ADHD medicijnverslaving bij kinderen

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Het aantal voorgeschreven geneesmiddelen voor kinderen is in Amerika tussen 1995 en 2000 meer dan verdubbeld. De documentaire van Gary Null onthuld de destructieve gevolgen van deze gedrag veranderende medicijnen, of kunnen we maar beter spreken over verdovende en verslavende middelen? De film gaat over kinderen die de diagnose ADHD van de dokter hebben gekregen zelfs als het bewijs voor deze diagnose ontbreekt.

Vaak krijgen kinderen de diagnose ADHD omdat ze simpel als kinderen handelen, met tomeloze energie, niet stil kunnen zitten.

ADHD medicijn op zwarte lijst FDA
Volgens de Amerikaanse krant de ‘New York Times’ besloot de Food and Drug Administration (FDA) op donderdag 9 februari 2006 om een ‘black box’ waarschuwing te geven aan ALLE stimulerende medicijnen die gebruikt worden om ADHD en aanverwante ziektebeelden mee te behandelen bij kinderen en volwassenen. De producten Rilatine, Concerta en Adderall zouden het risico op het ontstaan van hartaanvallen, hersenbloedingen en plotselinge dood verhogen. Uit een door de FDA uitgevoerde studie blijkt dat deze medicijnen een negatieve werking hebben op het hartritme en de bloeddruk. De wetenschappers gaven de voorlopige resultaten vrij van een studie waar 676.000 patiënten bij betrokken werden. Het was opmerkelijk dat kinderen en volwassenen die Adderall, Ritaline of Concerta gebruiken vier maal meer het slachtoffer werden van een hartaanval. Het risico op een hersenbloeding nam bij de gebruikers van deze producten met een factor 2.5 toe. Bron: viow.be – Dood door Ritalin (ADHD)

Interview schrijver Boek:
ADHD medicijnen, Medische Megablunder, Fernand Haesbrouck (interview)

Ondanks deze ontstellende informatie is het gebruik van deze verslavende middelen afgelopen jaar weer met 25% toegenomen in Nederland!!!

Vaak krijgen kinderen de diagnose ADHD omdat ze simpel als kinderen handelen, met tomeloze energie, niet stil kunnen zitten.

De diagnose wordt afgegeven zonder factoren in acht te nemen als voeding, vitamine en mineralen gebrek en de ontstellende hoeveelheid chemische toevoegingen in de voeding. Daarbuiten hebben we ook nog te maken met de vele chemicaliën die overal in worden toegepast. Het enige antwoord waar de dokter klaarblijkelijk gezien de feiten mee naar voren kan komen is medicatie!

Wellicht heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom zelfmoord en zeer gewelddadig gedrag in ‘onze’ tijd vrijwel nooit voorkwam? De film schijnt hier  wellicht voor u wat licht op?

Henk Mutsaers
Bron: Dr. Mercola

ADHD betekent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
…. oftewel aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis. Het aandachtstekort heeft hier niets te maken met het al dan niet krijgen van voldoende aandacht vanuit de omgeving. Bij adhd is het vermogen om onbelangrijke prikkels weg te filteren gestoord, waardoor de adhd’er wordt overspoeld met teveel uiterlijke prikkels. Daardoor is het niet goed mogelijk om de aandacht bij één ding tegelijk te houden. Ook bij de eigen gedachten wordt geen onderscheid gemaakt tussen belangrijk en minder belangrijk, waardoor de aandacht niet goed bij één onderwerp gehouden kan worden. Dit leidt tot gebrek aan concentratie. Hyperactiviteit (die niet bij iedere adhd’er aanwezig is) uit zich door lichamelijke onrust maar ook tot innerlijke onrust en impulsiviteit. Ook hyperactiviteit kan verklaard worden als het gevolg van het binnen komen van te veel of te sterke prikkels.

ADHD mode diagnose?
De grote toename van het aantal gevallen van ADHD en ADD doet soms denken aan een “mode-diagnose”. Onderzoek toont echter aan dat de diagnose van wat nu ADHD wordt genoemd, minstens teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. In die tijd bestonden dergelijke kinderen ook wel maar dit werd nog niet als een medisch probleem gezien.

(Note: begin vorige eeuw was de opkomst van ADHD. Toevallig is dit ook de tijd dat kweken met kunstmest een grote opkomst te zien gaf. Niets is toevallig alleen dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar medicijnen en nooit een onderzoek is gedaan naar de samenhang tussen een oorzaak en voeding lijkt mij bijzonder verdacht. Lees het boek the China Study over voeding en ziektes en er zal een wereld voor u opengaan)

Erfelijke invloeden
Familiestudies naar ADHD laten consequent zien dat ADHD sterk familiaal van aard is. De meeste studies toonden aan dat ouders en nageslacht van kinderen met ADHD, een 2 tot 8 maal verhoogd risico op het ontwikkelen van ADHD hebben. In gezonde controlegroepen komt ADHD voor bij 2 tot 5 procent van de eerstegraads familieleden van kinderen, dit percentage stijgt naar 20 tot 25 procent in de groepen met kinderen met ADHD. Bij kinderen van volwassenen met ADHD, komt ADHD zeer vaak voor, zo’n 75%.

