Kanker: Negatieve of Positieve levenshouding

Kanker: Optimisten herstellen 
niet beter bij kanker. 
Wel of Niet Waar?
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

23 Oktober 2007: Op deze datum kwam er weer een opmerkelijk bericht naar buiten in de media. Optimisten herstellen niet beter bij kanker. Opmerkelijk is dat er slechts zelden journalistiek bedreven wordt die de pro en contra van zo’n bericht belichten. Dit maakt dat zo’n bericht bij mij al gelijk in de verdachtenbank wordt geplaatst! Nou was ik al bevooroordeeld want ik had het boek “Getting Well Again’ al gelezen dat uitgebreid ingaat op het herstelproces bij een positieve levenshouding. Dit boek is eigenlijk geen onderzoek maar beschrijft de behaalde resultaten uit de praktijk. Bovendien werd de Videofilm van het boek van Simonton in 1997 Internationaal onderscheiden uit 600 inzendingen ingezonden door 20 landen. 

Onderzoeken verdeeld in twee kampen.
Het onderzoek van James Coyne komt uit het farmaceutische kamp. Dit is via Google snel terug te vinden. James Coyne werkte namelijk samen met oncologen die zich bedienen van chemotherapie terwijl de methode van O. Carl Simonton uitgaat van de geest lichaam verbintenis, natuurgeneesmiddelen en voeding. Als je berichten leest vanuit de reguliere wetenschap zal het u ongetwijfeld opvallen dat deze zich voornamelijk richten op de behandeling van kanker terwijl de natuurgeneeskunde vaker ingaan op de preventie van ziekten. In de preventie van kanker kan namelijk de grote winst gevonden worden. Helaas is het risico om kanker te krijgen tussen 1970 en 2000 met 350% toegenomen terwijl er alleen al in Amerika 200 miljard dollar is geïnvesteerd in onderzoek naar behandel methoden. In dit zelfde tijdperk is ook onze voedingketen drastisch verandert van seizoensgebonden groenten en fruit naar kant en klaar fabrieksvoedsel.

Eigenlijk weten wij wel beter als we zo’n onderzoek lezen. Is het niet zo dat een sporter zich alleen al door de kracht van de geest op kan laden zodat de adrenaline er voor zorgt dat er een topprestatie geleverd kan worden. Zo is het u ook vergaan bij het behalen van een examen, rijbewijs etc. De kracht van de geest is ongekend. Wil je meer weten over dit onderwerp en je bent de Engelse taal machtig? Zoek dan op Google met: Mind Body Research

Onderstaand leest u het bewuste artikel van James Coyne.

Rotterdam, 23 okt. Een positieve of negatieve instelling beïnvloedt het verloop van kanker in het hoofd- en halsgebied niet. Dit schrijft psycholoog James Coyne en zijn collega’s van de Universiteit van Pennsylvania. De resultaten staan in het tijdschrift CANCER van december.Bij vergelijking van het gemeten mate van emotioneel welzijn met de overleving van de patiënten, bleek er geen enkele relatie te bestaan. Met allerlei andere factoren wel, overigens. Leeftijd, tumorstadium, inkomen, burgerlijke staat, in hoeverre iemand nog kan functioneren en wel of niet roken waren allemaal wel in verband te brengen met overleving.

Bij aanvang van de studie vulden ruim 1000 patiënten vragenlijsten in over hun lichamelijke en geestelijke toestand. Bij stellingen zoals ‘Ik voel me verdrietig’ of ‘Ik verlies de hoop dat ik de strijd tegen kanker kan winnen’, gaven patiënten aan in hoeverre zij zich met de stelling vereenzelvigden, op een schaal van 1 tot 5.Coyne werkte samen met radiotherapeuten om zoveel mogelijk kankerpatiënten te bestuderen, die eenzelfde soort kwaadaardige tumoren hadden en op dezelfde manier behandeld werden. Bij twee onderzoeken naar het effect van bepaalde behandelingen op mond-, tong- en keelkanker werd naast de gebruikelijke variabelen zoals ziektestadium, leeftijd, roken en sekse ook gekeken naar de mogelijke invloed van de emotionele toestand van een patiënt.Eerst werden de behandelingen waar de studies eigenlijk voor opgezet waren, vergeleken: chemotherapie en bestraling in verschillende doseringen. Vervolgens kon voor deze verschillen gecorrigeerd worden, zodat de andere factoren vergeleken konden worden.Het geloof in het heilzame effect van een positieve instelling op kanker is wijdverspreid en hardnekkig. De studies die een veelal marginaal positief effect aantoonden, werden geplaagd door onvolkomenheden in de studieopzet: te weinig overeenkomst tussen vergeleken groepen, verschillen in behandeling en stadium, te kleine groepen. Meerdere keren werden in gerenommeerde tijdschriften de studies krachtig weersproken. Deze studie blijft beperkt tot hoofd- en halstumoren. De onderzoekers zelf zeggen dat tumoren die meer door hormonen worden beïnvloed, zoals borst- en prostaatkanker, in theorie andere resultaten zullen blijken. Maar uit recente grote studies bij borstkanker is dat niet gevonden. 

