BP olieramp valse vlag: 20 April 2010

Save as PDF 

Lege batterij veiligheidssysteem en de blowout preventer oorzaken BP ramp

Als over honderd jaar de wereld voorzien wordt van energie door windturbines, zonne energie, magneetmotoren en vele andere bronnen en historici terugblikken dan staat de datum van 20 April in de boeken als het begin van het einde van het olie tijdperk.

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

De ramp op het diepwater Horizon olieplatform van BP dat zich zo graag als groen manifesteerde zal onuitwisbaar de geschiedenisboeken ingaan als de grootste milieuramp uit de geschiedenis. Volgens wetenschappelijke analyses stromen er elke dag tussen de 54.000 en 86.000 vaten olie in de oceaan. Als we veel geluk hebben zijn het er ‘slechts’ 20.000 per dag maar 100.000 zou ook goed mogelijk kunnen zijn, … ELKE DAG!

De BP olie ramp was voor mij de eerste valse vlag aanslag waar ik uitgebreid verslag van deed vanwege de inside informatie die ik toevallig had

Henk mutsaers

De belangrijkste vragen zijn:
Wat gaat deze ramp voor impact hebben op het milieu, op de visstand, de dierenwereld, het weer, het klimaat, het toerisme, etc.

Maar ook:
Gaat dit de definitieve doorbraak zijn van schone energie? De terugkeer van olievrije producten, gebruiksvoorwerpen en natuurlijke – locale – landbouwmethodes?

Een toevallige ontmoeting
Onlangs ontmoette ik een aantal Amerikanen en zoals in veel gesprekken kwam ook hier de vraag; Wat doe je eigenlijk voor de kost? Een van hen bleek op een olieboor platform te werken en het gesprek ging dan ook automatisch over de BP ramp. Hij had informatie die ik nog niet via de media vernomen had. Mijn gedachten gingen echter op dat moment uit naar de zaken waar ik dat weekend mee bezig zou zijn. Toen ik daar een week later nog eens over nadacht heb ik hem een mailtje gestuurd met de vraag hoe dit ook al weer precies zat en hoe hij aan deze informatie was gekomen. Na een week kreeg ik antwoord.

“Sorry dat het zo lang duurde om op je vraag terug te komen. het was niet slechts één ding dat leidde tot de ramp. Het Horizon platform overschreed meerdere voorschriften die tot de ramp leidde. Dat zou mogelijk ook de reden kunnen zijn dat de insiders hun aandelen verkochten.

De Blow Out Preventor (B.O.P) in de boorpijp is simpelweg een hydraulisch apparaat dat gebruikt wordt in de boorpijp om deze af te sluiten. Er is eveneens een apparaat dat aan de buitenzijde gemonteerd zit om de pijp af te sluiten en te voorkomen dat gas ontsnapt. Als er gas dreigt omhoog te komen zijn er sensoren die geacht worden om beide systemen in te schakelen zodat het gas niet kan ontsnappen voordat het een brandbare mix kan vormen met de lucht.

De boor heeft bepaalde secties die niet door de B.O.P. gaan. De B.O.P. was onvoldoende teruggetrokken om dit te laten gebeuren. Eveneens was er geen controle test uitgevoerd gedurende een maand terwijl dit minstens elke veertien dagen dient te gebeuren. Ook de gassensoren faalden om de pijp af te sluiten.

Er zijn enkele ‘back up’ controle veiligheidsystemen. Een lege batterij in een van de veiligheidssystemen faalde om de ‘Dead Man Switch’ (dode knop) te activeren. En er waren vele zaken die leidde tot deze ramp die je kunt lezen in onderstaande link en overeenkomen met wat mensen mij verteld hebben.

Elke dag werk ik met collega’s die op het Horizon platform werkten. Het is via hen dat ik kennis genomen heb van wat ik nu weet. Sommige dingen zouden niet waar kunnen zijn maar ik geloof het meeste wel. Ik denk ook niet dat er enige samenzwering in het spel is want met zoveel zaken die er fout gedaan werden is een ramp uiteindelijk niet te voorkomen. Hopelijk zal het ook nooit meer gebeuren” (anoniem gehouden ter bescherming)

In de onderstaande link het artikel wordt gesproken van een lekkende en gemodificeerde Blow Out Preventor. Er was ook een losse hydraulische afdichting die lekte. De gemodificeerde B.O.P. maakte dat een van de vijf onderdelen niet werkte. De modificaties bleken bovendien al geen goede reputatie te hebben.

Wat je dient te weten!

Gasbel kan mogelijk een ongekende Tsunami veroorzaken Brasscheck TV heeft vandaag 20-06-2010 een update uitgebracht omtrend de BP olieramp. 

Een dodelijke gasbel?

