Boek: Hoe genees je hart en vaatziekten?

Boek: How To Really Prevent And Cure Heart Disease
(Hoe je echt hart en vaatziekten kunt voorkomen en genezen)

De miljard dollar oplichting
Boek door: Dr. Gottfried A. Lange MD

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Dr. Gottfried A. Lange studeerde af als dokter in 1980 aan de Universiteit van Hamburg in Duitsland in de natuurgeneeskunde en cellulaire voedingsstoffen. Verder studeerde hij op de invloed van chemische residuen op het menselijk lichaam. Hij onderzocht de invloed van drugs op de gezondheid, zware metalen en milieu vervuiling.

Dr. Lange is geen uitzondering in zijn bevindingen gelijk andere schrijvers, hij vangt dan ook aan met de waarschuwing dat het omlaag brengen van cholesterol in het lichaam geen ongevaarlijke bezigheid is. 


Kranten, radio, TV en je dokter verspreiden het idee dat een hoog cholesterol een gevaar voor je gezondheid is, de statistieken geven echter geen enkele aanwijzing die dit onderschrijven. In feite hebben 45 tot 60% van alle mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis een normaal cholesterol niveau. Patiënten die cholesterolverlagend gebruiken hebben 143 procent kans om te overlijden aan een hart en vaat ziekte. Een nog lager cholesterol (160 mg/dl) verdubbeld zelfs de kans om te overlijden. Duidelijk moet zijn dat de statistieken een ander verhaal vertellen dan de media en je dokter!!

Zonder cholesterol kan het lichaam niet functioneren en zeker niet overleven. De hersenen en het zenuwsysteem zijn zeer afhankelijk van cholesterol. Er is door wetenschappers dan ook al een link gelegd worden tussen cholesterol en de ziekte Alzheimer. Er is ook een link tussen de aanmaak van vitamine D in het lichaam en cholesterol. En zo zijn er nog veel meer zaken te vinden waarover in dit boek uitleg gedaan wordt waarbij cholesterol een belangrijke taak vervult.

Gedurende de laatste decennia is het aantal doden van hart en vaatziekten in de VS met 60 procent gedaald terwijl het cholesterol niveau slechts 3 procent daalde, er moet dus een andere factor in het spel zijn. In die zelfde periode is er ook een toename vast gesteld van vitamine C inname, hoe meer vitamine C iemand neemt, des te minder kans is er om te overlijden aan onder andere hart en vaatziekten.

Vitamine C zou wel eens de deur kunnen zijn die geopend dient te worden om hart en vaatziektes volledig te elimineren. De vraag luidt; “Waarom heeft je dokter je dat nog niet verteld?”

De Cholesterol Oplichting (Scam).
Want, wat als het allemaal een dikke vette leugen blijkt te zijn? (What If It’s All Been a Big Fat Lie?), dat was de kop van een artikel hierover in de New York Times, een artikel dat later nog verscheen in de Wall Street Journal en de London Times.

Het National Hearts, Lung and Blood Insitute (NHLBI) analyseerden 19 wetenschappelijke studies onder 650.000 mensen en 70.000 doden over de rol van cholesterol en hart en vaat ziekten. De onderzoekers konden geen bewijs vinden dat cholesterol ook maar enige negatieve invloed had op het verharden van de vaatwanden of op enige andere vorm van hart en vaatziekten. In feite kwam men tot de bevinding dat, hoe hoger het cholesterol hoe minder hart en vaatziekten!

Hoe kan het dat AL die dokters het fout hebben?

Waarom blijven nog steeds dokters cholesterol medicijnen voorschrijven en adviseren om boter te vervangen door margarine? Het antwoord op deze prangende vraag kan opnieuw in de statistieken gevonden worden. De jaarlijkse winst van de farmaceutische industrie van cholesterolverlagend medicijnen is een (staggering) 40 miljard dollars jaarlijks alleen al in de VS! Het voorschrijven van deze medicijnen gaat dus over geld!

Om de acties van dokters te verdedigen, ze zijn tijdens hun opleiding voorzien van misleidende informatie door de farmaceutische industrie. Ze stonden bloot aan het risico op recht zaken als ze de gangbare protocollen niet hadden gevolgd (vooral in de VS). Het feit blijft echter dat de winst van de farmaceutische industrie komt van het voorschrijven van cholesterol medicijnen. Aan de andere kant zijn er veel studies voorhanden die dokters ook hadden kunnen raadplegen. Zou de farmaceutische industrie die dan allemaal verbergen voor de dokters om de winst veilig te stellen?

