Federale overhead betaalde 83 gezinnen een schadevergoeding voor autisme door vaccins schade

Federale overhead heeft aan 83 gezinnen een schadevergoeding betaald voor door vaccins veroorzaakt autisme

Woensdag, 21 september 2011 door: P.F. Louis,
Vertaling: Frank Bleeker
Bron Natural News: Engelstalig Autism Compensation

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

(NaturalNews) Het Amerikaanse National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) is een slim federaal programma om de vaccinindustrie te ontlasten van de aansprakelijkheid voor extreme vaccinatieschade. De meeste claims zijn afgewezen. Maar voldoende claims zijn toegekend, wat duidt op een geheim bewustzijn van de overheid dat er een verband bestaat tussen vaccins en autisme, terwijl dit in het openbaar nog steeds ontkend wordt.

Enige achtergronden met betrekking tot de VICP
Het vermeende motief voor de oprichting in 1988 van de VICP was, om een stabiele aanvoer van vaccins te handhaven. Wat het eigenlijk doet is, de vaccinfabrikanten in staat te stellen om risicovolle vaccins sneller op de markt te brengen, zonder over de veiligheid in te zitten, door hen te vrijwaren van aansprakelijkheid.

Hoewel de VICP een gemakkelijkere, niet vijandige toegang voor letselschadeslachtoffers door vaccins voorstaat, werden volgens Barbara Loe Fisher, medeoprichtster van het National Vaccine Information Center (NVIC), vanaf 2008 twee van de drie verzoeken afgewezen.

Blijkbaar waren er tegengestelde krachten actief binnen de federale VICP die de FDA verdedigden. De VICP had vaak claims tegen door de FDA goedgekeurde vaccins afgewezen. Maar in 2008 heeft het Hooggerechtshof van de staat Georgia de volgende verklaring afgegeven: ‘Er is geen bewijs dat alléén een door de FDA afgegeven goedkeuring een vaccin onvoorwaardelijk veilig maakt.’

Het ‘niet doorvertellen hoor’ beleid
Ondertussen beschermt de FBI het ‘geen verband tussen vaccins en autisme’ standpunt, dat wordt aangehangen door al die ‘alfabetvermicellisoep’ bureaus, hoofden van vaccinindustrieën en kinderartsen. Maar een recente studie heeft uitgewezen dat door de VICP gedurende de afgelopen twee decennia aan 83 gezinnen met autistische kinderen ‘stilletjes’ een vergoeding is toegekend wegens vaccinatieschade.

Vergoedingen door het VICP zijn jaarlijkse lijfrenten om de ziektekosten van het kind te dekken. Door hiermee naar buiten te komen is het heel goed mogelijk dat men de lijfrente verliest. Een VICP uitkering is in wezen zwijggeld.

Stilletjes toegekend krijgen betekent dat je wint, maar dat je dat niet vertelt. Volgens een ouder die een uitkering kreeg toegewezen en daar toch over vertelt, dokter Sarah Bridges, hielp een zeer zorgvuldig woordgebruik haar de zaak te winnen. Ze gebruikte niet het woord autisme, hoewel autisme wel haar kind verwoest had.

De recent verschenen studie van de Pace Environmental Law Review meldde echter, dat in het grootste deel van de toegekende 83 gevallen de woorden ‘autistisch gedrag’ en ‘autisme’ werden genoemd. Eén van de gevallen werd erkend nadat een intelligent en gezond meisje volledig autistisch werd nadat zij negen vaccinaties op één dag had ontvangen!

De Pace Studie, die door geen enkele van de gerenommeerde media werd overgenomen, had onderzoek gedaan naar meer dan 1300 claims met betrekking tot gevallen van hersenschade als gevolg van vaccins. Dus wat Sarah Bridges kan hebben gesuggereerd is, dat ouders meer kans hebben wanneer zij praten over aanvallen, permanente hersenbeschadiging, etc. en het woord autisme vermijden.

Toch is de ‘tandpasta uit de tube’, aldus Lyn Redwood, RN, directeur van ‘SafeMinds’. ‘Deze studie (van Pace) verschuift het debat over autisme en vaccins dramatisch. De vraag is niet meer: kan een vaccin autisme veroorzaken? Het antwoord is duidelijk. Nu moeten we ons afvragen: hoeveel gevallen van autisme zijn veroorzaakt door vaccins en hoe kunnen we verdere schade voorkomen?

Meer lekken
De Safe Minds website bevat videoclips vanuit de mainstream media van drie voormalige hoofden van belangrijke gezondheidsorganisaties van de overheid, die voorzichtig toegeven dat autistische reacties kunnen ontstaan als gevolg van vaccinaties. Na je pensionering is het kennelijk gemakkelijker om eerlijk te zijn! 

Een zeer bekende kruisvaarder van het eerste uur voor de veiligheid van vaccins, Robert Kennedy Jr. heeft een aantal bestuursvergaderingen van de vaccinindustrie bijgewoond. Hij beweerde boos, dat de leidinggevenden in de vaccinbranche zich bewust zijn van de gevaren van toxiciteit van vaccins, terwijl zij in het openbaar het causaal verband tussen vaccins en autisme ontkennen.


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]