Dit is belangrijke informatie voor mensen om te horen in de Golf van Mexico regio. Iedereen in de media, Fox news, CNN, CBS, ABC, allemaal berichten ze over de Golf problemen alsof het buiten de schoonmaak operatie zo goed als over is. Het is echter in het geheel niet over, in feite is het zo dat het zelfs nog niet eens begonnen is!

Insiders vanuit de overheid en BP brachten informatie naar buiten dat ze gedurende de laatste maand een 15 tot 20 mijl (25 tot 32 km) gasbel hebben zien ontwikkelen onder de zeevloer die vele meters hoog is. Dit is echter GPS informatie die alleen beschikbaar is voor burgers omdat de hoge resolutie voorbehouden is aan de militairen. Deze opbouw van deze gasbel rondom het boorgat van het gezonken Horizon platform is zeer zorgelijk. Verschillende geologen hebben al gewaarschuwd, waaronder mensen met een bewezen staat van dienst bij het blussen van de vele branden in Irak, dat het boren op deze diepte het niet mogelijk maakte om enige veiligheidsmaatregelen in te bouwen.

Een mijl onder water is geen probleem, maar als er ook maar iets fout gaat dan transporteert het water de catastrofe naar elke uithoek van de wereld. Al jaren geleden waarschuwde men dat de samenstelling van de bodem de grote druk waarschijnlijk niet zou weerstaan bij het openen van een diepe boorput. Op deze grote diepte is de druk 100.000 PSI (pond per square inch) Dit was dus een ongeluk wat eigenlijk voorspelbaar zou gaan plaatsvinden en daarbij deed men werkelijk alles wat maar fout kon gaan. Ook de maatregelen die men nu denkt te moeten nemen door nieuwe boorputten te boren is ook weer precies het verkeerde wat men dient te doen. 

Dit is wat er in het ergste geval kan gebeuren.
Als die gasbel een uitweg kan vinden door die vierenhalve mijl van lagen, steen, zand, olie reservoirs en modder onder druk van die 100.000 PSI kun je de meest verschrikkelijke explosie krijgen op slechts 50 mijl uit de kust van Louisiana. Denk aan de alles verwoestende explosie vanMount St Hellens, 500 maal de kracht van de atoombom op Hiroshima. 

Stel je echter voor dat deze explosie plaatsvindt onder water! Dit zou een wolk van enorme giftige stoffen creëren die voortgedreven door de wind wordt voorafgegaan door een allesverwoestende tsunami golf . Deze golf met een snelheid van 400 tot 600 mijl per uur kan Louisiana  en Florida in korte tijd totaal overspoelen.

Dit is wat er dient te gebeuren
Van elke boorput die er geboord wordt heeft men monsters die men de Mud Dog Data noemt of de Mud Log Data. Alles wat er van belang is bij het boren van deze putten is geregistreerd en de enige die toegang hebben tot deze data is de onbetrouwbare partij luisterend naar de naam BP! 

Wat er dient te gebeuren is dat onafhankelijke geografen toegang dienen te krijgen tot de data van alle olieboringen in de Golf van Mexico. Er zijn meer als 40.000 olieboorputten daar. Op deze manier heeft men inzicht in de totale geografie en samenstelling van de zeebodem en de sterke en zwakke plekken. Dit kan inzicht geven in het feit dat mensen wellicht de totale golfkust dienen te verlaten. Dit zal niet opeens morgen gaan gebeuren, dit kan weken en wellicht zelfs maanden gaan duren. Maar het is een tikkende tijdbom die in het ergste geval mensen bij verrassing kan overvallen met een ongelofelijke snelheid. Het zijn de mensen die ons deze waarheid dienen te vertellen, BP en de overheid die niets als grote leugens naar buiten brengen.

Men dient nu te beginnen met een waarschuwingsnetwerk aan te leggen voor een tsunami zoals men dit in Azië heeft gedaan – na – de tsunami aldaar. Dit kan in slechts enkele dagen tot stand worden gebracht zodat normale burgers voor zichzelf kunnen beslissen of ze willen blijven of een veilig heenkomen zoeken gebaseerd op openbare kennis.

Over de brenger van het slechte nieuws RICHARD C. HOAGLAND worden allerlei samenzweringstheorieën in het nieuws gebracht om de persoon in diskrediet te brengen. Stel dat inderdaad die explosie en tsunami niet gaan plaatsvinden, lees verder …

De meeste mensen denken dat er uitsluitend olie naar boven komt bij het boorproces.  Met het boren komt er ook giftige gassen als onder andere Hydrogen Sulfide vrij. Giftige gassen die nu al de maximale veilige dosering verre overtreffen in de lucht zoals ook Benzene en Methylene Chloride. Mee getransporteerd in de bovenste luchtlagen verspreiden ze nu giftige stoffen over de bevolking rondom de Golf van Mexico. Van Hydrogen Sulfide is de veilige dosering bij inademing van 5 tot 10 ppm (parts per million), nu werden reeds concentraties vastgesteld van 1.200 ppm. Het veilige niveau van Benzene is nul! Het komende hurikaan seizoen gaat deze stoffen versneld uitwaaien over de regio.

