Giftige metalen in vaccinatie aangetroffen

Save as PDF 

GIFTIGE METALEN AANGETROFFEN IN
PANDEMRIX MEXICAANSE GRIEPVACCIN

CDC betrapt op grove leugens over pandemieën en vaccins

19 augustus 2011 – Artikel van Jane Burgermeister:

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

GIFTIGE METALEN AANGETROFFEN IN PANDEMRIX MEXICAANSE GRIEPVACCIN DOOR EEN ZWEEDSE ARTS• ZWEEDSE ARTS HEEFT DE GIFTIGE METALEN ARSEEN EN TIN AANGETROFFEN IN HET PANDEMRIX MEXICAANSE GRIEPVACCIN
• DODELIJK GIF IN AANZIENLIJKE HOEVEELHEDEN AANWEZIG
• NATIONALE AUTORITEITEN VERZUIMDEN OP ZIJN ONDERZOEK TE REAGEREN
• ARTS VREEST DAT BESMETTING VAN MEDICIJNEN MET GIFTIGE METALEN WIJDVERBREID KAN ZIJNEen Zweedse arts heeft sporen van de giftige metalen arseen en tin aangetroffen in het Mexicaanse Griepvaccin Pandemrix van GlaxoSmithKlineDe geraadpleegde anesthesist, verbonden aan een academisch ziekenhuis zei, dat hij verbaasd was over de ‘grote hoeveelheden colloïdale of nano-deeltjes zware metalen’ die hij aantrof, toen hij een ICP-analyse uitvoerde op het Mexicaanse Griepvaccin van GSK.Hij trof in Pandemrix de volgende concentraties aan: arseen (As) = 2.421 ppm en tin (Sn) = 1.511 ppm. 

In de productspecificatie die door GSK verstrekt wordt, was geen indicatie te vinden waaruit bleek dat het Pandemrix vaccin, met de adjuvant ASO3, deze toxische stoffen bevatte. Colloïdaal of nano-formaat arseen is een sterke en actieve hemolytische stof. Daarnaast is van zowel arseen als tin bekend dat ze kankerverwekkend zijn, het DNA verstoren en dodelijk giftig zijn.In de wetenschappelijke literatuur is gedocumenteerd dat colloïdale of nano-deeltjes arseen en organotin (een giftige vorm van tin) heel gemakkelijk de placenta, de bloed-hersen barrière alsook de celmembranen kunnen passeren en toegang hebben tot het centrale zenuwstelsel, waarbij zij de aanzet kunnen geven tot aandoeningen als het Guillain-Barré Syndroom (GBS) en narcolepsie.De arts zei dat het arseen en de tin alleen opzettelijk of per ongeluk aan het vaccin kunnen zijn toegevoegd. Beide mogelijkheden zijn beangstigend, zei hij. De arts, die anoniem wenst te blijven, zei dat hij de Zweedse autoriteiten had geïnformeerd, maar dat hij weinig tot geen reactie had terugontvangen. 

Hij zei dat hij bang was dat de besmetting van vaccins en medicijnen met giftige metalen een wereldwijd probleem zou kunnen zijn en dat hij zijn verhaal zo snel als mogelijk aan de onafhankelijke media kwijt wilde, omdat andere wegen lijken te zijn geblokkeerd.

Het schandaal komt aan het licht nadat een medicijn, bekend als Mediator, in Frankrijk op de markt bleef waaraan tussen de 500 en 2000 mensen overleden, ondanks de waarschuwingen over de bijwerkingen.
Aan het eind van 2010 heeft de EU besloten tot nieuwe regels omtrent medicatiebewaking, maar het is niet duidelijk hoe effectief deze zijn wanneer een Zweedse arts zegt dat hij zulke duidelijke tekenen van giftige metalen heeft aangetroffen, niet alleen in vaccins, maar ook in andere medicijnen.

De arts voerde tests uit op het Pandemrix vaccin als onderdeel van een persoonlijk onderzoek nadat een van zijn patiënten klaagde over pijn op de plaats van de injectie. Na te zijn ingeënt met Pandemrix als deelnemer aan de massavaccinatie tegen de Mexicaanse Griep in 2009, ontwikkelde zich bij deze patiënte, haar echtgenoot en hun drie kinderen hevige pijn op de plaats van de injectie. Het vaccin werd toegediend door antigenen te mengen met adjuvants uit twee verschillende glazen flesjes voordat het in de spiermassa werd geïnjecteerd. 

