Diabetes 1 en 2

Ouderdomsziekte diabetes slaat 
steeds vaker toe op jonge leeftijd

Oorzaken, overgewicht, lifestyle en de vergrijzing

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Diabetes: Feiten en Oorzaak
H
et aantal Nederlanders dat aan Diabetes lijdt neemt hand over hand toe. Deze trend begint zorgelijke vormen aan te nemen temeer daar deze ziekte volgend de Diabetes Vereniging Nederland epidemische vormen begint aan te nemen.

Jaarlijks 65.000 nieuwe patiënten.
Met een toename van bijna 5.500 suikerpatiënten maandelijks proberen onderzoekers inzicht te krijgen in het aantal nieuwe gevallen van Diabetes II die vooral op oudere leeftijd voorkomt. Het Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde publiceerde naar aanleiding van deze gegevens de verwachting van 65.000 nieuwe gevallen jaarlijks. Nu zijn er ongeveer 480.000 suikerpatiënten in Nederland terwijl men verwacht dat een even groot aantal mensen nog niet gediagnoseerd is.

Ouderdomsziekte slaat steeds vroeger toe.
Mensen met diabetes type I zullen hun hele leven afhankelijk blijven van insuline-injecties. De diabetes type II patiënten kunnen het veelal af met medicijnen, een aangepast dieet en veel lichaamsbeweging onder controle houden. Toch wordt de laatste tijd ook deze groep meer en meer afhankelijk van de insulinespuit. het zorgelijke is echter dat de ziekte steeds vaker toeslaat op jonge leeftijd bij dertigers en zelfs twintigers.

Ongeneesbaar
Op dit moment zijn er nog geen medicijnen op de markt die deze ziekte kunnen genezen. Niet alleen in ons land wordt een toename verwacht van diabetes I en II, maar over de hele wereld is een toename te zien in de welvaartslanden. Buiten de vergrijzing is dit vooral toe te schrijven aan de toename van overgewicht.

Diabetes: Er is geen rekening gehouden met een simpele wet.
Ingezonden brief de Telegraaf (Wat u zegt)
© 25-07-2003 met toestemming Anugama Tobias

Een essentiële. Oorzaak en gevolg.
Artsen zijn geen voedseldeskundigen.
Dus het eerst wordt dan altijd al overgeslagen.

Wat eet U?
Nou gewoon. Dat antwoord is afdoend. Zo niet in de diergeneeskunde. De vacht wordt beter bekeken dan ons vel. Kinderen eten tegenwoordig de hele dag door. Meer snoepen dan gewoon eten. Het is veel makkelijker om eten voorhanden te krijgen waar veel suiker en vet in zit dan iets anders.

Geraffineerde suiker
Suiker die geraffineerd is komt direct de bloedbaan in, geeft een hogere concentratie suiker in het bloed waarop het lichaam reageert. Een seintje naar de bijnieren, vandaar via adrenaline een seintje naar de hypofyse om de eilandjes van Langerhans aan te zetten om insuline te produceren.

Teveel insuline productie
Maar het systeem is geprogrammeerd op suiker via de darm en lever. Dus er wordt dan altijd teveel insuline geproduceerd. Gevolg een te lage bloedsuikerspiegel en de reactie daarop is weer snoepen. En zo gaat het elke dag door en na de bijnieren flink te hebben uitgeknepen wordt het organisme moe. Er wordt minder insuline aangemaakt en diabetes wordt een feit.

Diabetes de eerste verslaving.
Daar hebben we met ons allen hard aan gewerkt, want via de suiker industrie werd goed verdiend. Het is de eerste verslaving en daarop kunnen er veel volgen. Suiker omzetten tot Co 2 en H2 O kost veel vitaminen en mineralen als zijnde co-enzymen. Bij kristalsuiker wordt niets bij geleverd, dus ontstaan er tekorten.

Overgewicht is dus een vorm van ondervoeding.
En met overgewicht is bewegen een stuk lastiger. De cirkel blijft rond. Om gezond te eten is veel kennis nodig die er helaas niet is. Doktoren eten over het algemeen niet beter dan hun patiënten en krijgen dus dezelfde ziekten. Wat dus dan weer gezien wordt als normaal.

Cultuurpatroon
Iedereen die een tijd totaal geen suiker gebruikt gaat het vies vinden bij het opnieuw proeven. Zoals ook het eerste sigaretje meestal geen aangename smaak gevonden wordt. Maar een koekje bij de koffie is gezellig! En een sigaretje smaakt beter bij koek en gebak dan een sinaasappel. Er wordt een cultuurpatroon om bepaalde voedingsmiddelen gemaakt en de industrie vaart er wel bij net als de medische stand.Met een normaler en gezonder eetpatroon zou er weinig zorg nodig zijn. Maar het levert voor de economie weinig op. Aan alles hangt een prijskaartje. Aan deze de gezondheidskosten. En was het niet zo dat de gezondheidskosten zorgelijk werden?
Hoe zou dat nu komen? – Anugama Tobias 

Ouderdomsdiabetes
 wordt wel degelijk door ons voedsel, c.q. cultuur patroon veroorzaakt. Eerder gaf ik al aan dat onze medici helaas geen voedingsdeskundigen zijn. Men wordt doorverwezen naar de diëtist, die vervolgens de opdracht van de dokter uit moet voeren.

