Goddelijke Kanker Wiskunde

goddelijke kanker wiskunde

Door: Dr. Mark Sircus, Ac., OMD, DM
( Vertaling: Henk Mutsaers )
Web site : drsircus . com 

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Uit kankerstatistieken kunnen we belangrijke zaken filteren die je inzicht geven. Als de wetenschap ons vertelt dat een bepaalde substantie, of die nu giftig is of niet, de kans verhoogt of vermindert om kanker te krijgen of er van te herstellen dan vertellen deze gegevens iets significant waar we gebruik van kunnen maken. “Goddelijke Kanker Wiskunde” is simpel. Tel voldoende substanties bij elkaar op die de kans om kanker te krijgen verminderen en we komen aan bij een mooie vorm van natuurlijke oncologie die de wereld kan veranderen.

Een van de mooie kanten van “Goddelijke Kanker Wiskunde” is dat het werkt in beide richtingen. Als je alle dingen bij elkaar optelt die kanker veroorzaken en je begint ze een voor een te elimineren dan kunnen we de hoeveelheid kankergevallen in een grote hoeveelheid reduceren. Natuurlijk is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan omdat verontreinigingen werkelijk overal om ons heen te vinden zijn. Bovendien zijn mensen onwillig om dingen op te geven die ze leuk/lekker vinden of waaraan ze verslaafd zijn, zelfs al weten ze dat deze zaken slecht zijn voor hun gezondheid.

Het kankerpanel van de president heeft een landmarkrapport uitgegeven (histories overzicht) dat suggereert dat publieke gezondheidsofficials de mate van milieu-geïnduceerde kanker schromelijk onderschat hebben onder de 1,5 miljoen Amerikanen die elk jaar met deze ziekte gediagnosticeerd worden. Een significant aantal jaarlijkse kankerdoden in de V.S. vindt hun oorsprong bij milieuverontreinigende stoffen en beroepsmatige blootstellingen. De lage inkomensgroepen en gemeenschappen worden bovenmatig aan hoge concentraties blootgesteld (American Cancer Society, Facts and Figures, 2006). Oncologen en medische officials hebben de neiging om de dreiging van milieueffecten te bagatelliseren evenals de mensen die in zwaar vervuilde grote steden wonen.

Volgens de data die gepubliceerd werden in het British Journal of Cancer van 2002, zijn 4% van alle borstkankergevallen in de U.K. – ongeveer 44.000 gevallen per jaar – het gevolg van alcoholconsumptie. Bij de behandeling van kanker is dit een factor om rekening mee te houden. En verrassend, marihuana helpt daadwerkelijk longkanker te voorkomen, zelfs als men het rookt. Ja het roken van marihuana brengt schade toe aan de longcellen maar er vormt zich geen kanker. Ditzelfde kan niet gezegd worden van tabak. Mensen die zowel tabak als marihuana roken hebben een licht voordeel op mensen die alleen tabak roken. Cannabinoïden zijn uiterst nuttig voor het behandelen van kanker, dus in werkelijkheid blijkt dat het roken van marihuana veel meer levensbesparend en levensreddend is dan drinken.

Het bewijs dat verschillende voorkomende kankersoorten grotendeels te voorkomen zijn is niet zo moeilijk te vinden. Veruit het betrouwbaarste percentage dat bekend is zijn de 30% sterfgevallen van de huidige Amerikaanse bevolking door kanker ten gevolge van roken. Al in 1981 werd aangegeven in het tijdschrift van the National Cancer Institute dat sommige voedingswaardefactoren uiteindelijk van vergelijkbaar belang zijn [1]. Hieronder onderzoeken we deze voedingsfactoren.

SELENIUM IS ESSENTIEEL VOOR DE BEHANDELING VAN KANKER
Wetenschappers weten dat mensen die leven in een omgeving waar de grond rijk is aan selenium of magnesium vele malen minder vatbaar zijn om kanker te ontwikkelen. In China waar het seleniumgehalte in de grond dramatische verschillen toont en de bevolking minder mobiel is dan in de Verenigde Staten toonde een ecologische studie dramatische resultaten in de relatie tussen kanker en seleniumgebrek. Drie keer zoveel mensen overleden in vergelijking met mensen die op seleniumrijke gronden leefden. Het aantal sterfgevallen verminderde bijna voor de helft bij degenen die de selenium namen volgens een studie gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association op 25 december 1996. Bovendien hadden de mensen die selenium gebruikten 63% minder prostaatkanker, 58% minder dikkedarmkanker, 46% minder longkanker en in het algemeen 37% minder kanker. Selenium reduceerde het risico op kanker meer dan stoppen met roken zo toonde het onderzoek aan.

