In onze wereld van tegenstellingen hebben we in de gehele geschiedenis een ding nog nooit geprobeerd, slechts een enkel ding …?

doodlopende wegRechts, Links, ik wil eigenlijk helemaal geen “Label” opgeplakt krijgen, …. Ik wil alleen maar een betere wereld creëren met links en met rechts. Een einde maken aan dit achterlijke links recht heers en verdeel spel, zwart wit, het geloof mag daar ook geen rol in spelen alleen je gedrag moet alles bepalend zijn. Misstanden dienen niet getolereerd te worden. Heropvoedingskampen, gevangenissen, straffen uitdelen, … de geschiedenis heeft uitgewezen dat het nooit gaat helpen!


In een tijd van onrust, onrecht, misstanden, tegenstellingen, bedriegen, leugens en oorlog is het een must om jezelf uit te spreken. Hij die zwijgt stemt immers in met al deze zaken om vermorzeld te worden door de belangen van anderen. Steeds weer laten mensen zich verleiden om voor het karretje van die ander gespannen te worden. Angst is in deze een slechte raadgever. Jezelf informeren, regelmatig je mening bijstellen door nieuw verworven kennis en je mening durven te uiten ondanks dat anderen je dan boven het maaiveld proberen te onthoofden.

We kunnen niet vanaf de zijlijn toezien dat steeds weer mensen om macht en geld een prachtige wereld voor de meerderheid onleefbaar maakt. Jezelf uitspreken is een eerste, andere mensen en ideeën afzeiken is een doodlopende weg met een levensgroot bord bij het inslaan van die weg.

Woorden dienen zoveel mogelijk door daden te worden opgevolgd. Iemand die over gezondheid schrijft dient er niet uit te zien als een uitgeleefde woning.

Gezondheid en politiek

Dat zijn helaas twee werelden die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Onze gezondheid wordt immers steeds meer in gevaar gebracht en regelrecht bedreigt door politieke beslissingen over pesticide gebruik, GMO, additieven in de voeding tot levensbedreigende geneesmiddelen en vaccinaties.

De politieke voorkeuren van onze medeburgers kunnen dan ook zowel een zegen als bedreiging vormen.

Maar al deze zaken op een enkel hoop gooiend kan ik slechts tot een enkel oplossing komen die in de geschiedenis nog nooit uitgeprobeerd is op het wereldtoneel, maar waarvan we allemaal weten dat dit op kleine schaal altijd werkt. Alle tegenstellingen doet beslechten.

Wanneer gaan we nu EINDELIJK eens inzien dat dit dan ook de ENIGSTE oplossing is van alle kwaad en alle tegenstellingen?

Dat is zo simpel en eenvoudig uit te voeren en samen te vatten in een slechts een paar woorden.


VERDEEL DE RIJKDOM


Iedereen heeft recht op een rijk leven.

Recht op gezondheid
Recht op eerlijke voeding
Recht op ontplooiing
Recht op persoonlijke ontwikkeling
Recht op liefde
Recht op ….

maslove piramide

doodlopende weg

Op het moment dat aan de basis voorwaarden van een gelukkig leven (voeding, onderdak werk en persoonlijke groei) voor IEDEREEN voldaan wordt, is er dan nog politie nodig in deze mate, een leger, een overheid die uitgegroeid is gelijk een kanker gezwel, zijn er dan nog vluchtelingen, ziekenhuizen, dokters, of is een medicijnman met eeuwen oude kennis niet ruim voldoende? etc, etc.

Ja maar zullen sommige mensen zich afvragen, …
… oeps, … kijk eens naar dat bord, … sta je niet op het punt een doodlopende weg in te slaan?


[poll id=”3″]


”Ik laat niemand met vieze schoenen door mijn gedachten lopen.”


Mahatma Gandhi


[wp-rss-aggregator]