Woonbiologie: schadelijke straling in je huis

Straling – Electrosmog
Doormeten van mijn woning door Woonbioloog Richard Bruijne

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Stralingspreventie in Praktijk

Woonbiologie
 
Fit en vitaal zijn, dat willen we allemaal. We werken daarom in toenemende mate aan ons geestelijk en lichamelijk welzijn in al zijn facetten. Van een gevarieerd eetpatroon en regelmatig bewegen tot een goede ademhaling en voldoende buitenlucht. Toch hebben veel mensen te kampen met vage klachten waarvan de oorzaak niet altijd duidelijk is. 

Slapeloosheid, hoofdpijn, een hoge bloeddruk, rusteloosheid, stress, concentratieverlies, spierklachten, allergieën, hyperactiviteit of een chronische vermoeidheid. Allemaal symptomen dat er iets niet goed is maar de vraag blijft vaak wat? Zeker als het medisch niet direct verklaarbaar is. Wat daarbij doorgaans over het hoofd wordt gezien, is de invloed van straling. 
 
Soorten stralingsbelasting.
 
Elektromagnetische straling om precies te zijn. 

De afgelopen 10 jaar is het aantal elektrische apparaten in onze omgeving drastisch toegenomen en daarmee de straling waaraan wij als mens worden blootgesteld. 

·         Electrische dekens,
·         Electrische wekker(radio)
·         Mobiele telefoons
·         tv’s, 
·         computers, 
·         flatscreens, 
·         wireless routers, 
·         DECT toestellen,
·         GSM en UMTS zendmasten.

Ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 
Wilt u weten wat u kunt doen om de stralings-belasting en de mogelijke gezondheidseffecten in uw woonomgeving tot een minimum terug te brengen? Meten is weten. 
 
Electrosmog en elektrostress
 
Van Electrosmog kun je elektrostress krijgen. Je kunt er dus ziek van worden. Elektrostress ontstaat wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of verbruikt wordt, wanneer elektrische spanning aanwezig is of elektrische stroom vloeit, wanneer zenders zenden.

Iedere stroomkabel, stopcontact, elektrisch apparaat, alle antennes en zendmasten veroorzaken naast de bedoelde uitwerkingen ook onbedoelde uitwerkingen, namelijk elektrische, magnetische of elektromagnetische velden.

Doordat elektrostress niet voelbaar, ruikbaar of anderszins met onze zintuigen direct waarneembaar is, dwingt dat ons om de, vaak emotionele, discussie inzake klachten van de gezondheid te voeren op basis van betrouwbare instrumenten, degelijke meetmethoden en uitspraken van deskundige personen.
 
Woonbiologen – een nieuwe beroepsgroep
 
Wat doet een woonbioloog? 
Hij maakt zieke gebouwen weer gezond. 

Hij probeert ervoor te zorgen dat het weer leefbaar wordt in het gebouw voor diegenen die er ziek van worden. Maar wat maakt gebouwen dan ziek? Onder andere de elektrostress, waar deze folder over gaat, maar ook een slecht binnenklimaat, onvoldoende ventilatie, allerlei gifstoffen die in huis vrijkomen, radon en radioactiviteit, stof, schimmels, allergenen, enz.

Voor veel artsen is elektrostress nog een onbekende materie. In hun opleiding worden ze er niet mee geconfronteerd, in hun praktijk vaak wel, maar wordt het niet herkend. 

De klachten zijn zeer verschillend en niet eenduidig, reden waarom ze ook heel moeilijk herkenbaar zijn. 
 
Meten is weten.
 
Zoals gezegd, elektrostress is slechts met meetapparatuur vast te stellen. En omdat het om veel verschillende fenomenen gaat (laagfrequent, hoogfrequent, elektrische velden, magnetische velden, elektromagnetische straling, enz.), is er veel verschillende apparatuur voor nodig.

Er zijn gelukkig ook artsen en therapeuten die met behulp van geavanceerde meetsystemen vast kunnen stellen of er sprake is van schadelijke invloed door electrosmog. 

Meer informatie op prevent care
 
Relatie tussen klachten en slaapplaats
 
Er zijn veel subjectieve klachten bekend die geleidelijk na het opstaan verdwijnen. Meestal worden deze klachten afgedaan als suggestief en/of psychosomatisch. Veel voorkomende klachten in dit verband zijn:
 
·         Vermoeidheid
·         Kramp
·         Stijve en pijnlijke gewrichten
·         Nervositeit, innerlijke onrust
·         Hoofdpijn
·         Duizeligheid
·         Huilbaby’s
·         Bedplassen
            
Voorzorgsmaatregelen
 
Met enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen is het mogelijk om de belasting van electrosmog te verminderen.