MAGNESIUM IS ESSENTIEEL VOOR DE BEHANDELING VAN KANKER
Verschillende studies toonden eveneens een relatie aann tussen een laag magnesiumniveau in de bodem en het drinkwater. In Egypte zijn het aantal kankergevallen ongeveer 10% van dat in Europa en Amerika. In de landelijke streken was er bijna geheel geen kanker. Het grootste verschil was een extreem hoge magnesiuminname van 2,5 tot 3 g dat ten minste tienmaal hoger ligt dan in de westerse landen.

Een omgekeerde relatie tussen kankerprevalentie en magnesium in de bodem en water werd al gerapporteerd in wereldwijde studies die meer dan 50 jaar geleden plaatsvonden. Een Russische studie toonde aan dat maagkanker vier keer meer voorkomt in de Oekraine waar het magnesiumniveau in de bodem en in het water laag is vergeleken met Armenië waar het tweemaal zo hoog is. Een meer recente morfologische (bestudeert de uitwendige bouw en vorm van levende wezens) en statistische analyse van neoplastische doden (Genetische instabiliteit) in twee Poolse gemeenschappen toonde een bijna drie keer zo hoog sterftecijfer in de gemeenschap met magnesiumarme grond dan in een met magnesiumrijke grond (10%). Het lichaam rijkelijk voeden met magnesium verhoogt uw kans om kanker te overleven en langer te leven met ten minste 20%, conservatief gesproken, het werkelijke cijfer ligt waarschijnlijk veel hoger.

VITAMINE D EN DE ZON
Een epidemiologische studie door Dr. Cedric Garland gefocust op de relatie tussen borstkanker en het vitamine D-niveau zoals getoond in medische literatuur leverde de conclusie: Als vrouwen hun vitamine D-niveau in het bloed op 52 ng/ml zouden houden, dan zouden ze 50% minder risico op borstkanker kunnen verwachten. Dr. Pamela Goodwin en haar collega’s bestudeerden met terugwerkende kracht meer dan 500 vrouwen over een periode van 11 jaar. Het resultaat: Vrouwen die een tekort aan vitamine D hadden, op het moment dat bij hen de diagnose borstkanker werd gesteld, hadden 73% meer kans om te sterven dan de vrouwen met voldoende vitamine D en een tweemaal hogere kans op terugval gedurende de periode van 11 jaar.

Dr. Joan Lappe en haar collega’s volgden meer dan 400 postmenopauze vrouwen gedurende een periode van vier jaar. Vrouwen in de studiegroep kregen dagelijks 1100 IU (International Units) vitamine D en 1000 mg calcium, de controlegroep ontving niets. Resultaat: Vrouwen die de vitamine D en calcium ontvingen reduceerden hun kans op kanker met 60%. De onderzoekers ontdekten dat voor elke verhoging van 10 ng/ml vitamine D in het bloed het risico op kanker met 35% verminderd werd.

Een andere studie door wetenschappers van het International Agency for Research on Cancer in Lyon en het European Institute of Oncology in Milaan beoordeelde 57.000 mensen en daaruit bleek dat degenen die vitamine D-supplementen namen 7% minder risico hadden op overlijden tijdens de zes jaar durende studie.

LANGZAME ADEMHALING
Een klinische (direct zichtbare) studie in Rusland uitgevoerd door Dr. Sergey Paschenko werd gepubliceerd in het Ukrainian National Journal of Oncology (5). De eliminatie van hyperventilatie en hypocapnie (benaming voor een verlaagde hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed) bij patiënten met borstkanker door langzamer ademen leidde tot betere overlevingskansen gezien over de drie jarige studieperiode en een betere levenskwaliteit voor de patiënt. Toen in deze studie een aangepaste ademhalingstechniek werd toegepast, was het sterftecijfer bij deze ademhalingstechniekgroep na drie jaar 4,5% en bij de controlegroep 24,5%. De ademhalingsnormalisatie verminderde dus het driejarige sterftecijfer met vijf maal. Alle patiënten die hun ademhaling normaliseerden, overleefden. We kunnen nog een kans van 30 % om de kanker te verslaan toevoegen, slechts door een uur per dag een Russisch ademhalingsapparaat te gebruiken dat ontworpen is voor astmapatiënten.

