EHEC Superbacterie: De sterkste wint, de natuur neemt geen risico !

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

EHEC Superbacterie
Onderstaande bericht is geschreven door Roland Groskamp van www.tuingoedbonater.nl een biologische tuinderij, pluk- en belevingstuin in Venhuizen. Dit naar aanleiding van een vraag, van een bezorgde klant over de Ehec superbacterie (?)


Tja, ik zie zo een uitbraak van een E.coli bacterie als gevolg van het rommelen met voedingsmiddelen. De manier waarop nu met voedsel wordt omgegaan is vragen om dit soort ellende. In de natuur heerst overal balans. Alle plekken in de natuurlijke kringloop zijn (om het zo maar te zeggen) bezet. Dit geldt ook voor bacteriën, die normaal gesproken een hele normale en zeer belangrijke rol hebben in ons leven. Ook in ons lichaam en op onze huid wemelt het ervan. Dat is maar goed ook, want deze bacteriën houden ons gezond.

Door in bedrijven en in de land- en tuinbouw ‘steriel’ te gaan werken, schakel je deze natuurlijke gezonde en nuttige bacteriën ook uit. Dat wil zeggen, dat in grote monoculturen alle bacteriën en ziektekiemen door chemische middelen worden geëlimineerd. Ook wordt voedsel ‘dood’ gestraald voordat het in de winkels ligt.
 
In de natuur geldt een hele eenvoudige wetmatigheid. 
Alles wat niet gezond is in de ogen van Moeder Natuur, dus wat een compostkwaliteit heeft, wordt opgeruimd. Moeder Natuur houdt zelf de boel schoon en zal alles willen laten vercomposteren in een natuurlijke kringloop. In de plantenwereld zien we dit doordat sommige zwakkere planten door allerlei insecten of door ziekten worden ‘opgeruimd’. De gezonde planten worden ongemoeid gelaten. De zwakke planten (lees groente en fruit) worden ziek en sterven af, om vervolgens het door het bodemleven in een zeer nuttige humus te worden omgezet. Deze humus dient weer voor de planten en plantenkiem tot voedsel om te groeien. Dit is heel simpel de natuurlijke kringloop.
 
Wat de mens doet, is schakels in de natuurlijke kringloop weghalen of ze te versnellen.
Door het telen op kunstmest en chemie:

* Schakel je de natuurlijke weerstand van planten uit, door de planten in leven te houden met chemische gewasbeschermingsmiddelen. Je houdt dus de zwakke broeders in stand. Die plantjes kunnen vaak al niet eens overleven zonder die middelen. Biologische en vooral de Biologisch-Dynamische soorten kunnen dit zonder enig probleem wel.

* Hoeft een plant zijn immuunsysteem niet meer op te bouwen of te ontwikkelen, om zich te beschermen. Hierdoor worden Salvestrolen niet meer, of in mindere mate door de plant aangemaakt. In het menselijk immuunsysteem hebben deze Salvestrolen een kankerremmende werking. Het menselijk lichaam kan deze stoffen alleen via het voedsel verkrijgen. Gangbaar voedsel verschaft niet meer voldoende voedingsstoffen voor de mens om gezond te blijven. (bron: Artikel ‘Bitter is beter’ door drs. Petra de Jong)

* Versnel je het groeiproces en oogst je de planten of vruchten al terwijl deze helemaal niet zijn afgerijpt. Hierbij mis je de harmonische opbouw van de planten. Energetisch zijn deze producten niet in balans. Ze worden noodrijp en zijn dus niet lekker. (je lijf herkend deze slechte kwaliteit dmv je smaakzintuig. (neem aan de ‘waterbommen’) Ook in de biologische en biologisch-dynamische teelt worden producten soms te vroeg geoogst om de houdbaarheid en het machinaal oogsten mogelijk te maken.

* Wordt de bodem door het vele ploegen, spitten en chemisch ontsmetten levenloos gemaakt. (is het al door het werken met chemie en industrialiseren sinds jaren ’50-’60) Hierdoor is ook het afstervingsproces van planten en omzettingsproces tot humus, de nek omgedraaid. Nuttige bacteriën zijn er bijna niet meer, of in veel mindere mate dan normaal zou moeten. In plaats daarvan vindt, door het spitten en ploegen, het stervings en omzettingsproces in de bodem plaats, waar de planten resten gaan rotten. Hierdoor stimuleer je juist rottingsbacteriën (o.a kadaverine) in de bodem waar ons ‘gezonde’ voedsel op zou moeten groeien. Deze schadelijke bacteriën kunnen zo makkelijk in onze voedselkringloop terechtkomen.

