Het paradijs op aarde, hoe zou dat er uit moeten zien

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Het ‘paradijs op aarde’ scheppen wordt veel vanuit de spirituele hoek benaderd, maar handiger is het als de condities geschapen worden die dat paradijs wat gemakkelijker binnen een ieders bereik zouden laten komen. Dit artikel is dan ook een voortvloeisel van de presentatie van de heer M.T. Keshe die mij aan het denken zette over wat zo’n paradijs op aarde teweeg zou kunnen brengen. Om dat paradijs op aarde te creëren zul je een aantal condities moeten scheppen:

Geld <> Ruilmiddel
Het doel van geld is de opbrengst van je eigen arbeid te ruilen voor producten en diensten die je nodig hebt om te leven en eventueel leuke dingen te doen. Dat er een hele industrie ontstaan is die van geld meer geld maakt is dus eigenlijk nuchter gezien best vreemd. Geld is dan niet meer een ruilmiddel maar een doel op zichzelf geworden. De vraag is: “In hoeverre gaat deze handel in geld ten koste van mijn persoonlijke arbeid?”

Als je het geldsysteem onder de loep legt blijkt dat de bank, de overheid, de beleggers en alle bedrijven die actief zijn in de geldhandel een systeem hebben opgetuigd dat we helemaal niet nodig hebben als arbeider maar waar anderen geld verdienen aan de arbeid van derden. Het geldsysteem met rente en inflatie maakt dat het systeem onbetrouwbaar is voor ruilhandel en de achteloze burger op grove wijze met open ogen bestolen wordt via ‘het’ systeem. Om dat ‘paradijs op aarde’ te scheppen zouden we dus terug moeten naar een eerlijk geldsysteem oftewel ruilmiddel.

Voeding en gezondheid 
Om dat paradijsje te scheppen heb je natuurlijk een perfecte gezondheid nodig. Elk gebrek, hoe klein dan ook, zal te allen tijden dat paradijsgevoel verminderen! Een perfecte gezondheid bereik je uitsluitend met perfecte voeding. De supermarkt, hoe handig ook, zal al snel uit beeld verdwijnen als bron voor die perfecte voeding. Lokaal geproduceerde biologische voeding is het enige dat we dienen te gebruiken om tot die perfecte gezondheid te komen.

Een dak boven je hoofd

Dat hebben we allemaal nodig, maar voor alle luxe moeten extra inspanningen geleverd worden. Is dat mooie huis vaak niet ‘de’ reden dat je extra inspanningen moet leveren, waardoor je een baan verder van huis hebt, je vele uren per week moet reizen, fileleed en bijkomende kosten waardoor je zelf eigenlijk verder weg gaat van dat ‘paradijs’ gevoel? 

Bovendien… als je steeds maar die droom blijft nastreven in ons moderne geldsysteem van meer en meer, dan word je met het aangaan van schulden hoe langer hoe meer afhankelijk van ons geldsysteem en dat maakt dat je veelal afhankelijk bent van beslissingen gemaakt door anderen waar jij geen invloed op kunt uitoefenen.

Dan hebben we ook een overheid nodig die regeert in ons belang. Een overheid die al die technieken die door uitvinders gedaan zijn beschikbaar stelt aan de bevolking en niet blijft doorgaan met ‘de wereld van schaarste’ waar overvloed en gratis eigenlijk de norm behoren te zijn. De schaarste wordt echter gedreven door het hebben van macht.

Hoorde ik laatst niet iemand stellen dat het onze plicht is om te gaan stemmen? 

Stemmen voor nog meer misstanden, oorlog, oeps, … ik bedoel natuurlijk vredesmissies, stemmen voor nog meer vaccinaties, stemmen voor het door de overheid zo graag gewenste invoeren van GMO-voeding, stemmen voor nog meer belastingen etc.

Stemmen doe ik dus met mijn portemonnee het brengt mij anders steeds verder weg van mijn paradijs. Maar stel je eens voor dat we ineens een eerlijk systeem zouden krijgen waar we gelijkwaardig zouden zijn en alle moderne technieken ten dienste van alle mensen zouden staan en niet alleen ten dienste van de ‘Eén procent groep’ waar de laatste tijd zoveel over gesproken wordt.

Kijken we dan even naar het Keshe-verhaal dan hebben we bijna geen olie meer nodig vanwege de gratis vrije energie. Alle mensen in de olie-industrie en alle toeleverende bedrijven zijn dan werkloos. Als je auto is uitgerust met een vrije energie-unit begrijp je wel dat garagebedrijven ook grotendeels overbodig zullen zijn.