BICARBONAAT EN SUPERVOEDING
Het normaliseren van de pH-waarde van je lichaam door het gebruik van natrium- en kaliumbicarbonaat, in combinatie met aanpassingen in de voedingsstijl en het gebruik van supervoeding, zal je kans op overleven van kanker enorm doen toenemen gezien het feit dat kanker gebonden is aan lage zuurstof- en kooldioxidewaardes, een lage celvoltage en lage pH-waarde (verzuring).

Dr. Robert J. Gillies van zijn team van de Wayne State University School of Medicine (6) toont aan dat in alle gevallen tumorinvasie en peritumorale pH verzuurd en heterogeen waren, en dat de gebieden die overeenkwamen met de hoogste tumorinvasie overeenkwamen met de gebieden met de laagste pH-waardes. Ter ondersteuning van het functionele belang van onze bevindingen, was orale toediening van natriumbicarbonaat voldoende om de pH-waarde te doen verhogen en de lokale groei van de tumor te remmen. Dit ondersteunt de zuurinvasiehypothese.

Het is moeilijk om een nummer te plakken op het effect van een sterke pH- verschuiving van zuur naar alkalisch en wat supervoeding kan doen voor een kankerpatiënt afgezien van het leven redden doordat het lichaam niet wordt uitgehongerd en opgegeten door kankercellen.

Als je kijkt naar opties van de westerse geneeskunde waar men preventief de borsten verwijdert bij een bepaald gen of giftige medicijnen toepast om de kans op borstkanker te verkleinen dan zul je zien dat de hier beschreven methoden in de Goddelijke Kanker Wiskunde bij vergelijking meer rationeel zijn. Het gebruiken van bicarbonaat of het drinken van zeewater (een andere methode om de zuurgraad te verminderen) kan waarschijnlijk iemands kans om kanker te krijgen met 50 % verminderen en bij het gebruik van supervoeding kunnen daar de krachtige voordelen bij opgeteld worden.

Het eten van een gematigde hoeveelheid plantaardige stoffen genaamd flavonoïden wordt in verband gebracht met een lager risico op maagkanker. Vrouwen met het hoogste gebruik van flavonoïden hadden de helft minder kans om kanker te ontwikkelen in vergelijking met vrouwen die de minste flavonoïden aten (7). De verjongende supervoeding die ik aanraad zitten vol met een lange lijst van voedingsstoffen als flavonoïden en andere cellulaire heerlijkheden die de cellen weer in harmonie brengen. Een van die superfoods is Spirulina dat zoveel voedingsstoffen bevat dat het onmogelijk is al de positieve effecten te tellen.

Een studie gepubliceerd in het journaal Carcinogenesis toonde dat in zowel cellijnen als muismodellen, druivenpittenextract (GSE) hoofd- en nek plaveiselcelcarcinoomcellen doodt, terwijl gezonde cellen ongedeerd bleven. “Het is een vrij dramatisch effect”, zei Rajesh Agarwal, PhD onderzoeker aan het Colorado Cancer Center en professor aan de Skaggs School of Pharmaceutical Sciences. Dit is slechts een voorbeeld van een lange lijst van voedselconcentraten die gehaat worden door kanker. De studie toont ook aan dat druivenpittenextract zich richt op de kankercellen die het meest resistent zijn voor chemotherapie [8].

JODIUM & VOLLEDIGE HYDRATIE
Het toevoegen van jodium tot een gehalte waarbij de schildklier, borsten, eierstokken en prostaatklieren verzadigd zijn, zal gemakkelijk je kansen vergroten bij het verslaan van kanker (vooral in deze organen) met een onbekend percentage, maar ik zou het willen beschouwen als een anti-kankerprofiel, vergelijkbaar met selenium en magnesium.

Jodium, toegediend zoals artsen dat 100 jaar geleden deden, is een krachtige chemotherapie-agent zonder de bijwerkingen van de gewone chemotherapie. Laten we hieraan 30% verminderd risico toeschrijven (noot: jodium zit ook in zeemineralen).