Toch blijft het idee bestaan dat kankerpatiënten met een positieve instelling de kans op genezing verhogen. De impliciete boodschap dat achteruitgang en overlijden een kwestie van ‘eigen schuld’ zijn, is niet aangetoond. Kwaadaardige tumoren bestaan uit op hol geslagen, verwoestende cellen, die ontstaan zijn door toeval, door aanleg, of door kankerverwekkende stoffen of straling. Optimisme houdt ze niet tegen.Psycholoog Coyne stelt dat psychotherapie bij kankerpatiënten voorbehouden moet zijn aan hen die daar baat bij (denken te) hebben, om de kwaliteit van leven te verbeteren. De verwachting dat de kwantiteit van leven ermee vergroot, is volgens hem geen goede reden.

The Mind Body Connection: Getting Well Again Kevin Hogan

The Mind Body Connection is a powerful link that allows many people to heal from serious problems with nothing more than the placebo effect, or “remembered wellness”, as Howard Brody once called it.Some medical professionals have scoffed at the Mind Body Connection in the past, but almost all now realize that it is the crucial component in the healing process.A Michigan State University medical ethicist believes giving a patient a placebo the old-fashioned way: “using some kind of “dummy” medication”, is deceptive and in most cases should not be done. However, Brody, speaking at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science, also said that nowadays there are more ways to produce a placebo effect than just handing the patient a fake pill, ways that are not only ethical but also effective.

Brody, a professor of family practice at MSU and former director of the university’s Center for Ethics and Humanities in the Life Sciences, said health care providers may appear to face an ethical dilemma: Should a placebo be prescribed and the patient lied to about what he or she is receiving, knowing that at least in some cases the placebo can be a powerful means of healing? Or should the provider carry out his or her ethical duty by telling the truth?Fortunately, he said, the dilemma disappears because there are other ways to produce a placebo effect without using any form of “dummy” medication.”This new way of thinking defines the placebo effect as a special kind of mind-body interaction that occurs in a health-care setting,” Brody said. “Doctors may never prescribe placebos “dummy pills” but can make use of the placebo effect every time they see a patient. Seeing that the ‘placebo effect’ does not depend on the ‘placebo’ is key to making use of its healing potential in an ethical way.”Features of the healing environment usually include a physician or healer that listens carefully to what you say and gives you a realistic and sound explanation of what is happening to you,” he said. “People express care and compassion for your fears and suffering, and you leave feeling more in control of your life and your illness.”In addition, Brody said evidence exists that creating positive feelings in the health care environment goes a long way in treating a patient.”Scientific studies have shown a link between all these elements of ‘good healing’ and persons feeling improvement in their symptoms and coping better with their illness later on,” he said.

Brody said giving a patient a “dummy” pill and telling him or her it’s a painkiller or antibiotic is “ethically suspect, if not blatantly unethical.””Most patients, given a capsule or an injection and being led to think that the substance was a powerful painkiller or antibiotic, would feel tricked if they later discovered that it was really a sugar pill or a salt water solution,” he said.When it comes to using placebos in medical research, Brody said ethical problems are rarely an issue.”Research subjects are routinely told of the way a trial is designed when they agree at first to be a part of the study: the so-called ‘informed consent,'” he said. “Proper informed consent requires letting the subjects know that they might get either the ‘real’ medicine or a placebo. So no one suffers any unethical deception.”Placebos play crucial roles in medical research. Using a placebo with a control group lets researchers know if the “real” medication is working.Also, in what are known as “double blind” studies, it’s important the researchers do not know which subjects are getting real medication and which are getting placebos.

Source: kevinhogan