Shaking Baby Syndrome

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Binnenkort krijgen alle kersverse ouders in Nederland kort na de bevalling een voorlichtings-dvd te zien over het Shaken Baby Syndroom. Onder begeleiding van een kraamverzorgende zullen beide ouders de film bekijken. Onderzoeksinstituut TNO en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) willen op deze manier het aantal shaken baby’s in ons land halveren.

Jaarlijks worden naar schatting 40 baby’s in het ziekenhuis opgenomen met ernstig hersenletsel als gevolg van schudden. Veel jonge ouders beseffen niet dat het schudden van een baby dramatische gevolgen kan hebben. Baby’s kunnen blijvend hersenletsel oplopen en meervoudig gehandicapt raken, of zelfs overlijden. Uit Nederlands onderzoek bleek enkele jaren geleden dat 6 procent van de ouders wel eens een baby schudt, slaat of smoort met een kussen als het kind niet wil ophouden met huilen. In de grote steden is dat zelfs 13 procent. Uit onderzoek uitgevoerd in het WKZ, maar ook uit buitenlandse studies, blijkt dat de dader vaak een man is. In 70 procent van de gevallen is het de biologische vader of de vriend van de moeder die de baby schudt of slaat. Recente gerechterlijke uitspraken bevestigen dit beeld.

In Canada en de Verenigde Staten hebben gerichte voorlichtingsfilms over het Shaken Baby Syndroom geleid tot een halvering van het aantal geschudde kinderen. De dvd van TNO zal deze maand voor het eerst door de kraamzorg in de regio Tilburg worden gebruikt. Daarna volgt de rest van het land. Bovendien krijgen ouders met een huilbaby gerichte adviezen waardoor het huilen binnen een week met 40% afneemt.
In Nieuwsuur vanavond een reportage.
Vragen en/of opmerkingen? Mail de maker Judith Pennarts


Geachte mevrouw Pennarts,

In de aankondiging van uw reportage over het Shaken Baby Syndrome in Nieuwsuur van 16 februari jonstleden werden we uitgenodigd met vragen en / of opmerkingen u daarover te mailen. De aankondiging zelf leek mij wat eenzijdig belicht, maar ik ben er toch voor gaan zitten om deze aflevering van Nieuwsuur te kunnen zien.

Helaas werd mijn vrees voor een eenzijdig belichte reportage bevestigd.

Het hele internet staat vol met internationale onderzoeksresultaten die de OORZAAK van deze tragische plotseling optredende overlijdensgevallen beschrijven. Het verdriet waarmee veel liefhebbende ouders van deze baby’s van het ene op het andere moment te maken krijgen en vervolgens ook nog geconfronteerd worden met arrestaties en onschuldige veroordelingen, is onbeschrijfelijk.

Dit aspect van uw reportage kreeg geen enkele aandacht. Slechts symptoombestrijding als “voorlichting” aan toekomstige ouders werd genoemd om het SBS met de helft van het aantal slachtoffers te kunnen verminderen.

Heeft u er, met het maken van deze reportage, niet over nagedacht wat de oorzaak van dit SBS zou kunnen zijn? Heeft u er niet bij stilgestaan hoe deze reportage zou overkomen op de ouders van de plotseling aan het SBS overleden kindje? Ouders die hun overleden kind op een misdadige manier wordt afgenomen, omdat zij -ten onrechte- ervan worden beschuldigd door “te heftig schudden” hun eigen baby te hebben vermoord? Naast het trauma van het verliezen van een kind is het justitiële vervolg daarvan nauwelijks te verwerken. Ouders zullen dit levenslang met zich meedragen, want zo’n valse beschuldiging bovenop het tragische verlies van een kind IS niet te verwerken.

Naast een advies met symptoombestrijdende voorlichting is het minstens zo belangrijk om in een goede reportage de wenselijkheid over opleiding en herscholing van artsen en verpleegkundigen op te nemen. Uw reportage ging over een halve waarheid. 

Dat is voor mij hetzelfde als een leugen. 

Als ik programmamaker zou zijn en ik zou achteraf pas vernemen dat het hartverscheurend huilen van een baby een oorzaak kan hebben en het schudden van zo’n baby niets met de doodsoorzaak te maken hoeft te hebben, zou ik me DOOD SCHAMEN. Ook zonder schudden kunnen baby’s “blijvend hersenletsel oplopen en meervoudig gehandicapt raken, of zelfs overlijden.”

Om inzicht te krijgen in de vele internationale onderzoeken die er in verband met de oorzaak van het SBS zijn gedaan, stuur ik u graag onderstaand artikel van een zeer deskundig, onafhankelijk medisch research journalist. In het Nederlands, met verwijzingen naar vele studies die er wereldwijd naar de oorzaak van SBS zijn gedaan, en gepubliceerd :

Kindermishandeling of vaccinatieschade

Na vaccinatie: schade aan een baby. 
De schuld van de ouders? 
Of de schuld van het Rijksvaccinatieprogramma?
Simpele bloedtests tonen het verschil.

Met vriendelijke groet, Noor Dickmann 


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]