Toen de ramp plaatsvond wist ze niet wat te denken, waar en aan wie ze vragen kon stellen. De volgende dag werden ze voorgesteld aan iemand van BP die stelde; “BP doet de zaken goed, en wij zijn hier om alles voor jullie te regelen”. Nog steeds met een lach zegt Kindra over het BP antwoord; “Nu 61 dagen later, dit is een grap, … op zijn minst”.

Kindra kwam de volgende weken op plaatsen die ze omschrijft als; “Achter de frontlijn”. Ze kreeg een uitnodiging en een veiligheidspas die haar toegang verschafte tot locaties die voor een ieder inclusief de internationale media verboden gebied zijn. Ze vloog mee in de vliegtuigen van de kustwacht, helikopters, boottochten en kwam werkelijk op alle plaatsen waar iemand naar toe zou willen gaan om inzicht te krijgen in de omvang van de ramp.

Kindra komt uit een vissersfamilie waar ze duidelijk trots op is. De eerste trekken van vertwijfeling verschijnen op haar gezicht als ze verteld dat al snel de BP mensen aan een ieder vertelden dat ze op de kosten moesten gaan letten. Het werd haar al snel duidelijk dat er een mentaliteit heerste dat de lokale bevolking slechts nummers waren die vervangbaar zijn.

Gedurende de vele gesprekken waar Kindra getuige van was met veiligheiddeskundigen bleek al snel dat voor een ieder die in het gebied werkte en adembeschermingsmiddelen wilde gebruiken door een hele mallemolen heen moesten. Een ieder moet een vragenlijst invullen en moesten een test ondergaan bij een medisch professional, want zoals BP het stelde, beschermingsmiddelen zijn geheel overbodig alles is okee! Dat vertelde Kindra met een ironische glimlach.

Alhoewel een ieder natuurlijk kan doen in zo’n geval wat hij of zij veilig acht bleken de zaken nu toch geheel anders te liggen. BP had namelijk het totale gebied onder zijn controle, ze hadden als het ware de macht overgenomen van de overheid. Adembescherming mag alleen maar gedragen worden na het volgen van een veiligheidstraining, natuurlijk kan BP daar zorg voor dragen, maar alles is in orde en veilig. En ….. als je het niet doet zoals wij het willen zit je zonder werk! Toen ze later zeven mannen terug zag komen, zes met een ambulance en een per helikopter werd verteld dat ze voedselvergiftiging hadden opgelopen. (heel toevallig want ze hadden allen op een andere locatie gewerkt) Daarna werd als oorzaak opgegeven uitputting door de hitte. Daarna volgden nog andere excuses voor de chemische vergiftiging die ze opgelopen hadden.

Het huilen staat Kindra nader als ze verteld dat haar kinderen ook allerlei gezondheid klachten krijgen thuis omringt door een vergiftigde zee. De conclusie was al snel dat ze een evacuatie moesten vragen voor het gebied. ‘Ze’ noemen echter de smog die aan alle kanten oprukt een ‘slechte lucht dag’ en alles is gewoon in orde. Blijf maar gewoon binnen en zet de airco aan. Kindra maakt zich nu echt kwaad over de menselijkheid van de BP mensen. “Ze vergiftigen langzaam alle mensen in onze omgeving waar ik heel mijn leven al mee samenwoon. Ik zeg nu, no more, en als ik daarmee iemand kwaad maak dan is dat maar zo, mij maakt het niet meer uit. Onze mensen zijn belangrijker voor mij dan hun bodem lijn”.

“BP is niet aan het opruimen maar uitsluitend de zaken aan het verdoezelen”, aldus Kindra. “Dit is pas het begin van de ramp die nog tot in lengte van jaren gaat duren en nu reeds worden kosten geschrapt, eenvoudige ‘oplossingen’ gekozen”. Een ding is voor haar wel heel duidelijk dat alle bedrijven inclusief de overheid onder een hoedje te vangen zijn. Allen werken volgens een schema opdrachten af van ‘iemand’ aan de top. “Zijn wij echt zomaar nummers die ze kunnen vergiftigen?”

“Toen ik 70 mijl langs de kust heb gevaren ben ik geen enkele bescherming tegen gekomen die de kust zou gaan beschermen tegen de oprukkende olie, geen enkele!” Op zee kwam ik hele scholen vissen tegen die aan de oppervlakte dreven in doodsstrijd, honderdduizenden. En ja ik vertel je, er is een media verbod, Sydney Australië deden een goede documentaire die was op hun website reeds te zien. Vierentwintig uur later was hij verdwenen”.

