Overleven in een op hol geslagen wereld

Overleven in deze op hol geslagen samenleving is een kwestie van kennis verwerven en eigen weloverwogen beslissingen nemen. Bewustwording!

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Sinds 1995 bevind ik mij op het pad van ontwaken, een reis die nog lang niet ten einde is maar elke dag weer nieuwe inzichten verschaft. Een reis waar gezondheid, en het ontbreken daarvan, naadloos verweven zijn met andere misstanden in onze samenleving. Dit laatste woord heeft een treffende betekenis.

Samen – leven met je medemens, het dierenrijk en de natuur!

In mijn Cajun en Zydeco muziekwereldje ervaar ik dat samenleven als een warm bad. Gelijkgestemde mensen die een heerlijk weekendje dansen, eten, genieten van de muziek en contacten leggen over de gehele wereld. Wat zou het mooi zijn om dat gevoel de gehele week te kunnen beleven.

Veel mensen zullen zeggen: hé hallo word wakker. Maar ik begin er steeds meer naar uit te zien om afscheid te kunnen nemen van deze prestatie- en slavenmaatschappij en een leven te kunnen beginnen zonder alle zaken die we als ‘normaal’ zijn gaan zien.

Waarom zou je maar blijven werken voor alle luxe en je laten gebruiken binnen een in en in corrupt geldsysteem. Vele jaren heb ik zeer aktief multi-level-marketing gedaan en velen vertelden mij dat het een piramidesysteem was. Daarmee aangevend dat de bovenste het geld verdienen (en de onderste de klos is). Nu ben ik er eindelijk achter dat dit niet alleen zo is bij MLM, maar in onze gehele maatschappij. Dit komt door ons corrupte geldsysteem waar iedereen (99,..%) in het piramidesysteem gevangen zit. Een systeem dat zo ontworpen is dat de meerderheid hun dromen blijft najagen en daarmee maar al te vaak hun gezondheid opoffert door een ernstig gebrek aan parate kennis en veel te weinig tijd overhoudt om te kunnen genieten van … het leven.

Rentebetalingen en inflatie zorgen er immers voor dat mijn gewerkte uren (is gelijk aan energie leveren) elk jaar minder waard worden. Hoe moet je dan sparen voor een huis, een pensioen etc. als de energie die ik daarvoor geleverd heb letterlijk staat te verdampen waardoor de graaiers in deze maatschappij zich kunnen verrijken aan mijn arbeid?

Worden wij niet met zijn allen al vanaf onze kinderjaren gehersenspoeld? Klaargestoomd om in het verdienmodel van de rijken en heersers der aarde te functioneren als hun loonslaven?

Hersenspoelen is een methode waarbij bij een persoon de oude gedachte- en ideeën patronen, inclusief zijn normen-en-waardenstelsel, worden uitgewist en vervangen door nieuwe (“herprogrammeren”). Hersenspoeling wordt soms gebruikt in de zin van indoctrinatie. Bij indoctrinatie ligt de nadruk op het kritiekloos overtuigen van doelgroepen of personen. Dit proces vindt heel subtiel plaats zonder dat de meeste mensen dit in de gaten hebben.

Hoe ging het in de oudheid….
Het uiterlijk hielp de oermens te beoordelen welke vruchten en groenten rijp waren, welke delen goed waren om te eten welke delen slecht of rot. Deze oordelende eigenschap was belangrijk voor het overleven. Deze beoordeling ging zo in alle facetten van het leven, eenvoudig en effectief.

In de moderne tijden…
… hebben we de radio, de TV, kranten, magazines, internet en onze multimedia, telefoon, iPad en laptops en we denken allemaal goed geïnformeerd te zijn!