Zijn gevoel volgend analyseerde de arts de inhoud van de flesjes om te zien of er geen rubber- of plasticdeeltjes van de dop van de flesjes aan de punt van de naald waren blijven hangen die een afweerreactie hadden veroorzaakt op de plaats van de injectie. In plaats daarvan ontdekte hij dat er giftige metalen aan het vaccin waren toegevoegd.

In februari 2009 besmette Baxter 72 kilo seizoensgriepvaccin met het vogelgriepvirus en stuurde het naar laboratoria in vier verschillende landen, wat bijna voor een wereldwijde uitbraak van vogelgriep zorgde. Omdat de besmetting plaats vond in een ‘biosecurity niveau 3 laboratorium, kan een toevallige besmetting vrijwel worden uitgesloten.

Nadat ik in april 2009 een aanklacht indiende tegen Baxter, startte de politie in Oostenrijk een onderzoek. De aanklacht werd september 2009 ingetrokken, vlak voor de massavaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse Griep begon. Het Mexicaanse Griepvaccin van Baxter kreeg uiteindelijk een licentie maar bevatte niet de adjuvant, of thiomersal, een kwikderivaat dat in verband wordt gebracht met autisme.

In Oostenrijk haalde bijna 4% van de bevolking een Mexicaanse Griepinjectie. In Italië en Spanje was dat slechts één procent. Ongeveer 200 artsen in Spanje startten een blog waarop gewaarschuwd werd dat het vaccin niet adequaat getest was. 6,1 miljoen mensen in Zweden haalden de Mexicaanse Griep vaccinatie, in totaal waren dat er in Europa 30 miljoen.

In Finland, Zweden, Noorwegen en Frankrijk wordt Pandemrix in verband gebracht met narcolepsie.Vertaling: Frank Bleeker

CDC betrapt op grove leugens over pandemieën en vaccins

Door: P.F. Louis – Vertaling: Frank BleekerDe CDC vertrouwt erop met een gezaghebbende aanwezigheid niet alleen het Amerikaanse, maar ook het wereldwijde gezondheidsbeleid te beïnvloeden. Dit prestigieuze apparaat eist ook meer federale subsidie, maar daarover worden vragen gesteld. Het lijkt erop dat het onderzoek, praktijken en uitgaven van de CDC de laatste tijd aardig onder vuur liggen. 

Alhoewel maar weinigen weten van wat er met betrekking tot CDC onderzoeken voor het grote publiek verborgen is, kan er binnenkort zomaar zoveel vuil ontstaan dat het Witte Huis er volledig mee bedekt wordt.Herinner je je nog het varkensgriep bedrog?
Herinner je nog al die pandemie voorspellingen van de CDC toen verschillende grote aantallen uitbraken van Mexicaanse griep werden gemeld? Een Nieuwsprogramma van CBS, ‘Washington Unplugged’ wilde meer gegevens over de manier waarop deze cijfers waren gebaseerd, maar de CDC dwarsboomde de verslaggever. 

Hij liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en vroeg, buiten de CDC om, per staat, bij elke gezondheidsautoriteit de gewenste gegevens op en ontdekte dat slechts weinig van de door de CDC gemelde gevallen van varkensgriep als varkensgriep bevestigd werden. De meeste gevallen waren eigenlijk een gewone seizoensgriep.De discrepantie tussen de CDC varkensgriep statistieken en de werkelijk bevestigde gevallen was te groot om als slordige administratie te kunnen worden beschouwd. Na verdere druk van de “Washington Unplugged” bond de CDC nog meer in en besloot dat zij de varkensgriep gevallen niet meer konden volgen omdat dit ‘te moeilijk’ was.

De CDC stopte met het doen van de dingen die ze zouden moeten doen omdat ze betrapt werden bij het sjoemelen met de griepstatistieken. 

Dit was een zeldzaam geval van waardering voor de mainstream media. Voor de aandachtigen onder ons: het markeerde de bedrieglijke promotie van varkensgriepvaccinaties voor een griep die nauwelijks bestond en door velen werd beschouwd als minder gevaarlijk dan een gewone seizoensgriep.CDC liegt over kwik in vaccins
Uit: het uit twee delen bestaande artikel van Tim Bolen van The Bolen Report’s: ‘De CDC heeft steeds geweten hoe gevaarlijk vaccins zijn – en heeft dat verborgen gehouden’ (Bron hieronder). Al in 1998 wist de CDC dat er problemen waren met het gebruik van thimerosal kwik (thiomersal – kwikderivaat /vert.) in vaccins.Dit was met name het geval bij het steeds toenemende kindervaccinatie schema. Hun eigen onderzoekers dienden een intern concept in waarin dit aan de orde kwam. De CDC besloot dit echter onder het kleed te schuiven door het verband tussen kwik en het steeds maar stijgende aantal gevallen van autisme met behulp van nep-studies ‘weg’ te verklaren.De eerste misleidende studie was de ‘Danish Study’, zeer kunstig in elkaar geknutseld voor de CDC door Kreesten Madsen, wiens partner Poul Thorsen recentelijk aangeklaagd is wegens frauduleuze fondsenwerving. De epidemiologische studie werd de hoeksteen van een fundering van leugens waardoor ‘bewezen’ werd dat thiomersal geen factor was bij het ontstaan van autisme of andere ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. 

