Zwaar overgewicht

Nederlanders worden te dik
Cijfers vergelijkbaar met de VS 10 jaar geleden

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Nederlanders worden te dik
Maar liefst 40% van de Nederlanders is te zwaar. Van hen is 10% zelfs zo zwaar dat ze, vaak zonder het te weten, in de gevarenzone van obesitas zitten en feitelijk als `patient` beschouwd kunnen worden. Het overgewicht onder kinderen van 5 tot 11 jaar is de afgelopen 20 jaar gestegen van 4 tot 10%. Het aantal dikke mensen groeit, maar het aantal extreem dikke mensen stijgt nog sneller. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) kondigde onlangs in het rapport `Gezondheid en gedrag` de alarmfase af: `De afgelopen tien jaar is in Nederland het aantal mensen met overgewicht dramatisch gestegen. De huidige cijfers zijn vergelijkbaar met de situatie in de VS tien jaar geleden.`

Bron : Vrij Nederland nr. 2, p. 287, 3,4 p.

Overgewicht doodsoorzaak voor een half miljoen mensen
In de hoge- en middel inkomens landen, zijn ruim 1 miljard mensen te zwaar en daarvan zijn 300.000 mensen obesity patiënt. Meer dan 500.000 mensen overlijden jaarlijks in Noord Amerika en Europa aan zwaarlijvig gerelateerde ziektes, aldus cijfers van de World Health Organisation (WHO).

Overgewicht
Ondanks het feit dat wij de grootste economische voorspoed kennen ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft 61% van de Amerikaanse bevolking overgewicht en het ongelofelijke aantal van 27% wordt daarvoor klinisch behandeld voor obesity. Beide cijfers zijn verdubbeld sinds 1970 waarvan 10% vermeerderd in de periode 1994 – 1999.

Sociale en Economische kansen
Gewicht en verschijning bepalen nu vaak sociale en economische kansen en mogelijkheden net zoals je familienaam en afkomst dat deden in de 19 de eeuw. Wanneer een persoon zwaar overgewicht heeft is het moeilijk een baan te vinden, een relatie, of de energie om het hoofd te kunnen beiden aan de meest simpele dagelijkse bezigheden.

Medisch tredmolen
Deze mensen hebben niet de energie om volledig te genieten van hun leven, werk en familie. Zij spenderen een aanzienlijk deel van hun tijd [en geld] in de medische tredmolen waar een minimaal deel van hun symptomen worden behandeld, net genoeg om in leven te blijven en meer ongezonde voeding te consumeren en ‘ziekte’ middelen en diensten te gebruiken. Verder is hun levensverwachting tragisch bekort, immers obesity is de voornaamste bijdrage aan de onnatuurlijke doodsoorzaken.

Mensen die zwaar overgewicht hebben lopen net zoveel risico om vroegtijdig te overlijden als mensen die 10 of meer sigaretten per dag roken blijkt uit een cohort studie gepubliceerd in het Britsh Medical Journal. Mensen met minder overgewicht lopen een zelfde risico als de minder heftige rokers. Roken en overgewicht zijn daarmee de twee belangrijkste gedrag risico’s die kunnen leiden tot een vroegtijdige dood. De auteurs, geleid door Dr Martin Neovius van het Karolinska Institute onderzoekinstituut in Zweden analyseerden 45.000 mannen die een verplichte militaire keuring ondergingen.Bij een ieder was indertijd de BMI (Body Mass Index) gemeten en was de status roken wel of niet bekend. De follow up controle vond plaats na 20 jaar op gemiddeld 38 jarige leeftijd.

Van deze groep waren inmiddels 2.897 mannen overleden waarbij in de groep met een gezonde leefstijl de minste overlijdensgevallen plaatsvonden. Vergeleken met de groep die op 18 jaar een normaal gewicht hadden was het risico om te overlijden bij overgewicht eenderde groter. Bij zwaar overgewicht was dit risico vijftig procent! Mensen die te licht wogen liepen geen enkel verhoogt risico.

De vroegtijdige dood was ook gelinieerd aan het aantal sigaretten die de onderzochte groep rookten per dag. Ook hier lieten de cijfers duidelijk zien dat stevige rokers vijftig procent meer risico liepen dan niet rokers. Wanneer de overgewicht en roken cijfers bij elkaar werden opgeteld bleken dat deze groep vijf keer zoveel risico liep dan de groep normaal gewicht / niet roken. Er kon echter geen duidelijke interactie aangetoond worden tussen beide ongezonde leefstijl factoren.

