Is Chemotherapie de echte ‘killer’?

Ich Habe Est Nicht Gewusst

Is Chemotherapie de echte ‘killer’?
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Kanker, we hebben er al vele, vele artikelen over geschreven, vertaald uit het Engels, gasten ontvangen / gebeld via gezondheid radio. Mensen die niet de gebruikelijke behandeling ondergingen om zich vol te laten pompen met vergif, zwaar vergif!

Als je door een giftige slang gebeten wordt, wat moet je dan doen? Juist een anti gif inspuiten anders wordt je lichaam overwelft met het gif en ga je dood. 

Heb je wel eens een kanker patiënt gezien die al zijn haar had verloren of gebeurt dat alleen maar bij patienten na het ondergaan van een chemotherapie behandeling? 

Heb je al wel eens gelezen in de media dat je bij darmkanker nul procent overlevingskans hebt over een vijf jaar periode na het ondergaan van chemotherapie? Dit terwijl daar toch overweldigend wetenschappelijk bewijs over voorhanden is.

kun jij je dokter nog wel vertrouwen
Dokters betrouwbaar …. ?

Hoeveel oncologen nemen het voor hun patienten op door ze geen chemotherapie te geven omdat ze weten dat de chemotherapie hun einde alleen maar versneld en hun kansen groter zijn als ze totaal geen behandeling ondergaan. Oncologen, waarvan driekwart (75%) zegt zelf nooit te zullen kiezen voor zo’n behandeling. Kun je, je eigen leven wel toevertrouwen aan de handen van deze mensen? Het nieuws begint zich langzaam maar zeker te verspreiden dat niet hart en vaat ziekten, niet kanker of welke andere ziekte dan ook, maar dokters en hun medicijnen die de grootste ‘killers’ zijn. 

“Vrouwen met borstkanker sterven sneller met chemotherapie dan zonder deze behandeling”, aldus dokter Alan Levin. M.D. 

Een onderzoek bij de afdeling Radiation Oncology, Northern Sydney Cancer Centre in Australië naar de bijdrage van chemotherapie in relatie tot de vijf jaar overleveringskans bij de 22 meest voorkomende kankers gaf schrikbarende resultaten. Met de curatieve ‘hulp’ van chemotherapie was de vijf jaar overlevingskans slechts een schamele 2,3% in Australië en 2,1% in de V.S. [Royal North Shore Hospital Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005 Jun;17(4):294.]

Het onderzoek bevatte de resultaten van het kanker register in Australië en de USA over het jaar 1998. De huidige overlevingskans van kanker in zowel Australië als de V.S. over een vijf jaar periode is 60%. Ter vergelijking, een zuivere 2,3% bijdrage aan kanker overleving door chemotherapie rechtvaardigt niet deze giftige behandeling met zijn onmenselijke bijwerkingen als een hoop gevende therapie aan te prijzen. Chemotherapie is echter wel Big Business voor het medische establishment en het is niet verbazend dat men deze zwendel zo lang mogelijk levend wil houden en de slechte kansen verborgen voor de massa. 

We halen nogmaals de resultaten aan uit 1990 van Dr. Ulrich Abel van de Tumor kliniek van de Universiteit van Heidelberg in Duitsland die het meest uitvoerig onderzoek deed naar alle grote klinische studies door de jaren heen over chemotherapie. Abel nam contact op met 350 medische centrums en vroeg hen om alles op te sturen wat ze ooit over chemotherapie gepubliceerd hadden. Hij analyseerde eveneens de duizenden artikelen die gepubliceerd werden in vooraanstaande medische vakbladen. Het koste Abel verschillende jaren om al die data te verzamelen en te evalueren. Zijn bevindingen werden o.a gepubliceerd in Der Spiegel en Pubmed, deze studie zou elke dokter alert hebben moeten maken over de methode die zij toepasten! De succesratio van de toepassing van chemotherapie was in een woord; “Verschrikkelijk”. Volgens zijn bevindingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs beschikbaar en geen enkele bestaande studie die toont dat chemotherapie op een aantoonbare manier het leven verlengt van mensen die leiden aan de meest voorkomende vormen van kanker. 