“De bodemlijn hier is, als dit land niet opstaat en zegt; Niet meer, we moeten actie ondernemen, we kunnen niet meer gaan zitten en kijken. Als dit niet gestopt wordt gaat de ramp wereldwijd en zal het minimaal een derde van de zeeën vernietigen. Enough is Enough”. – Vertaling Henk Mutsaers

03-07-2010 Schadelijke stoffen al 683 kilometer landinwaarts!

Stoffen die verdampen en stoffen die in warme lucht opstijgen kunnen met regenbuien verder landinwaarts neerdalen. Momenteel worden er op planten in Newton Country Georgia Atlanta al vreemde stoffen waargenomen, dat is 293 mijl (488,8 kilometer) landinwaarts van de Golf van Mexico. Vergelijkbare aantasting van het plantleven in Plano Texas nabij Dallas, dit is 307 mijl landinwaarts (491,2 kilometer),  er zijn ook video beelden uit Tipton County nabij Memphis dit is 427 mijl ten noorden van New Orleans (683,2 kilometer) Als de planten deze rare zaken vertonen dan komen deze stoffen ook indirect terecht in het drinkwater voor mens en dier!  En dat zijn de resultaten nog voordat het orkaan seizoen van start is gegaan.

Als je weet dat BP miljoenen liters in Europa verboden chemicaliën in zee heeft gedumpt die nu via de regen landinwaarts terecht komen is er nog geen zicht op de werkelijk omvangrijke gevolgen van de ramp. Een werkelijke bedreiging van het menselijke leven in grote delen van het land! De toegepaste olie opruim methode waarbij gif met gif bestreden wordt is een onbekend experiment met alle natuurlijke leven in de Golf regio. Op dit moment worden nu al mensen ziek al durven de werkers in dienst van BP geen van allen voor de camera te reageren. Als het lek nu gedicht zou worden dan is het nog een klus van vele, vele jaren om de zaak op te ruimen. Met alle branden waarbij men de olie op zee ‘opruimt’ is zowel op het water als in de lucht een uiterst giftige omgeving gecreëerd.

Olie skimmers
Senator George LeMieux over de inzet van de zogenaamd olie ‘skimmers” apparaten die olie kunnen afscheiden van water. “We hebben slechts 20 van deze apparaten die ingezet worden aan de kust van Florida terwijl er 2.000 van in Amerika zijn die niet ingezet worden”. Navraag bij de regering geeft het ontluisterende antwoord dat men deze niet in wil zetten vanwege mogelijk olie lekken elders in het land (?!) Nederland heeft super skimmers aangeboden, deze worden echter geweigerd (!)  In totaal werden 21 aanbiedingen om hulp uit 17 landen afgewezen. Ongelofelijk dat men niet alle bronnen gebruikt om de olie op te ruimen.

De Main Stream Media zijn verdacht stil, gif gebruiken om olie op te ruimen, niet alle mogelijkheden benutten voor de opruimwerkzaamheden, het rampgebied afsluiten voor alles en iedereen, … en olieramp die niet had mogen plaatsvinden op de eerste plaats! Wat voert Amerika in zijn schild en met welk doel? – HM

Het eerste slachtoffer van elke oorlog is .. de waarheid

De waarheid wordt altijd verdraaid om de vijand geen inzicht te geven. Momenteel wordt eer een media oorlog gevoerd door de Verenigde Staten om al het nieuws te controleren en censureren. Uitgerekend op de datum van 4 juli, onafhankelijkheidsdag in de US melde CNN dat er een nieuwe wet is uitgevaardigd dat verslaggeving van de BP ramp rond om de Golf van Mexico verboden is (vrije nieuwsgaring) Iemand die betrapt wordt kan boetes tegemoet zien tot $40.000 dollar. Termeer wordt weer eens duidelijk dat Amerika geen democratie meer is! Het basis recht van elke burger, de vrijheid van spreken wordt aan banden gelegd.

Alternatieven voor de olie opruim activiteiten die niet schadelijk zijn voor het milieu

Mogelijke ontruiming bevolking kustlijn Golf van Mexico?

Het feit dat de giftige regen inlands het complete leven kan verstoren zou wel eens aangegrepen kunnen worden om verschillende staten aan de Golf van Mexico gedeeltelijk of compleet te evacueren. Zou de geschiedenis zich herhalen dat opnieuw een hele bevolking verdreven wordt uit hun land? En waar gaat de reis vervolgens naar toe is de vraag, naar de FEMA kampen? Speciaal opgerichte kampen met een hoge graad van beveiliging als waren het gevangenissen? Deze kampen bevinden zich verdeeld over heel Amerika, ontworpen om mensen op te vangen of om mensen op te sluiten? 

