Moe en Futloos

Moeheid veelvoorkomende klacht
Is ‘moe zijn’ niet uw controle lichtje dat zegt:
Er is iets mis met u!

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Moeheid veelvoorkomende klacht
Moeheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, rugpijn en slapeloosheid zijn klachten die vaak voorkomen. De meest voorkomende klacht is moeheid. Op de vraag of men in de afgelopen twee weken last had van moeheid antwoordden in 2001 meer dan twee op de vijf mensen bevestigend. Verder had meer dan een derde last van pijn in spieren of gewrichten. Ook over hoofdpijn, pijn in spieren en gewrichten en moeite met slapen werd door relatief veel mensen geklaagd.

Meer vrouwen met vage gezondheidsklachten
Meer vrouwen dan mannen werden geplaagd door vage gezondheidsklachten. Van alle vijf genoemde klachten hadden vrouwen vaker last. Moeheid was echter zowel onder mannen als vrouwen de meest voorkomende klacht.

Hoe ouder, hoe meer slapeloosheid
Met het oplopen van de jaren komen klachten over slapeloosheid vaker voor. Bij personen van 65 jaar en ouder had bijna 30 procent moeite met slapen. Moeheid en hoofdpijn kwamen het meest voor bij mensen in de leeftijd van 12–19 en 20–44 jaar. Juist deze groepen hebben het druk met opleiding of werk en gezin. Onder 45–64 jarigen en 65-plussers werd hierover beduidend minder geklaagd. Wel hebben mensen in deze oudere leeftijdsgroepen in toenemende mate last van spier- en gewrichtspijn. Kinderen hadden de minste klachten.

Hoog en laag opgeleiden even moe
Mensen met alleen lager onderwijs waren even vaak moe als mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding. Alleen degenen met een opleiding op vbo-niveau hadden minder vaak vermoeidheidsklachten. Hoofdpijn kwam het meest voor bij mensen met alleen lager onderwijs en mensen op vbo-niveau.

Minder rugpijn onder hoger opgeleiden
Voor rugpijn gold: hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer klachten. Ditzelfde verband bestond voor pijn in spieren en gewrichten en voor klachten over slapeloosheid.Linda Rozendaal en Ferdy Otten
Bron: StatLine 

Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2002
Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]