Magnesium een wonder mineraal

Save as PDF 

Als je de leugens gelooft krijg je met 
een gevarieerde voeding alle stoffen ….

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Bron artikel: Dr. Sirus Blog
Door: Mark Sirus
Vertaling: Henk Mutsaers

`Voedingscentrum: “Door gevarieerd te eten, is de kans het grootst dat je voldoende van alle voedingsstoffen binnenkrijgt”.

“Als je voldoende en gevarieerd eet, dan krijg je genoeg voedingsstoffen binnen” aldus het Vitamine Informatie Bureau. Het Vitamine Informatie Bureau is een voorlichtingsbureau dat objectieve en wetenschappelijk verantwoorde informatie over vitamines en mineralen geeft.

Een kwart van alle jonge kinderen in de wereld krijgt onvoldoende nutriënten om hen correct te voeden en elk uur gaan er 300 van hen dood door ondervoeding! Dit alles volgens een nieuw rapport dat het effect belicht van de wereldwijde voedselcrisis. Geen enkel woord in welke taal dan ook kan omschrijven hoe wonderbaarlijk dit rapport naast de waarheid zit.Dit is en blijft de grootste leugen van de eeuw!

De situatie wordt helaas afschuwelijk erger

Dit rapport over de voedingscrisis onthult niets over de realiteit maar laat ons zien dat we tot een ras behoren met gebrekkige mentale capaciteiten en dat diegene aan de top van ons ras ware monsters zijn, boven alle verbeelding, die de macht hebben onze gedachten te hullen in een dichte mist. De werkelijke informatie die nodig is voor dokters om oorzaken te herkennen en te corrigeren wordt niet onderwezen, waarmee zij ook onwetend gehouden worden. In plaats van mensen te helpen dragen zij bij aan de schade.Volgens onderzoek van liefdadigheidsorganisatie “Save the Children [1]”, zijn er 170 miljoen kinderen onder de leeftijd van vijf jaar, die onvolgroeid zijn vanwege ondervoeding door een gebrek aan voeding voor hen en de borstgevende moeders en de situatie wordt aanzienlijk erger.”Save the Children” mist echter een paar miljard kinderen en volwassenen in hun rapport. Vrijwel het gehele menselijke ras is ondervoed, hunkerend naar de basis- voedingsstoffen om te leven. Wanneer we het simpele feit nemen dat de meesten van de menselijke populatie nu bewerkt voedsel eten, ontdaan van ongeveer 80% van de mineralen, kunnen we beginnen met deze ongelooflijke wreedheid onder ogen te zien.Door te liegen over onze voedingskwaliteit wordt een misdaad tegen de mensheid begaan, dat is smerig en walgelijk, en er zijn nauwelijks dokters en zeker geen politici bereid om een standpunt in te nemen in deze.Heden ten dage zijn er nauwelijks mensen te vinden die gelijke tred kunnen houden met de behoeften van het lichaam door de belasting van het lichaam van chemische, radioactieve, elektromagnetische en zware metalen. Zelfs zij die de beste biologische voeding nemen slagen er niet altijd in het lichaam te ontdoen van al deze toxische stoffen.Wanneer ondervoede kinderen voedsel eten doorspekt met chemische stoffen en zware metalen hebben ze niet de interne voedingsbronnen om de giftige stoffen uit het lichaam te kunnen verwijderen.Gedurende de afgelopen eeuw is de fysieke omgeving die ons omringt ongelofelijk toxisch geworden en zelfs de voeding die de meesten eten is eerder contraproductief in plaats van voedend. Gehele populaties worden vergiftigd en uitgehongerd tegelijkertijd door de voeding die ze eten. Volgens dit nieuwsrapport zeiden een derde van de ouders dat kinderen routinematig klaagden dat ze honger hadden en één op de zes ouders gaven aan dat ze het zich niet konden veroorloven om vlees, melkprodukten en groenten te kopen.

