Vitamine en Mineralen ervaringsdeskundige

Dr. Fred Bisci, Ph.D.
Voeding – ervaringsdeskundige
Dr Fred Bisci uit New York.
Uit die Wurzel okt-dec
Pag. 55 –
Vertaling Rob Hundscheidt
Samenvatting.
pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Zoals bij de meesten onder ons misschien wel bekend, was Dr. Fred Bisci in zijn jeugd niet optimaal gezond op allerlei gebied.
 
Toen de oorlog in Korea begon werd ik in een korps ingezet dat “Special Services” heette en dat uit mensen bestond die over betere atletische eigenschappen beschikten. Ik leerde zo een man kennen die de trainer van mijn team was, en ik dacht dat datgene wat hij me destijds zei mijn leven werkelijk veranderd heeft. Hij zei me dat ik ondanks dat mijn lichaam goed ontwikkeld was, te veel gewicht voor mij lichaamslengte had.

Wel, dat was het begin van de grote veranderingen in mijn leven. Hij raadde mij aan om groente en fruit en veel dierlijk eiwit en niets anders te eten. Als gedisciplineerd mens heb ik ook precies datgene gedaan wat hij me aanraadde. Enkele weken later was ik een nieuw mens, ik kon helder zien, mijn gehele lichamelijke dispositie had zich veranderd, alles was helemaal anders.  Ik dacht eerst dat het aan de rigoreuze training lag die ik doorvoerde, maar toen ik op vakantie was en weer meel- en tarweproducten at zoals van te voren, kwamen al de oude problemen terug. Het duurde een tijd tot me duidelijk werd wat er gaande was, en ik had nooit gedacht dat door het weglaten van de koolhydraten zo een radicale verandering mogelijk was. Dit was het tijdstip waar op ik besloot de voedingswetenschap verder uit te diepen en zoveel er over te leren wat ik maar kon om andere mensen te helpen die ook dezelfde problemen hadden. 

In velerlei opzicht waren er namelijk niet veel antwoorden. Toen ik uit Korea terugkwam, moest ik op de een of andere manier een levensonderhoud verdienen, en heb me toen een baan gezocht. Omdat ik alles goed onthouden kon, ging me deze baan goed af en had ik veel tijd over. Daarom kon ik besluiten om naar de universiteit te gaan, en voedingswetenschap te studeren. 30 jaar gelden opende ik mijn eerste praktijk en heb toen al rauwkost gegeten. Ik dacht dat de mensen me de deur er uit zouden lopen en dat ik veel mensen zou kunnen helpen. Jammer genoeg heeft het niet zo gefunctioneerd. In die tijd waren er namelijk nog niet veel mensen in rauwkost geïnteresseerd. Daarom kwamen alleen wat mensen omdat ze doorgestuurd werden door andere artsen, en kwamen er dus niet veel mensen naar mij toe die ik kon helpen. Daarom heb ik een mogelijkheid gezocht om geweldige resultaten te verkrijgen en mensen uit de meest verschillende levensbereiken te behandelen en te bereiken dat ze tenminste pijnvrij zijn en ze zich van de meeste degeneratieve ziektes te bevrijden.

Ik heb vanwege mijn eigen ervaringen in mijn jeugd besloten om nooit iemand weg te sturen egaal hoe ze er aan toe waren. Dat wees zich voor mij dan als een zegen uit, omdat ik daardoor in zeer korte tijd van 4-5 jaar een grote klinische ervaringsschat kon opdoen door de behandeling van die mensen en hun aan te raden hun levenswijze te veranderen. Ik heb zo in zeer korte tijd een hele hoop geleerd. Een van de belangrijkste punten die ik daarbij leerde was dat het in de meeste gevallen belangrijker is wat men weglaat, dan wat men eet.

Ik heb dit concept er voor gebruikt om datgene uit te werken wat ik mijn “overgangsvoeding” noem. Ik heb ook altijd zeer goed op de pH-waarde van de mensen gelet, want de pH-waarde van het bloed is voor de gezindheid erg belangrijk. Ik heb de patiënten altijd aangeraden zich voor 70-80% rauw te voeden en voor 20 % met gekookte voeding. Dus 80% basisch en 20% verzurend, want dat is een van de belangrijkste factoren om een mens te kunnen helpen.
 
Door de loop der tijd, heb ik altijd meer mensen ontmoet, die zich rauw gevoed hebben. Het verwonderlijke voor mij was dat de pH-bloedwaarde van vele rauwkosteters onder de aanbevolen waarde lag.  Toen werd me duidelijk dat het niet heel eenvoudig is om patiënten te helpen, die aan een degeneratieve ziekte lijden, omdat er tegelijkertijd duizenden varianten zijn bij de individuele mensen. Zo kan men hier bijvoorbeeld tien personen uit het publiek nemen, en hun allemaal hetzelfde dieet voorschrijven, maar het is onwaarschijnlijk dat 5 daar van hetzelfde resultaat verkrijgen, want we hebben allemaal verschillende genetische posities.

Zo spelen ook de voedingsgewoonten van de voorafgaande generaties een rol, dus ook die dingen die onze grootouders en hun ouders hebben gegeten. Die werken zich op ons uit en zijn factoren die zich op de kwaliteit van ons weefsel en ons bloed uitwerken. 

Het is me ook opgevallen, dat het lichaam zich verbazingwekkend kan ontgiften als men de voeding omstelt. Alhoewel is dat vaak niet voldoende als een mens zwaar ziek is, want dan heeft het lichaam een reiniging van het hele systeem nodig om die giftige stoffen er uit te halen. Ik ken mensen die zwaar ziek waren en hun voeding omgesteld hadden die het in het begin daar zeer goed op ging, maar na 1 tot 1 1⁄2 jaar begonnen de problemen, omdat het lichaam niet in staat was om het endogene gift uit te scheiden dat zich door de loop van het leven heen opgezameld had. In veel gevallen was het vasten een geweldig middel om in deze situaties hulp te kunnen bieden; sapvasten op groentesappen of zelfs amandelmelk waren nodig omdat het lichaam te zwak voor andere methodes was. Als een mens zwaar ziek is en kanker of andere chronische ziektes heeft, dan is vasten een zeer gevaarlijke methode. Ik heb daar veel schade door gezien en zou deze methode in dit soort gevallen niet aanwenden.

Na enige tijd heb ik door die opgedane ervaringen het proces altijd verder verfijnd. Nadat ik met duizenden mensen gewerkt heb werd me altijd meer duidelijk wat wel of niet functioneert. Men kan geen wetenschap tot dogma maken, maar men moet bij zijn eigen ervaringen en inzichten te rade gaan. Ik had een enorme verantwoording voor de mensen met wie ik te doen had, want in sommige gevallen bleef er niet veel ruimte voor vergissingen.