Het drinken van voldoende zuiver hoogwaardig water zou ook een groot, maar niet te overzien verschil geven. Stelt u zich eens het verschil voor tussen een persoon die chemotherapie ondergaat terwijl hij volledig gehydrateerd is en een ander die lijdt aan ernstige uitdroging. Artsen krabben zich waarschijnlijk op hun hoofd van verbazing omdat ze er geen idee van hebben dat water het meest elementaire medicijn is voor kanker en vele andere ziekten. Bij de behandeling van kanker mag alleen geneesmiddelenkwaliteit water worden gebruikt, wat betekent dat er geen chloor of fluor in zit (noot: alkalisch water dat een grote hoeveelheid negatief geladen ionische mineralen bevat). Laten we hieraan een minimale waarde van 20% toeschrijven bij de behandeling en preventie van kanker.

OP ZOEK NAAR 100 PROCENT GENEZING EN REMISSIE
Wie zou niet een garantie willen krijgen dat ze hun kanker kunnen overleven? De meeste artsen en psychologen zijn het er waarschijnlijk over eens dat sommige mensen niet te helpen zijn en zelfs niet willen blijven leven (steeds meer mensen plegen zelfmoord) dus geen professional bij zijn volle verstand zou hopen een 100% genezing te kunnen bereiken. Dokters zullen heel gelukkig zijn bij een 80% kankergenezingsratio en op dit punt aangekomen waarschijnlijk verklaren dat de ‘oorlog tegen kanker’ gewonnen is. Wanneer we de calculatie maken van bovengenoemde antikankerpreventie en geneesmiddelen zijn we eenvoudig aangekomen aan 200% reductie van kanker om TEN MINSTE niet te sterven aan de ziekte (noot: eigenlijk dus geen ziekte maar een gebrekkige voedingsstatus). Dat is dus nogal een verzekering! Natuurlijk weten we op een praktisch niveau dat de nummers nooit zo hoog zullen worden behalve wanneer we tellen met Goddelijke Wiskunde. Maar kun je denken aan een betere manier om dingen toe te voegen wanneer het gaat om kanker?

MEDISCHE REALITEIT
De totale bijdrage van de curatieve en adjuvante cytotoxische chemotherapie tot de 5 jaar overlevingskans bij volwassenen werd geschat op 2,3% in Australië en 2,1% in de Verenigde Staten, dit alles volgens een Amerikaanse overheidssite. Als de totale 5-jaars relatieve overleving voor kanker in Australië nu meer dan 60% is dan is het duidelijk dat cytotoxische chemotherapie slechts in geringe mate bijdraagt aan de overlevingskansen.

Chemotherapie, de massale vergiftiging van het menselijk lichaam met reeds onderdrukt immuunsysteem is barbaars, -zelfs een criminele misstand- en de enige reden die men kan bedenken voor de toepassing is de enorme financiële winst die gemaakt wordt.

De kosten van de gemiddelde chemotherapie bedragen: $ 300.000 tot $ 1.000.000. Resultaat is dat chemo meer patienten doodt dan ‘geneest’. De meeste van deze doden komen op het conto van lever- en hartfalen. Natuurlijk kan chemo sommige tumoren laten krimpen maar de verwoestende cytotoxische aard van chemo’therapie’ zal het reeds aangetaste en falende immuunsysteem op weg helpen naar een zelfs nog sneller overlijden.

CONCLUSIE
We moeten glutathione en medicinale canabis toevoegen aan onze berekeningen want dit zijn stoffen die ook tot de genezing van kanker kunnen leiden. Er zijn ontelbare succesverhalen gedocumenteerd, alleen al het gebruik van hennepolie zou al tot een reductie van 50% kunnen leiden en ik ben er zeker van dat Rick Simpson dit zal willen ondersteunen. Maar wie wil er argumenteren over de cijfers?

Als we 20% toevoegen voor medicinale cannabis en 10% voor intraveneus toegediende glutathion, dan kunnen we gemakkelijk de strijd tegen kanker winnen. Bovenstaande is een lijst met antikanker voedingsstoffen van het meest krachtige soort maar er zijn nog vele andere kankeroplossingen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen om kanker te overleven.

Het idee is om mensen maximale kansen te geven om kanker te overleven of om ervoor te zorgen dat ze deze gebreksziekte helemaal niet krijgen. Door het bij elkaar te voegen van al deze substanties creëren we een nieuwe vorm van oncologie –een natuurlijke oncologie- of misschien kunnen we dit een natuurlijke chemotherapie noemen. Het enige alternatief is zich te wenden tot tests en behandelingen die iemands kans op het krijgen van kanker juist vergroten. Chirurgie, biopsies, CT-scans, röntgenfoto’s, mammografie, chemotherapie en bestraling zijn alle methoden die bijdragen aan de kans op het krijgen van of sterven aan kanker.