*       Verminder het aantal electrische apparaten in de slaapkamer
*       Schakel de GSM ’s nachts uit
*       Gebruik een DECT telefoon die zo weinig mogelijk straling afgeeft
*       Schakel ’s nachts de stroom uit van de slaapkamer(s)
 
Als de klachten desondanks blijven bestaan en uw arts/therapeut electrosmogbelasting blijft vaststellen, dan kunt u overwegen om uw woning door ons te laten meten en ontstoren.
 
Kosten van doormeten
 
Afhankelijk van uw situatie, kunt u kiezen tussen een volledige meting/sanering of een quick-scan.
  
De overheid geeft geen veilige en acceptabele normen voor stralingslimieten.
Zelfs binnen de EEG lopen wetten en normen met betrekking tot stralingslimieten sterk uiteen.

Onze overheid ontvangt € 2,7 miljard voor UMTS licenties, hoe kan er dan sprake zijn van objectiviteit? 

In het verleden zijn de gevaren van asbest, formaldehyde, DDT, tabak, enz. schromelijk onderschat.

Prevent Care Woonbiologie hanteert de 
SBM 2008 normering voor de bepaling van de electrosmog belasting.
 
Hierbij ook een link over het aanbieden van een petitie door Franse specialisten.
 
Richard Bruijne
Prevent Care Woonbiologie
T: 076-5032430
F: 076-5017107
M: 06-49410040


Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. Een sterk stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur. Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon in een gemiddelde woning hier vele malen meer hoogfrequente elektromagnetische straling en velddichtheid ( uW /m2) realiseert dan een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed hier vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische veldsterkte ( nT ) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast. 

Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons zullen merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd zijn dan ook uiterst vreemd te noemen. Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn. 

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Maar er zijn ook vele wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (>20jaar) effect onderzoeken zijn gedaan. 

Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden. Er is nu reeds aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is in een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien. 

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats in deze tijd van wetenschappelijke onzekerheid over dit onderwerp. Op De Nationale Stralingsdag 2009 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon- , werk en leefomgevingen. EEN DOORLOPEND DAGPROGRAMMA MET O.A. Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, praktische meetdemonstraties, woningmetingen, kantoormetingen, zorgcentrametingen, afschermingstechnieken , compensatietechnieken, gebruikerstips etc. Met boeiende professionele sprekers welke later bekend zullen worden gemaakt: o.a. Hennie Tuithof (onderzoek bomen), Koen van Biesen (onderzoek gezondheidsklachten) En ook ervaringsverhalen van de gezondheidklachten door elektromagnetische straling: Arjen Witzel e.a. Tevens een aantal bekende schrijvers van kwaliteitsboeken welke later bekend zullen worden gemaakt: Prof. dr. ir. Michiel Haas e.a. 

Doormeten van mijn woning door Woonbioloog Richard Bruijne

Tijdens het onderzoek bij Henk hebben we gekeken naar de hoeveelheid aan straling die in het huis aanwezig is.

Tijdens deze metingen kijken we naar de LF elektrische velden, de LF magnetische velden en de verschillende stralingsbronnen op HF zoals de GSM, DECT, UMTS en WIFI. Allereerst kijken we op verschillende plekken in de kamer naar de LF velden. Daarbij maken we gebruik van de meetapparatuur van Fauser. Die geeft aan welke hoeveelheid veldsterkte aanwezig is.

Veldsterkte is de eenheid voor de hoeveelheid Volt per meter(V/M). Voor de magnetische velden hanteren we de eenheid nT(nanoTesla).

Omdat het pand waar Henk in woont al erg oud is, is er sprake van wat grotere velden dan normaal. Door gebruik te maken van randaarde kan je de velden verkleinen. Alleen heeft dat grote veranderinmgen aan de elektra installatie tot gevolg. Beter is een totaaloplossing toe te passen. Daarover later meer. De gemeten waarden liggen op LF elektrisch ruim boven de bovengrens volgens de SBM 2008.

