Is Alzheimer een vorm van diabetes in de hersenen?

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Ouderen met diabetes hebben een 65 procent verhoogde kans op het ontwikkelen van Alzheimer meldde een Amerikaans onderzoek al in 2004. Onderzoekers denken dat een glucose overschot in de hersenen dementie zou veroorzaken.

Alzheimer is hersenen diabetes schrijft BBC News, de wetenschappers die dit echter vaststelden dachten – natuurlijk – weer aan het ontwikkelen en inzetten van een medicijn zonder ook maar een enkele opmerking te wijden aan het mogelijk oorzaak en ontstaan van de ziekte. Gevoeligheid voor insuline kan verminderen met het ouder worden en dit kan leiden tot Alzheimer was het enige wat men kon verzinnen zonder een mogelijke oorzaak te benoemen. Want stel eens voor, als je dat vertelt kunnen ze geen medicijnen slijten aan deze groeiende doelgroep.

Ook op de radio wil men ons doen geloven dat sporten de voornaamste maatregel is om diabetes te voorkomen. Deze misleidende reclame zit er natuurlijk ver naast. Voeding staat immers altijd op een trede hoger. Zonder goede voeding heb je immers nog niet eens de energie om überhaupt te kunnen sporten. Goede – onbewerkte – biologisch – voeding kan op zich het diabetes proces tot stilstand brengen en zelfs omkeren en sporten komt pas heel ver daarna in beeld. 

Suiker, Alzheimer & Diabetes
Steeds meer wetenschappers hebben duidelijke bewijzen dat suiker mee verantwoordelijk is voor het stijgend aantal Alzheimerpatiënten. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die op 14 december 2007 werd gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad ‘Journal of Biological Chemistry’. Professor Dongfeng Cao en zijn team onderzochten er twee groepen muizen. Een aantal knaagdiertjes kreeg zuiver water om te drinken, anderen mochten water gebruiken met een suikerconcentratie van 10 procent. Dit glucosedrankje komt – omgerekend naar mensen – overeen met het drinken van vijf blikjes gesuikerde frisdranken per etmaal.Uit de studie bleek na 25 weken dat de muizen, die het suikerwater hadden gedronken, 17 procent aan gewicht waren bijgekomen. Verder bevonden deze knaagdiertjes zich al in een prediabetes toestand. In de hersenen werden driemaal meer beta-amyloïde proteïnen aangetroffen. Dit soort eiwitten is typisch voor de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Tot slot hadden de muizen, die het glucosewater hadden gedronken, 2,5 keer meer apolipoproteïne-E in hun organisme. Deze molecule bevordert de vorming van de Alzheimer plaques in de hersenen. Het verbruik van suikerrijke voeding en dranken is de laatste decennia enorm toegenomen. De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat mensen die hun suikerinname beperken een duidelijk lager risico hebben om Alzheimerpatiënt te worden. Deze studieresultaten tonen ook aan dat diabeteslijders een duidelijk hoger risico hebben om op termijn ook door de ziekte van Alzheimer te worden getroffen.  Bron: viow 

September 2010: Aantal Nederlanders met Alzheimer verdubbelt
In Nederland verdubbelt het aantal mensen met Alzheimer de komende 40 jaar tot een half miljoen. Tegelijkertijd verdubbelen de kosten die de ziekte met zich meebrengt, tot 15 miljard euro per jaar.  Dat meldt het World Alzheimer Report, dat deze maand is verschenen. Patientenorganisatie Alzheimer Nederland noemt de stijging van het aantal patienten een groot probleem; ook omdat het aantal vrijwilligers dat deze patienten verzorgt de komende jaren juist afneemt. Dat komt door de vergrijzing en de toename van het aantal werkende vrouwen.

Suiker gebruik de laatste eeuw
1900 tot 1939 12,0 naar 29,3 kilogram per hoofd van de bevolking
1947 tot 1955 31,0 naar 41,0 kilogram per hoofd van de bevolking
1956 tot 1979 41,0 naar 39,6 kilogram per hoofd van de bevolking
1990               37,4 kilogram per hoofd van de bevolking
huidige cijfers 45,0 kilogram per hoofd van de bevolking

Alzheimer werd ontdekt in 1906 door de Duitse arts Alois Alzheimer die deze agressieve ziekte vaststelde waaronder momenteel 5,3 miljoen Amerikanen lijden.

Gaan we op zoek op het internet dan wil men ons laten geloven dat nog niemand de echte oorzaak van deze slopende ‘ziekte’ gevonden heeft. Deze geluiden kan men optekenen bij patienten organisaties en de farmaceutische industrie als je de term – oorzaak Alzheimer intikt bij Google. Men wil ons zelfs doen geloven dat het erfelijk in de familie voorkomt. 

Mike Donkers komt met een gewoon boerenverstand tot een geheel andere conclusie aangaande alle ziektes. In twee uitzendingen van gezondheid radio zet hij uiteen dat er eigenlijk maar één ziekte is. De naam die een ziekte krijgt geeft vaak de plaats aan waar en hoe de ziekte zich ontwikkeld. De gebrekkige en kunstmatige voeding en toxines kunnen als grote boosdoeners worden aangewezen.

De top 5 om preventief aan de gezondheid te werken in de volgorde van belangrijkheid: 1. Mentaal sterk en een verlangen om gezond te blijven. 2. Stress, negatieve stress moet altijd opgelost worden (GNM). 3. Ontgiften, blokkades moeten opgeruimd worden. 4. Optimale voeding, die de zuurstofopname bevordert. 5. Bewegen, een ondersteuning van de stofwisselingsprocessen.

Beluister beide afleveringen op gezondheid radio jaargang 2008 van 21 en 28 oktober.

Note: ‘Als een individu tussen 1970 en 1980 vijf keer na elkaar een griepprik heeft gehad, dan is de kans dat die persoon Alzheimer krijgt 10 maal groter dan wanneer diezelfde persoon 2 of minder griepprikken heeft gehad. De reden, kwik houdende vaccins

Groene Chemie: Vitamine E en Alzheimer ziekte