden met vrolijkheid.

Bekijk de onderstaande afbeelding en lees het bijschrift, waarbij u opmerkt hoe de media hem vragen om te beschrijven wat ‘hem inspireert om zichzelf te uiten’. Zo wordt het verwrongen misbruik en de uitbuiting van kinderen met thema’s voor volwassen seksualiteit nu omlijst met ‘individualiteit’ “En” moed “in plaats van het misbruik van kinderen is het duidelijk geworden: (noot: video geblokkeerd buiten de VS)

Al deze pogingen om de geest van de mens te verdraaien zijn schokkend succesvol geweest, en ze hebben de mensheid op een catastrofaal pad van zelfvernietiging gezet op elk niveau van het bestaan. De globale “progressieve” samenleving doodt zichzelf, en het is allemaal door het ontwerp. Hier zijn slechts enkele manieren waarop dit wordt bereikt:


 • Hulpeloos geleerd / het onderwijzen van een slachtofferrol – Kinderen en studenten worden nu geleerd om hulpeloze slachtoffers te zijn die niet voor zichzelf kunnen denken, in plaats van bekwame mensen die problemen kunnen oplossen.


  Culturele invasie en bezetting – De globalistische linkse roep om open grenzen is ontworpen om First World-landen te verslaan met Derde Wereldmassa’s die hebben bewezen dat ze alleen goed zijn in het vernietigen van landen en beschavingen, en ze niet op te bouwen tot succesvolle, duurzame systemen.Ontploffing van chemische zelfmoord / onvruchtbaarheid – De massale overstroming van de mensheid met giftige chemicaliën veroorzaakt een opzettelijke implosie van de vruchtbaarheid, wat leidt tot dramatische dalingen van de geboortecijfers en reproductieve duurzaamheid. Dit maakt allemaal deel uit van de ontvolking plot om de eliminatie van de menselijke soort te versnellen.


  De belastering van seksuele voortplanting – De schapen worden nu geleerd dat seksuele reproductie abnormaal en vreemd is. Alleen homoseks of transgenderisme wordt nu geaccepteerd als ‘normaal’. Iedereen die probeert het mensengeslacht te onderhouden door middel van traditionele voortplanting, wordt een fanaticus, racist of leverancier van haatzaaiende spraak genoemd.


 • Aanmoedigen van rassenoorlogen en haat – Wat vroeger ‘tolerantie’ was van politiek links is nu pure dweperij en racisme geworden, met de massale indoctrinatie van kinderen, tieners en universiteitsstudenten om blanken te haten en af ​​te wijzen omdat ze met een witte huid zijn geboren. Zelfs blanke mensen hebben zich aangemeld voor het hersenspoeling, belijden hun ‘witte schuld’ en verontschuldigen zich voor ‘wit voorrecht’, terwijl de racistische linkse strijders aandringen op de volledige eliminatie van blanken uit alle openbare ambten of machtsposities. Wat vroeger ‘eugenetica’ werd genoemd, wordt nu ‘gelijkheid’ genoemd. Adolf Hitler zou trots zijn.


  Fiscale zelfmoord en een wereldwijde schulden-tijdbom – De komende implosie van de wereldwijde schuld zal hele naties vernietigen, nationale economieën vernietigen en een groot deel van de wereld naar een scenario van massale armoede en honger van Venezuela sturen. Dit zal natuurlijk leiden tot de concentratie van macht in de handen van corrupte regeringen – dezelfde regering die op dit moment de massale bewapening van de voedselvoorziening mogelijk maakt als middel om de menselijke bevolking te decimeren en plaats te maken voor de opkomst van de arbeidsrobots die binnenkort menselijke werknemers zullen vervangen.


  De vernietiging van de rede– Als een toegevoegde laag bovenop al het andere, worden de grondslagen van logica en rede aangevallen door “progressieven” die beweren dat wiskunde, wetenschap, fysica en zelfs de regels van de logica racistisch zijn en geworteld in een ” Wit patriarchaat “, dat meedogenloos moet worden aangevallen door irrationele linksen die domheid vergelijken met gelijkheid.