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken / publicaties met de conclusie dat ADD/ADHD door omgevingsfactoren ontstaat, echter zijn er ook geen onderzoeken die omgevingsfactoren uitsluiten.

(Note: Erfelijkheid: De meeste families hebben een gelijk voedingspatroon. Dit wil zeggen dat je bij veel mensen die erfelijk belast zogenaamd vatbaar zijn voor overgewicht je ook een veel te zware hond in huis ziet. Zo tekenen zich andere minder direct waarneembare voedingspatronen af en hun gevolgen die door de medische wereld maar al te graag voorgesteld worden als erfelijk. (Opnieuw, uit de China Study blijkt maar al te duidelijk dat erfelijke oorzaken slechts zeldzaam ten grondslag liggen van ziektes. Bij kanker wordt bijvoorbeeld gesproken van maximaal 3% erfelijke invloeden)

Voedingsadditieven veroorzaken geen ADHD. Wel is wetenschappelijk bewezen, dat zij de gevolgen van adhd kunnen versterken. Naar aanleiding van onderzoek in 2007 adviseert de Europese Food Standards Agency (FSA) kinderen met adhd geen voedsel te laten eten met de kleurstoffen E102, E104, E110, 122, E124 of E129. Verder zou de schadelijkheid van het conserveermiddel E211 (natriumbenzoaat) nader onderzocht moeten worden
Bron Wikipedia

eMail reactie


Dag Henk Mutsaers,

Het gaat er om dat u iets op de site hebt staan wat helemaal uit zijn verband is getrokken sterker nog het is gewoon niet waar. Natuurlijk zijn er een aantal bijwerkingen, mocht er ooit een bijsluiter van dit medicijn onder uw ogen komen dan zou u weten dat de gevaren wel degelijk worden onderkend door de fabrikant.

De stof methylfenidaat is lichamelijk niet verslavend dat in tegenstelling tot cocaïne. Cocaïne werkt dan ook op een ander deel van de hersenen en is vele malen meer verslavend.

De gevallen waar in er sprake was bij een verslaving aan methylfenidaat is er bijna altijd sprake van misbruik door de gebruiker. Denk daar bij aan het snuiven, overdosering en spuiten van de betreffende stof.

Methylfenidaat valt in Nederland onder de opium wet (Streng regime) en bij voorschrijven van deze stof is het de bedoeling (mits voorgeschreven door een goede arts) dat het effect nauwlettend in de gaten word gehouden.

Ik ga er vanuit dat u een site beheerd die eerlijke informatie wil geven over bepaalde producten die de gezondheid ten goede komen. Het stukje over de ritalin en concerta daar in tegen schetst een heel ander beeld van uw site. Er zijn miljoenen gebruikers van deze middelen die er baat bij hebben dit te gebruiken denk hier bij aan mensen met ADHD, ADD, autisme, narcolepsie, enz enz. Door deze informatie zo zwart wit te stellen en deze medicatie te vergelijken met ordinaire hard drugs (Cocaïne) komt uw site iets wat amateuristisch (ik zou zeggen telegraaf achtig) over.

Ik hoop dat u wat doet met deze info, aangezien ik na het lezen van de informatie over concerta en ritalin op uw site, de rest van de informatie bijna niet meer serieus kan nemen zonder deze te dubbel checken.

Mvg – Johannes D


Drugs that would have to carry the warning labels are methylphenidates, which are sold as Ritalin, Concerta, Methylin and Metadate. The labels for Adderall and Adderall XR, both amphetamines, have included the warnings since 2004.

The Drug Safety and Risk Management advisory committee also recommended that the drugs include a medication guide for patients and parents. The vote was 15-0, with one abstention.


Definition: A black box warning appears on the label of a prescription medication to alert consumers and healthcare providers about safety concerns, such as serious side effects or life-threatening risks. A black box warning is the most serious medication warning required by the U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Verantwoordelijkheid dokters.
Als na het afgeven van een blackbox waarschuwing, de allerhoogste onveiligheid waarschuwing voor medicijnen de omzet van deze medicijnen is verdubbeld mag gesteld worden dat artsen hun verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. Het is aan de gebruiker of de ouders om de medicamenten niet te nemen daar de veiligheid onvoldoende gegarandeerd kan worden. 