Ik heb veel slapeloze nachten doorgebracht en in sommige gevallen was het me duidelijk dat het zich om gevallen handelde die ver achter de medische behandeling liggen. Ik ben er ook mee begonnen uit om uit mijn eigen ervaringen en onderzoeken die ik zelf weet eigen concepten voor een snellere genezing te ontwikkelen om die mensen ter beschikking te stellen die niet in staat waren om grote veranderingen in hun levenswijze aan te brengen, zoals de overgang naar een volledig rauwe voedingswijze.
 
Daarna kwamen er ook meer mensen naar me toe die zich reeds rauw voedden en hun voeding nog fijner afstemmen wilden, of zich op deze weg nog verder ontwikkelen wilden. Ik had de behoefte om nog meer kennis over deze thema’s te verkrijgen, en mijn rauwkostpraktijk te verbeteren. Ik schafte me een overdrukkamer en een infraroodsauna voor mijn praktijk aan die werkelijk verbazingwekkende mogelijkheden voor de mensen biedt. Ik zal nu kort uitleggen wat de overdrukkamer is voor mensen die dat niet goed weten.

Deze kamer ziet er uit als een cilinder en iemand kan dan in deze afgesloten omgeving gaan zitten, waarna de atmosferische druk wordt verhoogd.

Men kan deze overdrukkamer met gezuiverde lucht, een bepaalde hoeveelheid zuurstof, of met pure zuurstof vullen. In het begin heb ik pure zuurstof gebruikt, maar nu werk ik niet meer daarmee, want hoe meer ik daar over nadacht, des te duidelijker werd me dat er een bepaald risico bij was, en enkele mensen hebben me daar dan ook van afgeraden.
 
Tot een paar jaar geleden was er een probleem in een Canadees hockeyteam. Als de spelers van dit team verwond waren, dan werden ze in een overdrukkamer gezet en ze herstelden zich dan in 2/3 van de gewoonlijke tijd. Vervolgens werd besloten om ook de andere sportmensen die niet gewond waren, ook in de overdrukkamer te zetten zodat ze meer uithoudingsvermogen kregen. In het begin leek dit te functioneren, maar na enige tijd begonnen de sportmensen een zeer geïrriteerd gedrag te ontwikkelen en zich onder elkaar aan te vallen en men stelde vast dat te veel van het goede, ook problemen kan veroorzaken. Bovendien was na enige tijd het zuurstofgehalte in het bloed van de sportmensen te hoog. Ik besloot toen om 2 weken lang iedere dag in mijn overdrukkamer te gaan en daarna mijn bloed te onderzoeken.
 
Ik heb een Duitse precisiemicroscoop van Zeiss die zeer goed is, en daar mee mijn eigen bloed bekeken, en was regelrecht geshockeerd van de aanblik die ik daar te zien kreeg. Mijn rode bloedlichaampjes zagen uit alsof de buitenkant er van getoast was ! Daarna heb ik noot meer pure zuurstof voor de een of andere behandeling aangewend, maar alleen nog een mengsel met een aandeel van ca. 20% gebruikt. Dat is veel veiliger, en er is geen explosiegevaar. De waarschijnlijkheid op problemen is zo goed als nul, men kan zelfs met een mobiele telefoneren als men dat wilt.

Deze hele uitleg leidt naar het thema rauwkost. Geen angst, denk nu niet dat ik me van dit thema verwijder. Ik wil u alleen maar uitleggen hoe ik tot enkele conclusies over rauwkost gekomen ben. Ik zou nooit tegen iemand zeggen dat die iets doen zou moeten dat op mijn eigen persoonlijke ervaring met rauwkost gebaseerd is.

Ik heb mezelf sinds 50 jaar geleden op rauwkost gevoed, waarvan iets meer dan 30 jaar op 100% rauwkost. Ik zou dit echter nooit als maatstaaf voor andere mensen nemen, want iedereen is anders, en ik wil niemand iets opdringen.  

M.b.t. de infrarood sauna heb ik hetzelfde principe aangewend als met de overdrukkamer. Misschien was er een van u hier toen ik onlangs hier mijn toespraak gehouden heb. Ik heb vele vastenkuren over langere periodes gedaan en heb over het thema vasten dezelfde grondbeginselen als ook bij andere dingen. Ik wilde eerst mijn eigen ervaringen maken en heb reeds vele jaren geleden ontdekt dat vooral in rauwkostkringen veel informaties alleen maar anekdotes zijn. Ik heb 30 dagen alleen op water gevast. Toen ik jonger was stond ik veel in contact met zwaarmetalen en asbest. 

Als ik me dan na het hele vasten mijn bloed bekeek, dan liet de analyse zien dat de zwaarmetalen zich nog altijd in het bloed bevonden. Dit heeft me totaal geshockeerd en toen ik me met een tandarts daarover onderhield werd me duidelijk dat het niet zo eenvoudig is om zwaarmetalen uit het lichaamssysteem te verwijderen. Allereerst ben ik enkele keren in de infraroodsauna gegaan omdat ik vernam dat deze goed tegen de zwaarmetalen is. Daarna heb ik mijn bloed onder de microscoop onderzocht en een analyse van de droge bloedcellen gedaan. Ik was toen weer totaal geshockeerd omdat ik zag dat er niets meer aanwezig was. Daardoor kwam ik er achter hoe belangrijk dat deze apparaten in mijn praktijk waren. 

Ik heb sindsdien de mensen, ook rauwkost eters die zich in een crisis bevonden, in deze sauna laten gaan. Ik zal u nu enkele voorbeeldgevallen vertellen zodat u kunt zien welke geweldige werking de hoge drukkamer en de infraroodsauna in mijn praktijk hebben. Houdt u daarbij in gedachten dat het belangrijkste is wat we naar eten, dat we de juiste voeding nemen. Wij weten hier allemaal dat de rauwkost de ultieme voedingswijze is. 

In de VS zijn er alle mogelijke onderzoeken over het thema levensverlenging. Men heeft proeven met ratten gedaan, waarbij de dieren af en toe gevoerd werden en ze daardoor hun levensduur verdubbelden of zelfs verdrievoudigden. Volgens mijn ervaring is de factor die werkelijk tot een levensverlenging leidt, de rauwkostlevenswijze, een levenswijze die eigenlijk heel simpel is. In het begin als de mensen met rauwkost beginnen, is het heel moeilijk om de voedingsopname onder controle te krijgen. Dat is erg begrijpelijk en iedereen moet zich door dit punt heen bijten, want het is niet een kwestie van discipline maar en kwestie van chemie. Ik denk dat we allemaal dit stadium kennen waarbij het in het begin gewoon niet lukt om de controle over onze eetlust te krijgen.