Met een supergezond voedingssysteem via het drinken van water is ook de voedingsindustrie voor het grootste deel overbodig. Eten doen we dan alleen nog maar vanuit gewoonte en bij speciale gelegenheden. Ook de zogenaamde gezondheidssector kan vrijwel in zijn geheel opgedoekt worden. Alleen fysieke problemen als een beenbreuk of auto-ongeluk dienen dan nog door een klein aantal artsen behandeld te worden. De farmaceutische industrie verliest dan echter in zijn geheel alle bestaansrecht.

Voor een deel zullen mensen weer ‘werk’ vinden met het ondernemen van intercontinentale reizen. Ook de oorlogsindustrie zal in zijn geheel verdampen. Als de ene mens niets meer bezit wat de ander ook zou willen hebben – vrijheid, voeding, erkenning en waardering – dan is er geen enkele mens meer te vinden op deze wereld die oorlog zou willen voeren. Het is namelijk veel te gevaarlijk en brengt je niets.

Rare mensen eigenlijk die ‘Eén procent groep’ 

… die in hun kleine wereldje van vrienden geëerd en toegejuicht worden maar daarbuiten hun leven niet zeker zijn. Dit terwijl ze door de gehele wereldbevolking toegejuicht zouden worden wanneer ze al die rijkdom zouden delen. Macht maakt schijnbaar dom, of wellicht is dit genetisch bepaald en kunnen ze daar helemaal niets aan doen?

De conclusie zou kunnen zijn dat een paradijs op aarde goed mogelijk zou kunnen zijn waarbij we onze tijd zouden kunnen besteden aan zinvolle zaken die ons – en andere mensen – levensvreugde kunnen schenken. Veel van de slavenarbeid die we op deze aarde verrichten zou in een vrije maatschappij totaal nutteloos blijken te zijn.

We zouden dus alle tijd hebben om zelf de opvoeding van onze kinderen op ons te nemen in plaats van het nu gangbare systeem dat verre van optimaal is. Waar ingehuurde opvoeders drukke kinderen het liefst allemaal aan de Ritalin zouden willen zetten omdat ze anders hun taak niet meer aankunnen. We zouden weer tijd kunnen schenken aan de bejaarden en de zieken. We zien echter ook dat we nogal wat zaken zouden kunnen verbeteren om zelf het ‘paradijs op aarde’ te creëren.

Ik ben benieuwd hoe anderen hierover denken of wat ze zelf nog kunnen bijdragen?

-Henk Mutsaers13 families (meest royaltys!!) en enkele superrijken zijn allen lid van een of ander vrij-met-selaars geheime benden. Zij plannen alle oorlogen crissisen en wereldproblemen. Zolang deze achter de schermen hun duistere plannen uitvoeren ZAL HET STEEDS SLECHTER GAAN. Enkel met GEWELDLOOSHEID maar ALLEN SAMEN kan het beter worden. Daarom: zeg dat iedere dag aan IEDEREEN verder ”tell it on the mountains” Zo zullen zij hun macht verliezen en enkel VAN DAN AF zal het verbeteren. — Gilbert

OCCUPY THE WORLD


Het paradijs dat je omschrijft zal er komen. Ik ben ervan overtuigd. Je spreekt natuurlijk wel van onwaarschijnlijk grote veranderingen. Die veranderingen zijn zo groot dat wanneer ze te snel gaan een enorme chaos met zich mee kunnen brengen.

De reden dat ik zo hoopgevend ben is dat we in het informatietijdperk leven. De snelheid waarmee mensen elkaar kunnen informeren is enorm. Door al de nieuwe informatiekanalen is het veel meer mogelijk om mensen vitale informatie te verschaffen die ze nodig hebben om aan deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Voor elk probleem in de samenleving is er een veelvoud van oplossingen voorhanden. Het is louter een kwestie van het zoeken naar de beste oplossingen tussen de oplossingen die al worden aangeboden.

In de komende jaren zal dit allemaal in een stroomversnelling komen. De belangrijkste eigenschap waarmee je overeind kan blijven is je aanpassingsvermogen. Wees bereid om alles wat je denkt te weten in twijfel te trekken. Wees bereid om te helpen veranderingen in gang te zetten. Wees bereid om verandering te accepteren of te bekritiseren.

Een verandering is niet automatisch een verbetering, vandaar dat je ook bereid moet zijn om dingen in twijfel te trekken en verder te zoeken naar betere oplossingen.

Waar het op neer zal komen is of we voldoende flexibel kunnen zijn om van gedachte te veranderen als het anders blijkt te zijn dan we oorspronkelijk dachten. — Adriaan