Studies hebben getoond dat:

1. Cholesterol geen invloed heeft op de ontwikkeling van hart en vaat ziekten.

2. Een hoog cholesterol wordt geassocieerd met een hoge levensverwachting en een lagere kans op kanker.

3. Het verlagen van cholesterol wordt geassocieerd met een hogere sterfte en toegenomen kans op kanker.

Cholesterolverlagers verminderen de opname van Coenzyme Q10 wat vitaal is voor elk orgaan en is onder andere buiten het ontwikkelen van hart en vaat ziektes een gevaar voor het immuunsysteem, kanker en Alzheimer. Hoe effectief zijn medicijnen als ze zelfs de oorzaak kunnen zijn in bepaalde gevallen van hart falen. Was het medicijn niet bedoeld om juist dat nu te voorkomen? Wanneer het cholesterol niveau beneden de 160 komt dreigt er zelfs gevaar voor ernstige depressie en zelfs zelfmoord.

Het Duitse magazine Stern plaatste in 2001 een artikel over de praktijken van de farmaceutische industrie (Bayer) die dokters aanmoedigden om een ‘goede’ voorschrijver te worden. Wetende dat als patiënten eenmaal het cholesterolverlaging medicijn gaan slikken ze een winstgevende bron zijn voor de rest van hun leven. De ‘goede’ artsen werden beloond met incentives (cadeaus) contant geld en vakantiereizen!

(noot; Hoe is het mogelijk dat een hele generatie voorgelogen wordt met instemming van de media en de overheid. Is geld echt belangrijker als een mensenleven voor dokters, journalisten en politici?- HM)

Cholesterol is essentieel voor het aanmaken van cortisol, zonder dit is geen leven mogelijk, het zorgt voor de aanmaak van de sex hormonen, het hormoon aldosterone (mineraal stofwisseling), het maakt bile acid aan voor je darmen en de regeling van vet opname, de stofwisseling van vitamine D, Vitamine D die op zijn beurt essentieel is voor je botten en gewrichten en het voorkomen van bepaalde kankersoorten, en cholesterol is essentieel voor de miljoenen cellen in ons lichaam die ons in leven houden!

Cholesterol is op geen enkele manier gevaarlijk voor je lichaam en onmisbaar om te kunnen leven! Ook de aanname van goed en slecht cholesterol LDL en HDL berust op een mythe of een regelrechte leugen. Met de farmaceutische stelregel dat een ieder boven de 200 mg/dl teveel cholesterol heeft zou bijna de gehele wereld ziek zijn! (tel uit de winst die je kan maken) Het gemiddelde cholesterol niveau is 250 mg/dl en waarden tot 350mg/dl zijn niet ongewoon en moeten gezien worden als vitaal en positief.

Mensen met een hoog cholesterol leven het langst!

Wanneer je om geheel andere redenen omschreven in het boek je cholesterol zou moeten verlagen (van meer als 400mg/dl dan kan dit onder andere met vitamine C of Niacin, Vitamine B5, Vitamine E, L-Carnitine, en of kaneel, veilig, effectief en zonder gevaar van nadelige bijwerkingen!

Hoe je het ook went of keert, het aantal ziektes inclusief hart en vaatziekten zijn evenredig omhoog gegaan met de introductie van kunstmatig gefabriceerde voeding met chemisch toevoegingen (processen foods) en de daarmee gepaard gaande vitamine en mineralen gebreken.

In het boek leer je hoe je lichaam werkt en wat er zoal verkeert gaat door al die gebreken in de voedingsketen. Je neemt kennis van de bewijzen vergaart in wetenschappelijke studies. Nog zo’n aloude wijsheid lees je in het boek. Tien sigaretten per dag vermindert je vitamine C opname in je lichaam met 30%. Dus ook de kans op werkelijk elke ziekte neemt daarmee met 30% toe! Een enkel sigaret berooft je van ongeveer 25 milligram vitamine C. Werkelijk honderden miljoenen mensen hebben een te hoge bloeddruk, en allemaal weer terug te voeren op de verschrikkelijk slechte voedingsstatus van het lichaam.

In het nawoord van het boek wordt nog eens duidelijk gemaakt dat medicijngebruik jaarlijks op de vierde plaats staat bij de doodsoorzaken in de VS. (lees je dokter als medeplichtige) Het gebruik van medicijnen komt er in feite op neer, jezelf voor de gek houden. De noodzakelijke aanpassing van de leefstijl door onbewerkte biologische voeding te gaan gebruiken is de enigste juiste weg om te volgen. 

Koop het Boek: How To Really Prevent And Cure Heart Disease
Dr. Gottfried A. Lange MD


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]