De kwaliteit van de voeding die je eet is erg belangrijk. De meeste mensen focussen zich er op voldoende calcium, proteïnes, en ander voedingsstoffen binnen te krijgen. Dat is belangrijk maar niet zo moeilijk te verwezenlijken als men denkt.

Sommige mensen zeggen dat men op rauwkost alles kan eten wat men maar wil. Dit is echter een grote fout. In het begin maakt het misschien niet zo veel uit, maar na enige tijd kan het zich negatief op uw levensduur uitwerken. Ik heb zelf meerdere jaren er voor nodig gehad om te begrijpen wat er werkelijk gebeurt.

Ik voelde me geweldig en liep marathons, maar ik heb absoluut te veel fruit gegeten. Ik had een ongelofelijke energie en dacht dat ik de ultimatieve oplossing gevonden had. Maar dan kwamen enkele problemen en ik merkte dat ik me niet in een juiste richting ontwikkelde. Als ik nu op die tijd terug kijk, moet ik over mijzelf lachen; hoe belachelijk dat ik me destijds gedragen heb om zoveel tijd met training door te brengen om nog meer fruit te kunnen eten. Wat ik in werkelijkheid echter gedaan heb was precies het tegendeel; ik had zoveel energie dat ik niet meer wist waarheen daarmee. Als ik dieper daar over nadenk, werkt het als iemand die boulimie heeft, men doet iets om zich er echt goed mee te voelen, maar het levert helemaal niets op. Op dat punt besloot ik me eens precies te bekijken wat er werkelijk aan de hand was, wat rauwkost met me deed, want ik heb naar de juiste antwoorden gezocht. Ik was altijd al nieuwsgierig, en tegenwoordig ben ik altijd nog op zoek naar nieuwe inzichten. Onderzoek eindigt nooit want men weet nooit alles.

Om mensen te kunnen helpen moet men altijd op de nieuwste stand der zaken blijven. De kennis die men mij op school en universiteit heeft bijgebracht is een abstracte kennis; daarentegen zijn de inzichten uit het leven de werkelijke kennis. Het heeft zeer weinig met intellect te doen. Alles is chemie, Alles is oorzaak en gevolg. Uw lichaam reageert op datgene wat u doet en dat is chemie. Alle ziektes beginnen op cellulair nivo, en de erfelijke dispositie heeft daar veel mee te doen. Nu kom ik bij de thema’s aan die u eigenlijk meer interesseren.

Het lichaam bestaat uit ca. 150 verschillende soorten cellen. Hartcellen zijn anders opgebouwd dan nier- of levercellen, en al deze cellen vormen weefsel. Weefsel vormt organen, en organen vormen orgaansystemen. Al dit werkt synergetisch, alles hoort samen. De factor die het hele systeem organiseert, is de pH-waarde van het bloed. De pH-waarde is belangrijk voor alles wat later misschien tot ziekte ontaard, en heeft ook met veroudering te doen. De pH-waarde van het bloed moet 7, 3656 bedragen. Als die hoger dan 7,45 ligt, dan breekt het zweet uit en is er iets niet in orde. In de algemene medische praktijk in de VS wordt een pH-waarde van 7,2 nog bezien als zijnde in het groene bereik. Als de waarde echter naar richting 7 daalt, staat men kort er voor om in coma te vallen. Als de waarde in richting 9 stijgt, bevindt men zich op weg naar de dood. U ziet dus hoe belangrijk de pH-waarde is. De voeding u tot u neemt heeft een enorm grote invloed er op hoe hard uw lichaam werken moet om de pH-waarde van uw bloed in het groene bereik te houden.

Sommige moderne mensen zijn werkelijk clowns, ik ben zeker dat hier in het publiek niemand iets van deze voedingsmiddelen eet ˆ her is voeding die een zeer sterke invloed er op heeft hoe hard uw lichaam moet werken om de pH-waarde van het bloed in het bereik te laten waar dat in hoort te zijn.

De waardes zijn exponentieel, dat betekent dat per pH-waarde-stadium, deze waardes met zichzelf vermenigvuldigd worden. Dranken zoals limonades, koffie en thee hebben een zeer hoog zuurgehalte, de werking op het lichaam is enorm groot, het is een catastrofe. Dranken die met koolzuur aangerijkt zijn hebben een catastrofale werking. Koolzuur is het afvalproduct van de celstofwisseling, en een belangrijke factor bij ziektes. Ik heb 15 jaar onderzoek over dit thema gedaan en ben er mee bezig om een boek over bloedgassen te schrijven.   

Naast het voedsel dat we tot ons nemen, zijn er nog vele andere factoren die met onze lichaamschemie en de andere processen die in ons lichaam verlopen. Zoals k reeds zei, is bij de voeding datgene belangrijk wat we weglaten. In de eerste 3-5 jaar van de rauwkostvoeding hebben de meeste mensen een dermate sterke reactie dat ze denken dat die de rest van hun leven zo zal blijven. Pijntjes en symptomen van vele ziektes verdwijnen zeer snel, dat zijn ontgiftigingsstadia waarin het lichaam zo snel ontgift als het kan. Op lange termijn gezien zijn er  twee zeer belangrijke factoren buiten het lichaam, namelijk de temperatuur, het daglicht en de duisternis. Een mens die in Alaska woont en zich met rauwkost voedt, zal op deze voedingswijze niet zo goed leven als een mens die in Puerto Rico of in een zuidelijk klimaat leeft. Iemand die in Alaska woont heeft geconcentreerde voedingsmiddelen nodig. Daarom eten de Eskimo’s in het Noorden veel rauw vet en vlees. Ze doen dat omdat geconcentreerde voeding weerstandsvermogen in de lichaamschemie verschaft en dit voor hun stofwisseling en hun lichaamswarmte belangrijk is. 

Iemand die in een tropisch klimaat zoals Florida in de VS leeft kan zich niet zo voeden. Ik ken veel mensen die in New York leefden en jarenlang met zich zelf gevochten hebben, maar toen deze mensen naar Florida – dus van een koud naar een warm klimaat vertrokken waren – hebben ze zich reeds na enkele dagen beter gevoeld. In een zeer koud klimaat trekt het lichaam zich samen op cellulair nivo. Daardoor wordt meer ongezond materiaal er uit gestuwd, dat van het bloed verwerkt moet worden. Daarom denken vele mensen dat ze een verkoudheid hebben, maar dat alleen maar een genezingscrisis is. Dat ligt er aan dat alleen maar een kleine contractie op celniveau genoeg ongezond materiaal uit het lichaam perst om dit tot een goede herberg van bacteriën te laten worden zodat ze zich goed vermenigvuldigen kunnen. Daarom hebben mensen die in een tropisch klimaat leven ook minder genezingscrisissen. Het lichaam trekt zich dan niet samen maar wijdt zich uit en past zich aan de exogene substanties aan. Dat is ook de reden dat als iemand een infectie heeft, in een sauna of infraroodsauna moet gaan. 

