Geld steeds minder waard als ruilmiddel

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Geld is de wisselkoers, het ruilmiddel van arbeid maar, ….. nu er zo geknoeid wordt met de waarde van geld komen we er steeds meer achter dat we van dat geldsysteem af zouden moeten.

“Money makes the world go round” 

…. is het bekende gezegde maar is dat ook zo? Is geld niet eenvoudig een gereedschap wat onze arbeid uitdrukt en dat de arbeid de wereld in beweging houdt?

Kun je al je problemen oplossen met geld?

Is het niet zo dat de komst van geld locale ecosystemen ten gronde heeft gericht?

Of, is de complexheid van, en de macht achter het geldsysteem niet de reden dat nieuwe initiatieven niet tot bloei komen? Initiatieven als vrije energie, gezonde biologische voeding, eerlijke verdeling van de natuurlijke en de onuitputtelijke rijkdom van de aarde?

Je zou eerder kunnen zeggen dat de machthebbers achter het huidige geldsysteem van ons allemaal werkslaven hebben gemaakt.

Als je dus op een andere manier de handel van producten en arbeid kunt regelen zonder dat het huidige niet waardevaste geldsysteem daarvoor gebruikt wordt, dan kan dat veel beter werken. Je kunt daar in een lokale gemeenschap afspraken over maken net zoals bij het LETS-systeem. Maar nu komt de aap uit de mouw: we mogen van de overheid niet meer dan 3.000 waardepunten verhandelen per jaar. De vraag die dan rijst: “Waarom”? Omdat ze de macht en controle over ‘ons’ verliezen?

Denk hier eens over na: Bij geldschaarste wordt er dus een rem gelegd op de mogelijkheid van mensen om onderling te ruilen wat de wereldeconomie dus niet bevordert. Het ruilen wordt in grote mate bepaald door de mensen die in grote mate controle uitoefenen over het geld en daarmee bepalen hoeveel anderen ‘waard’ zijn in plaats van eerlijke onderlinge afspraken. Nu we het toch over de waarde van arbeid hebben, denk je dat er nu echt mensen zijn die 200.000 of meer marktwaarde voor jou hebben als we daar direct ruilhandel mee zouden drijven?

Wij hebben onze rijkdom, onze arbeid uit handen gegeven waardoor anderen rijkdom en macht konden creëren voor zichzelf! Dit geld- en machtsysteem is nu dermate uit de hand gelopen dat we er alleen maar wel bij varen als het systeem totaal instort en we opnieuw beginnen onder onze en eerlijke voorwaarden. Of gewoon uit het systeem stappen.

Schuld is dus niets meer of minder dan een verklaring voor de arbeid die een schuldenaar nog moet gaan leveren in de toekomst. Hoe eerlijk is het dan dat bij een faillissement iemand opnieuw kan beginnen met een schone lei terwijl anderen, de schuldeisers met lege handen blijven staan. Daar komt nog bij dat de belastingdienst als eerste de ruif komt leeghalen! Hoe eerlijk zijn deze opgetuigde constructies? Bovendien, heeft de failliete schuldenaar wel schuld aan zijn falen of is hij of zij slachtoffer van het systeem?

Zouden we schuld maken en rente over kapitaal en schuld niet helemaal moeten afschaffen? Zeker als je weet dat onze huidige ‘rijkdom’ ontstaan is en in stand gehouden wordt door het aangaan van leningen. Dus, … door het creëren van schuld en daarmee afhankelijkheid en … loonslavernij! Er is momenteel meer schuld dan dat er geld beschikbaar en in omloop is. Gek eigenlijk als je daar eens goed over nadenkt.

Van al dat geld dat banken uit het niets creëren willen ze bovendien meer terug dan dat ze uitgegeven hebben. In onze moderne tijd zou een computer met voldoende opslag die een registratiesysteem heeft dat al onze arbeid en handel registreert in de vorm van punten dus alle banken ter wereld kunnen vervangen.

Kijk je ook eens naar de handel in grondstoffen, de handel in geld op zich en de ongelimiteerde mogelijkheden om nieuw geld te ‘scheppen’ waardoor onze oude arbeidsafspraken minder ruilwaarde krijgen, is het dan niet hoog tijd dat we zelf gaan overschakelen naar een ander systeem. En wie is ‘de regering’ dat zij kunnen bepalen hoeveel arbeid ik mag ruilen onder welke condities en wat ik waard ben?

Kunnen we niet beter locale gemeenschappen starten waar we zelf het werk verdelen voor locale waardepunten waar we producten en diensten mee kunnen ruilen / uitwisselen.

Werkeloosheid, …. werk genoeg als we geen geld nodig hebben om iemand in te huren. Geld waar de belasting ruim de helft van inpikt voor diensten die zij aan ons leveren? Ik denk dat wij die diensten onderling stukken goedkoper kunnen leveren. Ziekte en ouderenzorg zonder de topsalarissen van de managers. Jazeker!

Ontslagen worden is verleden tijd, iedereen kan waardevolle bijdragen leveren aan de locale samenleving.

Pensioen? Waarom zou je willen stoppen met bijdragen te leveren aan … het leven?

Kijk naar de mensen die nu met pensioen zijn. Hoeveel van hen doen er helemaal niets? Oppassen op de kinderen, de tuin bijhouden en vele andere klussen die zij nu doen zijn evenveel waard in een locale gemeenschap. Waarom zou je dan een pensioensysteem optuigen dat zoals nu niet waardevast is?


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]