Pas op voor Dokter Google, …

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Maandag 21 januari 2008 werd in Nederland het bericht verspreid met als kop ” Dokter Google Onbetrouwbaar “. Het haalde de voorpagina van vele kranten. Het artikel roept bij mij vragen op als:

Waarom wordt zo’n bericht verspreid?
Is het vertrouwen in de dokter geschaad?
Hoe denk jij daarover?

Nederlanders die niet naar de huisarts gaan maar op internet proberen uit te dokteren wat ze mankeren, kunnen hun gezondheid in gevaar brengen. 

Reacties in de media

Een groot aantal Nederlanders zegt juist veel baat te hebben of te hebben gehad bij een ‘consult’ van ‘dokter Google’. 

Aan de hand van 26 case studies uit de New England journal of medicine werd de conclusie getrokken dat er 15 keer een juiste diagnose werd gesteld door een simpele Google zoekactie. Hun conclusie: Nu de toegang tot Internet standaard wordt is het web ook een belangrijk stukje gereedschap geworden voor dokters. Het gebruik van Internet is een duidelijke hulp om bij moeilijke zaken de diagnose te stellen.

Waarom wordt zo’n bericht verspreid?
Vrezen de dokters minder klandizie te krijgen nu het eigen risico is ingevoerd van 150 euro? Het artikeltje bracht een stroom van reacties te weeg in de media zowel vanuit de medische hoek als de patiënten kant. 18% van de artsen waren duidelijk tegen het inwinnen van de in hun ogen onbetrouwbare informatie. Vele artsen bleken er echter ook het nut van in te zien. Bij de patiënten waren 51% voorstanders en 47% tegenstanders. Bij zowel de tegenstanders onder de patiënten als de groep artsen is het sleutelwoord: Deskundig!

De Van Dale zegt over Deskundig: Is iemand met kennis van zake. / Iemand die door beroep of studie in het bijzonder bevoegd is tot het beoordelen van een zaak. Van de andere kant bekeken kan men ook stellen: “In het land der blinden is Éénoog koning”. Hij die het meeste weet is “ter zake kundig” of te wel “deskundig”. Iemand is deskundig zodra hij of zij weet waar hij/zij over praat. Dit kan zijn op basis van studie of ervaring. Een combinatie van beide is natuurlijk altijd beter.

De vraag is dus; Kan een arts claimen een deskundige te zijn. Op basis van de studie? (verzorgt op basis van farmaceutische denkbeelden / of natuurgeneeskunde) Het is inmiddels bij de insiders allang bekend dat veel dokters zich al jaren hebben laten omkopen door de farmaceuten. Het is dus zaak goed voorbereid bij (sommige) dokters te komen om hen met een spervuur van vragen te laten merken dat jij je goed voorbereid hebt en je zeker niet met een kluitje het bos in laat sturen. Ik kan echter iedereen aanraden eerst een NES scan te laten doen bij een gekwalificeerde arts of therapeut voordat een bezoek gebracht wordt aan je huisarts, … als het dan nog nodig is?

In mijn ogen is een arts pas deskundig als die mij een rapport kan laten zien van zijn of haar blakende gezondheid. Op de MBOG dag in 2005 zag ik een paar natuurartsen op hoge leeftijd die er blakend van gezondheid uitzagen en bewezen hebben de kennis voor zichzelf in praktijk te kunnen brengen. In deze categorie artsen heb ik alle vertrouwen in hun deskundigheid. 


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]