Elektrosmog Gezondheidsprobleem van de 21e eeuw

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Volgens een groot aantal artsen en onderzoekers in Europa, kenmerkt het begin van de 21e eeuw zich als een tijdperk waarin elektromagnetische straling – elektrosmog – straks als een van de grootste veroorzakers van ziekten kan worden beschouwd. 

Welke invloed heeft elektrostress en communicatiebelasting op uw gezondheid en kunt u er iets aan doen? 

Ogenschijnlijk onschuldig zitten steeds meer mensen ongemakkelijk in hun vel. Veelal gaat dit gepaard met hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, stress, duizelingen en ziekten voortkomend uit immuunzwakte. 

Ingeval doktoren niets kunnen vinden, schrijven ze kalmeringsmiddelen voor om maar niets te hoeven voelen. Het gevoel van de voornoemde ongemakken blijft echter, en omdat de klachten vaag lijken en de oorzaak onbekend, wordt men geacht er maar mee te leren leven. 

Bijna 40% van Nederland is ziek. Hiervan hebben jaarlijks meer dan 750.000 Nederlanders te maken met een vorm van stress of depressie.

We zijn tolerant en leggen ons neer bij elk wetsvoorstel omdat we menen er toch geen invloed op te hebben. We heten een nuchter volk te zijn dat eerst wil zien en dan pas gelooft. Eigenlijk geloven we het wel….. Zijn onverklaarbare klachten werkelijk zo onverklaarbaar? Of zijn ze wellicht het gevolg van het toegenomen installatie en gebruik van draadloze elektromagnetische apparatuur zoals GSM, UMTS, DECT, WIFI, draadloos internet, Bluetooth en hoogspanningsmasten? Jaarlijks komen er tienduizenden van deze zenders en ontvangers bij. We leven in een grote magnetron en we lijken het te accepteren als een gevolg van onze technische vooruitgang en verworven welvaart. 

Wat is stralingsbelasting?
Straling is een vorm van elektromagnetisme die niet per definitie belastend of ziekmakend is. Het is een golfverschijnsel dat met elektriciteit en magnetisme samenhangt en allerlei bekende en minder bekende straling omvat die verschillen van vorm of frequentie. Straling van korte golflengte (of hogere frequentie) is als regel energierijker en daarmee gevaarlijker. Zo kennen we ondermeer de gammastraling, röntgenstraling, ultraviolette straling, zichtbaar licht, infrarood licht, microgolven en radiogolven. De golflengte en de amplitude (uitslag) zijn in samenhang bepalend voor het vermogen van de straling en daarmee voor de belasting op ons systeem. 

Deze belasting van ons systeem kan ons organisme rechtstreeks schade berokkenen met als gevolg een verlaging van onze natuurlijke weerstand. De mate van schade is afhankelijk van onze basis constitutie alsmede onze verworven constitutie. Erfelijke zwakten en verworven zwakten bepalen ons sterkte-zwakte profiel en daarmee onze gevoeligheid voor allerlei vormen van straling- en milieubelasting. Een sterke constitutie kan een hogere belasting voor hogere tijd verdragen. Een zwakke constitutie daarentegen zal eerder schade van de straling ondervinden omdat het lichaam en haar systemen werken op basis van een communicatie gebaseerd op lichaam eigen straling die vaak erg subtiel van aard is (fotonenonderzoek van Prof. F.A. Popp).

Ook is uit onderzoek aangetoond dat met name niet natuurlijke straling en belastingsvormen het fotonenniveau (lichtdeeltjes) in cellen blijvend verhoogt waardoor het lichamelijk stressniveau verhoogd wordt en communicatiefouten optreden. Kankercellen, zo is bekend, beschikken over een 10 – 100-voudig aantal fotonen en zijn dus sterk overbelicht. Dit gaat ten koste van de elektronenbanen rond de kern die hun energieverlies omzetten in fotonen. 

Door deze en andere activiteiten worden coherente verhoudingen op Quantumniveau omgezet in chaos. Met name zijn het de elektromechanisch opgewekte straling in pulsvorm zoals UMTS, DECT, radar en dergelijke, die voor deze subtiele communicatie van het lichaam dodelijk kunnen zijn. De quantumfysica zoals hierboven omschreven is de basis van verschillende onderzoeksmethoden. 