OOK NIET DOOR UW ARTS!!!

Persbericht 31-7-2008
Strattera-rapport langer geheim door hoger beroep CBG

De vrijgave van het rapport over schadelijke en mogelijk dodelijke bijwerkingen van Strattera, een middel dat wordt voorgeschreven aan kinderen met een ADHD-diagnose, dat al ruim twee jaar geheim gehouden wordt door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), laat nog langer op zich wachten omdat het CBG tegen de eerdere uitspraak van de bestuursrechtbank, in hoger beroep is gegaan bij de Raad van State. 

Deze zaak begon in de zomer van 2006 toen de coördinator van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), Hanneke Teunisse, het evaluatierapport over Strattera opvroeg bij het CBG onder de Wet Openbaarheid Bestuur. Na een procedure van 2 jaar kwam de zaak begin juni voor bij de Bestuursrechtbank in Amsterdam. De uitspraak van de rechtbank liet aan duidelijkheid niets te wensen over: Het besluit van het CBG om het rapport niet af te geven werd vernietigd en alle aangevoerde redenen daarvoor werden als onvoldoende onderbouwd van tafel geveegd. Het CBG moest binnen 6 weken een nieuw besluit nemen of tegen dit besluit in hoger beroep gaan. Dit laatste hebben ze op 30 juli gedaan bij de Raad van State. 

Hanneke Teunisse van het NCRM zegt hierover: “Het is schandalig hoe hier gesold wordt met de belangen van de ouders van kinderen die Strattera slikken. Het CBG blijft maar tijd rekken, elk besluit wordt uitgesteld tot de laatste dag en men stelt alles in het werk om dit rapport niet openbaar te hoeven maken. Ik weet niet welk belang het CBG hier dient maar het is zeker niet het belang van de consument. Er zijn wereldwijd inmiddels al 95 kinderen en volwassenen overleden aan de bijwerkingen van dit middel, elke week uitstel is er één teveel.  

Ouders hebben, ons inziens, recht op alle beschikbare informatie over de middelen die ze al dan niet gedwongen toedienen aan hun kinderen. Kinderen krijgen al heel snel te maken met een ADHD-diagnose, via een psychiater, de huisarts of bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst. Een ADHD-diagnose wordt niet onderbouwd door enig wetenschappelijk bewijs, er wordt geen objectief lichamelijk onderzoek gedaan, de diagnose wordt gesteld aan de hand van een afvinklijstje met emoties en gedrag. Dit lijstje met criteria voor een ADHD-diagnose bestaat uit normaal kindergedrag zoals; niet stil kunnen zitten, draaien en friemelen op een stoel, sleutels kwijtraken, inbreken in gesprekken of spelletjes, geen aandacht op school, taken niet afmaken etc. Als de diagnose eenmaal is gesteld komt de medicatie aan de orde. Ouders die zichzelf goed informeren over de bijwerkingen van de medicatie en de pillen niet aan hun kinderen willen geven, kunnen in Nederland te maken krijgen met de Kinderbescherming die ze uit de ouderlijke macht kan ontzetten wegens ‘medische nalatigheid’. Wij vinden dat ouders recht hebben om zelf te beslissen of ze hun kinderen zware bewustzijnsveranderende medicatie willen toedienen of niet, zeker als het gaat om b.v. Strattera met bijwerkingen als; zelfmoord, leveraandoeningen, hartkwalen etc.  

Er zijn gelukkig een heleboel alternatieven voor het behandelen van druk gedrag bij kinderen; vaak blijkt na grondig lichamelijk onderzoek het probleem te zitten in een voedselallergie, een oorontsteking, een tekort aan essentiële vetzuren, een vitaminetekort of een andere aandoening die prima te behandelen is zonder gevaarlijke bewustzijnsveranderende medicatie. In Amerika is al vier jaar geleden wetgeving aangenomen die ouders het recht teruggeeft om psychiatrische medicatie voor hun kinderen te weigeren. Nederlandse ouders zouden hetzelfde recht moeten hebben.”

Voor meer informatie: Hanneke Teunisse

Wat is de oplossing voor ADHD?
Je gezond verstand gebruiken, en onbewerkte biologisch voeding gaan gebruiken. In onze huidige voedingsketen zitten dermate onvoldoende bouwstoffen dat 99% ondervoedt is met mineralen en 75% heeft vitaminetekort. Ga maar eens zoeken op Google naar:
ADHD and Whole Foods

Relatie tussen voeding en ADHD bij kinderen
Het ADHD Research Centrum onderzoekt de relatie tussen voeding en gedragsproblemen bij kinderen. Dit gebeurt volgens een strikt protocol, het Pelsser-Voeding en Gedrag-onderzoek (PVG-onderzoek). Dit protocol is wetenschappelijk getoetst in meerdere wetenschappelijke onderzoeken en is zeer effectief gebleken.

