Hoe betrouwbaar is een voedingsadvies van officiële instanties voor U persoonlijk?

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Vraag: Eet u gezond?
Deze vraag stel ik aan veel mensen.
Het antwoord is negen van de tien keer: “Ja”.


Dit antwoord is alleen maar gebaseerd op ‘hoop’, – en – verkeerde voorlichting van officiële instanties. Dit laatste is eigenlijk alarmerend. Ik ben me bewust dat ik op dit gebied een volslagen leek ben net als de meeste mensen. Het gebruiken van mijn gezond verstand en het praten met professionals op het gebeid van gezondheid, brengt mij tot andere inzichten. Algemeen bekend is dat eigen ervaringen het meest overtuigend zijn.

In twee verschillende ziekenhuizen kreeg ik op een lichamelijke klacht het advies; “U moet er maar mee leren leven”. Deze klachten konden, in wat medici het alternatieve circuit noemen, door aangepaste voeding eenvoudig worden opgelost.

Voedingsadvies van officiële instanties.
In de folder: Richtlijnen om kanker te voorkomen van het ‘Wereld Kanker Onderzoek Fonds’. “Het is niet nodig om uw medicijnkastje vol te stoppen met dure flesjes vitaminen of andere voedingssupplementen. Er bestaat tot dusverre geen enkel bewijs dat voedingsstoffen in de vorm van pillen beter zouden zijn dan de voedingsstoffen die we via gezond voedsel binnen krijgen. Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat het de combinaties van de voedingsstoffen en andere bestanddelen in natuurlijk, gezond voedsel zijn die samenwerking om kanker te voorkomen”.

Ik ben het honderd procent eens met de stelling van deze wetenschappers, maar waar kun je anno 2003 nog gezond voedsel kopen? Bespoten gewassen, schrale grond vanwege het milieu, snelle kunstmatige landbouwmethoden, dieren die gefokt worden zonder daglicht te zien, genetisch gekweekte gewassen, kunstmatig geproduceerde grondstoffen, toevoegingen voor de houdbaarheid, kleurstoffen, halffabrikaten ontdaan van alle vitaminen en mineralen, langdurige opslag en transport. Komen deze wetenschappers soms van een andere planeet?

De mooiste stelling komt echter nog: “In sommige gevallen hebben mensen voedingssupplementen nodig. In dergelijke gevallen kan men het beste een huisarts raadplegen”.

Het speerpunt van de Amerikaanse regering, ‘HealthierUS’, gaat ervan uit dat artsen geen verstand van voeding hebben en verplicht bijgeschoold dienen te worden. De situatie in de US is vergelijkbaar met het opleidingsniveau hier. Een huisarts om voedingsadvies vragen is dus hetzelfde als: met je auto langs de bakker voor een grote beurt.

Voeding voor uw gedachten
Zijn sommige artsen niet die mensen die inmiddels al één miljoen mensen aan de antidepressiva hebben geholpen? Tel daarbij op nog wat andere – lifestyle probleem onderdrukkende en niets oplossende medicijnen. In Engeland heeft men onlangs het idee geopperd om nieuwe hart- en vaatziekten cocktails standaard aan alle personen boven de 55 jaar voor te schrijven om zo de kosten van de gezondheidszorg te drukken. Inmiddels is al bekend dat preventief aspirine gebruiken ernstige bloedingen geeft, zelfs op lage dosering.

Wetenschappelijke studies naar eetgewoontes

Gezonde voeding is bepalend voor het goed functioneren van het lichaam. Hoe worden veel onderzoeken nu verricht en zijn die betrouwbaar?

Hoe weten we wat u eet? 
Veel onderzoeken verbinden eet gewoontes aan ziektes gebaseerd op schattingen van voedsel inname. Dit wordt weer vertaalt naar de opname van vitamine en mineralen die te vinden (zouden) zijn in dat voedsel. Een belangrijk rapport is recentelijk verschenen, dat de deugdelijkheid van deze onderzoek methode ter discussie stelt. Deze methode wordt veelal gebruikt bij grootschalige onderzoeken.De voedingsvragenlijst [The food frequency questionnaire (FFQ)] was vergeleken met het werkelijke gebruik bij 13.000 vrouwen in Engeland over een periode van zeven dagen.Hierbij stelde men vast dat de FFQ test kwam tot een hogere vet inname vergeleken met de echte test. Omdat de FFQ test niet accuraat is worden allerlei rapporten gepubliceerd die uitgaan van aannames inplaats van feiten. De studie is terug te vinden in het Juli nummer van de Lancet.Bij onderzoekers is nu een hevig debat gaande over welke onderzoek methode nu favoriet is? De FFQ methode is minder duur omdat deze door computers automatisch gescand kan worden. Deze methode wordt dan ook vaak toegepast in grootschalige studies. Deze methode was geldig verklaard voor sommige voedingsstoffen en was origineel een semi-kwantitatieve vragenlijst genoemd. Gedurende jaren is echter gebleken dat wetenschappers gewoon werken met deze niet accurate meetmethode. Dit maakt dat vele relaties met name tot de voeding en gezondheid door foutieve aannames niet tot uiting komen.

Wat zegt de wetenschapstheorie: onderzoek en vergelijking van de in diverse wetenschappen gehanteerde methoden om tot wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te komen.

Deze vraag blijft wel heel erg belangrijk.
Door wie is een onderzoek uitgevoerd (betaald)  en met welk doel?


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]