Regeren is vooruit zien, … toch ?

Gemakkelijk en niet te veel nadenken!

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Regeren is vooruitzien, maar… we gaan even bijna 100 jaar terug in de tijd!
De mensheid bewoont al eeuwen en vele generaties lang de aarde. Regeren is vooruit zien! Je moet altijd vooruit kijken en wat is geweest is geweest. Daar kun je mogelijk met plezier of met gemengde gevoelens aan terugdenken, dat is goed en herinneringen kun je niet uitwissen. Maar willen we vooruit komen dan is het slim om je blik op de toekomst te richten want ‘daar’ moet ‘het’ nog gebeuren. Daar liggen onze kansen, daar stevenen we op af en daar gunnen we onze jeugd een goed leven.

Regeren is vooruitzien!
Maar toch! Willen we vele stappen verder komen is het mogelijk nog niet zo gek om even bijna 100 jaar terug te gaan in de tijd. We leven nu in het jaar 2011 en gaan terug naar 1917. Rudolf Steiner leefde in die tijd en gaf een voordracht. Voordrachten zijn niet ‘bijzonder’ te noemen, velen doen dat… Waardevol kunnen zij zeker zijn; al vele eeuwen vertelt de ene mens iets aan de ander en soms vertelt men zijn of haar verhaal ook aan een groep mensen. Zo gaf Rudolf Steiner ook een voordracht en de inhoud daarvan staat hieronder te lezen. Rudolf Steiner in zijn voordracht van 7 oktober 1917 (uitgegeven als “Gesamt Ausgabe 177: De val van de Geesten van de Duisternis”)

“En de tijd zal komen, misschien zelfs in een niet zo verre toekomst, dat men zal zeggen: “het is toch een ziekte bij de mens wanneer hij aan geest en ziel denkt. Gezonde mensen, die spreken alleen van het lichaam”. Men zal het als een symptoom van een ziekte beschouwen wanneer de mens zich dusdanig ontwikkelt dat hij tot het begrip kan komen: “er is een geest of een ziel”. Die zal men als een ziek mens beschouwen. En men zal het gepaste geneesmiddel vinden — daar kunt u heel zeker van zijn — waardoor men kan ingrijpen. Toentertijd (binnen de context van deze voordracht wordt bedoeld: op het Concilie van Constantinopel in 869) heeft men de geest afgeschaft. De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product. Vanuit een ‘gezonde’ levensbeschouwing zal men een vaccin vinden waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt, liefst zo jong mogelijk, als het kan na de geboorte, zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen “er is een ziel en een geest”.

“Zo scherp zullen de twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar komen te staan. De ene zal erover nadenken hoe begrippen en voorstellingen moeten gevormd worden om bruikbaar te zijn in de reële werkelijkheid, de geestelijke en de zielewerkelijkheid. De anderen, de opvolgers van de materialisten van nu (= 1917), zullen een vaccin zoeken dat het lichaam ‘gezond’ maakt, t.t.z. dat het lichaam zo verandert dat het door zijn constitutie niet meer van zo’n dwaze dingen praat als ‘ziel’ en ‘geest’, maar op een ‘gezonde’ manier praat over de krachten die in machines en in de scheikunde leven, die in het heelal planeten en zonnen doen ontstaan. Dat gaat men door lichamelijke procedures bewerkstelligen. Men zal het aan de materialistische geneeskunde overlaten om de zielen uit de mensheid uit te drijven”.

“Ja, wie gelooft dat men met speelse begrippen in de toekomst kan zien, die is er ver naast. Met ernstige, grondige, diepe begrippen moet men in de toekomst kijken. Geesteswetenschap is geen Spielerei, is niet zomaar een theorie, maar geesteswetenschap is een werkelijke plicht tegenover de ontwikkeling van de mensheid.”

Bijna 100 jaar later!
Wat is er nu veranderd? Als je deze voordracht leest kan deze in mijn beleving net zo goed heden ten dage zijn uitgesproken. Met andere woorden: we blijven vastlopen in dezelfde zaken, hetzelfde gedachtepatroon. Hoe duidelijk willen we het hebben? Deze uitspraken zijn van NU als we de naam en datum weglaten!

NU, wat is er NU aan de hand?
Hetzelfde. Dezelfde verbazing en ook ‘roependen in de woestijn’, personen die lezingen geven, boeken aanreiken en met bewijsmateriaal aankomen. De tijd is alleen anders en de technieken om de boodschappen te verspreiden zijn niet te vergelijken maar de woordkeuze, de gedachte… daarin is niets veranderd! Mensen veranderen in wezen niets!