Veel mensen geloven dat we in onze moderne beschaving veel ouder worden dan vroeger en hebben nog nooit kennis genomen van boeken die het tegendeel vertellen (en de bewijzen daarvoor aandragen). Veel mensen denken dat je moet leren leven met de gevolgen van het ouder worden. Gebreken en ernstige ziektes zijn immers aan de orde van de dag. Ons belangrijkste bezit, onze gezondheid, is in hun ogen een kwestie van simpelweg geluk hebben. Nu inmiddels 17 jaar onderweg op mijn bewustzijn-ontdekkingsreis weet ik wel beter. 

Als ik mensen hoor spreken over hun allergie denk ik aan voeding.

Als ik mensen zie lopen achter een rollator denk ik aan voeding.

Als ik mensen zie lopen met overgewicht denk ik aan voeding (en niet bewegen). 

Als er mensen zijn die kanker krijgen denk ik aan voeding.

Als mensen vragen wat het alternatief is voor vaccineren denk ik aan voeding. 

Als ik kennis neem van bijna elke ander ziekte denk ik aan voeding.

Dat brengt mij bij de vraag: “Wat is voeding?”

Voeding is altijd een produkt uit de natuur dat je lichaam essentiële voedingstoffen verschaft zonder belastende chemicaliën. Voeding moet dus biologisch zijn en onbewerkt door de voedingsindustrie. Vers bereid betekent dat je dat uitsluitend – ZELF – kunt doen! Voeding die je immuunsysteem optimaal wapent waardoor gezondheid de norm is en ziektes een zeldzaamheid.

En de dokter…
… waar je uiteindelijk om hulp gaat vragen, daar heb ik inmiddels een uitgesproken mening over. Een dokter die niet eerst zeer grondig onderzoekt hoe het met je voedingspatroon zit -wat maar al te vaak een langere tijd kan duren bij ernstig ontspoorde patienten- heeft de verkeerde opleiding genoten! Het zou zijn taak moeten zijn om mensen weer op het juiste pad te zetten. 

Iedere handeling van de dokter die niet voorafgegaan wordt door het corrigeren van het voedingspatroon is pure kwakzalverij. Beide partijen zijn hier echter voor verantwoordelijk. Het is evengoed de patiënt die de dokter aanzet tot deze kwakzalverij. 

Een pilletje nemen is een stuk eenvoudiger immers dan het aanpassen van de leefstijl. Een klein restje van het oerinstinct zou je aan het denken moeten zetten. En als niet zoveel mensen gehersenspoeld waren, was deze gezondheidszorgwaanzin totaal overbodig. Dan zou, net zoals bij de crisis in Cuba al aangetoond is, binnen korte tijd de helft van alle dokters werkloos zijn.

Nu de volgende stappen nog…
Met voeding heb ik de weg inmiddels al wel gevonden -zelf aktief worden op de volkstuin bespaart je bakken met geld- het ontsnappen uit de wurgende greep van de loonslavernij is een heel ander verhaal. Toch zijn we daar al een paar jaar mee bezig. De eerste vereiste werd mij duidelijk gemaakt, ja daar komt het weer, door het boek: “Confessions of an Economic Hit Man” (Bekentenissen van een economische huurmoordenaar): Zorg dat je schuldenvrij bent! Schuld, de naam zegt het al, maakt dat een ander controle over je kan uitoefenen. Je bent afhankelijk van beslissingen waar je geen controle over hebt. Het meest sprekende voorbeeld is onze huizenmarkt die compleet op slot zit omdat er geen duidelijkheid is over de huurwaardeaftrek en de economische situatie. Het draait dus om de vraag of iemand schulden durft aan te gaan? Een voorbeeld: vroeger ging men in België vaak in een garage wonen en spaarde/bouwde men het huis bijelkaar zonder schulden op te bouwen. Het kan dus ook anders.