Het lichaam expandeert op dat moment meteen en het schadelijke materiaal waarop de bacteriën goed kunnen leven wordt verwijderd. Daarna is de genezingscrisis vlug voorbij. Ditzelfde gebeurt als u een vastenkuur doet, als u op water vast, kan men 1 pond lichaamsgewicht per dag verliezen. Het lichaam trekt zich samen en men komt in een genezingscrisis. Als iemand weinig koorts heeft en men hem vasten laat, verdwijnt de koorts meestal erg snel. Als iemand een chronische ziekte heeft, dan heeft het lichaam niet de kracht om koorts te veroorzaken. In de VS probeert men soms mensen die een chronische ziekte zoals kanker in voortgeschreden stadium hebben, vasten te laten. In dit geval is het vasten echter extreem gevaarlijk. Ik probeer altijd de best mogelijke voedingswijze in het spectrum van mogelijkheden voor iedere individuele mens te vinden. Daarbij wordt zo veel mogelijk verwerkt voedsel als maar mogelijk weg gelaten, en zo veel mogelijk rauw biologisch voedsel gegeven. 

Het beste eet u alleen maar levend voedsel, en niet uit blikken en dozen en drinkt u allen maar zuiver water. Ik weet dat alle mensen hier in de zaal deze basisprincipes kennen. Mensen die een chronische ziekte hebben voelen ze zich in de eerste dagen van de voedingsomstelling zeer goed omdat het lichaam de kracht opbouwt om een genezingscrisis op te laten treden.

Chronische zieken zouden in dit stadium in ieder geval raad van iemand moeten krijgen die op dat gebied op de hoogte is. Het is niet zo als bij de meeste mensen hier die zich rauw voeden en zich op transitievoeding bevinden. Iedereen hier is op de hoogte van het gebruik van fruit, noten, zaden, avocado’s, verse lucht, zonnebaden, voldoende rust en een evenwichtige geest. Na enige tijd merkt u dat het lichaam altijd efficiënter werkt, en na enkele jaren heeft u minder voedsel nodig. Als u verder de zelfde hoeveelheid eet zoals 5 jaar daar voor, dan zult zich overeten. Iedereen wil van het eten genieten, maar men moet zich er van bewust zijn, dat het lichaam zich door de loop der jaren heen samentrekt en de afvalproducten van de stofwisseling druk op de cellen uitoefenen. In het begin denkt u dat u niet voldoende te eten krijgt. U kunt zelfs een genezingscrisis op  roepen door alleen maar datgene te eten wat men nodig heeft. Na enkele jaren past het lichaam zich aan de kleine voedselhoeveelheden aan. Ik wil nu echter niet de indruk wekken dat u honger zou moeten lijden, en bedoel daarmee alleen maar dat u zich zou moeten aanwennen niet alleen maar uit louter lust te eten. Dit is ook de reden er voor dat rauwkosteters niet echt langer leven dan andere mensen, als ze dit principe niet opvolgen.

Bij mijn observaties in de laatste 40 jaar en de observaties van mijn vrienden die zich sinds 13 ~ 15 jaar op rauwkost voeden, is me opgevallen dat de mensen zich vaak niet bewust zijn van enkele achtergronden. Ze zijn van een standpunt uitgegaan, van waar uit ze zich van verschillende ziektes genezen hebben, en zich veel beter voelden dan andere mensen van hun leeftijd. Ze hadden in het begin na de overgangsfase ongelofelijke energieën ter beschikking. Na enkele jaren ging het hun echter niet meer zo goed als in het begin. Ik bedoel daarmee vooral de leeftijd van 50, 60, 70, 80 jaar en hoger. Toen ik voor enkele jaren geleden eens rond keek, heb ik ook naar mensen gezocht die de leeftijd van 100 jaar overschreden hadden. Ik was zeer verwonderd toen ik vaststelde dat mensen die zich met rauwkost voedden en op de leeftijd van 60-70 jaar kwamen, warempel dezelfde problemen hadden als de mensen die standaard industrievoeding aten. Als men zich voorstelt dat een mens die standaard industrievoeding eet, hier aan het uiteinde van de minuspool staat, en de rauwkosteter aan de andere kant op de uiterste pluspool, dan wordt de afstand tussen beide door de loop der jaren heen dus altijd korter. Bij al deze mensen hebben zich uiteindelijk dezelfde symptomen gemanifesteerd.

Diegene die als eerste mijn interesse voor de rauwkost wekte heet Frank, en was een van de grootste voorbeelden die ik ooit gezien heb. Wat me aan hem zo onder de indruk bracht, was niet zo zeer het feit hoe hij uitzag – hij was erg mager en zelfs nog magerder dan mij tegenwoordig maar hij had zich geheel aan een 100% tige rauwkostvoeding toegeschreven. Wat me aan hem opviel was zijn vriendelijkheid en vrijgevigheid, een mensensoort die in de omgeving waar ik opgroeide eerder maar zelden voorkwam. Hij had ongelofelijk veel energie, maar hij had geen tanden meer. Hij probeerde me ervan te overtuigen dat de natuurlijke gezondheidsleer een echt fantastische weg was. Frank was erg belezen en zoals al gezegd erg vrijgevig. Iedere keer als hij me opzocht nam hij een kist sinasappels, een mand vol fruit of een stapel leesboeken mee.

In die tijd was ik erg flink en woog meer dan 100 kilo. En als ik naar Frank keek zag ik wel dat hij veel energie had maar wel erg mager en niet erg gezond uitzag. Toen ik de boeken doorlas, dacht ik al meteen in het begin dat de inhoud vanuit wetenschappelijk standpunt gezien niet 100% klopte. Maar hoe meer ik er in las, des te meer fascineerden ze me en vond ik de waarheid er achter altijd logischer.

Maar ik herinner me altijd hoe ik door dit proces ging en probeerde vast te stellen waarom mensen die rauwkost eten en gezuiverd water drinken, veel zonlicht absorberen, en zich voldoende rust en alle voedingsstoffen gunnen, niet 30, 40, of 50 jaar langer leven dan andere mensen.

In die tijd heb ik erg veel gegeten en maar voelde me niet zo goed als misschien in de 10 jaar daar voor. Ik voelde me wel redelijk, maar dus niet zo goed als van te voor. Daarom dacht ik dat ik misschien meer voedsel, meer calorieën, meer voedingsstoffen nodig had, en heb toen nog meer voedingsmiddelen in mijn voedingswijze er aan toegevoegd. Het wees zich echter uit dat dit plan helemaal niet gezond was, want de toestand werd eerder nog slechter. Toen besloot ik mijn voedingstoevoer met twee-derde te reduceren. Ik heb dus veel minder gegeten, en binnen drie dagen tijd was mijn energie verdubbeld. De reden daarvoor heb ik reeds beschreven. Door het reinigingsproces werd mijn lichaam door de tijd heen altijd zuiverder, gezonder en efficiënter, en ik heb zeer veel energie – misschien wel 70% van mijn totaal energie – er voor nodig gehad om het te veel aan materiaal uit mijn lichaam te transporteren dat ik door te grote voedingshoeveelheden toegevoerd had.

