Onderzoekers naar GMO voeding ontslagen

Wetenschapper die gevaren van GGO voor gezondheid ontdekte werd direct ontslagen en team opgeheven

Door : Jonathan Benson
Vertaling: Frank Bleeker
Bron artikel: : Natural news

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Hoewel het in die tijd nauwelijks enige media-aandacht kreeg, onthulde een gerenommeerde Britse wetenschapper in 1998 al de schokkende waarheid over hoe genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) orgaanschade, voortplantingsproblemen, spijsvertering disfunctie, verminderde immuniteit en kanker veroorzaken, om maar enkele van de vele aandoeningen te noemen. Hij werd onmiddellijk ontslagen en de leden van het onderzoeksteam die hem assisteerden werden binnen 24 uur na het openbaar maken van de bevindingen uit hun functie ontheven.

Arpad Pusztai, die wordt beschouwd als een van ’s werelds meest gerespecteerde en ontwikkelde biochemici had drie jaar lang de leiding gehad van een groep onderzoekers van het prestigieuze Schotse Rowett Research Institute (RRI) in het ondezoek naar de gezondheidseffecten van een nieuwe genetisch gemodificeerde aardappel met ingebouwde Bt toxine. Tot grote verrassing van velen ontdekte het team dat de Bt aardappel, in tegenstelling tot de industriële retoriek, verantwoordelijk was voor het veroorzaken van ernstige gezondheidsschade bij testratten. Dit feit werd snel doorgespeeld naar de media, in verband met bezorgdheid voor de volksgezondheid.

Maar in plaats van te worden geprezen voor hun eerlijke beoordeling van deze genetisch gemanipuleerde aardappel, werden Pusztai en zijn collega’s door de, door de industrie gesteunde overheid gestraft, met inbegrip van de Britse premier Tony Blair. Ontdekt werd, dat (door medewerkers van) zijn bureau, enkele uren na dat Pusztai en zijn team de resultaten van hun onderzoek op de televisie kenbaar maakten, contact opgenomen werd met RRI. Voor het spreken van de waarheid werd Pusztai onmiddellijk ontslagen uit zijn functie en de medewerkers van zijn team werden ontslagen uit hun posities bij het onderzoeksinstituut.

Onderzoek in Egypte toont zelfde resultaten – GGO’s veroorzaken op de lange termijn ernstige gezondheidsschade 

Onlangs werd in de Egypt Independent gemeld dat soortgelijk onderzoek door Hussein Kaoud van de Faculteit Diergeneeskundige Hygiëne aan de Universiteit van Cairo was gedaan en dat ook hij een aantal fascinerende, maar politiek incorrecte, ontdekkingen had gedaan op het gebied van de effecten van GGO’s op het lichaam. Na het voeden van variërende combinaties van genetisch gemodificeerde soja, mais, tarwe en koolzaad aan negen groepen ratten, namen Kaoud en zijn team waar dat deze genetische giffen duidelijk het normale functioneren van de dieren belemmerde, hetgeen Pusztai’s onderzoek bevestigt.

“Ik registreerde de verandering van verschillende organen, het krimpen van de nieren, van de lever en de milt, het verschijnen van kwaadaardige delen in de weefsels, en nierfalen en bloedingen in de darm,” zei Kaoud over de effecten van de GGO’s, zoals waargenomen in de onderzochte ratten. “De hersenfuncties werden ook aangetast en het vermogen van de ratten om te leren en te onthouden veranderde aanzienlijk.”

In het geval van Kaoud, zijn baanbrekende bevindingen zullen binnenkort worden gepubliceerd in de gerespecteerde tijdschriften Neurotoxicology en Ecotoxicologie. Maar het valt nog te bezien of de wetenschappelijke gemeenschap in het algemeen, die sterk wordt beïnvloed door biotechnologische belangen, en de politieke structuren die daar controle over hebben, de resultaten als geldig zullen aanvaarden, of een soortgelijke karaktermoord op Kaoud en zijn team plegen als straf voor het trotseren van de status quo.

Dit alles illustreert uiteraard heel duidelijk, dat de moderne wetenschap nauwelijks nog gezien kan worden als de onafhankelijke, naar waarheid zoekende, ‘gouden standaard’ van het interpreteren en begrijpen van de realiteit, zoals veel mensen die helaas nog voor ogen hebben. De waarheid over GGO’s is, zoals door bergen onafhankelijk onderzoek wordt blootgelegd, dat zij, in het meest gunstige geval, onvoldoende zijn getest op veiligheid en in het ongunstigste geval gewoon dodelijk zijn. Maar dit feit blijft gehuld in misleiding, dankzij de gecorporatiseerdepro-GGO-cultuur van de mainstream wetenschap.

Bacillus thuringiensis is een bacterie die een gif afscheidt dat bij insecten en hun larven, vooral rupsen, de darmwand aantast, waardoor het insect ophoudt met eten en na enige dagen te gronde gaat.

Gecorporatiseerde mainstream wetenschap = wetenschap die wordt beïnvloed door, of kenmerken overneemt van grote commerciële bedrijven, in het bijzonder de bureaucratie en onverschilligheid


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]