Kennis Management

De vijf dominante persoonlijkheden die je tegenkomt in een wereld die aan het doordraaien is. De wereld van zombies, ontkenners, sociopaten, intriganten en beschermers.

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Mike Adams schreef op Natural News een artikel waarin hij zich afvraagt wat er in onze doorgedraaide wereld gaande is en maakt daarbij een persoonlijkheidsindeling die inzicht geeft hoe mensen omgaan met de totale instorting van de wereldeconomie, onze democratie en de inperking van meer en meer vrijheden. Mike stelt dat er vijf dominante persoonlijkheidstypes waar te nemen zijn en vraagt zich openlijk af welk type jij bent.

Het eerste type is de zogenaamde zombie. 
De zombies vormen de massa die als het ware hersendood is, volgestopt met chemische middelen het wereldnieuws volgend via de voorgeprogrammeerde kanalen als radio, TV en de massamedia. De zombie leidt een leven zonder bewustzijn of bewustwording, gaat slaapwandelend door het leven en stopt zich vol met de chemische middelen waar onze voeding boordevol mee zit. De zombie is werkloos of valt van de ene baan in de andere. Drugs en drank maken deel uit van zijn dagelijkse leven. Deze zombie-, zwervers- en bedelaarsgeneratie is snel aan het toenemen in landen als Amerika. Zombies hebben geen enkel moraal besef en zijn werkelijk tot alles in staat.

De tweede groep bestaat volgens Mike uit de ontkenners. 
De ontkenner beschikt over een klein beetje meer hersencapaciteit dan de zombie, leidt een zinloos leven en ontkent totaal wat de realiteit heden ten dage is. Hij is bij machte een kleurloze baan te vervullen en is een trouwe gelovige van het voorgeprogrammeerde nieuws. Hij denkt beslist nooit na over samenzweringen, gelooft trouw de overheid en denkt dat farmaceutische bedrijven er voor zijn bestwil zijn en niet uit zijn op de exploitatie van ziekten ten behoeve van winst. Bovendien is in de ogen van de ontkenner de oorlog tegen drugs een groot succes. Ontkenners geloven simpelweg niet in valse vlag operaties van de eigen regering, dat de overheid de grootste drugdealeroperaties runt via het leger, in verre landen. Ze geloven en ontkennen alle zaken die het daglicht niet kunnen velen en nemen braaf hun vaccinatie omdat de overheid zegt dat het goed voor ze is. Hun behoefte aan sociale acceptatie is groter dan de eventuele mogelijkheid om kritisch te kunnen nadenken. Het behoren tot de groep is belangrijker dan zichzelf te beschouwen als een individu, hetgeen in hun ogen afschuwelijk overkomt. Als groep zijn ‘de ontkenners’ goed in ‘de kop in het zand te steken’ en denken dat de problemen wel voorbij zullen gaan zelfs nu ze zachtjes de nek om wordt gedraaid door bedrijven en overheid. 

Waarom zorgen maken? Hoezo torenhoge schulden? Hoezo Fukushima radioactieve neerslag? Maar wel gaan voor het voetbalkampioenschap, Olympische spelen etc. Wie heeft er tijd voor de werkelijkheid als het leven in de waan van de dag zo leuk en trendy is? Ze doen wat de groep ook doet en vertellen graag valse dingen achter je rug.

