Biologische melkboeren in de knel door het korte termijn denken van de “betrouwbare” overheid, …

Via het factsforum van dotcom.radio co-host Mike Donkers kwamen we terecht op dit verhaal in de rubriek: Oorlog tegen de boer. Indertijd hadden we tijdens de Weston Price lezingen al enkele schrijnende verhalen gehoord van biologisch boeren en de moeilijkheden met indertijd verplicht mest in de grond injecteren waardoor je de grond letterlijk verzuurd. De video The Uncertainty Has Settled  geeft ook al geen florisant beeld van de boeren in Duitsland die tegengewerkt worden om op een verantwoorde wijze in samenwerking met de natuur te ondernemen. Tijdens mijn werk als koerier had ik bij een klant ook al wel eens het een en ander opgestoken van moeilijkheden onder de veehouders en de wetgeving van een onbetrouwbare overheid. Immers, grote investeringen worden altijd gedaan voor de lage termijn. Hieronder ook zo’n noodkreet van een eerlijke biologische boer, … ook, … want er zullen ongetwijfeld vele boeren ondernemers zijn met dezelfde problemen.


biologische melkveehouders in de knelWij waren gangbare melkveehouders die besloten om biologisch te worden, we melken vanaf 1991 in Dinteloord en we begonnen daar met 40 melkkoeien en in de jaren daarna zijn we gegroeid naar 100 melkkoeien en dat bleef de laatste jaren stabiel zeker omdat we in 2005 nog verhuist zijn met ons bedrijf en nieuwe stal gebouwd hebben voor 130 stuks melkvee.

 

Ook hebben we geïnvesteerd in grond omdat de politiek en de de LTO aangaven dat er in de toekomst grondgebonden veehouderij zou komen. Dus onze prioriteit lag toentertijd niet bij uitbreiding van de veestapel maar van uitbreiding van onze percelen.


We hebben besloten een aantal jaar geleden over te schakelen naar biologisch bedrijfsvoering. Toen er sprake was dat het melkquotum zou gaan verdwijnen en wij wilden niet meedoen aan de rat-race van meer, meer, meer …


Wij willen graag een robuuste koe die tegen een stootje kan, de melk die ze geven gelijk als volwaardige voeding geconsumeerd kan worden.

Zo gezegd zo gedaan percelen aangemeld en in mei 2015 zijn we de koeien om gaan schakelen. Nou we hebben groene sneeuw gezien … veel koeien ziek (met soms de dood tot gevolg ) we begonnen dat jaar met ongeveer 105 melkkoeien en we eindigden in 2015 met 85 melkkoeien. Achteraf hadden we ook BVD maar dat werd pas later geconstateerd, melkgift die daalde enz enz

Het was geen fijn jaar maar we hadden ons doel biologisch worden in zicht … we wisten dat het vrij normaal was dat de koeien zouden zakken in de melkgift dus dat namen we maar voor lief. We wilden graag wat biologisch melkvee aankopen maar dat was/is niet te krijgen. Dus zijn we meer jongvee aan gaan houden om onze veestapel op peil te houden.


In het jaar dat het quotum verdween hoorde we dat er veel boeren aan het uitbreiden waren. Wij hebben daar natuurlijk aan de koffietafel ook over gesproken en kwamen tot de conclusie dat de politiek wel een keer zou in grijpen omdat dit waarschijnlijk fout zou gaan en ja hoor de derogatie kwam in gevaar.


Maar ja aangezien wij als bioboer daar niet mee mogen doen aan de derogatie en wij toch al aan de strengste mestwetgeving van Europa moeten voldoen maakten we daar ons persoonlijk niet druk om. Wij dachten dat het grondgebonden verhaal nu van stal zou worden gehaald en aangezien wij ook land genoeg hebben maakten we ons niet druk. Maar wat schertste onze verbazing .. ze bedachten het fosfaat stelsel / rechten waar wij ook voor mee moeten bloeden !?


Dus iemand anders rijd te hard en mag wij mogen meebetalen !!!


Er was een mogelijkheid om bezwaar te maken, dit hebben we dan ook gedaan. Maar alles is afgewezen omdat we hadden kunnen weten dat er “iets” aan regelgeving zou komen. Ja daar hadden wij ook rekening mee gehouden en mede daardoor hebben we dus gekozen om biologisch te worden. Juist omdat we genoeg hectares hebben. Wij hadden NIET kunnen voorzien dat juist ons slechtste jaar ooit als peiljaar zou fungeren en dat ook de biosector dus hiervoor zou opdraaien om de derogatie te behouden .