Eerste milieu vluchtelingen en de regering en media zwijgen.

Engelse journalist Jeff Rense in gesprek met Lindsay Williams over de BP ramp in de Golf van Mexico. “Het valt mij op dat geen enkele instantie, universiteit, autoriteiten etc, waarschuwen voor de lucht kwaliteit”. Lindsay; “Ik denk dat er hysterie uitbreekt als mensen weten wat ze binnen krijgen in hun longen bij het inademen van de lucht”. Jeff; “Het enigste rapport dat we eerder al kregen van een TV station uit Louisiana was dat er Benzeen gemeten was in een concentratie van 3.400 ppm waar 0 tot maximaal 4 ppm veilig is. Intussen is de druk bij het olielek sinds de ramp in April nog totaal niets afgenomen en spuit het er nog even hard uit”. Lindsay; “Wat mij al vier weken geleden duidelijk is geworden is dat deze bron onder een druk staat zoals nog nooit tevoren door enige oliemaatschappij is meegemaakt. Mijn bronnen vertelden mij al vier weken geleden dat de enige oplossing, … mogelijke oplossing is en nucleaire bom laten exploderen op grote diepte. Het boren om zo’n bom op de juiste plaats aan te brengen gaat drie tot vier maanden duren”. Lindsay hoorde echter vrees in de stem van de gepensioneerde expert die stelde dat ze helden zouden worden als die opzet ging slagen maar, …. indien dit niet zou lukken is het mogelijk dat we het lek nooit meer dicht krijgen. De bron is zo groot dat het zelfs voor jaren door kan gaan met de ongecontroleerde uitbraak.

De levensverwachting staat onder grote druk
Jeff Rense; “Ik kan me ergens wel voorstellen dat de regering wil voorkomen dat er een ongecontroleerde vlucht op gang komt van wellicht 40 miljoen mensen naar het noorden maar in de basis worden deze mensen nu voorgelogen door de overheid”. Wellicht zullen deze mensen tien of twintig jaar eerder sterven en mogelijk al in een jaar als ze veel benzeen ingeademd krijgen. We hebben allemaal de video gezien van de olie regen in New Orleans, als je nu een verhuizingbedrijf belt dan wordt je op een wachtlijst geplaatst. Diegene die het kunnen vertrekken reeds uit de regio. We hebben geen idee hoe groot de oliebron is, wat we echter wel weten dat er eerder op de planeet methaan explosies hebben plaatsgevonden. We weten dat er veel van dit gas is op de bodem van de oceanen, als we in de bovenlaag olie hebben dan gaat de temperatuur stijgen omdat zwart zonlicht absorbeert. We hebben dus te maken met een hele kettingreactie van problemen. De situatie verandert met het uur. Een kapitein die werkte voor BP kon het allemaal niet meer bevatten en pleegde zelfmoord in het zicht van zijn bemanning”.

Vluchten uit de regio
Jeff; “Ik ken nu mensen persoonlijk die het gebied verlaten. We weten nu al dat er een grote methaan gasbel aan het vormen is die groter en groter aan het worden is. Wat we dus zouden moeten weten is de kwaliteit van de lucht. Deze gegevens worden ons echter onthouden, we kunnen er dus wel van uit gaan dat die zo slecht is dat men dat niet aan ons durft te vertellen. We denken dat het mogelijk is dat onze troepen versneld naar huis komen om te voorkomen dat mensen op grote schaal gaan vluchten en door het hele land gaan trekken zich niets aantrekkend van de wet. Er is nog slechts een kleine draad die mensen tezamen houdt maar deze lijn kan elk moment breken”. Lindsay; “De leeftijd van de olie opruim ploegen na de Exxon Valdez in 1989 was 51 jaar en iedereen die daar aan meegewerkt heeft is nu overleden. In de Golf komt nu elke acht tot tien dagen een gelijke hoeveelheid in het milieu”.

Lindsay Williams zijn expertise komt van de jaren dat hij aan de pijpleidingen werkte met de mensen die hij zo goed kent en als bron dienen voor zijn informatie.

