Het Placebo effect

Het Placebo Effect (nep pillen) 
Het werkt zelfs als je weet dat ….
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Het wordt al lang aangenomen dat het placebo effect werkt, alleen maar omdat mensen geloven dat ze een echt medicijn gebruiken. Een nieuwe studie trekt dit gegeven nu in twijfel. Placebo nep pillen blijken vaak te werken zonder dat men de patiënt voor de gek heeft gehouden en verteld dat men een placebo pil krijgt.

Hoewel een placebo pil geen actief ingrediënt bevat blijken patienten vaak toch hierop te reageren. Vele Amerikaanse artsen blijken in feite, wellicht wel zoveel als 50%, hun patienten heimelijk placebo’s te geven.

Sinds deze praktijken ethische vragen oproept is een groep onderzoekers gestart met een studie of placebo’s wel of geen effect scoorden zonder de geheimhouding.

Science Daily rapporteerde:

“… 80 patienten die leden onder een prikkelbaar darm syndroom (PDS) werden in twee groepen verdeeld. De ene groep, de controle groep kreeg geen behandeling terwijl de andere groep een eerlijk omschreven suiker placebo pil kreeg.”

” …. Bij het einde van het onderzoek rapporteerden bijna tweemaal zoveel mensen die ‘behandeld’ werden met de placebo pillen verbetering … Eveneens, op een andere manier berekend patienten die de placebo nep pil namen verdubbelden hun mate van verbetering die vergelijkbaar was met het een krachtige PDS medicijn”

Onderzoek Placebo effect

Placebo effect

Dr. Mercola’s commentaar hierop: “Het is al lang bekend dat placebo behandelingen net zo goed, of soms beter werken dan de eigenlijke medische behandeling zowel met medicijnen als een operatie. Maar hiervan werd aangenomen dat het ‘placebo’ effect ‘werkte’ omdat patienten niet beter wisten dan dat ze een echt medicijn kregen”.

“Nu is onthuld dat het placebo effect zelfs werkzaam is als je weet dat je een nep pil krijgt”

“Het placebo effect is zo sterk dat er aangenomen wordt dat tot 50% van de artsen eigenlijk een placebo ‘voorschrijft’ aan hun patienten onder het mom dat het een echt medicijn betreft. Alhoewel aannemelijk veel minder schadelijk in veel gevallen dan het medicijn dat normaal voorgeschreven wordt is dit niettemin een bedrieglijke tactiek”.

Placebos-work–even-without-deception

Note: Waarom bedrieglijk?

Wat betaal je aan de verzekering voor zo’n nepbehandeling, zelfs als het werkt voor je?

Worden alternatieve artsen niet altijd beschuldigt van niet wetenschappelijk bewezen behandelingen en maken de reguliere artsen zich daaraan nu (eveneens) in min of meerdere mate (ook) aan schuldig.

Staat de bewijslast van medicijn onderzoek en daarmee de moderne wetenschap buiten de vele omkoop schandalen nu nog niet meer onder druk?

Zijn de in dubbelblind studies toegepaste placebo nep pillen wel echte neppillen of wordt daar ook niet een beetje van een bepaald medicijn in verwerkt om de uitkomst te beïnvloeden. Er is namelijk niemand die dit controleerd.

In een meta studie waarbij 176 onderzoeken tegen het licht gehouden werden bleken maar 8 onderzoeken aan te geven welke ingrediënten de nep placebo pil bevatte. 
basis-of-many-medical-studies-found-to-be-proved-fatally-flawed

Een voorbeeld hiervan is de Omega 3 studie waarbij men als placebo pil margarine gebruikte. (note margarine is ongezond mocht je dat nog niet weten)

Belangrijk om te weten is dus de ongekende kracht te omarmen van je eigen lichaam om zich te genezen. (gedachtekracht) Het zou dus verstandig zijn om in alle gevallen deze optie eerst te benutten in combinatie met het verbeteren van je leefstijl.


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]