De ‘ouderwetse’ huisarts: Arts J Beunk

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

De eed van Hippocrates is een eed waarin (huis) artsen en dokters zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. De eed is vernoemd naar de Griekse arts Hippocrates.

22-04-08 Lokale omroep Geertruidenberg
Deze week had ik een interview met een opmerkelijke arts die geld verdienen in dienst van de farmaceutische industrie inruilde voor genezen. Een arts die de eed van Hippocrates in de praktijk weet te brengen. Enkele interessante stukken kunt u vinden op zijn website

Multiple sclerosis (M.S.)

Multiple sclerosis (M.S.) is een aandoening van het zenuwstelsel. Zenuwen gaan stuk (= degenereren) waardoor de geleiding afneemt. Men rekent M.S. tot de auto-immuunziekten. Hierbij worden goede cellen in het lichaam om onbekende redenen door cellen van het immuunsysteem aangevallen. Ons immuunsysteem werkt in het algemeen goed maar krijgt het steeds zwaarder te verduren. Dit komt door een overmaat aan gif en medicijnen die we binnen krijgen en door grote tekorten in de voeding.  Er zijn mij verscheidene stoffen bekend waardoor zenuwbanen beschadigd worden en een degeneratief proces zich gaat ontwikkelen. Dit zijn trichloorethyleen, cadmium (roken) en  kwik. Kwik zit vooral in vullingen van ons gebit waar het los komt door batterijvorming, zure sappen en kauwgom kauwen.

In het gebied van het vroegere Joegoslavië zitten kwikmijnen en daardoor ook kwik in het voedsel. Zo zullen er wel meer gebieden zijn waar het voedsel kwik bevat. Het gebruik van selenium is van groot belang om kwik uit ons lichaam te verdrijven.

Alternatieve geneeskunde

De alternatieve geneesheren hebben geen probleem om samen te werken met alternatieve therapeuten. Of de alternatieve geneesheren een embleem van een aesculaap moeten dragen is een vraag, want zij werken met gezonde middelen die 20.000 maal veiliger zijn dan de reguliere gifstoffen.Het feit dat alternatieve geneesmethoden er zijn wijst erop dat de reguliere methoden tekort schieten en geheel niet genezen. Dat het reguliere systeem zo vecht tegen de alternatieve methoden is een aanwijzing dat de patiënt met zijn lijden niet centraal staat. Hoe is het met het geweten van de reguliere artsen die leven ten koste van de medemens? Het helpen van de zieke mens behoort volgens mij met liefde en respect gedaan te worden en niet een methode zijn om rijk te worden ten koste van de medemens. Dat we meer kans hebben de mens met gezonde middelen sterker en beter te maken lijkt mij logisch. Vreemd genoeg is dat niet de mening van reguliere artsen en de farmaceutische industrie die er meer op uit zijn zich te verrijken. Dit klopt met de slang.Indien alternatieve geneesheren zich niet houden aan de universitaire behandelwijze, kunnen zij veroordeeld worden als de cliënt de ziekte niet overleefd. Sterven mag alleen onder de reguliere therapie, iets dat heel vaak voorkomt.

Gelukkig is er nog de EU of het Hof van Justitie. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen geneeswijzen die regulier of alternatief zouden zijn, maar stelt slechts de eis dat de therapie op genezing moet zijn gericht of het in stand houden van gezondheid.

Het reguliere systeem kan levensreddend zijn, maar er vindt geen genezing plaats en ook wordt de gezondheid niet in stand gehouden. Integendeel, er vindt misleiding en zelfs mishandeling plaats door de toediening van de lichaamsvreemde stoffen. 

Op gebied van de voeding en biochemie schiet de kennis ook ernstig tekort. B.v melk wordt als een noodzakelijke en gezonde voeding aangeraden, terwijl dit in de darmen het IgA destrueert. Toediening van gepasteuriseerde melk aan een kalf doet dit sterven. Hoewel de kwaliteit van de voeding door gebruik van kunstmest gehalveerd is, blijft men toch beweren dat de voeding voldoende vitaminen en mineralen bevat.

VITAMINE D3

Een tekort aan vitamine D3 is te bepalen via het bloed. Maar een eenvoudige test is: druk met de wijsvinger op het borstbeen. Indien het pijn doet is dit een aanwijzing voor een tekort. Bot en spierpijnen, die lijken op fibromyalgie, kunnen een aanwijzing zijn voor een vitamine D tekort. In de menopauze zien we regelmatig botontkalking bij vrouwen, wat met vitamine D3 400 IU opgevangen wordt. Bij voldoende vitamine D3 is het niet nodig veel kalk (max. 800 mg/dag) in te nemen.

Melk de witte moordenaar
In Amerika proberen vele artsen en specialisten de negatieve aspecten van melk onder de aandacht te brengen, tot op heden met nog maar weinig succes en krijgen de boeren, zoals ook in Nederland, bij hun melkproductie nog steeds subsidie van het Rijk en moet men op school melk drinken. Een schilder, die veel melk dronk en bij een boer aan het schilderen was, kreeg van de boer het advies geen melk te drinken omdat dit slecht voor de gezondheid is. Op de vraag waarom hij dan wel die melk verkocht, kreeg hij als antwoord dat dit met bedrijfsvoering te maken had. Op de universiteit in Rotterdam wordt door een voedingsdeskundige aan de studenten geleerd dat melkgebruik onnatuurlijk en ongezond voor de mens is. Echter de reclame vóór melkconsumptie is sterk. 


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]