Als u te enzymrijke voeding eet, dan vormen zich op een gegeven moment als gevolg van de fermenteringsprocessen gassen, en deze kunnen tot een probleem worden. We moeten ons met de werking van de afvalproducten en gassen in de cellen bezig houden. Als er veel afvalproducten zijn dan daalt de druk van de gassen in de cellen. Er zijn zo veel afvalgassen, koolzuur, etc waardoor de cellen zich vergroten, en het lichaam kan zich dan niet meer zo goed reinigen. Het is heel belangrijk dat u begrijpt dat men ook op rauwkost niet te veel mag eten. De laatste onderzoeken wijzen uit dat systematisch “te-weinig-eten” bij voldoende toevoer van de benodigde voedingsstoffen, de juiste weg is. Ik zelf ben sinds 10 jaar er van overtuigd dat hier de juiste weg ligt. Als u eens daar mee begint, zult u vaststellen, dat het helemaal niet zo moeilijk is, om uw appetijt te beteugelen. U zult helemaal niet meer de behoefte hebben om zo veel te eten. Alles zal zich dan verbeteren, ook uw bewustzijn, uw geestelijke helderheid, u hoeft dan niet meer naar Tibet te reizen om urenlang te mediteren om uw bewustzijn te verruimen. 

Nu zou ik nog graag over enkele gevallen spreken die ik door de loop der jaren meemaakte, zoals op dit moment een vrouw waarmee ik op dit moment werk en waarvoor ik liefst vlug naar huis zou willen komen. Ze had baarmoederhalskanker en werd met chemotherapie en bestraling behandeld. De artsen zeiden haar dat ze reeds genezen was, maar jammer genoeg kwam de kanker 6 maanden later weer terug, en werd haar een volgende lange chemotherapie voorgeschreven. Tijdens de chemotherapie werden haar nieren beschadigd, maar ze vertelden haar dat ze op de weg der genezing was.

De kanker kwam een derde maal terug en de artsen wilden haar weer chemotherapie voorschrijven maar de behandelende arts deed dat toch niet omdat bij de laatste keer dus de nieren beschadigd werden. Op dit tijdstip kwam ze naar me toe en ik heb haar voeding op 80-90% rauwkost omgesteld. De reden daar voor was dat haar man haar naar de chemotherapie wilde sturen. Hij dacht dat een verandering van voeding in geen geval kon helpen bij iemand die kanker in dit stadium had.

De reden dat ik zulk een geval nooit op 100% rauwkost zou omstellen is als volgt, namelijk als ze de voedingwijze niet geheel correct uitvoert, dat zich de nevenwerkingen van de chemotherapie 100 x erger kunnen uitwerken.

48 jaar geleden ben ik naar de tandarts gegaan. Ik wist niet dat hij me een verdovingsmiddel wilde toedienen en zei hem dat ik de behandeling ook zo zou kunnen doorstaan. Hij heeft me omgepraat om in plaats van die verdoving een zogenaamd lachgas voor die behandeling te kiezen. Dit was dan bijna de laatste keer dat ik dit leven iets te lachen had want ik was daarbij bijna gestorven ! Ik kon me niet meer bewegen, ik was verlamd, mijn hart raasde alsof mijn borst zou exploderen, en het heeft mij mijn gehele kracht gekost om mijn hand op te heffen. De tandarts heeft dan geroepen:”Meneer Bisci, meneer Bisci” en me eindelijk het masker van het geizicht getrokken. Daarna werd ik me er zeer bewust er van dat men door de loop der tijd heen erg voorzichtig met rauwkostvoeding moet omgaan, welke soort behandeling dat men zich door de regulaire geneeskunde laat geven.

Mijn vrouw leeft niet op 100% maar ze voedt zich tamelijk goed. Ca. 10 jaar gelden had ze een cyste op de rug, en omdat ze graag een bikini droeg, besloot ze deze cyste te laten verwijderen.  Ik heb haar van een volledige narcose afgeraden, omdat die niet goed voor het lichaam is. Ze stemde toe en is toen nog naar mijn bureau gekomen om afscheid te nemen en zei dat ze dan in de namiddag terug zou zijn.

Om ca. 11 uur ‘s morgens belde het ziekenhuis op, en vroeg me meteen daar heen te komen omdat het niet zo goed ging met mijn vrouw. Dus reed ik naar het ziekenhuis en toen ik de kamer wilde binnen gaan waar ze lag, kwam juist de anesthesist naar buiten en zei:”Maakt u zich geen zorgen, alles is in orde. Bij uw vrouw is alleen de bloedsuikerspiegel gedaald. We hebben haar een paar glazen sinaasappelsap en een paar oliebollen te eten gegeven. Het zal haar dadelijk wel beter gaan.“

Op dat moment kwam er een verpleegster uit een andere kamer gerend en zei: ” Doktor, doktor komt u vlug, mevrouw Bisci heeft weer een aanval.” Ik ben dan de arts gevolgd naar de kamer waar mijn vrouw in wilde stuiptrekkingen lag en me aankeek. Ik zei toen op beleefde wijze tegen de arts dat mijn vrouw geen te lage bloedsuikerspiegel had, en dat ze alsjeblieft geen volledige narcose zou mogen krijgen omdat dit voor sommige mensen erg riskant is. Als men zich zoals mijn vouw zeer gezond voedt, moet men werkelijk zeer voorzichtig met deze dingen omgaan en goed weten wat men doet. Ik vroeg toen mijn vrouw dat ze zich zou aankleden en met me mee naar huis zou gaan. Ze zei toen tegen me: ”Freddy, ik zal zoiets nooit meer doen, je hoeft je geen zorgen te maken, ik zal zoiets besliste nooit meer doen.”

Ca. twee jaar geleden ging ze naar de tandarts – ik wil mijn vriend de tandarts echter niet beledigen, het gaat zich hier om mijn vrouw. De tandarts heeft overigens een uitstekend werk aan haar tanden verricht. Op die avond kwam mijn vrouw naar huis en had lichte tandpijn. De pijn werd door de loop van de nacht erger en ze belde de tandarts. Die heeft haar dan codeïne voorgeschreven en die heeft ze dan in de apotheek gehaald en ingenomen. Drie uur later hebben we de ziekenwagen moeten bellen, want ze stond kort er voor in coma te vallen. Ze werd toen naar het ziekenhuis gebracht en moest er een spuit krijgen. Daarna zei ze: “Freddy, ik zal dat nooit meer doen.” 