De auteurs merkten nog op dat sinds de tijd dat de basis meeting op 18 jarige leeftijd heeft plaatsgevonden het aantal mensen met overgewicht verdrievoudigt is en de zwaar overgewicht groep met een vijfde is gestegen. Het aantal rokers is echter met vijftig procent vermindert gedurende deze periode.  BMJ

DOorzaak Aanpakken ….
Plastic voedsel
“We eten wekelijks vele ‘snel klaar’ maaltijden die van de slechts mogelijke kwaliteit zijn en beter de naam ‘plastic’ voedsel kunnen krijgen, terwijl ook de meer traditionele producten door de moderne productie methoden en het milieu de nodige essentiële vitaminen en mineralen ontberen”. De feiten: Ik eet gezond?
…………. bewegen, wilskracht en voeding suppletie, ….
of verhuizen naar gebieden waar nog verse vis en voedsel & fruit
te koop is dat op natuurlijke wijze gekweekt is, zon gerijpt.

Steeds dikker door vetarme voeding
De epidemie van vetzucht aar de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg (RVZ) voor heeft gewaarschuwd, is voor een belangrijk deel te wijten aan twintig jaarverkeerde voedingsvoorlichting door de overheid. Dat concludeert het tijdschrift Ortho in haar december-nummer 2002.

Advies voedingscentrum
Op advies van het door de overheid gesubsidieerde Voedingscentrum is de Nederlander de afgelopen jaren beduidend minder vet gaan eten, maar hij is desondanks dikker geworden. Vet eten kan daar dus niet de oorzaak van zijn. De campagnes die overheden in westerse landen al twintig jaar voeren teneinde de bevolking minder vet te laten eten, blijken nauwelijks op wetenschappelijk bewijs tegen vet te zijn gebaseerd. Wetenschappers hebben geprotesteerd tegen de anti-vet-campagnes, maar er werd niet geluisterd.

Wageningen University
Wageningen University onderzoeker prof. Martijn Katan in Ortho: “Voorlichters wilden zo graag de mensen iets meegeven Maar we hadden eigenlijk niks tegen vetzucht of kanker, en toen heeft men in arrenmoede maar gegrepen naar laag vet, dat leek er toch wel op. Ik denk dat er eerder mensen zoals ik heel hard hadden moeten roepen van: dit deugt niet”.

Harvard University
De Amerikaanse onderzoeker Walter Willett van Harvard University leidde de afgelopen decennia grootschalige epidemiologische studies naar het verband tussen voeding en gezondheid. Zijn totale onderzoekspopulatie beslaat 300.000 mensen. Deze autoriteit zegt nu: “De fixatie op de negatieve effecten van vet kan hebben bijgedragen aan de epidemie van overgewicht”. Het is illustratief dat de bevolking van Finland en de bevolking van Kreta beiden veertig procent van hun energie halen uit vet. Toch is de sterfte aan hart- en vaatziekten onder de Finnen de hoogste in Europa en onder de Kretenzers de laagste. De verklaring zit hem dus niet in de totale hoeveelheid vet die men consumeert, want die is gelijk, maar in de soort vetten. De Finnen eten veel ongezonde verzadigde vetten, de Kretenzers veel olijfolie.

De eet-minder-vet campagne van het Voedingscentrum
De eet-minder-vet campagne van het Voedingscentrum heeft volgens Ortho een aantal negatieve gevolgen. Mensen gaan hierdoor meer producten eten op basis van meel en suiker (koolhydraten) en die kunnen net zo dikmakend zijn. Producten op basis van veel kool-hydraten stimuleren de honger immers, terwijl producten op basis van vet eerder een verzadigd gevoel geven. Vetarme producten suggereren dat men er maar op los kan eten, maar calorieën blijven calorieën. Daarnaast leidt de aandacht voor vet in het algemeen (‘totaal-vet’) de aandacht af van het feit dat er hele slechte vetten (verzadigde: boter, kaas, vet vlees) zijn en hele goede (olie). Van de eerste soort zouden we veel minder moeten eten, van de tweede meer. Vervanging van nuttige vetten, zoals bijvoorbeeld olie in slasauzen, kan bovendien bij dragen aan een tekort van kankerbestrijdende vitamines. Zo kan vetarm ook nog kankerstimulerend zijn.Bron: Ortho, decembernummer 2002