Hoe moeilijk of gemakkelijk is het om het wereldnieuws te doorzien?

Steeds weer zal een ieder zich afvragen of een bericht nu nep nieuws is of niet? Lastig als er halve waarheden in dat fake nieuws verpakt zitten. Wist je trouwens dat er hoogwaardige technieken worden toegepast en uitgetest voordat een copy and past bericht naar het leger journalisten in de wereld wordt toegestuurd? Journalisten die ook geen tijd hebben / krijgen om hun eigen onderzoek te doen maar wel elke dag de kranten moeten vullen. Kopieer / Plak


Heb jij de wijsheid in pacht? Ik niet, maar ik ben wel dagelijks met het nieuws bezig om mijzelf te informeren / bijscholen om goede beslissingen te kunnen nemen. En beslissing neem je namelijk niet op een kruispunt in je leven maar onderweg naar die mogelijke kruispunten.


De wereld is momenteel zeer sterk in beweging nu het steeds duidelijker wordt dat 99% van de bevolking geregeerd worden door die 1% en alles daaromheen een opgetuigd spel is geworden waar invloed uitoefenen alleen “binnen de marges” mogelijk is geworden. De onzichtbare matrix waarin we gevangen zitten. Om hieruit met zijn allen te gaan ontsnappen zal inzicht kennis en moed nodig zijn. Moed om te durven veranderen, te beginnen met veranderen van denken.

Want: ”Soms bevinden de dingen die je tegenhouden zich alleen in je hoofd.’’ (Tara Brach)

Voorbeeld: Ik zie veel mensen overtuigend op de democratische partij in Amerika stemmen. Vele anderen zijn fanatieke rode Republikeinen en zullen dat altijd blijven.

Zo zwart wit ziet het er uit in het politieke landschap. Maar er is ook hoop aan de horizon met de hashtag #WalkAway, die voorstaat dat er voor de Dems, (blauw) ook een andere mogelijkheid is, om eens met een open vizier te kijken water nu echt gaande is, daar is lef voor nodig, verandering van denken. De weegschaal erbij pakken en alle standpunten en RESULTATEN afwegend.

Maar laten we eerst eens kijken hoe het spel van mind control werkt voordat jij je eigen gedachten weer kunt gaan vertrouwen! Ik grijp even terug naar en eerder geschreven stuk.


De Meerderheid Van De Bevolking Is Totaal De Weg Kwijt.

Je Zult Het Dus Zelf Moeten Doen


Informeer jezelf en …. zoek ook bij alle nieuws uit of dit uit een betrouwbare bron komt. Kijk via StartPage naar de naam van de schrijver van een artikel en zoek uit bij wie hij of zij op de loonlijst staat want dit vertelt maar al te vaak boekdelen.

Ik zat te luisteren [podcast] naar een schrijfster uit Amerika: Rose Koire die het boek schreef; BEHIND THE GREEN MASK: U.N. Agenda 21. (Achter het groenen masker) Het boek beschrijft wat er gaande is met Agenda 21, in je eigen stad/plaats, waarom het gebeurd en hoe men dit doet en voor elkaar krijgt.

Dit laatste was weer eens zeer leerzaam, … hoe men dat voor elkaar krijgt.

Je zou zeggen dat er bij veranderingen weerstand komt vanuit de bevolking. Niets is echter minder waar. De weerstand is van te voren al ingecalculeerd en zit al in de presentatie van alle plannen verweven. Als jij je stem durft te verheffen zien je medeburgers je als een loser, dom figuur, opstandeling of wat dan ook. De plannen worden namelijk gepresenteerd door de RAND / Delphi methode. Een Delphi-studie is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen overeenstemming over bestaat (bijvoorbeeld de risico’s van kernenergie). Door de antwoorden van de andere experts (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Delphi-studie


De sleutel is: Een Delphi-studie erkent de waarde van de opinie van een expert, zijn ervaring en intuïtie, en gebruikt de beperkte informatie in deze vorm wanneer volledige wetenschappelijke kennis ontbreekt.


Ter verduidelijking, mensen worden op het verkeerde been gezet en geloven de informatie verstrekt door de deskundigen. Dit zien we dagelijks ten aanzien van medicijnen, 50% is niet bewezen maar mensen blijven ze gewoon slikken omdat ….. , mensen nemen een vaccinatie terwijl elk wetenschappelijk bewijs ontbreekt omdat ….., mensen laten zich volspuiten met chemotherapie die in de meeste gevallen de dood ten gevolg heeft omdat ……. En zo kan dit lijstje wel even doorgaan.

