Kanker Genetisch Bepaald, Vraagteken ?

Kanker in je familie, genetisch bepaald?
Zorg dat je deze informatie kent, het kan je leven redden!
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Er is HOOP voor ALLE kanker patienten en mensen die willen voorkomen dat ze de ziekte krijgen.

Nog steeds laten mensen zich leiden door dokters als men de beangstigende boodschap krijgt: “Kanker”.

De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten. – Albert Einstein

Dokters blijven steeds maar weer bewijzen dat ze onvoldoende kennis bezitten en het de allerhoogste tijd is dat zij zich NU gaan verdiepen in het ontstaan en genezen van deze en andere ziekten. Dokters zijn anders met een sneltreinvaart alle respect aan het verliezen.

Het ENIGE wat U kunt REDDEN is zelfstandig ONDERZOEK doen naar de FEITEN die u hier aangereikt krijgt!

De kans om kanker te krijgen is de laatste 50 jaar met 350% toegenomen. De hoofdverdachten is de bewerkte voeding. Sinds in 1971 de oorlog verklaard werd aan deze ziekte is er 2.000 miljard uitgegeven aan onderzoek en bestrijding van kanker. Ondanks de vele rapporten die vooruitgang claimen is de realiteit dat vele soorten kanker nog steeds niet te genezen zijn met het enige middel dat de Westerse geneeskunde inzet: Chemotherapie! Het artikel is in zijn geheel te lezen op de uitgebreid gedocumenteerde site van de Life Extension Foundation.

De vraag die ook in dat artikel nog niet wordt beantwoord: “Is kanker genetisch bepaald? Dr. Brain Peskin zegt hierover; “Nee kanker is niet genetisch bepaald maar men heeft u de verkeerde voedingsgewoonten bijgebracht die overgaan van generatie op generatie”.

De kranten koppen willen ons doen geloven dat:

“Meer onderzoek nodig is naar zeldzame kankers”

Feit: Het onderzoek naar 3.000 studies gedaan naar het effect van Chemotherapie door Ulrich Abel, PhD in 1989 toont: “Er is geen enkel bewijs gevonden dat Chemotherapie werkzaam is en het leven hooguit slechts een paar maanden verlengt”. Dat was dus in 1989 en sindsdien is er totaal NIETS veranderd bij het toepassen van een nutteloze vergiftiging van het lichaam methode.

Waarom wordt dit ook niet gewoon KWAKZALVERIJ genoemd? 

Het KWF kankerfonds vertelt ons dat kanker een verzamelnaam is voor honderd verschillende ziekten. Ze zitten er echter TOTAAL naast want:

Alle soorten kanker hebben dezelfde overeenkomst
Als we kijken naar de effectieve resultaten van de vele duizenden wetenschappelijke studies die er gedurende de afgelopen 40 jaar zijn gedaan, dan zijn AL die resultaten bedroevend. Nog steeds worden er mensen letterlijk op grote schaal vergiftigd met een behandeling waar de resultaten op zijn best een levensverlenging te zien geven maar NOOIT tot genezing leiden. In een zeer groot aantal gevallen leidt de behandeling slechts tot een versneld einde. WAAROM? Omdat men de oorzaak niet aanpakt maar slechts de kanker symptomen bestrijdt.

Elke wetenschapper zal moeten toegeven dat elke soort kanker één en dezelfde overeenkomst heeft. Otto Warburg M.D. Ph.D toonde dit de wereld al in 1931. Sindsdien zijn er onnoemelijk veel mensen onnodig aan deze ziekte overleden en blijven er dagelijks aan sterven zolang die oorzaak niet serieus genomen wordt.

Kanker symptomen
Telkens weer als een lichaamscel of weefsel een gebrek aan zuurstof heeft voor een langere periode ontwikkeld zich kanker. Gegarandeerd! Verder toonde hij het onderscheidende vermogen van alle kankercellen, de toename van anaërobe glycolyse, (een proces waarbij energie vrijkomt zonder verbranding met zuurstof) wat de opname van zuurstof door de cel verder vermindert. De significante toename van glycolyse die vastgesteld wordt in een tumor is door de wetenschap bevestigt heden ten dagen. Nochtans begrijpen de meeste oncologen en kanker onderzoekers de volledige werking van dit mechanisme niet en het werk van Otto Warburg en zijn belangrijke ontdekking in 1931. Zonder de toepassing van zijn ontdekking zal men kanker, op zijn best, slechts kunnen beteugelen maar nimmer genezen.