De derde groep bestaat uit de sociopaten. 
Dit zijn mensen met een antisociaal gedragpatroon die een gebrek hebben aan morele verantwoordelijkheid, anderen bedreigen, de boel oplichten en fraude plegen. Sociopaten mag je niet verwarren met zombies. Sociopaten zijn vaak briljant in het uitvoeren van snode plannen. Ze voelen geen berouw, medelijden, schuld of schaamte. Dit geeft hen een verrassend tactisch voordeel om controle en macht te verwerven zowel bij grote bedrijven als in de politiek waar je als achterbakse psychopaat de snelste manier vindt om vooruit te komen. Sociopaten zijn geweldige leugenaars waarbij de leugens verweven zijn met een bedenkelijk stukje bewijs om het geloofwaardig te maken. Zwakke mensen zijn gemakkelijk te misleiden denkende dat sociopaten goeroes of profeten zijn. Ruwweg 4% van alle Amerikanen zijn sociopaten en er is zelfs een boek over geschreven: ‘The Sociopath Next Door’ (De sociopaat als buur). Ze leven om te domineren en de sensatie om te winnen. Sociopaten vind je overal, in alle lagen en geledingen.

De vierde groep zijn de intriganten. 
Een intrigant is iemand die gebruik maakt van intriges om op slinkse wijze zijn doel te bereiken. Dit betekent dat hij doelbewust verdeeldheid zaait of conflicten en ruzies veroorzaakt. De motivatie en methoden van de intrigant kunnen uiteenlopen maar in vrijwel alle gevallen zal de intrigant ervoor zorgen zelf niet rechtstreeks bij een conflict betrokken te raken. Volgens Mike Adams vind je dit type in grote aantallen in de politiek. Het zijn de mensen die je laten geloven in een solide pensioensysteem terwijl ze zelf de kas leegroven. Die meewerken aan het criminele bankensysteem en zich in machtige posities wurmen langszij sociopaten. Je vindt ze in de top van farmaceutische bedrijven, wapenindustrie, (spion-)technologiereuzen en natuurlijk de regering. Intriganten zijn geen sociopaten, ze zijn niet gek maar in en in slecht. Hun code en ethiek is alleen geldig voor familieleden maar buiten deze kring is niemand veilig. 

Tot de dag van vandaag wordt de wereld gerund door intriganten in de financiële wereld, de Bilderbergers, de FED. Ze introduceren nieuwe producten die dodelijk kunnen zijn en bestelen eerlijk investeerders op de beurs. De wereldelite bestaat geheel uit intriganten die samenzweren en in het donker achter de schermen werken om meedogenloos macht te verwerven en zij zijn experts in het manipuleren van ontkenners en sociopaten.

De vijfde groep zijn de beschermers. 
De beschermers zijn de eerlijke mensen in de samenleving, de mensen die wel degelijk geïnteresseerd zijn en niet overal maling aan hebben. Onder deze groep vind je de waarheidszoekers en de waarheidsvertellers. Zij weten het verschil tussen goed en fout en wanneer ze dit bespeuren gaan zij dat onderzoeken en aan het daglicht bloot stellen. Beschermers zijn de huidige moderne informatiestrijders, de beschermers van het dorp, van de vrijheid en van het onrecht, de klokkenluiders en de onafhankelijke denkers. Beschermers zijn eveneens paraatheidsstrategen. Zij genieten er van om veilig en goed voorbereid te zijn op een onzekere toekomst. Zij helpen hun kinderen zichzelf te beschermen, hun familie en soms hele gemeenschappen. Zij zijn de overlevenden. Beschermers zijn de lange termijndenkers die een betere wereld willen achterlaten voor hun kinderen. Zij pleiten voor totale transparantie bij de overheid, voor eerlijke etikettering van GMO-voeding. Zij bepleiten ware bescherming van ons milieu en bestrijden criminele organisaties. Zij eisen verantwoording van anderen net zoals ze dat van zichzelf vereisen. Wees echter op je hoede voor valse beschermers die in feite sociopaten zijn en zich als beschermer voordoen. Vele beschermers zijn onherkenbaar en geven zich pas bloot in het licht van een echte crisis.