De volgende stap waar je aan kunt denken is de energievoorziening. Een veel over het hoofd geziene besparing is een tweede isolatieronde van je woning. Het kan immers vrijwel altijd beter en dat is ook de goedkoopste oplossing. Zelf denk ik aan buiten- isolatie van een deel van mijn huis. Zonnepanelen zijn de volgende stap waarbij het rendement en de terugverdientijd veel beter zijn dan de media willen doen laten geloven. Laat je dus voorlichten door mensen die daar zelf privé al ervaring mee hebben. Op het gebied van andere alternatieve energiebronnen zijn er vele ontwikkelingen gaande en de verwachting is dat er meerdere opties beschikbaar zullen komen waar de grote multinationals en de overheid (belasting) niet van gecharmeerd zullen zijn.

Ook verneem ik vanuit verschillende hoeken dat er hard gewerkt wordt aan alternatieve geldsystemen. Een alternatief pensioensysteem en vele ruilhandelsystemen zijn inmiddels al jarenlang aktief, waarbij je alleen maar op de rijdende trein hoeft te springen.

In onze ‘moderne’ tijd komt het er dus alleen op neer je economische ‘voetafdruk’ te verminderen om je te bevrijden uit het circuit van de slavenarbeid. Er is bovendien een alternatief voor de torenhoge gezondheidszorgpremies (http://www.artabana.nl/).

In onze ‘moderne’ tijden is het blijkbaar normaal dat je geld, je geleverde arbeid, elk jaar minder waard wordt. In onze ‘moderne’ economie is het normaal dat er bedrijven failliet gaan en zowel arbeiders als schuldeisers met lege handen blijven staan. In onze ‘moderne’ tijd, nu de banken geen geld meer uitlenen, is het normaal geworden dat bedrijven massaal ‘iets’ later betalen. Met deze betalingsmoraal nemen de bedrijven en ZZPers de rol van de banken over om renteloos de bedrijfsvoering van hun opdrachtgevers te financieren. Bij arbieders komt het voor dat ontvangen pensioengelden niet worden afgedragen. Daarbovenop gaan binnenkort in ons torenhoge belastingsysteem de Europese belastingen komen om de Euro (lees de banken) te redden. Die belastingen zullen naar alle waarschijnlijkheid zoveel mogelijk verweven worden met allerlei ‘diensten’ die wij afnemen van de overheid, de energieprijzen en zoals nu al de torenhoge brandstofprijzen. Hoe minder je dus afhankelijk bent van al die diensten en ‘services’ hoe minder je die belastingdruk zult voelen.

In elke economie is de geleverde energie (arbeid) het smeermiddel. Voor een deel kan ruilhandel hierin evengoed voorzien. In combinatie met lokaal geld kan een lokale economie dus volledig functioneren voor de eerste levensbehoeften, zeker als je in ogenschouw neemt dat er al plaatsen zijn zoals Feldheim in Duitsland waar ze niet meer afhankelijk zijn van de energiebedrijven.

In Nederland zijn er al vele initiatieven op het gebied van gezondheidsvoorlichting: Anneke Bleeker met haar gezond verstand-avonden, Mike Donkers geeft lezingen over gezondheid, het Dokter Versteeg Instituut gaat het land in trekken onder het motto: “Het roer moet om”. Bij “de lezing” zijn er wekelijkse presentaties. Ook op het gebied van alternatieve energie zijn er voorlichtingsavonden en vele websites waar jij je licht op kan steken.

Daarna komt het erop aan om van onderaf lokale initiatieven te organiseren. Eetbare stad, Transition towns, lokale energieprojecten, volkstuinen, lokale voorlichting. Reken niet op de overheid, die zit immers dik verweven in het web van de oude economie, de multinationals die niets kunnen verdienen aan de initiatieven die ten goede komen aan degenen die ook daadwerkelijk de arbeid daarvoor leveren. Kom dus in actie…. of wacht tot je net als in de zuidelijke landen helemaal leeggezogen wordt en het spook van de werkloosheid rondwaardt in het land.