De informatie die verstrekt wordt aan ons is al volledig uitgekristalliseerd zodat men al van te voren weet wat de grote massa er van zal gaan denken. En de enkel personen die — doordenken — vallen in — de groep — buiten de boot als de losers, de opstandelingen, de stommelingen.


In onze moderne tijd kan dit fenomeen in betrekkelijk korte tijd worden uitgetest via de reacties in de sociale media. Alles is al bekend voordat een plan, nieuwe wet etc gepresenteerd wordt.


Zo kan men zorgvuldig gaan bepalen hoe men valse informatie kan gaan verspreiden die door de overgrote meerderheid van de bevolking voor zoete koek geslikt zal wordt. Zo kan men voorspellen hoe een valse vlag operatie als 9/11 tot de gewenste resultaten zal leiden. (Meer controle over de complete wereldbevolking en minder privacy die door de bevolking zelf wordt geaccepteerd) Deze methode wordt toegepast in alle facetten van het leven bij de voorspelling van het toepassen van nieuwe technologieën, wetenschap, politiek, wereldeconomie, oorlogen, gezondheid, onderwijs en meer. De meerderheid van de bevolking is heel eenvoudig te bespelen, te beïnvloeden en te hersenspoelen via deze methode.

Conclusie: Het nieuws, een gebeurtenis (valse vlag), een wetenschappelijk rapport, een antwoord van een politicus etc etc. We moeten constant op onze hoede zijn of dit wel de waarheid is!

Lees ook: Het Tavistock Instituut en psychologische manipulatie van het volk 

Meer info over de Delphi methode in het Nederlands 


De wereld is dus in beweging dat zal wel moeten want ondanks alle inspanningen kan een groot deel van de bevolking de rekening niet meer betalen. Een ander deel heeft de broekriem moeten aanhalen omdat ze niet alles meer kunnen realiseren wat ze voorheen gewend waren. We worden ziek gemaakt met chemische voeding en medicijnen, besproeit met Chemtrails, bestookt met Direct Energy Wapens, werken voor gebakken lucht geld, etc, etc, etc. Intussen zien we een wereld die vakkundig verdeeld is in links en rechts tot aan de extremen toe.


Maar wat zijn nu eigenlijk de basis wensen van iedereen zonder een enkele uitzondering zowel links als rechts. Zouden we dus niet eens rap de neuzen dezelfde richting in moeten steken, ‘wij als het volk’, en juist daarvoor gaan strijden, tezamen, rechts en links. Tezamen want: “Gebundelde takken kun je niet breken” (Keniaans gezegde)

maslove piramide
Durf een afwijkende mening te hebben. Elke waarheid was eens een zonderlinge opvatting. — Bertrand Russell


Het gaat dus om andere mensen te laten zien wat ECHT belangrijk is, niet zomaar alles klakkeloos aannemen en aanvaarden. Een Franse mentaliteit ontwikkelen, de straat op gaan zoals onlangs op 17 en 18 November, je mening durven te ventileren op een verjaardag, de discussie aangaan is simpel voor goed geïnformeerde mensen, of mensen te attenderen op alternatieve media sites want: “Door inzicht ontstaat uitzicht”. (Ann Littani)


Een mens leert langs drie wegen:
Door na te denken. Dat is de edelste.
Door na te doen. Dat is de gemakkelijkste. .
En door ervaring. Dat is de moeilijkste.
— Boedha

Terug naar de kop van dit artikel: Hoe moeilijk of gemakkelijk is het om het wereldnieuws te doorzien?” Heel gemakkelijk als je de spelletjes achter de schermen eenmaal doorziet, dan zie je de leugen al aankomen als een onderwerp nog moet worden aangesneden, je kunt dan al voorspellen welk standpunt er aangenomen gaat worden. Maar voordat het zover is zul je open moeten staan voor anders denkenden en ZELF een beeld gaan vormen over alles wat er gebeurd achter de schermen. Waarom? Omdat ik ongeïnformeerde mensen steeds weer verkeerde beslissingen zie nemen in het gewone dagelijkse leven, gewone simpele dingen die al verkeerd gaan. Voorbeelden, …. die kun je op deze site ruimschoots vinden.

Bezoekers, alleen jij blijft nog over

Hoe zou ik aan nieuwe bezoekers kunnen komen als Jij er niet was ?