Vraag uit het publiek: “Wat doet u als iemand naar u toekomt die wegens een zware ziekte reeds medicamenten inneemt ?”

Fred Bisci: Dat gebeurt voortdurend. Iedere dag komen er mensen naar me toe die vele medicamenten innemen. Ik zou zeggen dat ongeveer de helft van de mensen die in mijn praktijk komen kanker heeft. Kanker is in de VS buiten controle gekomen. Ik zet de mensen op een bijzonder dieet, dat hun zo snel als mogelijk stabiliseert. Als iemand chemotherapie en zware medicamenten inneemt, kan ik deze mens niet op 100% rauwkost zetten, want in zulk een geval zou er een groot conflict tussen het zich reinigende lichaam en de geconcentreerde chemicaliën ontstaan. Als de artsen dan iemand naar me toe sturen, en ze iets doen dat ik niet als juist ondervind, dan kom ik in een moeilijke positie en moet goed er over nadenken wat ik zeggen ga.

Het is dan mijn opgave zo te zeggen als tegengift voor de toxische materialen in te zetten.
Ieder gram zuurvormend medicament dat de artsen geven, probeer ik met basische voeding in evenwicht te brengen. Ik pomp de mensen vol met sappen, want het sap is een tegengift tegen dat gift. Ik geef hun pH-druppels; dat zijn speciale druppels die men in het water doet en die voor een basische omgeving zorgen. Ook als men de mens iets verschrikkelijks zuurs gegeven heeft.

Als de mensen chemotherapie krijgen, geef ik hun pH-druppels, veel sappen, salades en wat fruit, of ik laat het fruit helemaal weg. De reden daarvoor is dat het lichaam zo de mogelijkheid heeft om zich te genezen, en de mens dan verder van chemotherapie bespaard. Het bloedbeeld verbetert zich dan zo ver, dat de arts gedwongen is om de medicamentendosis te verminderen.
Het menselijke lichaam produceert twee verschillende enzymensoorten, dat zijn stofwisselingsenzymen en verteringsenzymen. Om een verteringsenzym te vormen zijn er drie stofwisselingsenzymen nodig. Voor iedere enkele functie van het lichaam zijn er enzymen nodig, en dat is de reden er voor, dat we ca 3000 verschillende soorten stofwisselingsenzymen produceren. Sommige mensen zeggen dat enzymen op plantenbasis katalytische proteïnes zijn en beweren dat die niet als echte enzymen verwerkt kunnen worden, maar als proteïnes verteerd worden.

Dat komt echter niet overeen met mijn ervaringen. Hoe meer rauwkost dat u eet, des te beter gaat het u, des te groter is de kans dat u jonger, vitaal en levendig blijft, uw haren behoudt, en niet overal te veel pondjes om het lijf hebt hangen. Als men alleen maar gekookt voedsel eet, krijgt men echter ook zijn voedingsstoffen binnen. Ik kan dit met zekerheid zeggen, omdat ik in China was, daar wordt namelijk werkelijk alles gekookt. Daar worden de uitwerpselen van de mens als mest gebruikt en ze moeten werkelijk angst voor parasieten hebben. Daarom wordt echt alles gekookt. 

En er zijn zo nog zo vele andere dingen die voor ons belangrijk zijn dat we ze goed begrijpen, zoals bijvoorbeeld om kort bij de zee en de zon te zijn. Al deze dingen integreer ik in mijn praktijk. Als de zon op de zee schijnt, dan reinigt ze daar de lucht en men heeft er een heel zuivere vorm van zuurstof. Als de golven aan het strand breken ontstaan negatieve ionen. Altijd als mensen die het niet goed gaat naar me toe komen, die aan chronische vermoeidheid en verschillende andere problemen lijden als ze hun voedingswijze omstellen, die raad ik aan direct langs de zee over het strand te lopen. Daarna kan men altijd een beduidende verbetering zien. Als ik echter mensen aanraadt iets te doen wat ook maar een beetje van de norm afwijkt, dan hoor ik vaak het commentaar: ”Dat is onnatuurlijk. De wilde dieren doen dat toch ook niet.“ We zouden moeten beschouwen wat de aap zei. Wilde dieren hebben vele generaties in overeenkomst met hun voedingswijze geleefd. Ik kan niet voor de mens in Duitsland spreken maar de mensen in de VS zijn  in het algemeen stortplaatsen voor toxische afvalstoffen, en weten dit niet eens. Deze toestand is niet natuurlijk en soms moet men gewoon dingen doen die wat anders zijn om de mensen uit deze toestand te halen.

Ik weet dat een overdrukkamer en een infraroodsauna niet natuurlijk zijn, en ik weet dat probiotische stoffen niet zoals fruit aan de boom groeien. Dit is geen reclame, ik probeer niet om u iets te verkopen, en vertel alleen maar wat in mijn praktijk functioneert. Moet nu iedereen deze middelen gebruiken ? Natuurlijk niet ! Ik gebruik echter drie van deze producten zelf. Kan men nu zonder deze leven ? Natuurlijk. Ik probeer mijn lichaam zuiver te houden en zo lang als mogelijk goed te leven. 

Er is in Chicago een bekend televisieprogramma waar een tijd geleden alleen maar vrouwen zijn opgetreden die een behoorlijk stuk jonger uitzagen dan dat ze waren. Ik ken een van deze vrouwen. Ze is een vriendin van Paul uit Chicago en sinds 20 jaar rauwkosteter, en nu is ze ca. 60 jaar oud. Maar als men haar tegenkomt, dan schat men haar geen dag ouder dan 25 jaar. Iedereen die haar op TV zag was er verbaasd over hoe jong ze er uitzag. Haar hele lichaam is stevig, ze heeft geen cellulitis, haar huid is perfect. Onlangs zaten we in het park en hebben avocado’s gegeten, en ze vertelde me dat ze een rauwkostrestaurant wilde openen. Ze zei dat ze maar erg weinig eet, en vier maal per jaar een reinigingsvasten van 10 dagen doorvoert, in de sauna gaat en darmspoelingen doet.  Deze vrouw ziet werkelijk zeer jong uit. 

Dame uit het publiek:” Wat kan ik het beste doen om mijn zware metaalvergiftiging te behandelen?”

Fred Bisci: “Het beste wat u doen kunt is een infraroodsauna te bezoeken. Ik zal u uitleggen waarom ik dat aanraad. Er zijn ook kruiden en ook andere middelen die men kan gebruiken, maar die werken niet zo goed en lang niet zo vlug.

