B12 gebrek en modeziektes

DE VITAMINE B12-BLUF
Door Brigitte Rondholz
Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt
Uit Naturlich Leben nr. 2 April 2009


Echte Oerkosteters zijn niet bleek, hebben geen zwaktetoestanden, moeheid of nerveuze storingen. Desondanks blijven het medisch kartel en andere geinteresseerde kringen doorgaan met mensen onzeker te maken met verkeerde uitspraken op internet en in tijdschriften.

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Geweldig is het hoe ze in regelmatige afstanden “BOZE WOLF” schreeuwen en – oef – enkele van jullie prompt daar in trappen en gillend weglopen om dan bezorgd bij de Bund für Gesundheid aan te kloppen om allerlei vragen te stellen.

Daarom hier nog eens een samenvatting van bewezen theoretische inzichten die zich uitstekend met onze oermethodische praktijk dekken. Onthou altijd dat de meeste instituten en onderzoekers direkt of indirekt door de levensmiddel- en vleesindustrie gesponsord worden en dat ook de homeopaten hun pillen en poeders willen verkopen; zo sluit zich het B-12 gebrek aan in het rijtje met alle andere modeziektes en diagnoses.

Mijn eigen absolute favoriete mening is echter: “U zit geheel vol met schimmels”

Vroeger trokken de valse profeten door het land met zeer waarschijnlijkheid klinkende uitspraken er over hoe gevaarlijk dat het vegetarisme wel niet is is. Daar kunnen half serieuse wetenschappers tegenwoordig niet meer achter staan omdat dit als leugen ontrafelt werd, omdat in de tussentijd bijvoorbeeld alle leidende Amerikaanse en Canadeese voedingswetenschappers het tegendeel bewezen hebben. Het duurt meestal 10 jaar tot zich deze feiten ook in Duitsland doorgezet hebben. In de tussentijd raden onze wetenschappers beschaamd aan: “Eet zo veel mogelijk fruit en groente…..”

Zo is bijvoorbeeld ook de eiwitmythe ontrafelt en al lang op de schroothoop van de geschiedenis gegooid, maar daar is toch ook nog de goede oude vitamine B12, en zo proberen ze de mensen met dit oude thema onzeker te maken en ze aan te sporen dat ze dierlijke producten zoals vlees, vis, eieren, of minstens melk en kaas moeten eten, om genoeg daarvan binnen te krijgen. Maar datgene wat de VEGANE MENSEN SINDS TIENTALLEN JAREN IN DE PRAKTIJK BRENGEN, moet ook binnenkort de wetenschappers toegeven dat vegane voeding optimaal is, en dat in iedere levensfase. Dit kan toch ook niet anders zijn, want vegane verse rauwkost is DE oorspronkelijke mensenvoeding. En waarom zou de natuur juist de mensen in zijn wijsheid vergeten moeten zijn ?

DE OPNAME VAN VITAMINE B12.

KOOKKOST EN DE MODERNE LEVENSSTIJL VERNIETIGEN B12.

Onze gezondheid bewijst het tegendeel van hun verkeerde beweringen, namelijk dat juist bij de moderne westerse levensstijl zo vele mensen met darm- en maagbeschadigingen zijn die inderdaad een probleem met de opname van het vitamine B12 in hun organisme hebben. Studies hebben uitgewezen dat vitramine B12 hittegevoelig is en dat het normale koken 89% daarvan vernietigd. Veel ongezond vet, te veel eiwit, geraffineerde koolhydraten, zoetigheid, alcohol en tabak, zwaarmetaalbelasting zoals amalgaam (kwikzilver) in de tanden maken B12 moeilijker opneembaar. Drugs en chemicalien die in tabaksrook (cyanide) zitten en medicamenten (pil), verhogen de behoefte aan B12 flink, en zo moet men zich ook eerder over kook-en slechtekosteters en algemene beschavingsgewoontes zorgen maken, dan om de vegane rauwkosteters of zelfs oerkosteters (het is interessant dat B12-gebrek precies dezelfde beschadigingen oproept als een cyanide-vergiftiging).

In de hedendaagse civilisatie komen allergieen blijkbaar echt talrijk voor. Deze hebben echter niets met veganisme te doen. Interessant is ook dat pernicieuze anemie (“Boosaardige Bloedarmoede”) bij vleeseters en vooral oudere mensen vaker voorkomt dan bij vegetariers, en dat die zich bij vleeseters vaak vlug door het extra eten van rauwkost opheffen laat. Ze worden eerst regelrecht volgevoerd met vitamine B12 via injecties met leverextract en met vitaminetabletten, en genezen desondanks niet. Waarom niet ? Nou gewoon, omdat Leven en Gezondheid meer zijn dan het nemen van een vitamine. Leven is ook meer dan twee vitamines. Leven en Gezondheid hangen van een enorm aantal reacties en invloeden en hun wisselwerkingen af. Er zijn maar weinigen die weten dat geisoleerde toevoering van B12 ook een analphylactische schock (heftige allergische reactie) teweeg kan brengen, zoals ook acne, urticaria, exanthemen, kolapsen en trombose.