Abel toont ook dat chemotherapie ook vrijwel nooit de kwaliteit van de levensstandaard verbetert. Hij omschrijft chemo als een “wetenschappelijke woestenij” en stelt eveneens vast dat ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs zowel de dokter als de patiënt de behandeling niet wil opgeven. De media hebben verzaakt om te berichten over de verwoestende chemotherapie en de studie resultaten van Abel wat ook niet te verwachten was gezien de financiële afhankelijkheid van de media. Een recente zoektocht in de media naar Abels werk leverde precies nul resultaten op! Geen wonder dat de patiënt die zich uitsluitend richt op de traditionele media alle hoop blijft vestigen op deze giftige en levensbedreigende behandeling. De bevindingen van Abel zijn echter onweerlegbaar. 

Het is echter duidelijk dat met vele medicijnen inclusief chemotherapie een regelrechte vorm van genocide (volkerenmoord) wordt gepleegd. 

Zowel de media als de farmaceutische industrie zullen bankroet gaan als dit nieuws aan de grote klok gehangen wordt en wat te denken van het vertrouwen in de politiek die dit alles oogluikend toestaan! 

En dit alles wordt eveneens mogelijk gemaakt met de bereidwillige medewerking van de dokters die net als de bewakers van de concentratiekampen met de rug gekeerd naar de rokende verbrandingsovens en de geur opsnuivend van verbrande lichamen toch beweerden: “Ich habe est nicht gewusst”.

Bij een bezoek van enkele oude zeil en oorlogsschepen uit de middeleeuwen kwam je bij de rondleiding ook terecht in de werkplaats van de scheepsdokter. Op de HMS Victory van Admiraal Nelson in Portsmouth was de gehele wand tot op grote hoogte rood geschilderd zodat de gewonden en patienten niet gelijk de sporen zagen van het werk van de chirurgijn. Wat moeten dat barbaarse behandelingen geweest zijn waar de patiënt ter verdoving wat sterke drank toegediend kreeg. 

Wat moeten echter toekomstige generaties wel niet denken als zij in de geschiedenisboeken lezen hoe barbaars er in de twintigste eeuw omgegaan werd met het leven van de patiënt. 

Hoe barbaars is het als je kennis hebt van deze praktijken en toch stijf je lippen op elkaar blijft houden en mensen niet waarschuwt voor deze praktijken? 

“Ich habe est nicht gewusst”.

– Henk Mutsaers

Kanker is een industrie geworden waar duizelingwekkende winstbedragen aan verbonden zijn. De farmaceutische industrie of ‘Big Pharma’ heeft de bevolking zodanig gebrainwasht dat de meeste mensen ervan overtuigd zijn dat hun enige kans om kanker te overleven ligt in de heilige drievuldigheid of de ‘Grote Drie’ van de reguliere geneeskunde: operatie, bestraling en chemotherapie. Als we echter inzien wat deze drie behandelingen met het lichaam doen, is het niet moeilijk om te begrijpen waarom tegenstanders ze “slash, burn & poison” of “hakken, verbranden & vergiftigen” noemen. Mensen zijn bang voor kanker omwille van de gruwelijke lijdensweg die ermee geassocieerd wordt. Het wordt tijd dat men inziet dat het de behandeling is die de levenskwaliteit zo ingrijpend aantast, niet de kanker zelf.

Het FIOW heeft zich daarom verdiept in niet-toxische kankertherapieën die werken. Deze worden allemaal uitgebreid besproken in Bistro 7 (data zie Agenda). Ook Orthofyto 85 wordt volledig gewijd aan kanker en niet-toxische kankertherapiën.