De grote leugen is dat men ons wil laten geloven dat we met de voeding uit de supermarkt goed gevoed zijn. Dit is een schandalig valse insinuatie! Een feit is dat zwaarlijvige mensen het meest ondervoed zijn.Magnesiumdebat Israël

Een rapport uit Israël stipt een belangrijk punt aan. Ondanks de aanbeveling van experts heeft de overheid besloten geen magnesium toe te voegen aan het ontzilte zeewater. De aanbeveling kwam als respons op de verwachte vermindering van magnesium door het toenemende gebruik van ontzilt zeewater waarbij het magnesium in het ontziltingsproces eveneens verwijderd wordt. “Vele studies leverden reeds het bewijs dat de toevoeging van magnesium na ontzilting de hartfunctie verbeterde bij zowel gezonde als zieke mensen”, stelde Prof. Michael Shechter van het Cardiac Institute in het Sheba Medical Center, Tel Hashomer. Shechter voegde toe dat het eveneens de frequentie van diabetes kan verminderen, de neiging naar overgewicht en hoge bloeddruk bij kinderen. Een vertegenwoordiger van het gezondheid ministerie benadrukte het belang van magnesium om de gezondheid te behouden en de meest effectieve manier is om het toe te voegen aan het ontzilte water. Een vertegenwoordiger van de waterautoriteit stelde dat Israeliërs genoeg magnesium via de voeding binnen kregen en dat zelfs in landen als de Verenigde Staten, waar magnesiumconsumptie zeer laag is, er geen magnesiumgebrek werd gerapporteerd in de bevolking. Echt waar?Studies tonen aan dat zoveel als de helft van alle Amerikanen niet genoeg magnesium consumeren. Magnesiumtekorten zijn verbonden aan allergenen, astma, ADHD, angst, hart- en vaatziekten, spierkrampen en meer [2].

Massachusetts Institute of Technology
De laatste studie van de overheid toont aan dat zoveel als 68% van de Amerikanen niet de aanbevolen (minimale) dagelijkse dosis aan magnesium consumeren. Nog beangstigender is dat 19% zelfs niet eens de helft van de aanbevolen dosis tot zich nemen [3]. Volgens het U.S. Department of Health and Human Services ontbreekt het bijna iedereen aan de ADH van 420 mg (mannen) en 320 mg (vrouwen) en komen de meesten niet verder dan 270 mg magnesium per dag. Dit is ver beneden de ADH en genoeg om een stapelend gebrek te veroorzaken gedurende maanden en jaren [4].In 1977 – 1978 voerde het U.S. Department of Agriculture (USDA) een landelijk onderzoek uit naar de voedingsconsumptie dat aantoonde dat de magnesiumconsumptie veel lager was dan aanbevolen werd. Meer dan 37.000 individuen werden erbij betrokken, inclusief kinderen en ouderen, waarvan slechts 25% de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid of hoger behaalden. 75% had dus een dagelijks magnesiumtekort, waarvan 39% dramatische tekorten vertoonden.De voedselvoorziening is gestaag minder magnesium gaan bevatten sinds 1909 [5]. 

Er heeft zich een sterke vermindering afgetekend in magnesiumopname in de V.S. van bijna 500 mg per dag ruim 100 jaar geleden tot amper 175 ~ 225 mg heden ten dage [6]. De National Academy of Sciences heeft eveneens vastgesteld dat de meeste Amerikanen magnesiumtekorten vertonen. Volgens de calculaties verkrijgen mannen tot 80% van de dagelijkse behoeften en vrouwen zelfs maar 70% van de werkelijke benodigde (minimale) behoefte om goed te blijven functioneren [7].

Opname 1909408 mg per dagOpname 1949368 mg per dagOpname 1980349 mg per dagOpname 1985 mannen323 mg per dagOpname 1985 vrouwen228 mg per dag

Boek: Magnesium, de oplossing
Welke punten hebben depressie, hyperactiviteit, epilepsie, autisme en de ziekte van Alzheimer gemeen? Volgens dokter Mousain-Bosc: een abnormaal hoog magnesiumtekort.

Het Magnesiumcentrum: meten, verbeteren en monitoren van het magnesiumgehalte in het lichaam

Lees ook: De goedkoopste aanvulling: Zeemineralen
(minder als 1 cent per dag voor het gehele gezin)

Magnesium is het antwoord op diabetes type 2, vraag het echter niet aan je dokter, of je moet toevallig een goede hebben!
Speciale opvang na Herseninfarct van levensbelang 

In 1992 bevestigde de Earth Summit in Rio, dat de gemiddelde Amerikaanse akker 85 procent minder mineralen bevat dan de grond die niet eerder voor landbouw is bewerk.