Noot: Hoeveel mensen zijn er die in de gaten hebben hoe de wereld heden ten dage in elkaar steekt? Hoeveel mensen zijn zich bewust dat ons land (en het grootste deel van de wereld) al jaren bestuurd wordt door economische huurmoordenaars die de hele zaak bewust naar de afgrond leiden. De euro, pensioenfondsen, sociale zekerheden…, ze worden alle de nek omgedraaid in het belang van totale wereldoverheersing, de Nieuwe Wereld Orde. Ik hoef geen namen te noemen maar kijk eens op de gastenlijsten van de afgelopen jaren bij de deelnemers van de Bilderbergconferenties.

Hoeveel mensen zijn er niet die goed geleerd hebben en een topbaan hebben bemachtigd maar aan de andere kant toch zo zijn geprogrammeerd dat ze bij een ziekte hun gezondheid uit handen geven en de dokter de verantwoording in handen geven? Zich laten vaccineren, levensgevaarlijke medicijnen tot zich nemen, dodelijke chemotherapie laten toepassen. Waar is het mis gegaan? Mensen die uitgesproken meningen en ideeën hebben blijken ineens als het op zeer persoonlijke zaken aankomt verlamd te zijn in hun kritische denkproces.

Mensen zoals de ondernemer die ik onlangs sprak. Hij wist als voormalig kweker hoe belangrijk de pH-waardes zijn voor het kweekproces, maar de link dat dit voor de mens net zo belangrijk is en de relatie met onder andere kanker kon hij niet leggen. De gedachte dat er – als dit zo zou zijn – immers ook mensen moeten zijn die bewust op grote schaal de mensheid voor de gek houden, beduvelen, letterlijk vermoorden. Deze (vaak) niet uitgesproken gedachte maakt dat vele mensen deze onrealistische waarheid ver te boven gaat. Het werpt een blokkade op waardoor ze verzaken om verder op onderzoek uit te gaan. Zij zullen nog niet eens ontdekken dat onze “moderne” wereld vernuftig in elkaar steekt.

Waar mensen in een keurslijf zitten opgesloten. Mensen die de waarheid wel kennen maar om persoonlijke economische redenen deze waarheid verzwijgen. Een wereld waar iedereen afhankelijk is gemaakt door het aangaan van schulden! Een wereld waar iedereen afhankelijk is gemaakt en alle kennis ontbeert om voor zichzelf voeding te kweken. Waar iedereen de oude gezondheidsmiddeltjes en kruiden van grootmoeder vergeten is en afhankelijk is gemaakt van chemische pillen. Een wereld waarin iedereen afhankelijk is gemaakt van dure energie. Een wereld waar iedereen wel ergens verslaafd aan is: suiker, tabak, alcohol, … geld.

Als in de nabije toekomst de economie in elkaar stort -wat ieder oplettend mens nu om zich heen ziet gebeuren- gaat voor de overgrote meerderheid de totale ontreddering toeslaan. Gevreesd moet worden dat een deel van de bevolking voor grote sociale onrust, rellen en plundering gaat zorgen. Je kan er ook de klok op gelijk zetten dat het aantal zelfmoorden drastisch zal toenemen. Dit is het moment waar de Nieuwe Wereld Orde op aanstuurt om als reddende engel orde in de chaos te scheppen om dankbaar ontvangen te worden met open armen door de onnadenkenden.

Verstandige mensen sturen echter een heel andere kant op. Zij hebben al jaren een beleid gevoerd waarbij hun gezondheid op nummer één stond zodat ze te allen tijden bij machte zijn zelf de handen uit de mouwen te steken en niet afhankelijk te zijn van anderen. Zij weten dat het opnieuw creëren van een solide lokale samenleving het beste wapen is in de strijd. Een lokale samenleving waar voorzien wordt in de noodzakelijke basisbehoeften van de mensen. Een lokale samenleving waar ruilhandel en een lokale munt het smeermiddel kunnen zijn. Waar eenieder met zijn eigen mogelijkheden en capaciteiten een aandeel zal kunnen leveren. En ja, dat zal offers vergen en aanloopproblemen geven maar alles beter dan totale overheersing en het opofferen van je persoonlijke vrijheid.