Gezond Leven is zo Simpel als 1-2-3!

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Het immuunsysteem is de beste bescherming van je lichaam tegen ziektes, gebreken, en virussen. Eén ding is echter essentieel, het immuunsysteem dient voldoende ‘brandstof’ te krijgen. Om dit systeem optimaal te laten functioneren heb je ook absoluut geen medicijnen nodig! Gezondheid is echt zo simpel als 1-2-3!

Gezond Leven is zo simpel als 1-2-3!
Begin April stond er een klein berichtje in de krant dat mijn aandacht trok; “Liever goed voelen dan gezond oud volgens TNS NIPO.De meeste mensen vinden lekker in hun vel zitten belangrijker dan gezond blijven. Zestig procent zegt alleen maar op de gezondheid te letten om hierdoor meer van het leven te kunnen genieten. Volgens de onderzoekers blijkt de voorlichting over gezond gedrag zijn doel voorbij te schieten. Veel Nederlanders vinden dat de nadruk te veel ligt op de risico’s van ongezond leven”.

Als je wat langer over dit bericht nadenkt dan denk ik dat de meeste mensen lam zijn geslagen door de vele negatieve en vooral tegenstrijdige berichten in de media. De ene keer is dit gezond en de andere keer weer dat, wie weet nog hoe het nu echt zit? Op den duur worden hele volksstammen allergisch en immuun voor deze slechte berichtgeving. Als je jezelf echter afsluit voor deze berichten kan de angst voor ziektes toch op de achtergrond blijven meespelen. Gezond leven is echter een stuk eenvoudiger als menigeen denkt en dat draag ik graag uit aan iedereen, …. die het horen wil!

Gezond leven is echt geen leven van beperkingen en niets meer mogen. Iedereen weet dat autorijden een heel stuk veiliger is geworden met kreukelzones, veiligheidsgordels, airbag en ABS om maar een paar zaken te noemen. Zo zijn er ook voor uw en mijn gezondheid verschillende zaken die eenvoudig in het dagelijkse leven zijn toe te passen die het zelfde effect hebben op uw gezondheid. Kunt u zich voorstellen hoe het voor uzelf voelt als u weet dat u uw gezondheid optimaal beschermt? Lees deze laatste zin nog eens en sta daar eens echt bij stil! Onze realiteit doet ons denken dat ziektes voor velen niet te voorkomen zijn. Toch zijn er streken waar miljoenen mensen leven waar geen van al de ziektes die wij vrezen voorkomen of uiterst zeldzaam zijn. Wat doen zij anders dan wij? Met mijn kennis heb ik inmiddels het plan opgevat om 100 jaar oud te worden met kwaliteit van leven. Het leven is immers veel te mooi om met beperkingen te leven.

Persbericht 15-10-02:
Positieve kijk op eigen gezondheid voelt beter aan

Sociaal-economische verschillen in gezondheid bestaan –ook in Nederland. Personen in lagere sociaal-economische groepen beoordelen hun gezondheid in het algemeen als minder goed dan personen in hogere sociaal-economische groepen. Gezondheidsproblemen spelen een grote rol in iemands oordeel over de eigen gezondheid en deze komen nu eenmaal vaker voor in lagere sociaal-economische groepen. Maar dit is niet de enige verklaring voor sociaal-economische verschillen in ervaren gezondheid. 

Tot deze conclusie komt Jeanette Simon in haar dissertatie Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Studies naar het oordeel over de eigen gezondheid en sociaal-economische verschillen in dit oordeel. Haar promotie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vindt plaats op woensdag 16 oktober 2002.

Over zijn of haar gezondheid heeft iedereen wel een oordeel. In diverse gezondheidsenquêtes (o.a. van het CBS) wordt daar dan ook naar gevraagd: “Hoe is over het algemeen uw gezondheid?”. Maar wat de achtergrond is van een dergelijk oordeel over de eigen gezondheid is onvoldoende bekend. Waar denken mensen aan bij het beantwoorden van deze vraag? Door middel van diepte-interviews heeft de promovenda geprobeerd hierop een antwoord te vinden. Het oordeel over de eigen gezondheid blijkt van meer dingen afhankelijk dan de aan- of afwezigheid van bijvoorbeeld een chronische ziekte. Ook een gevoel van welbevinden speelt een rol. Zit iemand lekker in z’n vel, voelt iemand zich fit? Dan heeft dat een positieve invloed op diens gezondheidsoordeel. Ook de manier waarop iemand met gezondheidsproblemen omgaat bleek van invloed op diens gezondheidsoordeel. Kijkt iemand vooral naar wat nog wel kan in plaats van wat niet meer kan? Vergelijkt iemand zich met anderen die slechter af zijn dan hij- of zijzelf? Dan pakt het gezondheidsoordeel minder negatief uit. Dat lijkt misschien een open deur, maar in veel onderzoek naar het oordeel over de eigen gezondheid kijkt men toch vooral naar de rol van gezondheidsproblemen. 