Onderzoeken
Reeds in de dertiger jaren was het al bekend door onderzoek in Duitsland, Zwitserland en Denemarken, door artsen en klinisch chemici dat 6 gram kristal suiker al voldoende was om een schadelijk effect te geven. Duitstalige publicaties waren na de oorlog 40-45 niet geliefd, integendeel. Ook daarna niet. In 1970 publiceerde Dr. O.M.Bruker, internist te Lemgo chef de kliniek Eben-Ezer ziekenhuis, “Krank durch Zucker”. Der Zucker als pathogenetischer Faktor. Kristal suiker bevat geen vitaminen en mineralen, die nodig zijn voor de vertering en om als energie te dienen. Suiker wordt wel omgezet, maar gaat ten koste van de mineraalvoorraden in het lichaam. Spataderen, cariës zijn algemene voorbeelden omdat ze aan de buitenkant te zien zijn, maar wat het voor verwoestende werking aan de binnenkant heeft, dat duurt even, gemiddeld zo’n 20 jaar. En na het bekijken van duizenden preparaten met cellen, denk ik cellulair.

Er is dus meer gekeken naar Amerika, waar verworven diabetes een ware plaag aan het worden is. Er bestaat een wet, namelijk oorzaak en gevolg. Volgens die wet kijk ik al meer dan 30 jaar naar ziekten etc. Ook voor een eerste lijns diabetes bestaat een oorzaak die verder gaat dan alleen maar dat het aangeboren is.

Waarom dan? 
Ik ben heel vaak uit mijn bed geroepen voor een diabetisch coma in de zeventiger jaren. Ik ben dus voeding gaan bestuderen en mensen hadden vragen. Waarom ik wel en mijn buurman (80-90) die slechter eet en rookt niet. Het antwoord was astrologisch uit te vinden. Astrologie geeft kwaliteit van tijd aan. Maar is moeilijk en kost een heel leven van studie. En dan heb ik het niet over flauwekul astrologie zoals bijna iedereen er weleens mee in aanraking komt. Maar de astrologie zoals die al meer dan duizenden jaren in India en Egypte bekend was. Er zijn geschriften van 4.500 jaar V.C bekend.Als diabetes een epidemische vorm gaat aannemen is dat in een tijdsbeeld, cultuur patroon gevat. Ook eerdere culturen hebben hun hoogtepunt verloren door het raffineren van voedingsmiddelen. Er is niets nieuws onder de zon. De geschiedenis herhaalt zich. 

Boek: How to Halt Diabetes In 25 Days.

Deze handleiding verklaard alles wat uw dokter en de conventionele geneeskunde – of niet weet – of keihard weigeren te vertellen! Diabetes, deze ziekte kan een halt toe geroepen worden en omgekeerd bij de meeste mensen. Alles wat u moet doen is de stappen in dit boek volgen; Hoe stop je diabetes in 25 dagen.

Strategieën die behandeld worden in dit boek (boekvorm – of pdf) zijn de voedselkeuze, fysiek bewegen, medicinale kruiden die de pancreas ondersteunen, voedingingrediënten die u dient te vermijden, en meer. (Engelstalig)

Revealed inside How to Halt Diabetes in 25 Days:
_ The complete, 25-day, step-by-step guide to halting type-2 diabetes.
_ How simple food changes have eliminated insulin injections for 70% of diabetics.
_ The shocking truth of why half of all limb amputations in America are caused by diabetes.
_ Why the American Diabetic Association won’t tell you the truth about what causes diabetes.
_ The 78 destructive metabolic consequences of eating sugar.
_ Why diabetes is really a metabolic disorder, not a disease, and how it can be halted in 25 days or less.
_ How to get off insulin for the rest of your life.
_ The one trace mineral that’s almost always missing from the diets of diabetics (and where you can find it).
_ How the main food that causes diabetes also promotes the growth of cancer tumors.
_ Which grocery store foods contain hidden sugars that promote diabetes and high blood sugar.
_ Why the consumption of healthy oils is crucial to halting diabetes for life.
_ How food manufacturers try to deceive you by making unhealthy foods appear healthy.
_ Why diabetic prescription drugs are useless, and what to use instead.
_ The one common cause of diabetes, mood swings and irritability.
_ Why our nation is headed for a diabetic epidemic.
_ All about “sticky blood” — which foods cause it, and why it can literally kill you.
_ Which foods deplete your body of nutrients and leave you defenseless against cancer.
_ Details on the hidden chemical solvent in white flour that directly causes diabetes.
_ The real story on diabetes and exercise: why you need it, and how transforms your biochemistry.
_ How simple nutritional supplements can erase your carbohydrate cravings.
… and much more.