Het MCC – Medical Center Cologne biedt in de oncologie naast standaard therapieen uit de traditionele geneeskunde, zoals chemokuren, radiotherapie en hormoontherapie innovatieve behandelingen aan, die als aanvullend op of zelfs in plaats van de traditionele westerse geneeskunde kunnen worden gezien. Al deze therapieen zijn goed gefundeerd door wetenschappelijk onderzoek en een aantal worden reeds in de reguliere geneeskunde toegepast.

De volgende behandelingen worden in het Medical Center Cologne aangeboden:

Dendritische cellen 
Hyperthermie 
Maretak injecties 
Immuunrestauratie 
Stamcellen 
Newcastle Disease Virus 
Darmsanering 
Medisch gebruik van Cannabis 
Overige therapieën 
(Maretak injecties – Viscum Album L. , Orthomoleculaire ondersteuning, Thymus peptiden) 
Lifestyle 
In het Medical Center Cologne behandelen we patienten vanuit de volgende vakgebieden:

Oncologie 
Chronisch degeneratieve ziekten 
HIV/AIDS 
Hepatitis B/C 
Chronisch Vermoeidheids Syndroom

Sterkte en succes voor degene die door deze verschrikkelijke ziekte zijn getroffen! Ik hoop dat mensen iets aan deze site kunnen hebben! MJNote: Er zijn klinieken die uitsluitend alternatief behandelen omdat Chemo in 97% van de gevallen niet werkt. Het beste van twee werelden bestaat niet en ook niet een beetje schuldig en een beetje goed behandelen. – HM


Ik zeg dit al vanaf mijn zwager chemo kreeg.Hij veranderde in ‘n hoop ellende. Met de zomer (omdat iedereen op vakantie ging mocht hij n pauze van 4 maanden en knaptte zienderogen op). Na de zomer weer chemo en hij stierf binnen 4 maanden. – Aaf


Het toedienen van chemo therapie is verschrikkelijk. In dit geval is inderdaad het middel erger dan de kwaal. Ik ben ervan overtuigd dat mensen door het toedienen van chemotherapie, eerder dood gaan dan aan de ziekte zelf. Als een patient toch dood gaat door de behandeling, laat het dan achterwege en gun hem dan ”quality of life” voor de rest van zijn dagen. Marcia

Note: Of gun hem / haar de kennis om te genezen (als de persoon dit zelf wil ) – HM  Zie o.a. GNM & Dr Patrick Kingsley & Cel verstikking


Vorig jaar juli werd bij mij borstkanker ontdekt. Na 2 operaties(borstbesparend en okselklierverwijdering)moest ik chemotherapie, 28 bestralingen en 5 jaar hormoonblokkers. Doordat de radioloog het hele programma zonder overleg met het team omgooide(hij vond dat hij eerst mocht) wat mij goed gelegen kwam, werd ik eerst bestraald. Ik had het gevoel dat mijn borst in een magnetron zat elke dag. Alle klachten die ik kreeg werden afgedaan als zijnde, ”dat kan niet van de bestraling zijn”. Ondertussen ben ik op zoek gegaan naar materiaal over chemo en alternatieven hierop. Aan het einde van de radiotherapie wist ik heel zeker, Géén chemo!!! Later heb ik ook besloten om geen hormoonblokkers in te nemen. Mijn besluit werd gerespecteerd maar de artsen hebben geen alternatieven, waarmee de verantwoording over mijn lijf en leven weer lag waar hij hoorde.

Ik had (naar mijn idee) naast enorme vermoeidheid, veel lichamelijke klachten gekregen ten gevolge van de operaties en de radiotherapie zodat ik op zoek ben gegaan naar natuurlijke genezingsvormen. Zodoende ben ik ook de supersmoothie tegengekomen, waarvan ik meteen voel, als ik het eet, dat het Écht goed is voor mijn gezondheid. Dus, mijn eerste voornemen voor het komende jaar is, elke middag een supersmoothie. Ik wens je/jullie voor het komende jaar alles wat 'n mens wensen kan en heel veel succes met alle activiteiten. HARTegroet, Christa