Ik zelf heb meermaals zeer lang gevast. Toen ik daarna dan mijn bloed onder de donkerveldmicroscoop bekeken heb en een droge bloedcelanalyse uitgevoerd heb, stelde ik vast dat ik nog vol met zwaarmetalen zat. Ik ben dan 5 of 6 maal in de infraroodsauna gegaan en heb daarna weer een bloedanalyse uitgevoerd en vast kunnen stellen dat alle zwaarmetalen verdwenen waren.

Man uit het publiek: Hoe hoog is de straling van de infraroodsauna, en hoe hoog is de temperatuur daar.

Fred Bisci: In de infraroodsauna is geen slechte straling. Infraroodstraling heeft niets met slechte straling te doen. Het is weldoend voor het lichaam. Het functioneert zo dat de infraroodstralen in het lichaam komen en het van binnen uit reinigen doordat het de giftige toxische substanties en zwaarmetalen er uit leidt.

U merkt het verschil tussen een gewone en een infraroodsauna bijna meteen. Meestal laat ik de deur open en de temperatuur wordt niet zo hoog als in de normale sauna. U kunt in de infraroodsauna gaan zonder zoals u in een andere sauna bij hoge temperaturen klachten met het ademen zou kunnen krijgen. Als de deur gesloten blijft en u de temperatuur op het maximale stelt, wordt het ca 60 graden. Als u van te voren een drank uit water, 5 pH.-druppels, en 11 theelepels vol met een mengsel van enzymen en mineralen van groene planten inneemt, dan voelt u zich alsof u 5 uur daar in kunt blijven. 

Fred Bisci: Ik raad nooit voedingssupplementen of synthetische vitamines of mineralen aan, omdat ze op een bepaalde manier zelfs ook voor het ontstaan van ziekte medeverantwoordelijk kunnen zijn. Als u als rauwkosteter vele kunstmatig gefabriceerde vitamines en mineralen tot u neemt, dan zal uw lichaam nooit de toestand bereiken waar in het ontgift. Altijd als u hoge dosis vitamines neemt, die synthetische chemicaliën zijn, ziet uw lichaam dat niet als vitamines aan, maar behandelt die als een chemische stof. In sommige gevallen raadt ik in mijn praktijk toch aan om voedingssupplementen te gebruiken. Ik gebruik er enkele.

Man uit het publiek: Ik heb een probleem met mijn bloed en ging dar voor al naar een heel bekende homeopaat die onlangs ook in het tv-programma “Fliege” aanwezig was. Na de uitzending waren er werkelijk ca. 15 duizend mensen die van hem behandeld wilden worden. Hij stelde vast dat mijn bloed op basis van mijn voeding werkelijk zeer goed is, alleen viel het hem op dat mijn bloed erg schuimde en dat was hij in deze vorm nog niet tegen gekomen. Er zetten zich geen vet in het testglas af. Hoe kan het bloed gaan schuimen en wat kan ik er tegen doen ?

Fred Bisci: Het schuim ontstaat door gassen die in het bloed zijn. Welke levensstijl heeft u ?

Man uit het publiek: Ik ben vegane rauwkosteter en eet veel gedroogde vruchten.

Fred Bisci: Ik zou nooit een voedingswijze met vele zoete bestanddelen aanraden. Veel fruit veroorzaakt opgezette darmen, fermentatie, en het kan zelfs tot gewrichts- en rugpijnen leiden, omdat de fermentatie het aandeel van gassen in het bloed verhoogt. Daarom zou ik willen aanraden om een maand lang alle zoete vruchten etc weg te laten. Eet helemaal geen fruit en richt u zich op groenten en groene planten. Heeft u iedere dag stoelgang ?

Man uit het publiek: Ja.

Fred Bisci: Wat is  met uw urine, schuimt die ook ?

Man uit het publiek: Ja, soms.

Fred Bisci: Heeft u al eens een hydrocolontherapie gedaan?

Man uit het publiek: Ja, een keer.

Fred Bisci: Wat is er toen gebeurd, heeft u  enigerlei verschil vastgesteld ?

Man uit het publiek: Ik heb me destijds zeer goed gevoeld. Ik wil ook eens gaan vasten maar ik heb op dit moment hartritmestoornissen en moet daarom wat voorzichtiger zijn.

Fred Bisci: Sinds wanneer heeft u die hartritmestoornissen ?

Man uit het publiek: Sinds april, dus 3 maanden.

Fred Bisci: Ik zou u op dit moment geen vasten aanraden, maar u kunt nog een hydrocolontherapie doen, dat zal helpen. Eet u ook de een of andere zoetigheid die melk of melkproducten bevat, dat zijn namelijk stoffen die notorisch voor hartritmestoornissen verantwoordelijk zijn. Hoe lang voedt u zich al rauw, maanden of jaren ?

Man uit het publiek: Reeds 3 – 4 jaar.

Fred Bisci: En als u van zoetigheid spreekt wat bedoelt u daar dan precies mee ?

Man uit het publiek: Gedroogde vruchten en veel fruit zoals Wandmaker.

Fred Bisci: Dat heeft er veel mee te doen. Laat de gedroogde vruchten weg, eet vruchten zoals grapefruit en kersen, maar alleen maar een keer per dag. Maakt sappen en salades. Als u veel gedroogde vruchten en fruit eet, en uw bloed onder de donkerveldmicroscoop zou bekijken, dan zou u waarschijnlijk veel schimmels en zelfs parasieten in uw bloed ontdekken. Bij 18 van de 20 mensen die zich met veel zoet fruit en gedroogd fruit voeden, is het bloed overladen met schimmels en kleine parasieten. Wat u kunt doen is het volgende: Neem ca, 200 ml water, 1 theelepel groen voedingssupplement, en een vleugje verteringsenzymen. De reden waarom ik u dit aanraadt is als volgt: Iedere keer als ik mensen die veel fruit eten hun bloed onder de microscoop laat zien, dan zijn ze geshockeerd.

Man uit het publiek: “Hoe vaak per week zou men de sauna moeten bezoeken ?

Fred Bisci:’ Dat komt er op aan welke gezondheidsproblemen dat u hebt. Als u maar licht gezwollen klieren heeft, zouden drie bezoeken voldoende zijn om het probleem te moeten laten verdwijnen. Als echter iemand 10 jaar lang van drugs afhankelijk was of zeer veel gerookt heeft, kan die in 30 dagen geholpen worden. Men kan het zelfs proeven als de chemicaliën uit het lichaamssysteem komen.

Er kwam eens een man naar me toe die ernstig ziek was. Alle tanden moesten getrokken worden en hij had veel pijn, een chronische infectie,  krampen in de handen en beschadigde nieren. Hij heette Frank, en was van beroep loodgieter. Ik zei tegen hem: “Frank, je moet in de infraroodsauna gaan. Bel me dan morgen op als je er geweest bent, en als je je dan nog niet wat beter voelt, dan herhalen we het bezoek 2 -3 dagen achter elkaar.” Hij belde me toen de volgende dag op en zei dat hij helemaal geen pijn meer had. Ik was ook verwonderd ! Zelfs als u zich 100% rauw voedt en het u goed gaat, kunnen deze dingen hulpvol voor u zijn.