Your satisfaction is 100% guaranteed
Does the information in this guide really work? I’m so confident it will work for you that if you aren’t satisfied with this information for any reason, you can return this book for a full refund (minus shipping, if applicable) any time for a full 365 days.

Hoge bloedsuikerwaarden schadelijker dan gedacht
Een te hoog bloedsuikergehalte is schadelijker dan artsen altijd hebben aangenomen, zo stellen onderzoekers van de universiteit Harvard in Cambridge (VS).De resultaten van cijfermatig speurwerk tonen aan dat een te hoog glucoseniveau wereldwijd verantwoordelijk zou zijn voor 21 procent van de gevallen van angina pectoris en hartinfarcten en voor 13 procent van de beroertes. Hiermee zijn hoge bloedsuikerwaarden de rechtstreekse oorzaak van drie keer meer doden dan de statistieken over diabetes weergeven.

De onderzoekers hebben allerlei klinische studies uit de internationale literatuur en van gegevensbanken verzameld. Ze gingen daarbij uit van het zogeheten nuchtere plasmaglucosegehalte, het bloedsuikerniveau voorafgaand aan het ontbijt.In de westerse landen schommelt dit rond de 5,51 mmol per liter (mannen) en de 5,30 mmol (vrouwen). Het bloedsuikergehalte moet normaal liggen tussen de 4,0 en de 6,5 mmol per liter. Door ons westerse voedingspatroon komt het steeds meer voor dat het bloedsuikergehalte regelmatig licht verhoogd is.De onderzoekers berekenden dat in 2001 wereldwijd 959.000 patiënten stierven aan de directe gevolgen van diabetes. Daarnaast heeft een te hoog bloedsuikergehalte bijgedragen aan bijna 1,5 miljoen doden door hartinfarcten en 709.000 door beroerten.De wetenschappers zijn van mening dat de ernst van een te hoog glucosegehalte duidelijk wordt onderschat. Ze pleiten voor gezondheidsprogramma’s gericht op hart- en vaatziekten en diabetes en stimuleringsprogramma’s die mensen ertoe aanzetten gezonder te leven. Vlamingen en Nederlanders, die alles willen leren hoe een gezond leven toch te combineren valt met een zeer hoge en plezierige levenskwaliteit, kunnen hiervoor bij het VIOW terecht.

Referentie:Held C, Gerstein HC, Yusuf S, Zhao F, Hilbrich L, Anderson C, Sleight P, Teo K Glucose levels predict hospitalization for congestive heart failure in patients at high cardiovascular risk. Circulation. 2007 Mar 20;115(11):1371-5 

100 jaar worden met diabetes! 
Mijn verhaal begint bij Mil en Melda, mijn ouders, die bij het begin van de tweede wereldoorlog vastberaden en positief de toekomst tegemoet gaan. Na verschillende tegenslagen krijgt Mil in het voorjaar van 1944 diabetes. Wanneer ze het de volgende jaren zeer moeilijk krijgen geven ze niet op. Ze klagen nooit en wanneer Mil dertig jaar later blind wordt, blijven zij ondanks deze handicap positief. Geen enkele storm kan hun deren en hun leven is er een van liefde en dienstbetoon. Hij overlijdt op drieënzeventigjarige leeftijd na ernstige hart- en vaatklachten waarbij amputatie van het been onvermijdelijk werd.

Ikzelf, hun dochter, krijg ook diabetes in 1970 op dezelfde leeftijd als mijn vader. Ik leer er mee om te gaan maar heb het enorme voordeel dat de wetenschap ondertussen zoveel verder is. Het is ondanks alles een proces van vallen en opstaan. Door mijn fouten leer ik nog elke dag. Ik heb kunnen genieten van alle vernieuwingen en verbeteringen op dat gebied.

Met “100 jaar worden met diabetes”, wil ik mijn steentje bijdragen om diabetes korter bij de mensen te brengen. Ik schreef dit boek  ter ere van mijn ouders. Ook voor mijn lotgenoten maar zeker voor al diegenen die diabetes willen leren kennen omwille van een vriend of een familielid die ook diabetes heeft.

Mensen motiveren om samen de strijd aan te binden tegen de opkomst van de “epidemie van diabetes” zoals de laatste tijd veel in de media wordt aangehaald is mijn doel. Door gezond te leven, kunnen we alle stormen trotseren en ons voorbereiden om met diabetes honderd jaar te worden, waarom niet? 

Dit boek is verschenen onder eigen beheer en kan besteld worden  bij Keustermans Denise, telefoon 016 46 42 13 of via e-mail. De prijs bedraagt €19,50 euro Een deel van de winst is bestemd voor VDV de (Vlaamse Diabetes Vereniging).