Gezonde voeding net zo belangrijk als niet-roken

“The Easy Way to Stop Smoking” Allan Care

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Ongezonde Voeding en de gevolgen
In Nederland zijn ongezonde voeding en te weinig beweging samen verantwoordelijk voor één op de drie gevallen van hart- en vaatziekten en bovendien voor één op de drie gevallen van kanker. Daarmee is gezonde voeding net zo belangrijk voor de volksgezondheid als niet-roken. Dat zei prof.dr.ir. Pieter van ‘t Veer in Januari 2004 bij de aanvaarding van zijn ambt van hoogleraar Voeding en epidemiologie aan Wageningen Universiteit.

Voedingsgewoonten
De belangrijkste doodsoorzaken in Nederland zijn hart- en vaatziekten, waaronder hartinfarcten en beroertes. Deze betreffen eenderde van het totale aantal sterfgevallen. Een kwart van de doodsoorzaken valt onder kanker. Per jaar constateren artsen zestigduizend nieuwe gevallen van kanker, waarvan borstkanker, long- en darmkanker het omvangrijkst zijn. Daarnaast heeft circa een half miljoen mensen diabetes en heeft één op de tien Nederlanders ernstig overgewicht, aandoeningen die deels in verband zijn te brengen met voedingsgewoonten.

Effect voeding op de gezondheid
Eén op de zeven (15 procent) overlijdensgevallen in Nederland is toe te schrijven aan de gevolgen van roken. Het onderzoek naar de effecten van voeding op de gezondheid is veel complexer dan dat van roken op de gezondheid. In voeding komen veel bekende en onbekende stoffen voor, die elk hun eigen effect hebben op de gezondheid. Op basis van honderden studies naar zulke effecten hebben onderzoekers geconcludeerd dat ongezonde voeding en te weinig beweging samen zeker zo belangrijk zijn voor de gezondheid als niet-roken.

Optimale voedingspatroon 
In zijn oratie Voeding en epidemiologie: kijken, ijken en vergelijken gaat prof. Pieter van ‘t Veer in op de diverse methoden en technieken die onderzoekers hanteren om zo goed mogelijk de oorzaken van ongezondheid te achterhalen. Door de voedingsgewoonten en gezondheid van duizenden mensen gedurende een groot aantal jaren te volgen, kunnen onderzoekers conclusies trekken over de relatie tussen het nuttigen van bijvoorbeeld vet voedsel, groenten en fruit of bijvoorbeeld roken en het ontwikkelen van ziekten.

Onderzoek vitamine suppletie
Daarnaast zijn de specifieke effecten van bijvoorbeeld een vitamine of bepaalde voedingsstof na te gaan door deze aan enige duizenden personen (op vrijwillige basis) te verstrekken. De onderzoeksgroep van prof. Van ‘t Veer is inmiddels begonnen aan een vergelijking van studies die zijn gedaan over de relatie tussen voeding en het vóórkomen van kanker van de darm, lever en galblaas. Samen met vijf internationale onderzoekscentra zal dit onderzoek in 2006 uitmonden in een overzicht van alle beschikbare gegevens over het belang van voeding voor de preventie van kanker. De gegevens moeten ook leiden tot adviezen om overheidsbeleid vast te stellen.

Onderzoeksprogramma MyFood
Prof. Pieter van ‘t Veer (1957) studeerde Voeding in Wageningen waar hij in 1982 afstudeerde. Daarna vertrok hij een jaar naar Harvard School of Public Health. In 1990 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de relatie tussen voedingsgewoonten en borstkanker. Als onderzoeker was hij werkzaam bij TNO-Voeding (tot 1993), en als universitair (hoofd)docent aan Wageningen Universiteit. Bij Wageningen UR is prof. Van ‘t Veer trekker van het ambitieuze onderzoeksprogramma MyFood, waarin een team van onderzoekers in kaart brengt welke factoren het optimale voedingspatroon van een individu bepalen

Reprint met toestemming van Prod. Dr. P van ‘t Veer
Persbericht: Amsterdam, 30 juli 2006

Bij Allen Carr, grondlegger van de wereldwijd toegepaste methode “The Easy Way to Stop Smoking” is zojuist niet te genezen longkanker geconstateerd.

De diagnose kwam voor de 73-jarige Engelsman als een schok. Het werd min of meer bij toeval ontdekt bij een algemeen onderzoek in het ziekenhuis. Allen Carr is in 1983 gestopt met roken en heeft sindsdien niet meer gerookt.

Het is in dit stadium niet te zeggen of er een verband bestaat tussen zijn verleden als kettingroker en de longkanker. Allen Carr heeft, nadat hij zelf gestopt was, nog jaren lang in rokerige ruimtes verkeerd bij zijn hulp om rokers van hun verslaving af te helpen. Een van de bijzondere kenmerken van de training is namelijk dat er tijdens de behandeling nog steeds gerookt kan worden. Allen Carr is nog steeds van mening dat, zelfs als het veelvuldig verkeren in rokerige ruimtes nadat hij zelf al gestopt was een rol heeft gespeeld bij zijn huidige conditie, het een prijs is die het voor hem waard is geweest om te betalen. Tegenwoordig werken de Carr-trainers overigens met rookpauzes.

Allen Carr was gedurende 30 jaar een zware kettingroker. 23 jaar geleden heeft hij zijn laatste sigaret uitgemaakt. De analyse van zijn eigen ervaring bij het stoppen met roken werd de grondslag voor de door hem ontwikkelde therapie in de vorm van een eenmalige training, die momenteel in meer dan 30 landen wordt toegepast. Alleen al het afgelopen jaar volgden wereldwijd meer dan 45.000 rokers deze training.

Zijn boek ‘The Easy Way to Stop Smoking’ verscheen in Nederland in 1992 onder de titel ‘Stoppen met Roken’. Van deze Nederlandse uitgave ligt momenteel de 35e druk in de boekwinkel. Wereldwijd zijn er sinds 1985 nu zo’n 10 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht in 45 landen. Hoeveel rokers er door middel van zijn methode gestopt zijn met roken is moeilijk te zeggen, maar het zijn er in ieder geval vele miljoenen.

Allen Carr is, ondanks zijn ziekte, nog steeds positief gestemd. Hij is ervan overtuigd dat als hij niet gestopt was met roken hij waarschijnlijk al 20 jaar dood zou zijn. Hij bevestigt dat de laatste 23 jaar zijn leven als niet-roker zonder meer de mooiste jaren van zijn leven zijn geweest. Hij ziet het laatste stadium van zijn leven als een gelegenheid om zijn stoppen met roken-methode nog meer bekendheid te geven en meer erkenning te krijgen.


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]