De gemeten waarden op LF magnetisch blijven gemiddeld genomen binnen de veiligheidsgrenzen. Echter op het moment dat er een stroompje gaat lopen schieten de waarden omhoog. Dat is normaal. Maar zodra ze boven de bovengrens uitkomen, worden ze vervelend voor de gezondheidstoestand van de mens. Door de houten tussenvloer heb je de velden van beneden ook in zekere mate boven. 

De HF velden blijven redelijk beperkt. De DECT van de buurman en enkele masten in de omgeving, weliswaar op wat grotere afstand, zijn de grootste bronnen van vervuiling.

Het is verstandig om thuis geen DECT of WIFI te hebben omdat dat zenders zijn die evenveel vermogen hebben als de zendmasten waar we allemaal zo op tegen zijn. Beter is het om een stralingsarme DECT telefoon te hebben en een Homeplugsysteem voor het netwerk te gebruiken. 

Al met al zal er aandacht gegeven moeten worden aan de belasting op LF gebied en de straling van HF buiten de deur te houden.

Een totaaloplossing is mogelijk en geeft zeer goede resultaten. Zie hiervoor mijn website. Richard Bruijne Gecertificeerd Baubiolog IBN (Woonbioloog)

Bron: Prevent Care
Hoi Henk, we kennen elkaar wel niet maar ik lees erg graag de informatie die jij bekendmaakt met jou site. Geweldig!! ( voor de nieuwsbrief had ik me eigenlijk veel beter eerder aan kunnen melden) Beter laat dan nooit, ha ha. De onderstaande mail kreeg ik vrijdag in mijn mail. Hoop dat je er wat aan hebt.
Op www.stopumts.nl staat trouwens ook veel info. vr gr HaroldZie dit artikel dat op de voorpagina van MSN.nl (de standaard
internet-startpagina bij Windows) staat…
U kunt het een hoge waardering geven (duim naar boven aanklikken), zodat het artikel lang op de voorpagina van MSN-nieuws blijft staan!
Hetzelfde artikel staat ook op de website van Metro.nl:Ook een eerdere Epidemiologische studie over (GSM) zendmasten toonde het verhoogde risico voor de gezondheid aan :GSM- en UMTS-zendmasten werken met gepulste elektromagnetische straling. Bij gepulste elektromagnetische straling wordt er een niet constant signaal verzonden op verschillende soorten frequenties. Gepulste straling komt in de natuur niet voor. Het is al wetenschappelijk aangetoond dat deze gepulste straling schadelijk is voor Bomen, Gewassen en Bijen:BSc PhD. Andrew Goldsworthy, ere-docent Biologie aan het Imperial College in London, onderzoekt al meer dan 30 jaar de biologische effecten van elektromagnetische velden. Hij was een van de sprekers op het eerste
symposium over ‘Het effect van elektromagnetische straling op bomen’ en zegt hierover het volgende: “Het is al aangetoond dan DNA van dierlijk weefsel na een paar uur blootstelling aan straling van mobiele telefonie, in stukjes
uiteenvalt. Dit leidt tot mutaties, verlies van celfuncties en mogelijk celdood.” Zie hem hier aan het woord:
Deze schade aan het DNA kan ook de versnelde/ foutieve celdeling veroorzaken die tumoren vormen bij mens en dier en bastknobbels bij bomen…
Wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Leuven toonde ook al aan dat ratten die aan WiFi-, GSM- en antenne-straling worden blootgesteld, dubbel zo vaak sterven (aan tumoren) dan ratten die niet worden blootgesteld aan die straling. 60 procent van de ratten die werden blootgesteld aan de
straling stierven een vroegtijdige dood en 16 van de 17 ratten waarop vervolgens autopsie werd gepleegd, bleek te zijn gestorven aan een tumor. Het genetisch erfgoed van ratten zou voor 90 procent overeenkomen met dat van mensen…
Bron: demorgen.be/
Prof. Dr. Stefaan van Gool, oncoloog, gespecialiseerd in hersentumoren en verbonden aan de Universiteit Leuven, volgt de stralings-problematiek al jaren op de voet. Hij raadt in deze VRT- nieuwsuitzending het gebruik van draadloze apparatuur dan ook af: ” Niet alles hoeft per se draadloos te zijn, de dag van vandaag”.De WHO bracht onlangs voor het eerst naar buiten dat de straling van mobiele telefoons kankerverwekkend kan zijn en vraagt iedereen dan ook om het gebruik van mobiele telefoons te minderen.