Onderzoek waarin ook een rol is weggelegd voor positieve gezondheid of voor de manier waarop mensen met gezondheidsproblemen omgaan staat nog in de kinderschoenen.Bij lagere sociaal-economische groepen lijkt het juist aan positieve gezondheid te ontbreken. In de diepte-interviews zeiden personen uit lagere sociaal-economische groepen minder vaak dat ze lekker in hun vel zaten. Ook heeft de promovenda aanwijzingen gevonden dat hoger en lagere sociaal-economische groepen verschillend met (gezondheids)problemen omgaan. 

Alles opgeteld is het niet verwonderlijk dat lagere sociaal-economische groepen hun gezondheid als minder goed beoordelen dan hogere sociaal-economische groepen. – Regelmatig is aangetoond dat hoe slechter iemand zijn of haar gezondheid beoordeelt, hoe groter de kans op overlijden. – De promovenda heeft dit verband tussen het oordeel over de eigen gezondheid en sterfte onderzocht. Zij heeft daarbij specifiek gekeken naar de rol van bepaalde fysieke en psychologische factoren. Het verband tussen het gezondheidsoordeel en sterfte bleef bestaan, ook nadat rekening werd gehouden met fysieke factoren zoals ernstige ziektes (o.a. beroerte) en gezondheidsschadend gedrag (o.a. roken). En blijkbaar zit de verklaring ook niet in het feit dat mensen met een slechter oordeel over de gezondheid –naast meer fysieke problemen– meer stressvolle gebeurtenissen ervaren, minder sociale steun ervaren, of op een bepaalde manier omgaan met problemen.

Promotor: prof.dr. J.P. Mackenbach

Geheim van gezond ouder worden in vizier

Dit bericht betreft een publicatie in Nature op 21 december 2006
Rotterdam, 19 december 2006 – Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Jan Hoeijmakers van het Erasmus MC en het bedrijf DNage, deed een belangrijke nieuwe ontdekking voor het beter begrijpen van veroudering. Zij brachten de natuurlijke overlevingsreactie in kaart van het lichaam bij DNA beschadigingen, een hoofdoorzaak van veroudering. Om de veroudering zoveel mogelijk te vertragen, investeert het lichaam minder in groei en ontwikkeling, maar stopt meer energie in reparatie en onderhoud. Dit is volgens de onderzoekers het geheim van gezond ouder worden. Morgen verschijnt hierover een publicatie in het gezaghebbende internationale tijdschrift Nature.Bij de door de onderzoekers in kaart gebrachte overlevingsreactie onder invloed van DNA beschadigingen, vermindert het lichaam zoveel mogelijk het energiemetabolisme (verbranding van suikers en vetten) en stimuleert het de cellulaire afweer. Dit levert volgens hen aanwijzingen op langs welke wegen het ontstaan van ouderdomsziekten kan worden vertraagd. Hoeijmakers: “Wanneer het groeisysteem zuinig staat afgesteld en wordt gecombineerd met een goede verdediging tegen DNA-schade, dan kunnen meer mensen honderd jaar of ouder worden.”

Bron Persbericht Erasmus Universiteit

Gezond dieet helpt ouderdomsblindheid voorkomen
Een gezonde voeding met voldoende vitamine C, E, zink en beta caroteen, helpt ongeneesbare blindheid op oudere leeftijd te voorkomen. Dit is de conclusie van een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het gezaghebbende internationale tijdschrijft JAMA. De onderzoeker, Redmer van Leeuwen, oogarts in opleiding bij het Erasmus MC, promoveerde twee jaar geleden op dit onderwerp.