  Ecologische massavernietiging – De massale vervuiling van de planeet met pesticiden, GGO’s, zware metalen, farmaceutische producten en productiechemicaliën vernietigt reeds ecosystemen van oceanen. De massale vervuiling van de bodem met geconcentreerd giftig afval en menselijke uitwerpselen (geconcentreerd in steden) wordt “bioslib” genoemd en is een door de overheid goedgekeurde vorm van massale chemische vervuiling. (Zie Biosludged.com voor de volledige film, die er in dagen uit komt.)Oplossingen? Er is geen oplossing behalve om de komende ineenstorting te overleven (noot: in mijn optiek, er is ALTIJD hoop, zie onderaan dit artikel)


Gezien wat je hier hebt geleerd, kun je je afvragen wat de oplossingen zijn om de koers om te keren, de mensheid te redden en ons terug te brengen op een pad naar duurzaamheid en overvloed. Na twintig jaar analyseren van de huidige gebeurtenissen en menselijk gedrag, kom ik met tegenzin tot de conclusie dat er geen oplossing is behalve om de komende wereldwijde ineenstorting te overleven.

De zelfvernietiging van het menselijk ras kan niet langer worden gestopt. We zijn allang voorbij aan het punt van het bereiken van een voldoende kritische massa-ontwaking die de dingen zou kunnen veranderen en een eind zou maken aan de waanzin. Menselijke samenlevingen zijn nu onvermijdelijk op weg naar een gedeelde, wereldwijde catastrofe die alleen maar kan eindigen in massale financiële, politieke, ecologische en culturele ineenstorting.

Met die ineenstorting komen mondiale pandemieën, uitroeiing van ziekten, sociale onrust, politieke chaos en massale hongersnood. Deze uitkomst is nu onontkoombaar, en sommigen geloven dat de wereld opzettelijk in deze richting wordt geduwd om zowel een wereldwijde uitroeiing van de bevolking als de oprichting van een wereldwijde regering te bewerkstelligen die opkomt uit de ontwikkelde crisis om de mensheid te “redden”.

Een op de tien mensen kan overleven wat er gaat komen, en niemand zal overleven met hun individuele vrijheid intact. Na de wereldwijde ineenstorting van de moderne samenleving, zal een dystopische, door de globalisten geleide politiestaat maatschappij aan de macht komen. Het zal worden gemodelleerd naar het autoritaire sociale score systeem van China dat het online spraak, koopgedrag, fysieke bewegingen en psychologische profielen van elke burger monitort en dan de toegang tot sociale infrastructuur (reizen, woonkredieten, openbaar onderwijs, enz.) Blokkeert voor diegenen die dat wel doen niet voldoende voldoen aan de eisen van de staat.

We leven in de laatste dagen van alles wat op menselijke vrijheid lijkt, en toch blijven blinden de blinde leiden, met gehoorzame linkse Brownshirts die meer censuur eisen van onafhankelijke media, meer aanvallen op onafhankelijke stemmen en het compleet verpletteren van individuele vrijheid of zelfs vrije markteconomie.

Het is alleen door een heel smal pad van onwaarschijnlijke gebeurtenissen dat een regio van de wereld hieruit kan oprijzen met iets dat lijkt op vrijheid. Als een regio de globalistische overname overleeft, zal het Amerika zijn met zijn tweede amendement massale bewapening van burgers en de wens van zijn burgers om tirannie met geweld te weerstaan. Binnen de Verenigde Staten zijn de regio’s die nog steeds in staat zijn tot dergelijke weerstand tegen het globalisme, de regio’s Idaho / Wyoming / Utah, Texas en misschien delen van het diepe zuiden. De oost- en westkust zijn al verloren voor globalisten, en de gehersenspoelde jongeren die in de politiek progressieve regio’s van het land wonen, zijn niet meer te hervormen of te redden. Montana, Colorado en Arizona worden grotendeels gecontroleerd door uitverkochte linksen, en zelfs ooit-landelijke gebieden zoals Michigan worden nu bestuurd door krankzinnige, zelfdestructieve democraten.


Dit is misschien een goed moment om serieus te kijken naar strategische verhuizing, zodat u en uw gezin op zijn minst een kleine kans hebben om in een vrije samenleving te leven na de komende wereldwijde ineenstorting. Vanaf hier kunnen iedereen die de waarheid durft te spreken, de vrijheid verdedigen of hun grenzen beschermen door de globalisten worden beschouwd als vijandige strijders. Plan dienovereenkomstig en bereid je voor om te vechten voor je bestaansrecht.


Noot: Dit verhaal in zijn geheel onderschrijvend zie ik toch hoop in de gebeurtenissen die momenteel gaande zijn. het sleutelwoord is in deze Q Anon, omschreven door sommigen als “hoop porno”, maar wel de ALLERLAATSTE HOOP die er is. En daar zet ik mij graag voor in !! – Henk


Hoe komen wij nog aan nieuwe bezoekers

Hoe komen wij nog aan NIEUWE bezoekers? Het antwoord is: ‘Door jou’ !!

Met het weten bepaal je de koers