Ook de BVD is niet genoemd in de uitspraak wat ik heel vreemd vind … dit heeft er mede toe bijgedragen dat onze koeien weinig melk gaven in 2015 en dalende melkgift is nou eenmaal ook een symptoom van BVD. Dus nu is onze situatie na de uitspraak dat we maar 85 melkvee koeien mogen houden met 2 melkrobots, die dus heel inefficiënt worden omdat er 60 koeien per robot kunnen. Ja dan zouden we fosfaat rechtten moeten kopen maar veel financiële middelen hebben we hier niet voor aangezien we mijn zus hebben uit moeten kopen en nog moeten inhalen van ons slechte jaar 2015.


Het is niet meer rendabel om ons bedrijf voort te zetten, onze lening afgesloten op 100 a 120 melkkoeien moeten we nu aflossen met 85 koeien, ik vind dat we door deze maatregel buiten proportioneel gestraft worden .


Zeker in deze is het vreemd te noemen dat er er niet gemiddeld word over 3 tot 5 jaar, maar nee de peildatum is 1 dag in het voor ons zeer nadelige jaar 2015. Als we kijken naar de jaren ervoor en daarna zie je duidelijk een dip en nu komen we eindelijk weer op niveau zoals we al jaren molken (725.000 kilo melk per jaar) en nu mogen we maar 85 koeien melken terwijl onze stal en robots zijn afgestemd op 100 a 120 melk koeien.


Het vreemde is nu dat de minister zich uit laat over kringlooplandbouw dat dit de toekomst is. Wij doen al jaren aan kringlooplandbouw en we worden afgestraft en ons bedrijf word door regelgeving onrendabel.


Hoe kunnen wij nu op deze manier blijven boeren? Wij kunnen niet concurreren tegen het buitenland die geen fosfaatrechten hoeven aan te kopen. We hebben 75 ha met 100 melkkoeien en wij worden beschouwd als vervuiler! We doen aan kringloop landbouw, we hebben nu zelfs mest tekort. De politiek heeft het over duurzaam en er moet minder gesleept worden met vee … het word op deze manier alleen maar erger. Wij zouden ons jongvee uit kunnen besteden, dus iemand anders doet voor ons de opfok daardoor kunnen wij iets meer melkvee houden.

Dit is een bedrijfsvoering waar we niet achter staan, je gaat meer slepen met vee en je hebt weinig invloed op de wijze waarop deze jonge dieren gehouden worden. Nu zie ik ze elke dag, ik voer ze elke dag en dan moet iemand anders dat doen en hebben we er minder controle over.

Een ander probleem is dat als onze koeien minder melk gaan geven (dus de fosfaat uitstoot per koe word minder volgens dit systeem ) we weer melkkoeien aan kunnen kopen (weer slepen met vee ) maar omdat de biologische markt heel klein is, is er bijna geen aanbod van biologisch melkvee en kunnen wij daar niet zo gemakkelijk op anticiperen. Voor een gangbare boer is dat net iets makkelijker, simpelweg omdat het aanbod van vee vele maten groter is.

Het is een tenenkrommend (wan)beleid, de familie bedrijven gaan verdwijnen en de grote mega stallen blijven over.

Dank je wel (r)overheid

Zou wel heel jammer zijn dat wij gedwongen worden om te stoppen, mijn overgrootvader was al boer, mijn opa was boer die beste man is 98 geworden in goede gezondheid, hij liep een week voor zijn dood nog in stal, mijn vader die gestorven is in het harnas op 79 jarige leeftijd in zijn werkkleding met de stront nog aan z’n broek.

Ben ik dan de laatste generatie? Ik hoop het niet

Mijn droom was / is een landschap achter te laten waar de generatie na mij nog op kan boeren en waar nog voeding vanaf komt en die co2 opslaat.

Ik vrees dat we in Nederland weinig boeren meer overblijven …. mijn hart bloed.

De politiek heeft niet in de gaten wat er op dit moment speelt bij vele melkveehouders, ik maak me ernstig zorgen over het gebrek van enig gezond verstand in de politiek.

Niet treft dit alleen de melkveehouders maar ook de veehandelaren, toeleveranciers, veeartsen ,KI , enz enz

Ik hoop dat de minster een streep door dit wan beleid zet want dit gaat echt de verkeerde kant op.

Jeannette Bergeman van der Lely
Bezorgde ondernemer / boerin  Dinteloord