Note: Helaas wordt het Pelsserdieet in tegenstelling tot veel medicatie niet vergoed. Ook reageerde geen enkel ministerie positief op het verzoek van de onderzoekster haar INCA-studie te sponsoren. Dat ze dit alsnog kan doen, is te danken aan de kinderjury van de Kinderpostzegels. Die vond haar project zo belangrijk, dat ze het de Kinderkroon toekende met bijbehorend geldbedrag.

ADHD medicijnen werken slechts een aantal maanden 
Dit wijst onderzoek uit

Op zijn allerbest is de werkzaamheid slechts 14 maanden waarna het gebruik dus gestopt zou moeten worden. Na het volgen van 485 kinderen voor een periode van 8 jaar vertoonden nog steeds de zelfde verschijnselen dan diegene die nooit ADHD medicamenten geslikt hadden. 

Bron: Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2009, March 23; published online: doi: 10.1097/CHI.0b013e31819c23d).


Ook ik heb geschreven over de bijwerkingen van Ritalin en het gemak waarmee kinderen op de medicijnen gezet worden op Leerwiki. Met een medische achtergrond en de eigen ervaring met een kind met ADHD op de Ritalin en op een speciale school, heb ik geprobeerd serieus en objectief informatie te verstrekken. Je moet eens weten wat voor negatieve reacties ik op deze artikelen heb gehad. Ouders die blij waren met Ritalin en dus boos op mij omdat ik de zorg voor hun kind vergeleek met het volstoppen van hun kind met cocaïne. Of schrijvers die de bijwerkingen als volledige onzin betitelden. Ik denk echter dat dat mensen zijn die geen scientific journals in het engels kunnen ontcijferen, want de bewijzen voor de black box warning zijn legio en terecht! Ik ben bij dat er meer mensen ageren ….. Hartelijke groet. – Carin


Onze niet drukke , maar veel vragen stellende zoon, heeft ook bijna het psychiatrich etiket adhd op gekregen gelegd. net voor de afronding van het onderzoek hebben wij als ouders de zaak stop gezet en zijn nu bezig met de vernietiging van het al opgebouwde dossier. Dit was blijkbaar niet naar de zin van de basisschool die ons zoontje bezocht. De directie heeft alles op alles gezet om onze zoon het etiket ADHD op te plakken, en hem aan de medicatie te krijgen. Zelfs toen wij van school veranderen (het gaat super goed op de nieuwe school) heeft de directie het AMK(advies en meldpunt Kindermishandeling) gebeld, om ons te dwingen onze GEZONDE zoon aan de Ritalin te krijgen. Eng..?? Ja heel eng. Maar het gebeurd!! Ook hier in Nederland. (anoniem)


Mijn dochter van 11 jaar oud heeft als baby een hersenvliesontsteking gekregen. Ze heeft er bijna niets aan over gehouden, behalve dat ze vaak niet goed met haar boosheid kan omgaan. Ik loop al 10 jaar lang bij allerlei gogen en logen om haar gewoon in de maatschappij mee te mogen laten doen. Ze MOET steeds maar opnieuw gediagnostiseerd worden en heeft de labels; adhd/pddnos, odd en kenmerken asperger!!!! Niet te geloven he? Naar het gewoon onderwijs kan ze niet ze zit nu op het speciaal onderwijs maar ze kan verder heel goed leren en gaat straks naar havo/vwo/ Nu heb ik een gesprek gehad op school met een schoolarts die ik niet ken. Hij zei tegen m’n dochter toen ze 5 minuten binnen zat; zo ik lees hier dat je diftbuien hebt he? Ja zei m’n dochter, soms. En wil jij hier medicatie voor hebben? Nee zei m’n dochter. Ze heeft ritalin geslikt in een zeer lage dosering, omdat mij dit enkele jaren geleden werd opgedrongen. mijn dochter kreeg enorme nachtmerries, at bijna niets meer, en zag “ze” vliegen. Ik ben hier mee gestopt, en ben mij gaan inlezen over deze medicatie. Nu is er weer een arts die mij onder druk zet om m’n kind medicatie te geven. Ik ben me gaan verzetten en heb hem gezegt dat ik geen hulp van hem wil en een andere gedachtengang heb over ritalin. Nu heeft hij mij gedwongen om toch op gesprek te komen, anders schakelt hij buro jeugdzorg in!! Dit is de omgekeerde wereld. Ik zou graag samen met andere mensen de strijd aan willen gaan tegen dit soort gevaarlijke mensen…. Anoniem