“Legale” Baby Moord (Vac Truth)

Save as PDF 
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Door: Catherine J. Frompovich
Vertaling: Frank Bleeker 


VacTruth lezers, die denken dat wat er gebeurt met vaccins een karikatuur is binnen de geneeskunde: wacht tot je het laatste nieuws van twee medische ethici hoort. Ik moet je waarschuwen dat dit je op meerdere manieren boos kan maken dan je denkt, dus wees voorbereid op de uiterst schokkende binnen de nieuwe medische ethiek. Ben je klaar? Bedenk goed: dit is geen grap van mijn kant, het is heel echt en werd gepubliceerd in het Journal of Medical Ethics van 23 februari 2012.

Abortus na de geboorte: waarom zou een baby leven?

Beste lezers, ik moet bekennen dat ik moest stoppen om mijn verstand bij elkaar te vegen na het typen van de titel van het artikel, samen met het zeggen van een gebedje om de mensen tot bezinnen te laten komen over de wreedheden die maar door gaan in de naam van de wetenschap, de medische wetenschap en nu, de medische ethiek.

De auteurs zijn Alberto Giubilini van de Vakgroep Filosofie van de Universiteit van Milaan, Milaan, Italië en het Centrum voor Menselijk Bio-ethiek van de Monash Universiteit van Melbourne, Melbourne, Victoria, Australië, en medeauteur Francesca Minerva, CAPPE, Universiteit van Melbourne, Melbourne, Victoria 3010, Australië.

Het schijnt dat Giubilini en Minerva beweren:

“Wanneer er omstandigheden optreden na de geboorte zodanig dat zij abortus zouden hebben gerechtvaardigd, zou, zoals wij dit noemen ‘postnatale abortus’ toegestaan zijn.”

Volgens deze twee medische ethici zouden deze omstandigheden kunnen zijn: een geestelijk of lichamelijk beperkt kind; indien een kind een economische last zou betekenen voor het gezin; of, indien het een kind aan een intrinsieke waarde ontbreekt, dan kan een kind niet worden beschouwd als een persoon, dus kan het worden vermoord – kindermoord. 
OMG (Oh My God)!

Wil je geloven dat zij het lef hadden om in hun artikel te schrijven:
“Het welzijn van feitelijke mensen zou bedreigd kunnen worden door een pasgeboren (zelfs indien het gezond is) kind, dat energie, geld en zorg vraagt, waarvan het gezin mogelijk tekort zou kunnen bieden.”

Let op: zij bevelen adoptie niet aan als een mogelijke oplossing, maar het regelrecht vermoorden van kinderen die, zoals ik dat tenminste zie, overeen komt met de beslissing om het menselijk ras te reduceren tot 500 miljoen mensen, zoals beschreven op de Georgia Guidestones, de ‘nieuwe tien geboden’. Als er iets ooit resoneerde met een eugenetica-agenda dan is het dit schandalige artikel wel, dat geschreven werd door, je zou mogen veronderstellen, intelligente schrijvers. Nu is de tijd gekomen voor diegenen die denken dat de complottheorie denkers het mis hebben, om nog eens even na te denken. Kijk eens naar wat er gaande is en wat er in medische tijdschriften wordt gepubliceerd!

Oh, en tussen haakjes: de auteurs van het artikel houden niet van het woord ‘kindermoord’; zij houden het liever op ‘postnatale abortus’.

Alsof het niet erg genoeg is dat medische ethici dit belachelijke idee voor stelden, maar niemand anders dan James Watson, degene die het geheim van het DNA ontrafelde, zei het volgende:

“Indien een kind niet eerder dan drie dagen na de geboorte als levend zou worden verklaard, zouden alle ouders de keuze krijgen die nu volgens het huidige systeem slechts enkelen wordt geboden. De arts zou het kind kunnen laten sterven indien de ouders hiervoor kiezen en zodoende veel ellende en lijden besparen. Ik geloof dat deze zienswijze de enige rationele en meelevende visie is die men kan hebben.”

Laten we die ongelooflijke verklaring eens ontleden. In essentie is wat Watson zegt, dat een perfect levensvatbaar, pasgeboren kind niet eerder levend wordt verklaard dan drie dagen nadat het levend op de wereld is gekomen! Dat betekent dat, indien de ouders daarvoor kiezen – wat dacht je bijvoorbeeld van rood haar, terwijl zij graag een kind met blond haar hadden gewild, zij aan de arts kunnen aangeven dat het kind mag sterven. Wanneer komt de Eed van Hippocrates die de arts heeft afgelegd nu eens om de hoek? O, maar die is zo flinterdun geworden dat sommigen beweren dat het een karikatuur is geworden, die het waarschijnlijk zou toestaan dat zo een gebeurtenis zou plaats vinden, zonder sancties tegen de arts.

Maar de ergste van alles is, naar mijn mening, wat Watson’s mede DNA ontrafelaar te zeggen had:

“Geen pasgeboren kind zou mens verklaard mogen worden voordat het door bepaalde tests is gekomen met betrekking tot zijn genetische aanleg. Als het kind niet door die tests heen komt, verliest het het recht om te leven.”