Wanneer een kanker voor de tweede keer terugkomt, is die zo gevaarlijk omdat alle condities nog steeds aanwezig zijn en de cellen in een nog slechtere zuurstofarmestaat van conditie zijn.

Een warme pleitbezorger die de techniek toepast in de praktijk is Dr. Brain Peskin schrijver van het boek; “The Hidden Story of Cancer”.  

De oplossing van het celademhaling probleem zijn: Essentiële vetzuren.
Maar, …. de enige twee echt essentiële vetzuren zijn Omega 6 (LA) en Omega 3 (ALA) in de onvervalste vorm. Bij die onvervalste Omega 3 en 6 wordt 5% omgezet door het lichaam in een biochemische stof genaamd “derivatives” de rest blijft in dezelfde staat. Het lichaam maakt deze derivatives aan naar gelang behoefte. Veel van de Omega 3 en 6 supplementen bestaan uit kunstmatige derivatives waardoor het lichaam een overdosis krijgt die schade aanricht. De meeste Omega supplementen worden namelijk gemaakt van kunstmatig gekweekte vis. Vissen die niet de natuurlijke voeding krijgen en al bij voorbaad niet de goede balans hebben tussen Omega 3 en omega 6. Deze dient Omega 3 / 6  1 op 1 tot 1 op 2,6 maximaal te zijn.

Dit is exact de samenstelling die je bij lijnzaad / lijnzaadolie vindt en toegepast wordt in het Budwig dieet. Niet alleen kanker maar ook hart en vaat ziekten hebben baat bij het zelfde principe. En, dat is zelfs uit te testen als je nog gezond bent. Laat je bloeddruk meten en ga daarna je dieet aanpassen door al die transvetten twee weken te vermijden en gebruik van tegelijkertijd het Budwig dieet. Je zult merken dat je bloeddruk opmerkelijk gedaald is en constant blijft. CT scans gemaakt in de U.S. toonden vermindering van de dichtgeslipte aders, zelfs bij rokers wat nooit eerder waargenomen was. En dat zonder het gebruik van medicijnen. 

Samenvatting en aanbeveling
We schreven de laatste weken al verschillende malen over Otto Warburg, het Budwig dieet en nu weer de inbreng van Dr. Brian Peskin. Duidelijk moet zijn dat zuurstof gebrek in de cellen kanker veroorzaakt en suiker de voeding vormt van kankercellen. Het mechanisme om cellen weer te laten ademen een goede Omega 3 en omega 6 voeding essentieel is en de base en zuurbalans van het lichaam zo snel mogelijk hersteld dient te worden. Duidelijk moet zijn dat een ieder deze zaken zelf thuis kan toepassen door het voedingspatroon rigoureus om te gooien.

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat iemand al genezing vertoont voordat hij of zij, die op de wachtlijst staat voor bestraling, aan de beurt is voor behandeling! De vraag blijft wie het gaat vertellen? De dokters hebben klaarblijkelijk nog nooit gehoord van dit mechanisme na al die jaren. Dr. Brian Peskin publiceerde een artikel in The Examiner of Alternative Medicine en kreeg een groot aantal positieve reactie van artsen die hiervan niet op de hoogte waren. Als ik verneem dat iemand kanker heeft wijs ik ze op deze informatie. Wat ze er vervolgens mee doen is niet meer mijn verantwoording. 

Artikel Dr. Brain Peskin.

De relatie tussen kanker, suiker en zuurstoggebrek (Otto Warburg)

Tabel: Doden door Gezondheidzorg. Wat je niet in de krant leest;

In Amerika vielen in 10 jaar tijd 7.841.360 doden te betreuren door medisch falen!
verwijderd 

Conclusie: In tien jaar tijd vielen er in de Amerikaanse gezondheidszorg meer doden dan alle oorlogen bijeen die de U.S. hebben uitgevochten in de geschiedenis.

Deze gegevens zijn niet nieuw maar al sinds maart 2004 openbaar op de website van het Live Extension Magazine. Nog nimmer heeft de overheid klaarblijkelijk een poging ondernomen om deze cijfers te weerleggen.