Giftige regen vereist afroepen van de noodtoestand
“We krijgen nu de meest vreemde zaken binnen”, aldus Lindsay. “Een man in een restaurant in Nord-Carolina opende een oester in een restaurant waar olie uit kwam”. Het moge duidelijk zijn dat er volgens Lindsay geen zeevoedsel meer is in de Golf van Mexico dat veilig is om te eten. Er zijn immers miljoenen liters giftige stoffen genaamd Coredit 9500 gedumpt door BP in de Golf. Dit wordt gedaan om de grote van de ramp te verbergen voor de ogen van de wereld terwijl het vier maal zo giftig is als de olie zelf. Deze Coredit 9500 wordt bij verwarming omgezet in gasvorm die als giftige regen over alle kuststaten neerdaalt”. Jeff; “Geen wonder dat wanneer je een verhuisbedrijf belt ze zelfs je naam al niet meer op de lijst willen zetten. Ik kan het eigenlijk niet meer bevatten dat mensen zonder bescherming in het gebied te werk gesteld worden. Het is eigenlijk voor alle mensen in de regio een grondrecht om dit te weten, eigenlijk had nu al de noodtoestand afgekondigd moeten worden. De levens van deze mensen lopen gevaar”.

“Met het orkaan seizoen zullen al deze giftige regens neerdalen in grote hoeveelheden. Het grote gevaar komt echter na de buien als deze vluchtige stoffen gaan verdampen en ze iedereen ziek gaan maken”, aldus Jeff Rense “De eerste hulp posten van ziekenhuizen zijn nu reeds overbevolkt, we zien het, het is reeds nu aan de gang”. Met de toepassing van Coredit 9500 is 90% van de olie nog steeds onder water waardoor de ongekende omvang van de BP ramp voor de wereld onzichtbaar blijft.

Golfstroom naar Europa
De Golfstroom of Noord-Atlantische Drift is een snelle, krachtige warme stroming in de oceaan. De Golfstroom vindt zijn oorsprong in de Golf van Mexico, waarvan de naam van de stroom afgeleid is. De Golfstroom volgt de oostelijke kusten van de Verenigde Staten en Newfoundland. Vervolgens steekt hij ter hoogte van Kaap Hatteras de noordelijke Atlantische Oceaan over en bereikt Europa ter hoogte van de Golf van Biskaje. Daarna stroomt hij verder naar het noorden via onder meer de Noordzee tot aan de Noordelijke IJszee. De Golfstroom maakt deel uit van de thermohaliene circulatie. In de Golfstroom kunnen stroomsnelheden van 3 meter per seconde voorkomen. Bron: Wikipedia

Grafische weergave van de warme golfstroom

Het drama dat vanaf 20 april 2010 in de Golf van Mexico in gang is gezet, is ongekend. Ten eerste in de omvang van de milieuschade, maar ook in de gevolgen voor de bevolking. Hotels staan leeg, boten worden niet verhuurd, restaurants hebben geen gasten, vissers varen niet uit en vangen niets. Het hele gebied is letterlijk dood. Wie niet snel kan wegtrekken, wordt binnenkort ziek door alle gifstoffen, of wordt met militaire macht gedwongen uit het gebied weggehaald. Vanwege de media black-out denkt een groot deel van Amerika en van de wereld dat het allemaal wel meevalt. Gedwongen evacuatie van het gebied ligt in het verschiet. Maar wat gaat dat opleveren? Ongeveer 300.000 mensen die na Katrina naar FEMA-kampen werden gedirigeerd, zijn sindsdien spoorloos verdwenen. De aarde is stervende. Obama en BP helpen een forse hand mee. God helpe ons…Roestkleurige olie vult de Golf van Mexico”.

Terwijl de Telegraaf zaterdag 10 juli nog een artikel heeft met de kop “Zwarte goud ligt kilometers diep”is de ramp zich buiten het zicht van de media aan het voltrekken. men zwijgt echter over het gebruik van Coredix 9500, men zwijgt over de giftige regenen de milieu vluchtelingen. Het is echter niet alleen de Telegraaf maar vrijwel alle media die de boel verzwijgen.

19-07-2010 BP olie, opruimen verkeerde optie(s)
Uit de geschiedenis weet men al dat de optie mat Corexit 9500 opruimen van olie de verkeerde keuze is. Bij opruimwerkzaamheden in het grijze verleden van de Exxon Valdez was de olie schade zo groot dat men besloot alleen de ergste gebieden te gaan ‘opruimen’ met chemische middelen. Nu weet men echter dat de stranden die onbehandeld zijn helemaal hersteld zijn en de ‘behandelde gebieden’ nog steeds met problemen kampen. In de media hebben we geen enkele oppositie gehoord over de keuze van Corexit 9500 wat vier maal giftiger is dan de ruwe olie. Er zijn echter beproefde methoden die allen toegepast hadden kunnen worden. Bio Matrix ontwierp een olie / chemicaliën seperator die 99% van alle vloeistoffen uit water kan scheiden met 200 gallon per minuut en een machine met de dubbele capaciteit is bijna gereed. Bij een eerdere olieramp werd ook reeds op grote schaal hooi toegepast wat perfect olie aan zich bindt. Nog een toepassing die op zeer grote schaal kan toegepast worden is PRP, Petroleum Remediation Product. Dit is een poeder dat uitgestrooid kan worden over olie en chemicaliën waar het zich aan bind en vervolgens als voeding dient voor micro-organismen. YouTube video’s
http://www.brasschecktv.com/page/896.html 