— Henk Mutsaers


Voeding is een terechte conclusie Henk. Ik kan in je hele verhaal meegaan. En toch wil ik je nog een extra dimensie geven aan het begrip voeding. Een, die je zelf ook al aanraakt maar misschien nog niet zo duidelijk overziet. Je vermeldt hoezeer je er bent achter gekomen dat de wereld een multi level marketing systeem is. Dat geeft dus aan dat je jaren het idee hebt gehad dat je geld zou kunnen verdienen (financieel onafhankelijk zou kunnen worden) in een piramide systeem, gewoonweg omdat je niet beter wist. Voeding is in belangrijkste mate de overtuigingen die je eet.

Ook de overtuiging dat je voedsel nodig hebt is een psychische voeding. Immers er zijn mensen die met een bepaalde mindset nauwelijks voeding nodig hebben. Een eenvoudig voorbeeld is: verliefde mensen. Wij kunnen met veel minder voeding dan we denken en ons wordt wijsgemaakt. Maar dat terzijde. Voeding zijn onze overtuigingen. Een belangrijke overtuiging is “ik moet het alleen doen, niemand zorgt voor mij”! Als dat je mainstream overtuiging is dan betekent het leven een eindeloze reeks van oplossingen bedenken en erachter komen dat het toch anders uitpakt. Sinds mijn doodervaring 4 jaar geleden weet ik een ding zeker: en dat is mijn belangrijkste overtuiging. Ik sta er niet alleen voor. Ik wordt gedragen! Door wat? Geen woorden voor. Zeker niet de godjes uit de religies! Maar wel een onnoembare lichtkracht. Vanuit die kracht kan ik een hoop overtuigingen als onzin op een hoop gooien en dat maakt voor mij het leven simpeler. Fysieke voeding wordt dan voor mij ook simpeler, want alles dat ik in het licht zet wordt zuiver. Immers constateringen en oordelen over voeding en wat de corruptie er allemaal mee uitvreet, och een straaltjes licht erop en het is heel. Ik laat me niet meer gek maken door e-nummers en allerlei chemische bestanddelen. Neemt niet weg, dat ik ze ook niet ga opzoeken. Eenvoud in eten. Beetje verantwoordelijkheid mag ik ook nog wel hebben.

Ik geloof niet in strijd. Strijd leidt alleen maar tot meer strijd. Ik geloof in harmonie. Ik ga dus bij geconstateerde tekorten rustig kijken naar de oorzaak in mijn lijf. Vanuit het besef dat dat lijf het beter weet dan ik (of ik moet een kogelgat in mijn alvleesklier hebben). De mogelijke tijdelijke tekorten kunnen wij niet begrijpen. Het heeft een functie. Volg het lijf en kijk vooral wat het je wil vertellen. Vaak is het dat je niet je hart volgt. Zodra jij je overtuigingen wijzigt, wijzigt zich ook de functionering van je lijf. Ik geloof dus niet in aanvullingen slikken .Want de impliciete boodschap aan je lijf is: Ik ben niet goed. Nou dat is niet zo’n handige affirmatie. Je belast daarbij op een giga wijze je filterende organen. Bovendien zijn synthetische middeltjes niet zo handig voor je lichaam. Een ander nadeel is: dat door te slikken je jezelf geruststelt en waarschijnlijk niet verder durft te kijken naar je eigen aandeel in het verschijnsel tekort. De supplementen– en orthomoleculaire markt is booming en dat op zich zou al een indicatie mogen zijn dat er iets niet snor zit. Daarmee is niet gezegd dat alle uitingen van die markten onzin zijn, maar wel het overgrote deel. Het is zoals met de reguliere zorg: je komt met een hoofdpijn en voor je het weet krijg je medicijnen (vreemd woord, toch!?) voor je botten en je bloed en wordt je een paar maanden later geopereerd in een ziekenhuis aan je skelet hetgeen nog een aantal jaren herhaald wordt, waarbij je op enig moment aan een longontsteking overlijdt op de IC. Ofwel je komt van de regen in de drup gedurende jaren van ellende. (PS: Medi cijn: betekent oorspronkelijk eerbetoon aan het Midden (God). Daar zie ik niets meer van terug in medicaties.)

Hartegroet Pieter