Op dit moment is de NES methode het meest daarin gevorderd en sinds kort zijn de mogelijkheden hiervan nog verder uitgebreid.

Gedegen advies kan gegeven worden door een gecertificeerd Baubiolog IBN (woonbioloog) als zijnde specialist op het gebied van straling en milieufactoren. 

Electrostress is een steeds belangrijkere factor in onze gezondheid en vitaliteit.
De toenemende straling is een belasting voor de cellen van ons lichaam. Draadloze netwerken, laptops, Iphones, DECT-telefoons, ons organisme krijgt het steeds zwaarder te verduren. Overal worden we omringd door electrostress. Hoofdvraag blijft, wat doet die straling met mijn gezondheid? Hoe worden mijn cellen aangetast en in welke mate? Ook dat is meetbaar! Een verhoogde celweerstand heeft een verlaagde energiestroom tot gevolg.

We meten met een EAV (Electro-acupunctuur volgens Voll) aparaat wat je persoonlijke reactie vast stelt op electrostress. Op die manier kunnen we voor iedere persoon vaststellen hoe hij of zij reageert op electrostress en hoe gevoelig jouw lichaam is voor straling. 

Deze meting is nieuw in Europa.
U kunt zich aanmelden bij Prevent Care tel: 076-5032430
R. Bruijne
Baubiolog IBN
Prevent Care 

Met dank aan tijdschrift Arts & Apotheker, H. de Kort

Elektrosmog
Zeggen de woorden elektrosmog, vuile elektriciteit, elektrische vervuiling en elektra – hypergevoeligheid je iets? Dat zal snel veranderen stelt Dr. Mercola en teken deze woorden maar vast op! De bedreiging van vele uiteenlopende vormen van elektromagnetische velden (EMF) voor de gezondheid begint maar al te duidelijk te worden. We leven momenteel in een milieu dan nog nooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden in de natuur. Deze vervuiling komt als een team tot ons via radiofrequenties, draadloze telefoons en hun zenders, draadloze computer netwerken en de elektrische bedradingen in de muur, verlengkabels, lampen, magnetron etc. Een basis station van je dect telefoon kan je gezondheid problemen opleveren zelfs al staat het in een andere kamer, of bij de buren. Een wifi router, de draadloze babyfoon, een regelmatig verblijf bij ‘hotspots’ al deze zaken zorgen tezamen voor een elektromagnetische soep waar we aan blootgesteld worden.B. Blake Levitt hierover; “Het blijkt dat de meeste levende organismen zoals onze cellen al gevoelig zijn voor de kleinste EMF velden. Levende cellen vertalen dit als de normale cel activiteiten zoals reageren op de hartslag, aansturen van spieren gedachten etc. Het probleem is dus dat die elektromagnetische blootstelling niet normaal is en ongewenste signalen geven met een ongebruikelijke intensiteit, pulserend en of golfvorming die de cellen op vele manieren verkeerd kunnen laten reageren”.Deze verstoringen kunnen leiden tot allerlei neurotische reacties, ontstekingen, depressie, hormoonverstoringen, stress, kanker etc. Analyses van gezondheid informatie uit ver vervolgen tijden gaven een duidelijk verschil te zien tussen leven in de stad ten opzichte van het platte land waar veel minder EMF vervuiling was indertijd. Schattingen gaan ervan uit dat 3 tot 8 procent een verhoogde gevoeligheid hebben voor EMF velden en 35% een milde reactie. Voor de gevoelige groep kan het simpel binnenlopen van een ruimte met wifi hotspot al heftige reacties teweeg brengen als onmiddellijke hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, een brandende en jeukerige huid, en spierpijnen. Omdat deze reacties van persoon tot persoon verschillen zijn ze moeilijk te bestuderen. Een draadloze telefoon op een halve meter afstand kon bij sommige mensen het hartritme al verstoren binnen drie minuten zo werd vastgesteld.