Ik ga zo vaak als ik kan in de infraroodsauna. Alhoewel ik jammer genoeg niet veel tijd heb. In oktober wordt ik 74 jaar en ik moet zeggen dat het me op deze uitrusting en op rauwkost zeer goed gaat. Ik voel me zo goed als voor misschien 35 jaar geleden, alhoewel mijn arbeidsprogramma werkelijk zeer hard en stressvol is. Ik doe mijn best om mensen te helpen en ik ben iemand die de hele tijd altijd meer in de wetenschap ontdekt en heb het gevoel dat het een privilege is om mensen te mogen helpen. 

Man uit het publiek: Ik heb een vraag over ingevroren fruit zoals bessen, die men in de winter tenslotte ook wil eten. Kan men in gevroren fruit ook eten ?

Fred Bisci: ja, dat kan men doen. Het is niet perfect maar het is in orde.

Man uit het publiek:
 Ik ben sinds een jaar rauwkosteter en eet 2/3 fruit en 1/3 groente. Daarvoor heb ik maar 90% rauwkost gegeten. Bij een bloedonderzoek werd vastgesteld dat mijn bloed wel in orde was maar dat ik borreliose heb.

Fred Bisci: Welke symptomen hebt u ?

Man uit het publiek: Een beetje kriebelen op de huid. Verder niets. De arts heeft me antibiotica voorgeschreven.

Fred Bisci: Omdat u zich 100% rauw voedt hoeft u eigenlijk helemaal niets in te nemen. Wat u probleemloos nemen kunt en wat geen nevenwerkingen heeft is een extra portie mineralen.

Man uit het publiek: Hoe zit het met wilde kruiden ?

Fred Bisci: Deze extra portie mineralen is nog inhoudsvoller dan kruiden. Er is ook colloïdaal zilver wat de bacteriën binnen enkele minuten vernietigt, alhoewel niet alleen de slechte maar ook de goede. Men kan dat misschien een maand lang dagelijks als kuur nemen, een theelepel per dag maar niet langer. Men kan zich daarmee van ziektes genezen die men in zich had. Dit is een heel oud geneesmiddel.

Er is ook een apparaatje op de markt waarmee men dat kan maken. Als men een paar druppels van de vloeistof op bacteriën doet, ziet men hoe ze binnen enkele seconden verdwenen zijn. Het is ongelofelijk hoe goed de infraroodsauna doet en zoals gezegd zijn de mineralen zeer goed, en werken al op het moment waarop u ze inneemt. U moet de basisuitrusting voor het begin hebben en calcium nemen. Als ik mensen de inname van calcium aanraad, dan blijf ik telefonisch bereikbaar omdat ze bijna meteen beginnen te zweten en te ontgiften. Anders neemt u het colloïdale zilver. Dat is zo sterk verdund dat het lijkt alsof u water drinkt. U merkt het verschil bijna meteen. 

Ik wil u nog het verhaal van Cathy vertellen die toen ze naar me toe kwam kanker in het vierde stadium had. Ik heb haar voedingswijze omgesteld, haar enzymen, probiotica, en iets anders gegeven dat Samanto heet, en nu ziet ze er geweldig uit, het gaat haar goed, en ze heeft generlei symptomen meer, maar ik wilde dat ze nog via kernspinresonantietomografie onderzocht werd hoe zich de tumor ontwikkelt. De arts gaf haar echter geen recept voor deze onderzoeksmethode omdat hij niet haar behandelende arts was. Zonder dit recept betaalt de verzekering echter niet het onderzoek.

Welnu, ik heb een vriend die iemand met een laboratorium kent waarin men dergelijke onderzoeken kan doen, en ik heb Cathy dus daarheen gestuurd. Ze heeft het onderzoek gedaan maar had de resultaten nog niet toen ik met het vliegtuig nar Duitsland ging, daarom ben ik heel nieuwsgierig op de resultaten die ik zal vernemen als ik weer naar huis kom. Zoals gezegd voelt ze zich goed en ziet fantastisch uit, maar de reden waarom ik wilde dat ze zich onderzoeken laat met de kernspin resonantie tomografie wild laten onderzoeken is dat op een basische voedingswijze een tumor zelfs groter worden kan zonder dat men iets voelt. Zoals ik al eerder in mijn verhaal over het ongeluk beschreef, kan men zich botten breken of kneuzen, en maar weinig of in ieder geval veel minder er van voelen als men op een basische voeding leeft. 

Ik hoop dat ik u de boodschap kon overbrengen dat rauwkostvoeding boven alle andere soorten voeding staat. Door de loop van tijd in 10-15 jaar dan zal men het verschil kunnen zien. U zult een veel gezondere zuiverdere mens zijn en het overeten en het eten van dingen die u niet goed doen veel minder verdragen. Toxemie is de druk van stoffen die het weefsel vernietigen. Als u ouder wordt moet u minder eten, dat is de sleutel tot langlevendheid. Dwingt u zich niet, maar ga langzaam er toe over om minder te eten en u zult zich veel beter voelen. U wordt levendiger en reageert sneller. Het allerbeste is dan natuurlijk om in een paradijstuin te leven, zulk een mooie plaats met zuivere lucht en voeding zou optimaal zijn. U kunt het fruit en groente dan direct uit de tuin nemen, u heeft zuiver water, geen stress of druk, en behoeft zich niet om het levensonderhoud te bekommeren.

Een jaar geleden hebben Paul en ik iemand uit Ecuador kennen geleerd die op rauwkost leefde, Oorspronkelijk kwam hij uit Chicago of Detroid, een grote stad. Hij had besloten om naar Ecuador te verhuizen. Hij wilde alleen maar nog van kokosnoten, verse groenten en vruchten leven. Dat is op zich een goed idee waar ik 100% achter sta en dit het liefst zelf wil doen. Alhoewel liepen de dingen niet zo goed voor hem. Nadat hij de stad verlaten had en naar Equador ging, en daar de schone lucht inademde en schone levensmiddelen at werd hij ziek. Hij moest weer naar huis terug en was anderhalf jaar verlamd, omdat hij niet wist dat de ongezonde schadelijke stoffen zich uit het lichaam oplosten en daar in werkten alsof men giftige stoffen zou eten.

Als u zich voor onze activiteiten en producten interesseert vindt u meer informatie op Paul Nisons website, verwijderd

Contact:

Dr. Fred Bisci
125 Meadow Avenue
Staten Island
NY 10304 USA