Kanker in je familie, genetisch bepaald? 
Hiermee zijn we dit artikel begonnen. Met het feit dat zowel kanker als hart en vaatziekten zeldzaam waren aan het begin van de 19 de eeuw kunnen we dus een levensgroot vraagteken zetten bij al de medische studies die dit claimen. (In opdracht van de farmaceutische industrie om daar medicijnen voor te ontwikkelen?) Want, is de mens opeens genetisch veranderd na duizenden jaren? Het antwoord kan iedereen verzinnen; NEE. Wat is er dan wel veranderd? Juist onze voeding. Logisch nadenken en de zaken aan elkaar verbinden met de hulp van enkele wetenschappelijke ontdekkingen die door de jaren heen vakkundig uit het zicht van de belanghebbenden zijn gehouden.

Over mijzelf
Gedurende de afgelopen jaren heb ik dankzij de kennis van anderen steeds weer nieuwe inzichten gekregen over voeding en gezondheid. Verschillende keren heb ik ook mijn inzichten moeten bijstellen om een 100% andere koers in te slaan. Dit alles heeft erin geresulteerd dat mijn NES scan uitwijst dat ik stapje voor stapje naar de gewenste resultaten aan het gaan is. De meest recente test toonde bijna alles in het groene gebied. Maar we gaan nog verder want de het feit dat zelfs aan de basis van de keten het bij de boer al verkeerd gaat is zorgwekkend. Intensieve landbouw methoden en nu de oprukkende GMO producten hebben mij doen besluiten zelf mijn groenten te gaan kweken op biologische manier met toepassing van zeemineralen kweek methode gecombineerd met de Square Foot Gardening methode.

– Henk Mutsaers Positieve resultaten DCA (MMS) op kanker zegt recent onderzoek!!!

Dr. Evangelos Michelakis van Alberta University presenteerde 12 mei 2010 een nieuw onderzoek naar de toepassing van DCA op glioblastoma weefsel, een tot nu toe ongeneeslijke vorm van hersentumor. Met succes.

Dr. Michelakis is van mening dat de sleutel tot genezing van kanker gezocht moet worden in de metabolisme (stofwisseling) van cellen. Mitochondriën regelen de energie van een cel en het dna in de celkern. Kanker schakelt deze mitochondriën uit en gaat over op gisting (glycolyse) als energiebron waarin suikers en schimmels een rol spelen (denk aan Dr. Simoncini). DCA hersteld de werking van deze mitochondriën door aanwezige pathogenen (ziekteverwekkers) als schimmels uit te schakelen. In dit onderzoek werd zowel de kankercel als de vaak hardnekkige en onbehandelbare stamcel van glioblastoma door DCA uitgeschakeld.

Video:
Generic drug may be potential treatment for deadly brain cancer: U of A medical study
(Part 1 of 2)

Deel 2
Wat is DCA? DiChloorAzijnzuur, is een chloorverbinding vervaardigd uit azijnzuur en word onder
andere gebruikt om water te zuiveren. Jim Humble ontdekte dat het middel, onder de juiste instructies vervaardigd en ingenomen, ook inzetbaar is tegen pathogenen als malaria. Volgens Humble werkt DCA als een sterke oxidant in het lichaam waar de meeste pathogenen geen defensiemechanismen tegen hebben (dezelfde reden waarom deze stof gebruikt wordt in waterzuiveringsinstallaties en als middel om zwembaden te zuiveren. Daarentegen wordt het menselijk lichaam beschermd door antioxidanten. Zie hier een korte video:
 
MMS Malaria Baby with Jim Humble
 
Jim Humble brengt DCA op de markt onder de naam MMS, Miracle Mineral Supplement, omdat het door de FDA (Amerikaans overheidsorgaan dat voedsel en medicijnen zou moeten keuren op werking en gevaar, met nadruk op “zou moeten”) niet wordt erkend als medicijn. Het middel is als medicijn heel goedkoop en zeer breed toepasbaar. De farmaceutische industrie heeft geen interesse, want er valt op DCA geen patent aan te vragen en woekerwinst te behalen.
 
In 2007 presenteerde Evangelos Michelakis zijn onderzoek naar de toepassing van DCA bij kanker met de eerste positieve resultaten. Cancer Cured in Canada? Big Pharma Says NO WAY!