Bolen voegt daar aan toe: ‘Zelfs het Amerikaanse Congres begon de stank van de CDC te ruiken en ging op onderzoek uit.’ Een onderzoekscommissie van het Congres bracht in 2003 verslag uit door middel van het rapport: Mercury in Medicine – Taking Unnecessary Risks (Kwik in medicijnen – Het nemen van onnodige risico’s). Een pdf-versie van dit rapport kan hier worden bekeken:Congreslid Dan Burton leidde het onderzoek. Hij had een kleinkind dat gevaccineerd was en daarna autistisch werd. Hij was meedogenloos ten opzichte van de vaccinindustrie en de CDC terwijl hij de hoorzittingen leidde.

De juiste bevindingen en de uitstekende suggesties van de onderzoekscommissie werden door de regering Bush en de CDC volledig genegeerd. 

Bolen vroeg zich af hoe anti-vaccinatie activist Bobby Kennedy Jr. (zoon van Robert Kennedy) kwam aan de verhouding: één op de zes kinderen heeft een ontwikkelingsachterstand. Tot hij een bulletin van de CDC en de American Academy of Pediatrics (Amerikaanse Academie voor Kindergeneeskunde) tegenkwam uit 2004, getiteld: Autism A.L.A.R.M. (Autisme Alarm), bron hieronder, waarin wordt gesteld dat één op de zes kinderen ontwikkelings- of gedragsproblemen heeft, terwijl één op de 166 kinderen werd gediagnosticeerd met een vorm van autisme.

Tim Bolen schat dat tussen 1998 en 2011, wereldwijd bijna 12 miljoen kinderen getroffen zijn door autisme, hetgeen betekent dat wereldwijd gemiddeld één op de 111 kinderen een vorm van autisme heeft! De CDC zegt dat zij niet begrijpen hoe dit kan gebeuren. MAAR ZE WETEN GEWOON DAT HET GEBEURT!

De volledige naam van de CDC is: Centers for Disease Control and Prevention. Zij worden zwaar gesubsidieerd maar hebben geen flauw idee wat de oorzaak is van de stijging van het aantal gevallen van autisme en ontwikkelingsstoornissen?Tien miljard en vragen om meer…
In 2007 bracht senator Tom Coburn een rapport uit met de titel: CDC Off Center – CDC naast het midden (bron hieronder). Het rapport signaleert het enorme wanbeheer van fondsen voor niet-ziekte gerelateerde kosten, genereuze loonlijsten, overdreven overdadige faciliteiten en subsidieverspillende excursies met betrekking tot controle op nauwelijks ter zake doende ziekten, terwijl men niet in staat is uit te leggen hoe wel ter zake doende ziekten voorkomen kunnen worden.
CBS heeft een speciale uitzending gewijd aan het verslag van Coburn en vermeldde daarin dat zelfs toen (in 2007) de CDC aan de Amerikaanse regering nog een s extra financiering van een miljard dollar vroeg, boven het budget van 10 miljard dat men al kreeg! Kijk eens naar de TV rapportage waar het geld blijft: …David en Goliath
Een Ph.D. biochemicus, Brian Hooker, wiens zoon autistisch werd na een serie vaccinaties, heeft kortgeleden een rechtszaak aangespannen tegen de CDC wegens het schenden van de Freedom of Information Act (Wet Openbaarheid Bestuur) vanwege het niet vrijgeven van informatie over CDC studies, waar hij al sinds 2005 om vraagt, waarin de gevaren van kwik in vaccins niet ontvankelijk worden verklaard. 

Volgens Bolen gaat Hooker de strijd aan met topjuristen uit het Washington DC circuit. Hij heeft de CDC een ultimatum gesteld om de documenten voor eind oktober vrij te geven. Dit kan nog wel eens heel interessant worden!