Verguisd!
Ja velen worden verguisd als zij met de beste bedoelingen anderen extra informatie willen aanreiken. Ook Rudolf Steiner werd in een hoek weggezet en nu, weer NU, weet ik al dat de kritiek richting deze man weer komen zal. Mogelijk ongezouten! Natuurlijk, dat kunnen we verwachten want het denken druist zo in tegen wat men achter de schermen van de farmacie met ons voor ogen heeft. Zijn wij nu echt van die duffe, makke schapen? Te suf en te duf om de eigen verantwoording te nemen? Geloven wij nu echt dat ons lichaam constant ‘aangevallen’ wordt? Ja, in die gedachte ga ik mee als we het over de verkeerde toevoegingen hebben, E nummers, toxische stoffen, en vele andere niet gezondheidbevorderende invloeden. Dan worden wij ‘aangevallen’, maar dat buiten beschouwing latende, hoe ernstig is het dan?

Vaccins en commercie!
Vaccins zijn een vrije keuze. Dat is overigens niet te merken als we in discussie gaan met virologen en andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’, die het ons wel even zullen vertellen. Daarom kun je ook beter helemaal niet met hen in conclaaf gaan, zonde van je tijd. Men reageert niet of men ‘brandt je af’, omdat ook zij een inkomen hebben waar zij alles van bekostigen. Als men dan niet meer de boodschap van de ‘grote baas’ verkondigd staat men op straat. Dus wie en wat hebben belangen? Angst wordt er gezaaid en vervolgens is er een ‘oplossing’ in de vorm van preventief vaccineren of andere medicatie toedienen. Gezonde mensen, hoewel gezond, dat is weer een ander verhaal. Dat heeft meer met voeding en andere invloeden te maken, maar gezonde mensen kun je heerlijk manipuleren. Jaag ze in de angst, vertel hen dat er preventief een ‘middel’ is en hup, daar holt de massa weer!

McDonalds en vaccins!
Wat heeft McDonalds nu met vaccins te maken? Van Pampers weten we dat al. Wie een pak Pampers koopt steunt automatisch een kind in de ‘derde wereld’, hij of zij krijgt dan een vaccin. Zo zullen er vele vaccins toegediend kunnen worden door luierverslindend Nederland. Unicef zal dan zorg dragen voor het vervolgtraject!Goed gevoel voor de Nederlandse moeders? Wanneer je weet wat vaccins aanrichten dan zul je dat anders bezien. ‘Derde wereld’, ook zo’n uitdrukking, moet ik altijd aan een paar aardbollen denken. Pampers, slaap lekker, sluimer zacht. McDonalds, daar kun je toch hamburgers kopen die ook nooit zullen bederven? Door de vele E nummers blijven deze producten lang houdbaar, oftewel, zij zijn jaren te bewaren. Lopen niet als vanzelf weg en je kunt er een hele voorraad van aanleggen. Geconserveerd dus!

Zo is het verhaal dat grafdelvers de graven minimaal tien jaar later kunnen ruimen dan in het verleden ook niet zo gek. Want een hamburger of ander product wat zo geconserveerd is, is dat ook in ons lichaam. Eet genoeg van deze ‘handel’ en we gaan geconserveerd de grond in! Maar hier zullen we verder niet op ingaan, af en toe een ‘varken los laten’ is mijn hobby, dan denk je daar ook meteen over na! Zo even tussen de regels door! Nu wat McDonalds met vaccins te maken heeft! Schrik niet, maar als je in de VS je kind op zijn tweede jaar alle vaccins hebt laten geven die daar voor staan dan krijg je een cadeaubon van 20 Dollar om bij McDonalds te besteden! Hoe commercieel is dit? Is dit ethisch? Wie zich nergens in heeft verdiept zal voor die bon gaan. Al is het maar 1 Dollar, maar gratis is gratis en ook dat hoort bij ons mensen. Gratis producten, al gebruik je het niet, maar alles wat je gratis krijgt aangeboden MOET je toch accepteren? Kijk eens op een beurs. Huishoudbeurs, Libelle beurs, wat een gesleep. Hoeveel dames met name lopen dan met karretjes volgeladen met folders, tijdschriften, pakjes sauzen en andere snuisterijen die met name gratis worden aangeboden? Kilo’s gaan mee naar huis om vervolgens vaak zo weer bij het oud papier te verdwijnen. Maar, je kunt zeggen dat het gratis was! Dit is niet mijn hobby, maar weinigen zullen kunnen zeggen nooit een keer een dergelijke beurs bezocht te hebben. Dat doet men ook met vaccins omdat deze gratis zijn! Daarom lopen ook velen daar op af.

Waar ik zo benieuwd naar ben maar nooit achter zal komen is het volgende:

Stel nu… stel, het is niet zo, want het is ‘gratis’, maar verbeeld je dat we alle vaccins direct uit eigen portemonnee moeten afrekenen. Niet op rekening, maar ook nog contant ter plaatse. Ach, je hebt een paar kinderen en men wil dat je alle vaccins accepteert. Zo presenteert de overheid het. Want o wee als je een moeder bent die haar bedenkingen heeft en niet direct laat vaccineren! Dan heb je al een ‘label’ opgeplakt gekregen. Een aantekening in het dossier. Maar we denken even door. We moeten alle vaccins vanaf heden zelf betalen. Doen we nu ook hoor, maar dat begrijpen velen niet. De ziektekostenpremies rijzen de pan uit. We betalen nu nog meer dan wanneer we zelf de vaccins op dat moment betalen vrees ik maar we gaan even verder met hardop denken. We betalen premie zoals we nu doen want al die ‘gratis’ chemo’s en andere acties moeten toch ergens van betaald worden? Als we de keuze krijgen, vaccineren en betalen of… gewoon niets?