DCA kan tijdelijke) bijwerkingen opleveren waaronder neurologisch, maar deze zijn doorgaans nihil in verhouding tot de bijwerkingen van chemo- en radiotherapie. Voordeel welke beschreven is en eveneens het geval bij ‘colloïdaal zilver’, is dat door de directe aanpak van de ziekteverwekker(s), pijn en koorts snel afnemen. Afname van pijn is ook waargenomen bij kanker. Overigens raadt Jim Humble het af om MMS te combineren met colloïdaal zilver.
 
Raadpleeg, zeker bij serieuze aandoeningen, een arts die bereid is dit middel in te zetten of met je mee te denken. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de consequenties van het gebruiken van DCA in combinatie met andere medicijnen. Zaak is het om zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid te nemen, dus eigen onderzoek is zeer belangrijk.
 
Dit geldt natuurlijk niet als medisch advies en is alleen bedoeld om je aan het denken te zetten.
Wel hebben enkele teamleden en vrienden van teamleden dit uitgeprobeerd, en naast wat misselijkheid bij hoge dosissen geen nare bijeffecten ervaren.
 
Bron:www.anarchiel.com
Mvg, Geert

100% eens dat we onze voeding vele malen serieuzer moeten nemen als dat we nu doen… Maar waar komt nu de GNM om de hoek kijken? Ik weet bijna zeker dat daar de oorsprong ligt van alle ziektes. Richard v Beek

Note: Hoe wij denken en stress factoren hebben volgens mij ook een giga invloed op ons functioneren en onze gezondheid. Ik denk dat alles in balans moet zijn dus ook de voeding. Teveel mensen denken gezond te eten maar met alle gifstoffen, straling en stress, wie zegt dan dat alle stoffen wel voldoende opnemen? Vandaar dat ik het laat meten zodat ik niet voor ongewenste verrassingen kom te staan. De goede uitslag die ik nu kreeg te zien blijkt heel zeldzaam te zijn. Uitslag NES scan – Henk Mutsaers


Wat jouw theorie betreft: Je hebt helemaal gelijk. Alles wat een mens kan doen om zijn lichaam onaantrekkelijk te maken voor kanker, parasieten, virussen en ander gespuis, is een verstandige maatregel! Voeding is daarin het meest voor de hand liggend.

Probleem is echter dat wat mensen zien als gezonde voeding, dat vaak helemaal niet is! Bijvoorbeeld een ‘broodje gezond’ van wit brood met margarine en mayonaise is een toxische schok voor het lichaam…! En voorgesneden salades met dressing met MSG is natuurlijk helemaal uit den boze.

Wat goede voeding is, moeten de meeste mensen helemaal opnieuw leren. De twee (vertaalde) boeken van Canadese artsen Gingras en Béliveau zijn daarvoor een goed, en bovendien boeiend begin: Eten tegen Kanker, en het bijbehorende kookboek.

Het weglaten van koffie, suiker, alcohol, geraffineerde producten etc. spreekt vanzelf, en wordt met bovenstaande boeken ook wat gemakkelijker. Budwig moet je wel echt zin in hebben, bovendien, verras je lichaam ook eens met iets anders. Alles waar ‘te’ voor staat (zoals te vaak hetzelfde) is ook niet goed.

Als het lichaam niet in de juiste zuur/base balans is, krijgen andere organismen daarin de overhand, waaronder schimmels. Natriumbicarbonaat doet iets met de zuurgraad. Dus ja, dat zou kunnen helpen.

Maar daarnaast moet je ook weten of er wel voldoende vitaminen en mineralen beschikbaar zijn. Zitten die in het voedingspatroon? En zo ja, worden ze ook opgenomen? Dus: darmflora op orde hebben, is ook een punt van aandacht.

Een ander aspect dat meestal wordt vergeten, zijn de levensomstandigheden, de stressniveaus, en — nauw daarmee verweven — de emotionele staat van zijn. In dat laatste kan sprake zijn van emotioneel trauma, maar ook simpelweg van contraproductieve oude overtuigingen. In beide gevallen is de emotionele acupressuurmethode EFT een goed optie. Tijdens mijn spreekbeurten doe ik dat soms met hele zalen tegelijk! Maar ook in een-op-een sessies, persoonlijk, of zelfs door de telefoon. Keep up the good work! – DR