Gevaarlijke chemische stof BPA in gebitsvullingen

Door: Francois Lubbe
Vertaling: Frank Bleeker 
Bron artikel Health Science Institude

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Engels artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten


Health Sciences Institute

Mensen die in het Verenigd Koningrijk wonen waren opgelucht toen babyflessen die de industriële chemische stof Bisphenol A (BPA) bevatten, vanaf 1 juni 2011 uit de verkoop gehaald moesten worden. Op dat moment zei John Dalli, Commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid: “Als gevolg van het feit dat er onzekerheden bestaan met betrekking tot de blootstelling van baby’s aan Bisphenol A, achtte de Commissie het zowel noodzakelijk als passend om actie te ondernemen. Het doel is om de blootstelling van het meest kwetsbare deel van onze samenleving – dat wil zeggen, kinderen – nog verder te reduceren.”

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Echter, voor de bewoners van de Verenigde Staten verliepen deze zaken niet zo snel. Afgelopen mei van dit jaar deed de Natural Resources Defence Council bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het verzoek het gebruik van BPA uit te bannen uit alle verpakkingen waar voedsel in direct contact komt met BPA.

Maar in plaats van al het bestaande bewijsmateriaal te controleren, deden wetenschappers van de FDA hun eigen BPA onderzoek. De uiteindelijke conclusie van de FDA onderzoekers: de aanwezigheid van BPA in het bloed is te laag om enige schade te kunnen veroorzaken.

Samengevat: maak je nu maar geen zorgen om de dagelijkse BPA inname. Ga toch heen!…
Toch vaardigde de FDA uiteindelijk hetzelfde verbod uit als in Europa, ondanks het feit dat waarschuwingen over gevaren van deze toxine al sinds 2002 de ronde doen.

Niet een laatste moment actie…
Maar laten we ons hier niet beduvelen. De echte reden waarom BPA pas nu verbannen is, is niet omdat het onveilig is. Het komt omdat consumenten zich ervan bewust werden dat het onveilig is. Als de babyflessen industrie wist over de gevaren van BPA, maar de consumenten wisten het niet, zou je denken dat de industrie grote moeite zou doen om het te verwijderen?

Natuurlijk niet!

Begrijp me niet verkeerd. Het is goed dat kinderen minder blootgesteld worden aan BPA. Maar het is vanwege de PR en het effect op de verkoop van het in staat zijn om een ‘vrij van BPA’ sticker op de fles te kunnen plakken, en niet de laatste moment actie van de FDA.

En om dit te bewijzen hebben FDA functionarissen zeer duidelijk gesteld dat zij niet van plan zijn verdere stappen te ondernemen om het gebruik van BPA te beperken, wat betekent dat het nog steeds in andere plastic en blikken voedselverpakkingen zit, in waterflesjes, enzovoort… En dit geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa… Zie je, het verbod geldt voor BPA in flessen, niet voor BPA zelf.

Slecht nieuws
Zoals ik al eerder opmerkte, verstoort BPA hormonale activiteiten. En in de loop van de jaren zien we een groeiende hoeveelheid bewijs dat het kanker, geboorteafwijkingen, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes bevordert. Kun jij je mijn afschuw voorstellen toen ik hoorde op welke andere manier onze kinderen en kleinkinderen gebombardeerd worden met dit vergif?…

In hun vullingen!

Vele jaren lang al, weten onderzoekers dat blootstelling aan BPA mogelijk gevaarlijk is. En toch ontwikkelde iemand een soort gebitsvulling – voor gebruik bij kinderen! – die BPA bevat.

Dus… ze hebben BPA flessen uit de monden van onze kinderen gehaald en ze STOPPEN BPA in hun tanden!

En de resultaten zullen niemand verbazen. Tenminste… niet iemand die oplet. In een recent onderzoek werd ontdekt dat kinderen met BPA in hun vullingen meer kans hadden op emotionele problemen, waaronder depressies en angsten.

En dit was slechts een studie van vijf jaar. Veel kinderen zullen hun hele leven lang dit soort vullingen hebben!

Net nu het hoge woord eruit is over kwik in amalgaam, krijgen we dit!

Voeg daar aan toe dat het gebruik van BPA vullingen toeneemt, omdat zij ‘de kleur van het gebit’ hebben.

Ouders, je kunt BPA vullingen vermijden door aan de tandarts van je kind een ander soort vulling te vragen. Deze heet een ‘componer’ vulling. De nieuwe BPA studie omvatte ook kinderen met ‘componer’ vullingen. De onderzoekers vonden hier geen verband tussen componers en gedragsproblemen.

Francois Lubbe
UK Editor

Bronnen: 
“FDA officially bans BPA, or bisphenol-A, from baby bottles” Wendy Koch, USA Today, 7/17/12, usatoday.com 

“Dental Composite Restorations and Psychosocial Function in Children” Pediatrics, Published online ahead of print, 7/16/12, pediatrics.aappublications.org 

“BPA in tooth fillings may boost kids’ behavioral problems” Ryan Jaslow, CBS News, 7/16/12, cbsnews.com


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]