Het voordeel van ziek zijn

De voordelen en functie van ziek zijn. 
Ziekte heeft ook een doel
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Voor onze gezondheid hebben we meestal geen tijd, we hebben het druk, druk, druk. Onze emoties, daar wordt al helemaal geen aandacht aan geschonken. Toch is dit veel belangrijker dan menigeen denkt.

In een cultuur waar gevoelens weinig belang worden toegekend en emoties, die vitaal zijn voor iemand zijn welzijn, frequent totaal genegeerd worden kan ziekte een belangrijke rol vervullen! Het kan  een manier verschaffen om aan de eisen van de persoon te voldoen die niet op een bewuste  manier ingevuld worden. Ziekte kan pijn en angst veroorzaken natuurlijk. Maar het geeft ook oplossingen in het leven van mensen. Ziekte heeft ook een doel. Niet alleen om je bewust te maken dat je lichaam rust nodig heeft en goede voeding. Het geeft je ook nog een andere permissie, door het toestaan van afwijkend gedrag dat niet wordt geaccepteerd als je gezond bent.

Denk maar eens wat er vaak gebeurd als mensen ziek worden. Ze ontvangen meer aandacht, zorg en liefde. Het wordt toegestaan dat ze tijdelijk niet hoeven te gaan werken. Het geeft dus een verminderde verantwoordelijkheid en er wordt minder van de persoon vereist. Op deze manier heeft een ziekte de rol van het verplicht aandacht vestigen op je eigen persoonlijke welzijn. Veel van de gewoontes die mensen ervan weerhouden om hun algemene welzijn en welbevinden de benodigde aandacht te schenken worden geblokkeerd zolang het allemaal goed gaat. Bij een ziekte kan en mag het even helemaal anders. In feite is een ziekte de enige tijd dat het allemaal toegestaan wordt om de verantwoordelijkheid te laten vallen en de druk van het leven om te presteren en kun je simpelweg aandacht aan jezelf schenken zonder schuldgevoel of  de behoefte om dit uit te leggen en te rechtvaardigen. Hoewel ziekte een tijdelijk respijt geeft is het ook een valkuil.
Als je aandacht, liefde en al de hierboven beschreven zaken als een weldaad ervaart bij een ziekte dan heeft een deel van je er belang bij om ziek te blijven!

Ziekte kan ook een uitweg, een vlucht zijn op zaken die je onmachtig bent om zelf te regelen. Zaken waar je wellicht met hulp van anderen aan kan gaan werken om die op te lossen.

Al in 1965 berichte men uitvoerig over deze zaken in relatie tot de gevreesde ziekte kanker. Patienten die in het reguliere circuit vaak uitgedokterd waren en een laatste hoop en toevluchtsoord zochten in het alternatieve circuit. Mensen die al ten dode opgeschreven waren. En toch wist men ook in die tijd al mensen op het goede spoor te zetten, te genezen. Dat werd dan vaak geluk genoemd. Gewoon door buiten de levensstijl wijzigingen en aanpassingen ook de mentale, emotionele kant te ‘behandelen’. In het boek; Getting Well Again, werd hier uitvoerig relaas over gedaan. Dr. Gert Hamer heeft de bewijzen kunnen leveren waarom dit ook onomstotelijk vaststaat dat de emotionele kant zo belangrijk is en de sleutel vormt van een gezond leven.

Meer info: gnm nl be

De legitimiteit van emotionele behoeftes.
Het herkennen dat het veranderen van gedrag en persoonlijke instelling een levensreddende factor kan zijn is de duidelijke motivator voor verandering. Patienten rapporteren dat het voordeel van hun ziekte is dat ze niet langer hun ware behoefte kunnen negeren. De ziekte geeft hen toestemming om het sociale harnas waar ze ingestopt zijn af te werpen en kunnen gaan groeien als persoon. Ze kunnen hun gevoelens openlijk uiten. Zonder de ziekte zouden ze een stil leven blijven leiden (lijden) van wanhoop. Het lichaam eist aandacht op de enige manier die het kent. Het eist dat de persoon een balans heeft tussen fysieke en emotionele belasting. Ziekte is een kans om emotioneel te groeien. 

Het identificeren van de voordelen van ziek zijn.
Met het vaststellen wat de voordelen zijn van de ziekte krijgt men ook inzichten om aan genezing te kunnen gaan werken. Hoe kun je echter die behoeften identificeren? Schrijf de vijf grootste voordelen op die je ervaart bij het ziek zijn.

Bijvoorbeeld:
* Iemands help kunnen vragen / verlangen.
* Een excuus om iets niet te behoeven te doen dat je boven je macht is.
* Een vlucht uit een veel te druk leven.
* Het ontvluchten van stress.
* Een relatie waar je niet mee overweg kan.
* Het uit de weg gaan van een situatie of probleem.
* Zorg een aandacht kunnen ontvangen van mensen rond om je heen.
* De mogelijkheid je energie en gedachten te kunnen ‘opladen’.
* Persoonlijke groei of gewoontes kunnen herzien.
* Niet hoeven te voldoen aan je eigen of andermans verwachtingen.
* ……………

Als je deze lijst gaat maken krijg je inzicht in de werkelijke oorzaken van je ziekte en soms levensbedreigende situatie. Pas op het moment dat er daadwerkelijk gewerkt gaat worden aan de oplossing van deze zaken kan herstel in gaan treden. 


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]