Mannen leven tot 3,8 jaar langer …
…. en gezonder door intensieve lichaamsbeweging zoals wielrennen en hardlopen; vrouwen 3,5 jaar langer. Verder is het bieden van ondersteuning om te stoppen met roken de meest kosteneffectieve manier om hart- en vaatziekten te voorkomen. Dit stelt Oscar H. Franco Durán, wetenschappelijk onderzoeker in de Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus MC, in zijn proefschrift Cardiovasculaire ziektepreventie. Van meta-analyses tot levensverwachting. Hij promoveert op 31 augustus 2005 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Ieder jaar overlijden wereldwijd ongeveer 17 miljoen mensen aan HVZ. Preventie is dus van groot belang. Franco Durán bestudeerde de verschillende aspecten daarvan. Mensen die matig tot zeer actief bewegen hebben een hogere levensverwachting en leven langer gezond dan inactieve volwassenen. Met matige beweging, zoals wandelen, fietsen, tuinieren of rustig zwemmen, wint een vrouw gemiddeld al 1,5 jaar en een man 1,4. Tot slot zochten Franco Durán en zijn collega’s naar een niet-medicamenteus alternatief ter preventie van HVZ in plaats van het in 2003 gelanceerde concept van de zogenoemde ‘Polypil’. Zij ontwierpen de Polymaaltijd. Deze maaltijd bevat zes ingrediënten (vis, pure chocolade, fruit, groenten, amandelen, knoflook en wijn) die samen in theorie HVZ met 75% kunnen doen dalen. Deze analyse illustreert dat voedingsinterventies zoals de Polymaaltijd vergelijkbare resultaten als de Polypil kunnen hebben, met waarschijnlijk minder bijwerkingen. Promotor: prof.dr. J.P. Mackenbach, Medische en maatschappelijke determinanten van de volksgezondheid

Foliumzuur & Osteoporose (botontkalking)
Uit de Japanse interventiestudie Sato et al is nu gebleken dat foliumzuur een positieve uitwerking heeft op het reduceren van het homocysteine niveau. Er zijn meer studies nodig om dit te bevestigen, maar als deze resultaten stand houden dan zijn een foliumzuurrijk dieet een goedkope manieren om botbreuken te voorkomen.

Bevordering gezond gedrag.
Bevordering van gezond gedrag gebeurt volgens Brug echter nog weinig systematisch. “Bij bevordering van gezond gedrag denken we al snel aan leefstijlcampagnes. Die campagnes zijn te vaak gebaseerd op voornamelijk creativiteit en te weinig op systematisch onderzoek”. Volgens Brug gaat men in de openbare gezondheidszorg anders om met interventies ter bevordering van gezond gedrag dan met andere preventie-interventies. “Niemand zal het in het hoofd halen om bij een nieuwe infectieziekte een leuk creatief vaccin te ontwikkelen, en daar vervolgens half Nederland aan bloot te stellen. Toch is dit wel de manier waarop we met bevordering van gezond gedrag omgaan.” Hij pleit ervoor dat bij bevordering van gezond gedrag een soortgelijk onderzoeksstappenplan wordt gevolgd als gebruikelijk is bij onderzoek naar andere gezondheidszorginterventies: eerst kleinschalig gecontroleerd onderzoek, daarna een grootschaliger veld studie en daarna pas brede implementatie.

In 3 jaar tijd een geheel nieuw gezond lichaam
We hebben waarschijnlijk wel eens een dokter horen zeggen; Als je een goed gevarieerd dieet eet dan krijg je alles binnen wat je lichaam nodig heeft. Wij kunnen u vertellen dat ze gelijk hebben! Dit blijkt uit de grote deelname aan realage (wat wij kennen als je echte leeftijd). Meer als 100.000 mensen bleken inderdaad uit de dagelijkse voeding zich volkwaardig te kunnen voeden. Helaas bleken er 19 miljoen mensen te zijn die de test invulden en dit niet haalden. Een snel rekensommetje leert ons dat dus slechts een half procent het goede dieet gekozen hebben. Gebruik dus supplementen die uw lichaam hard nodig heeft.

* Het goede nieuws dat beide dokters te vertellen hadden: Je lichaam maakt 300.000 nieuwe cellen aan elke dag. Dat is 90 miljard per maand. Door je leefstijl vandaag te veranderen heb je gemiddeld in slechts drie jaar een compleet gezonde her geboorte. Alsof je heel je leven al super gezond geleefd hebt!
Bron: Your Business magazine

Natuurlijke ontstekingsremmers
Een exotische vrucht die van naturen remming geeft van de cox 2 enzymen is de mangosteenvrucht. Dit wordt toegeschreven aan de zogenaamde xanthonen die men in de schil van deze vrucht in grote hoeveelheden aantreft. De schil van elke vrucht beschermt ons net als onze eigen huid tegen allerlei schadelijke invloeden. Xanthonen zijn biologische stoffen die in het plantenrijk niet veel voorkomen waardoor de mangosteenvrucht een zeldzaam gezonde werking heeft.