* Als laatste wordt tegenwoordig in de gangbare land en tuinbouw weer meer gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen omdat de chemie steeds minder goed werkt… Er zijn helaas grote mesthandelaren die allerlei bende, uit o.a. de bio-industrie, ophalen om vervolgens op de akkers ‘gratis’ uitgereden te worden. Boeren zijn er blij mee want het kost ze niets, soms krijgen ze zelfs nog geld toe. (moet je nagaan hoe groot de waarde van die mest is, het is dus letterlijk het dumpen van het mestprobleem en de niets wetende tuinders en boeren zijn er nog blij mee ook!) Ook hierdoor komen allerlei ongewenste bacteriën in de bodem en oppervlakte water terecht. Nog afgezien van antibiotica en zo. Ga je als tuinder dan beregenen, dan heb je ook die rommel in de producten zitten.
 
Nu is het zo dat wij mensen deze groente en fruit als onze bouwstenen gebruiken, de planten en vruchten die zijn opgebouwd met chemische bouwstoffen en vieze drijfmest. Andere voedingsstoffen zitten er meestal niet meer in vele gangbare akkers in. (Je kan het ook zien als akkers braak liggen; er wil bijna niets meer op groeien zonder toevoeging van kunstmest of drijfmest) Als die planten al geen natuurlijke weerstand meer hebben… Waar halen wij dan onze weerstand dan vandaan? De poeders en pillen die het voedingscentrum ons voorschrijft….. Nou dat zijn dus ook de chemische bouwstenen, waar ons lichaam niet veel mee kan, al beweert men anders.
 
De gangbare voeding bezit geen levenskracht meer, er zit geen levensenergie meer in en is dus volgens de wet van moeder natuur klaar om opgeruimd te worden. Het mooie voor de bacteriën en ziektekiemen is, dat de producten al steriel gemaakt zijn, dus je hebt als bacterie geen concurrentie… 
Een schadelijke bacterie kan dus ook heerlijk zijn gang gaan en heel snel gaan woekeren. Zo ook in bedrijven waar voedsel bereid wordt. (catering, substraatteelt, enz)
 
Dit houdt in dat we helaas dit soort uitbraken op een veel grotere schaal kunnen verwachten en ook veel vaker…
 
De gangbare landbouw is inmiddels zodanig verindustrialiseerd, dat het vergelijkbaar is met de substraatteelt in de kassen. De boer rekent met zijn computerprogramma uit hoeveel kunstmest hij moet strooien om xx kilo van zijn product te krijgen. De landbouw, tuinbouw en veelteelt is niet meer, dan een computerprogrammaatje geworden. De natuur is genumeraliseerd, voor zover je nog van natuur kan spreken.
 
Nou, om je op te vrolijken 😉 groeit het besef bij vele boeren en tuinders wel, dat het zo niet goed gaat. Beter gezegd; het gaat of is goed fout in de land en tuinbouw en veehouderij. Gelukkig schakelen steeds meer boeren over naar biologisch, al is dit vaak puur om economische redenen en niet omdat zij dit vanuit hun hart willen doen.
 
Het Biologisch-Dynamische aspect is er juist op gericht om die heelheid in de natuur te zien en te verzorgen, waardoor die producten ook in balans zijn en nog levenskracht hebben. Hiermee kan de mens zijn eigen balans weer opbouwen en onderhouden. Levensmiddelen zijn biologische en vooral biologisch-dynamische producten, die de mens van levensenergie voorziet.

Zolang je zelf in balans bent (in de ogen van Moeder Natuur) loop je dus geen enkel risico (om zelf vercomposteerd te worden ;-))
 
Misschien klinkt het bovenstaande redelijk hard, maar zo werkt de natuur nu eenmaal. Kijk maar eens goed rond in de natuur en je ziet het overal.
 
Hartelijke groet, Roland

Noot: De titel van dit artikel: EHEC Superbacterie: De sterkste wint, de natuur neemt geen risico! Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Roland legt de vinger precies op de pijnlijke plek. Iedereen die ziek is moet maar eens voor de spiegel gaan staan en zich hardop afvragen waar hij of zij de strijd is aangegaan met de natuur. Met de natuur kun je nu eenmaal alleen samenwerken, de natuur duld geen tegenspraak. Zelfs al zou deze bacterie met opzet gemaakt zijn dan nog lopen slechts de reeds zwakkere gevaar. Zet bij ‘slechts’ echter een groot uitroepteken. 97% voed zich immers met door kunstmest gekweekte voeding en ‘slechts’ 3% biologisch. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de chemische maagvulling uit de supermarkt