De desastreuze effecten in Europa van de BP-olie in de Golf van Mexico:
Wanneer de Golfstroom stopt, raakt Europa razendsnel in een ijstijd
Désirée Röver, 30 juli 2010

Zeer belangrijke informatie van dr. Bill Deagle,http://www.clayandiron.com

  1. Dr. Deagle stuurde mij deze chat:

[29-07-10 19:19:46]
Dr Biill Deagle MD: Can we call at about 9:15 PM and 11:00 PM Today Italian time for an update on the Loop Current and Atlantic Data…chlorophyll and other height, velocity and analysis?

[9:52:15 AM]
gianluigi.zangari_lnf: OK I have some more maps (velocity reduced by almost 100% and SSH) and two north atlantic SST (Sea Surface Temperature) comparative data 2009/2010 maps from NOAA
    [DLR: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global&year=2010&month=1

[9:55:49 AM]
gianluigi.zangari_lnf: my update technical update will be published as the previous one next week by the Italian Geophysical Association (http://www.associazionegeofisica.it/Notiziario.html of the Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC) of the Italian National Research Council (CNR)  http://www.isac.cnr.it /

[9:59:39 AM]
gianluigi.zangari_lnf: Tonight i will give some insights about: 1) SSH (Sea Surface Height) and velocity data analysis related to the situation of the Gulf as of yesterday; 2) two comparative maps from NOAA concerning SST (Sea Surface Temperature) of the Gulf Stream Atlantic circulation; chlorophyll data analysis I sent you two days ago

2.

Korte weergave van het gesprek met Gianluigi Zangari op GCN, 29 juli 2010,
te downloaden op feed://gcnlive.com/podcast/nutri_med/pcast.phphttp://gcnlive.com/podcast/nutri_med/pcast.php

Gianluigi Zangari, Risk of Global Climate Change by BP Oil Spill
http://www.associazionegeofisica.it/OilSpill.pdf

Er is een sterke verband tussen de BP olieramp en de veranderingen in de Golfstroom.

De warme Golfstroom laat een dramatische teruggang zien in zowel temperatuur, als in snelheid. Deze laatste is teruggelopen van 10 naar 5 knopen.Dat laatste maakt dat deze klimaat bepalende golfstroom niet in staat is om Engeland te bereiken. En dus ook Nederland niet.Oceaanboden aanzienlijk gestegen, gevaar op meer scheuren.Zuurstofniveaus dalen. Al wijd verbreide dode zones.De eerste conclusies van de data door Gianluigi Zangari:Chlorofyl marker geeft dramatische veranderingen.Wanneer deze ontwikkeling doorzet, kan Europa in een razendsnelle ijstijd terechtkomen.En waar warme en koude water elkaar ontmoeten, kunnen superstormen ontstaan.Het gehele systeem van de Golf van Mexico is veranderd.Lawine van zeer ingrijpende gevolgen wereldwijd.

Een eerdere uitzending hierover door dr. Bill Deagle:

Dit bericht moet zo snel mogelijk worden verspreid:
Naar de leden van de overheid. Voor zover die zich verwaardigen om te luisteren.
Naar de pers, voor zover die geen opdracht hebben om dit voor het publiek te verbergen. 

BP Oil Spill Stalls Gulf Loop Current
Global Consequences if Current Fails to Reorganize YOWUSA.COM, 01-August-10
Oceanographic satellite data now shows that the Loop Current in the Gulf of Mexico has stalled as a consequence of the BP oil spill disaster. This according to Dr. Gianluigi Zangari, an Italian theoretical physicist, and major complex and chaotic systems analyst at the Frascati National Laboratories in Italy. He further notes that the effects of this stall have also begun to spread to the Gulf Stream. This is because the Loop Current is a crucial element of the Gulf Stream itself and why it is commonly referred to as the “main engine” of the Stream. The concern now, is whether or not natural processes can re-establish the stalled Loop Current. If not, we could begin to see global crop failures as early as 2011.
http://www.yowusa.com/earth/2010/earth-0810-01a/1.shtml 

Olie expert overleden na kritische interviews
Simmons waarschuwt de bevolking die aan de Golf van Mexico woont voor een ramp, vanwege het methaangas dat vrijkomt uit de olie. BP heeft het probleem zo gebagatelliseerd, en nu is het een grote giftige poel geworden, aldus Matt Simmons. Hij zou meteen evacueren, nu er nog tijd is (er was toen een dreiging van een storm, die is minder ernstig gebleken). Hij geeft als oplossing voor het lek een ontploffing van een atoombom, diep in de oceaan, bij het lek, waarbij steen glas wordt en het lek zou stoppen. Er zou geen gevaar zijn van een atoombom op die diepte.Het aandeel BP is weer aan het stijgen omdat ze zeggen dat het lek gedicht is, maar dat is maar een oppervlakkig lek. Het echte lek is niet dicht, dit is een PR-kwestie, ze moeten geld maken omdat ze blut zijn.Klokkenluiders op het gebied van oceanografie komen naar Matt Simmons toe voor hulp. Die worden door BP voor leugenaars uitgemaakt met de kritiek die ze leveren. Bovendien wil BP de klokkenluiders aanklagen. 