[1] Save the Children; A Life Free From Hunger; 2012; 
[2] http://www.sciencedaily.com/
[3] King D, Mainous A 3rd, Geesey M, Woolson R. Dietary magnesium and C-reactive protein levels. J Am Coll Nutr. 2005 Jun 24(3):166-71.
[4] Ervin RB, Wang CY, Wright JD, Kennedy-Stephenson J. Dietary intake of selected minerals for the United States population: 1999-2000. Adv Data. 2004 Apr 27;(341):1-5.
[5] Paul Mason. Violence Prevention through Magnesium-Rich Water. Healthy Water Association. http://www.mgwater.com/
[6] Altura BM, Introduction: importance of Mg in physiology and medicine and the need for íon-selective electrodes. Scand J Clin Lab Invest Suppl, vol. 217, pp. 5-9, 1994
[7] Institute of Medicine, Dietary Reference Intake for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Flouride, National Academy Press, Washington DC, 1997
[8] http://www.nytimes.com/2009/

Het magnesiumgehalte in geraffineerde en bewerkte voeding is zeer laag. De meeste ondervoede kinderen gaan niet dood maar verminderen fysiek en mentaal. Dit is wat de officials zeggen: De Wereldbank schat dat hierdoor de groei van het BBP (bruto binnenlands product) van ontwikkelingslanden vermindert met 2 tot 3%. Onvolgroeide kinderen kunnen een IQ hebben dat 15 punten lager ligt dan goed gevoede kinderen.Ze hebben dit correct, het leven wordt fysiek en mentaal verminderd wanneer volwassenen en kinderen ondervoed zijn en dit leidt tot een leven van lijden en pijn. Zo’n 85 tot 95% van de mensheid neemt geen adequate hoeveelheid magnesium tot zich en de voeding die men tot zich neemt is bovendien vergiftigd met pesticiden, antibiotica, zware metalen en zelfs kwik. Er is een nachtmerrie aan het ontstaan door HFCS (high fructose corn syrup) dat kwik bevat, een van de dodelijkste substanties op de planeet (noot: het zit ook vaak in vaccinaties).Hoe en waarom verschillen de waardes van 68% naar 85% of 95%? 

Nou weet je, dat is een simpele rekensom. Alle berekeningen van magnesiumtekorten worden gemaakt door bloedserumtesten die in feite waardeloos zijn. Het lichaam steelt uit elke cel waar het maar kan magnesium om het bloedniveau constant te houden omdat er anders onmiddellijk een hartstilstand zou optreden!

Het eten is gewoon niet meer hetzelfde
Het gat in de voedingswaarde wordt alleen maar groter en groter en er zijn vele redenen waarom die waardes zo zijn gedaald de laatste 50 jaar. Wij krijgen namelijk niet meer dezelfde voedingswaarde van dezelfde voeding als onze ouders en voorouders. Dit komt door de ‘moderne’ landbouwmethodes als NPK-bemesting, uitputting van de landbouwgronden, het verlies van humuslagen en de bescherming van natuurlijke heggen en bomen die verloren is gegaan, waardoor gronden ten prooi vallen aan erosie.

Het resultaat is dat de gewassen niet meer dezelfde voedingswaarde bezitten. NPK- meststoffen zijn hoogst verzurend en verstoren de pH (base/zuur) -balans van de grond net zoals bij zure regen. Zure grondcondities verstoren de micro-organismen in de grond. Het zijn deze micro-organismen die de mineralen transmuteren zodat ze bruikbaar door planten opgenomen kunnen worden. Bij gebrek aan deze micro-organismen zijn vele essentiële bouwstoffen voor de plant, en dus uiteindelijk ook voor de mens, niet beschikbaar. Gestimuleerd door de NPK-meststoffen groeit de plant maar het ontbreekt de plant aan vitale spoorelementen. Bij gebrek aan deze spoorelementen nemen de planten wel zware metalen op zoals aluminium, kwik en lood uit de grond. Tussen 1950 en 1975 verminderde de hoeveelheid calcium in een kopje rijst met 21% en de ijzerwaarde met 28,6%. “Ziekten veroorzaakt door nutriëntentekorten zijn zeldzaam in de VS” kopte de New York Times [8].Jawel, zelfs de intellectuele Times scoort zeer lage schoolcijfers op hun intelligentie- en waarheidafdeling! Ziekten veroorzaakt door nutriëntentekorten zijn zo wijd verspreid dat het uiterst zeldzaam is iemand te zien met een chronische ziekte zonder een nutriëntentekort.Magnesium is slechts een enkel voorbeeld!

Over de gehele linie is het menselijke ras aan het verhongeren en heeft men ernstige gebreken over het gehele spectrum van essentiële nutriënten die ontelbare fysieke en mentale problemen veroorzaken.