Beste lezers, ik moet bekennen dat mij de tranen over de wangen liepen toen ik dit artikel schreef. Als het dit is, waartoe het menselijk ras gekomen is, MOETEN we opstaan en gerechtigheid en mededogen verklaren voor de gave van het menselijk leven en de toekomst van het menselijk ras en ieder die het leven wil elimineren, dat wij hun pseudo-wetenschap niet langer meer zullen tolereren – net als met vaccins – en ook hun schandalige interpretatie van hun ethiek ook niet! Geneeskunde is in al zijn aspecten de Rubicon overgestoken, wat metaforisch gesproken betekent, dat men qua onbeschaamdheid een stap te ver is gegaan. 

Big Farma werd, naar mijn idee, toegestaan – zo niet aangemoedigd – tot onaantastbaarheid, met name door het Amerikaanse Congres, toen de vaccin fabrikanten van het Congres carte blanche kregen, zonder enige wettelijke, morele of financiële verantwoordelijkheden inzake het beschadigen van baby’s, kinderen en volwassenen door vaccins. De National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) uit 1986 (de Nationale Kindervaccinatieschade Wet) (42 U.S.C. §§ 300aa- 1 to 300aa-34) was waarschijnlijk een proefballon die veel hoger steeg dan zij dachten dat het zou doen. Zeker toen het Amerikaanse Hooggerechtshof begin 2011 in de zaak Bruesewitz versus Wyeth de meerderheidsuitspraak deed:

We zetten opnieuw de aan de orde zijnde wettelijke tekst uiteen:

“Geen vaccin fabrikant kan aansprakelijk worden gesteld in een civiele vordering tot schadevergoeding als gevolg van een vaccin gerelateerd letsel, of overlijden geassocieerd met de toediening van een vaccin, na 1 oktober 1988, als het letsel of de dood het gevolg is van niet te vermijden bijwerkingen hoewel het vaccin op de juiste wijze was bereid en vergezeld ging van de juiste aanwijzingen en waarschuwingen.”

Beste lezers, de bovenstaande verklaring van SCOTUS zou gewoon de smeltkroes kunnen zijn geweest waarvan de nasleep vanaf hier als een waterval over alle aspecten van ons leven zal uitvloeien, zoals de medische ethici ons klaarblijkelijk proberen te overtuigen.

Hoe sta jij daar tegenover?


Beste Henk,
Hoewel ik dit stuk meermalen heb gelezen, kan ik niet geloven dat ik het begrijp. Het doet mij denken aan een periode waar op basis van uiterlijke en etnische kenmerken mensen werden gescheiden, vervoerd per trein, vervolgens werden vernietigd en werden gedumpt als afval. Een toepasselijk citaat:

”Een kenmerk van Hilters politiek was de nazi-ideologie waarbij een ras van Arische Übermenschen moest worden gecreëerd. Dat leidde tot de systematische uitroeiing van miljoenen Untermenschen zoals joden, gehandicapten en andere minderheden, in de Holocaust.”

Wat moet je dan nog vinden van deze ”nieuwe bio-ethiek”? Het doet mij ook sterk denken aan een film met de titel ”Soylent Green”. Een film die ik nooit zal vergeten. Enkele citaten:

”Soylent Green is een dystopische sciencefictionfilm uit 1973 onder regie van Richard Fleischer. Het verhaal is losjes gebaseerd op het boek Make Room! Make Room! van Harry Harrison, dat gaat over overbevolking en alle bijkomende problematiek, euthanasie en kannibalisme.”

”Het blijkt dat Simonson een directielid was van Soylent Incorporated die te veel wist en die het zwijgen is opgelegd. Dit om te voorkomen dat het geheim dat hij bij zich droeg, uitkomt. Roth doet niettemin nog een ontdekking die hem zo schokt, dat hij wat spullen bij elkaar zoekt, een briefje schrijft met daarin alleen dat hij ”naar huis gaat” en vertrekt. Thuisgekomen leest Thorn dit briefje en gaat achter Roth aan. ”Naar huis” blijkt te staan voor een ceremoniële vorm van euthanasie, waarin hij op een bed een film over de vroegere Aarde bekijkt en aan het einde daarvan sterft. Roth wilde niet meer bij deze samenleving horen met de wetenschap van het geheim dat hij ontdekte. Wanneer zijn lijk in een speciale vuilniswagen wordt afgevoerd, lift Thorn daarin stiekem achterin mee. Zo komt hij aan bij de afvalverwerkingsfabriek waarin de lijken terechtkomen. Binnen blijken de lijken echter niet afgebroken te worden, maar verwerkt tot soylent green. Soylent Incorporated verkoopt zodoende arme mensen hun eigen gestorven lotgenoten terug om op te eten zonder dat zij dit weten”.

Het idee achter de ”nieuwe bio-ethiek” staat niet op zich en misschien is deze ”nieuwe realiteit al dichterbij dan dat wij durven vermoeden. ”De Holocaust”, dan nooit weer! roept de hele (beschaafde) wereld. — Piet