BP Sprookjes (08-01-2011)
In verschillende kranten staat nu te lezen, dat de BP olieramp in de golf van Mexico de fout is van meerdere firma’s zoals Halliburton, Trans Ocean, dus niet alleen van BP zelf. Vermoedelijk gaan ook de Amerikaanse autoriteiten niet vrij uit en misschien is de Paus er ook wel schuldig aan, dus een « nieuwe oil-soap » is op komst. Verder wordt er hier en daar gewag gemaakt dat de warme golfstroom door de olieramp van richting veranderd is of gaat worden, hetgeen zich in december uitte door hevige sneeuwval in W-Europa .

Gisteren berichtte de Nederlandse NOS teletekst, dat al het methaangas dat vrijgekomen was tijdens het olielek door bacterieën is opgegeten; het gaat om 20% van alle olie die was vrijgekomen en uit methaangas zou hebben bestaan. In totaal zouden er 4 miljoen vaten olie zijn vrijgekomen, dus die bacterieën zullen er een stevige kluif aan hebben gehad om al dat methaan te verzwelgen. Vergeet niet dat alle Amerikanen grote eters zijn; eind september bleek de golf al methaanvrij te zijn!

Ook de Volkskrant ondersteunt dat artikel uit de Science (zie link) en spreekt ervan dat de hele rotzooi netjes is opgeruimd door de bacterieën volgens een bekend methanotropic effect. Het is waar dat bacterieën het methaangas kunnen opnemen, echter het is zéér naïef te stellen dat bacterieën het gas opeten, dus probleem is opgelost en het volk is tevreden.

Bacterieën eten niets op, maar kunnen een reactie aangaan en dan een andere stof of molecuul gaan vormen, want er verdwijnt niets op en van onze aarde, alleen de stof en/of de struktuur van een stof kan veranderen. Dus die met methaan verzadigde bacteriën hebben nu een ander produkt gevormd en er wordt totaal geen gewag van gemaakt welke stof. De eerste oxidatiestof van methaan is formaldehyde (gaat er een belletje rinkelen ?), ook geen prettige stof om in grote hoeveelheden in zee te hebben, daar formaldehyde proteïnen, dus het dierlijk leven, agressief aantasten. Wat is er dan wel gebeurd?? Vraagtekens, want daar gaan de auteurs in het Sience-artikel niet op in en ze houden als deftige Amerikanen een royale slag om de arm.

Alleen de nederlandse berichtgeving is zeer gedecideerd: bacterieën hebben het methaangas opgegeten, dus ga maar lekker slapen. En tevens, volgens de Volkskrant hebben de chemische bestrijdingsmiddelen daarbij goed geholpen.

Vermoedelijk zal het artikel wel gedeeltelijk waar zijn en gesponsord zijn geweest door de Amerikaanse regering met BP om het geheel langzaam aan wat te verzachten en de Nederlandse pers springt er boven op, maar ja wat wil je als 70% van de bevolking zich tegen de Mexicaanse griep liet inenten!

Wacht met spanning op de nederlandse teletekst van 1 april 2011:

In januari werd door officiële wetenschappers gemeld, dat al het methaangas, vrijgekomen in de Golf van Mexico, opgegeten werd door bacterieën. Deze micro-organismen hebben zich nu verstandelijk verder ontwikkeld en hebben in de Golf van Mexico een enorme dam opgebouwd, waardoor de afgeweken golfstroom weer netjes op zijn plaats is gekomen en daarenboven meer gericht is op het hoofdkantoor te BP in Londen, zodat nu in Engeland een duidelijk substropisch klimaat is ontstaan met ook positieve gevolgen voor Nederland. De burgemeester van Ameland is zeer verheugd met die ontwikkeling en heeft in Marokko al 500 dadelpalmen besteld om het Amelandse strand wat op te leuken.

Bacterien-aten-methaan-na-olieramp-in-vier-maanden-op.dhtml

http://www.sciencemag.org/content/early/2011/01/05/science.1199697.abstract

http://en.wikipedia.org/wiki/Methanotroph