Wedden dat dan velen hardlopend alle informatie gaan lezen en tot heel andere conclusies zullen komen! 

Dan wil men de voor- en nadelen flink tegen elkaar afwegen. Wij allen willen het beste voor onze kinderen dus dan wil je ze niet het goede onthouden maar stel nu dat het geen meerwaarde heeft? Dat wil je wel weten voor je de portemonnee opent. Toch? Je zult twee dochters hebben, bijvoorbeeld een tweeling, allebei het HPV-vaccin. Dat zijn drie vaccins in een half jaar tijd en de kosten bijna 400 euro per dochter dus kassa… bijna 800 euro. Staan we dan ook in de sporthal of andere locatie te trappelen? Denk het niet als ik dit zo beredeneer! Want in de zomer met het gezin naar ‘Verweggistan’ moet ook doorgaan! De huidige omstandigheden werken al niet optimaal mee dus dan ook nog alle vaccins zelf betalen? Dat is zonde van het geld! Die vakantie staat ook scherp en zoveel voor een spuit betalen? Wat is DAN de meerwaarde? Zullen we in dat geval maar hardlopend anders over onze gezondheid gaan nadenken? Leer je eigen lichaam kennen en handel daar naar. Daar ligt de kneep! Alles wordt aangeboden als ‘gratis’ en het ‘hoort erbij’. Waarbij? Als je namelijk achteraf klachten hebt dan is het algemene antwoord dat het vrijwillig was. Je had namelijk de keuze! Dus nu niet piepen achteraf! De klachten zijn ook ‘gratis’! Tja, nu zullen de vaccinpromotors wel weer komen met voorbeelden als ‘dat het zo goed geregeld is’ en ‘we zo juist ziektes voorkomen’. Want als het niet ‘gratis’ is dan gebeuren er in hun ogen zoveel ongelofelijke blunders! Dan missen velen de boot! Denk aan de mensen in Afrika! Welke boot missen zij? Je kunt het ook omkeren, misschien blijft hen juist wel veel leed bespaard!

We kunnen oneindig doorgaan!
Doorgaan, wij zullen doorgaan! Als we aan Rudolf Steiner denken dan is er na bijna 100 jaar nog niets veranderd. Dat geeft de burger nu niet bepaald moed! Of toch wel? Daar hebben wij nu de GVA voor in het leven geroepen. Of te wel de ‘Gezond Verstand Avonden’, waar al vele locaties van draaien. Elke maand is overal een ander onderwerp aan bod. Artsen met een visie die net zo is als die van ons. Kijk daar kunnen we iets mee. Als een arts iets zegt dan is het ‘waar’, dus maken wij daar dankbaar gebruik van. Als een arts vertelt hoe hij door de farmacie werd benaderd om tegen beloningen bepaalde middelen op te nemen in het assortiment, dat komt ‘klip en klaar’ over. Als een arts vertelt dat hij zijn studie niet als volwaardig beschouwt, dat heeft een andere dimensie dan wanneer wij allerlei informatie aandragen. Boeren die aan ‘energetisch kringloop boeren’ doen en ook weer over Rudolf Steiner spreken. Daar kunnen we ook iets mee.

Personen die met passie spreken over de bodem die optimaal moet zijn, de bodem, de bron van het leven. Daar wordt onze voeding op verbouwd. Daar grazen de dieren. Daar vindt de ware gezondheid plaats als we dit met ere behandelen. Mensen met een passie voor dat wat zij verbouwen,
kweken, produceren of op andere wijze aan ons welbevinden kunnen toevoegen. Dit soort sprekers begint in grote getale op de lijst te staan waar o.a. uit gekozen kan worden. Zo ontstaat er ook een enorme verscheidenheid. Zo zal de boodschap het land door gonzen, door velen verspreid en samen staan we sterk! Dank jullie wel dames en heren die tot op heden een waardevolle bijdrage hebben geleverd en aan allen die dit gaan verzorgen. Zo komt het woord van Steiner en velen onder de mensen opdat we nu wellicht geen bijna 100 jaar meer nodig hebben! De horizon is inzicht en velen denken al na en die groep zal steeds groter worden. De woorden uit het betoog van Steiner kunnen we vandaag zo voorlezen en niemand zal zeggen dat dit gedateerd is. Graag helpen wij deze man die het niet zelf meer kan verwoorden, maar zijn boodschap zal voortleven! Regeren is vooruitzien maar met een blik achterom waardoor we mogelijk vele stappen verder komen! Daarom: op naar de 100 locaties het land door met de GVA.

Anneke Bleeker Bergen NH 9 mei 2011