Kanker diagnose

O N D E R Z O E K — T O O N T:
Kankerdiagnose dood vaak sneller dan de kanker!
nature

Door : Sayer Ji
Voor: Wake Up World
Vertaling & Noot: Henk Mutsaers


Een kankerdiagnose kan de meest traumatische ervaring zijn die een patiënt kan overkomen binnen het hedendaagse medische systeem, waarvan vele levensbedreigende of zelfs dodelijke ‘bijwerkingen’. Nieuw onderzoek toont nu aan dat de kankerdiagnose even fataal kan zijn als de kanker op zichzelf, een dramatische toename van zelfmoord en hart gerelateerde doden in de week volgend op de diagnose.

Moeder natuur weet het beter
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

In een publicatie in het New England Journal of Medicine deze maand keken de onderzoekers naar de data van meer dan 6 miljoen Zweden, 30 jaar of ouder, tussen 1991 en 2006 gebruikmakend van het gezondheidsregister van het land om te bepalen hoe de psychologische tol van de kankerdiagnose het risico voor de dood beïnvloedt. Na het analyseren van meer dan 500.000 mensen die de diagnose kanker gehad hadden gedurende deze periode bleek het risico op zelfdoding 12 maal hoger en het aantal hartgerelateerde doden met de factor 6 toegenomen gedurende de eerste week na de diagnose kanker in verhouding met gezonde mensen.

Dit wordt soms wel het nocebo-effect genoemd (nocebo wordt wel een negatief placebo-effect genoemd). Een negatieve houding en geloofsovertuiging van de arts bij de diagnose kan de patiënt infecteren met wanhoop en uitzichtloosheid, twee vormen van gemoedstoestand die ziekte kunnen doen ontstaan (noot: zie ook het Dr. Hamer effect / een emotioneel geïnduceerd trauma).

Waarom wordt kanker zo gevreesd? 

Kanker is de grote K, een van de engste woorden die je ooit zult horen, maar waarom? Is het echt zo ongeneeslijk dat het zowel afkeer en vrees tegelijkertijd oproept? Wat als kanker niet een vooraf bepaalde genetische tijdbom was die afgaat in je lichaam zoals men je vaak doet geloven en je treft als je pech hebt? Als jij luistert naar al die medische onzin van de experts waar de discussie altijd gaat over risico en risicobeperking, doe dit en je beperkt het risico. In wezen zit je in de slachtofferrol.

Is dit echter zoals de zaken werkelijk zijn?
Is dit zoals je zou willen leven? Wiskundige epidemiologie? Een gecalculeerd ziekte-risico vereist te veel kennis en training om gezonde keuzes te maken. Als we dus exclusief naar de ‘experts’ zouden luisteren en handelen op hun advies zouden we de verantwoording van onze gezondheid uitsluitend in de handen van anderen leggen, een andere vorm van fatalisme en het tegenovergestelde van vrije wil!

De waarheid is dat kanker verkeerd begrepen wordt waardoor het vrijwel onmogelijk is te behandelen met de conventionele middelen. 

Het gehele gebied van de natuurgeneeswijzen bestaat eruit om mensen een alternatief te tonen voor giftige chemicaliën en schadelijke straling in de behandeling van ziekten die maar al te vaak meer ziektes laten ontstaan of verergeren. Er is altijd hoop voor degenen die de diagnose kanker krijgen maar dat zal waarschijnlijk niet komen van de conventionele gevestigde medische orde. Althans niet binnen afzienbare tijd.

Over de auteur: 
Sayer Ji is de oprichter van GreenMedInfo.com, ‘s werelds grootste vrij toegankelijke op wetenschap gebaseerde natuurlijke medicijnendatabase.

Noot: De informatie over natuurlijke geneesmiddelen is vaak slechts enkele klikken verwijderd op internet te vinden. Mensen worden daar echter van weggehouden door pure angst mede door de verhalen over Sylvia Millecam. Vraag je eens af waarom er na al die jaren niet duizenden gevallen gemeld zijn zoals dat van Sylvia? De waarheid is dat niet de alternatieve artsen een slagveld aanrichten maar juist de snij-, brand- en vergiftigmethoden van de reguliere ‘geneesheren’. Het aantal methoden om kanker succesvol te genezen is vele malen groter met natuurlijke middelen dan alles wat de reguliere methoden u te bieden hebben. Het is zaak rust te nemen en verder te kijken dan de angst. Kanker is in essentie helemaal geen dodelijke ziekte, de behandelmethoden maar al te vaak wel — Henk Mutsaers


De feiten tonen het resultaat

Bijna de helft van de mensen die kanker overleven gaan dood aan een andere ziekte! Dit kwam voort uit een studie van de American Association of Cancer Research. 51% van de mensen die de diagnose kanker kregen overleden (bij / door de behandeling), 32% van de overlevenden stierven binnen vijf jaar aan een andere ziekte en binnen 20 jaar was dit cijfer gestegen naar 62,5%. Nogmaals, ter verduidelijking: van de 100 mensen overlijden er 51, van de overgebleven 49 overlijden er binnen vijf jaar 15 en slechts 19 van de oorspronkelijke 100 leven na 20 jaar nog. Kortom, de kansen die je dokter je te bieden heeft op een lang gezond leven na de diagnose kanker zijn uiterst gering. De conclusie van de onderzoekers was dan ook dat dokters moeten gaan kijken naar de algemene gezondheid en niet naar een onderdeel dat getroffen is door de kanker. almost-half-of-cancer-survivors-die-of-another-disease-study-shows/


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]