Veel mensen die op de Oerkost of andere vegane levensstijlen overgestapt zijn, waren voordien ziek, en deze ziekte was vaak de hoofdzakelijke reden er voor om zich op vegetarische voeding om te stellen. Het feit dat vlees voor de oorspronkelijk vegetarisch ingestelde mens niet gezond is, heeft zich langzaam maar zeker rondgesproken. De allermeeste mensen stellen al vlug vast dat ze sinds de verandering van hun voedingswijze gezonder dan ooit van te voor leven. HEEL WEINIGEN daarvan schijnen nu een lage vitamine 12-status te hebben, maar dat betekent niet, dat dit op alle Oerkostmethode-eters of vegane rauwkosteters van toepassing is, of ooit van toepassing zal zijn. Het verrast me altijd weer opnieuw dat aspirant rauwkosteters op deze propaganda invallen, die met opzet door geinteresseerde lobby’s verspreid wordt om mensen er van af te houden om op vegane rauwkost, dus natuurlijk te leven.

DE OPNAME VAN B12 IN ONS LICHAAM. 

Met hulp van maagzuur wordt vitamine B12 uit voedingseiwit losgemaakt. De maag zelf vormt dan de zg. intrinsieke factor. Dit is zeer belangrijk, want deze moet aan de vitamine B12 gebonden worden, zodat het zo vlug het in het onderste deel van de dunne darm aankomt ook werkelijk door het lichaam opgenomen kan worden. De intrinsieke factor, kreeg zijn naam, omdat die voor de vitamine B12 opname de factor is die van binnen komt, dus van het lichaam zelf. Het vitamine B12 dat van buitenaf toegevoerd wordt aangegeven als exentrieke factor.

ALS MEN VAN “VITAMINE B12” SPREEKT, DAN WORDT DAARMEE HET CYANO-COBALAMINE BEDOELD. 

Daarnaast zijn er de zg. B12 analogen zoals: Hydroxo-Cobalamine (B12 a), Aquo-Cobalamine (B12b) Nitrito-Cobalamine (B12c) Desoxiatenosyl-Cobalamine, en Methyl-Cobalamine.

VITAMINE B12 ( Cyano Cobalamine)
Natuurlijk voorkomen: Het is opmerkelijk dat alleen micro-organismes uitsluitend in staat zijn om Cyano cobalamine te produceren. Zo wordt dit complex bijvoorbeeld in het verteringskanaal van plantenetende dieren (in de darmflora) of in de aardbodem ( door bodembacterien) gesynthetiseerd. 

DE LEVENSWIJZE DIE WE VOOR DE OERMETHODE HADDEN, MAAKTE ONS ZIEK.
Maar de meesten van ons hadden vele jaren voordat ze met de Oerkost begonnen een slechte levenswijze. Door slechtekost, en ten gevolge van drugs, antiobiotica, de pil, vervangmelk in plaats van modermelk aan het begin van hun leven, verhitte melk, etc.kunnen er ook enkele darmzieke vegane of Oerkosteters zijn zoals die in de algehele bevolking voorkomen. Bedenk ook de millieuvervuiling door auto’s, atoomuitstoot, microgolven en handymasten, enkele weinigen worden daaardoor reeds met grote gebreken geboren die het onmogelijk maken om vitamine B12 te absorberen of om te zetten. In verband met chronische maagontsteking (auto-immungastritis) komt het tot de productie van antilichamen tegen de intrinsieke factorproducerende cellen in de maag. Daardoor worden deze cellen vernietigd, en door de tijd heen ontwikkelt zich een gebrek aan vitamine B12, wat dan een gebreks-anemie (pernicieuze anemie) ten gevolge heeft. Dunne darmziektes (Morbius Chrohn) vislintwormverziekingen door rauwe vis, verkeerde bacteriele bezettingen in de darm, en ook kunnen bijvoorbeeld de chirurgische verwijdering van grote dunnedarmstukken bewerken dat de opname van B12 verhinderd wordt. De ironie van dit alles is: dat juist het eten van vlees en vis de opname van B12 verstoort, want in vlees, vis en eieren bevinden zich grote concentraties zwaarmetalen, en die maken het B12 dan weer moeiijker omzetbaar, en roven bijvoorbeeld B12, en maken daardoor een hogere behoefte noodzakelijk (en dat dierlijke producten ook uit andere vele redenen schadelijk zijn voor ons mensen moet ik hier niet nog eens benadrukken). Daardoor echter af te leiden dat wij allen dit defect hebben is verkeerd. Net zo verkeerd als de uitspraak dat iedere veganist minstens enkele melkproduucten of voedingssupplementen zou moeten slikken of injecteren om voldoende B12 binnen te krijgen. Vele rauwkosteters hebben gewoon niet de discipline om met huid en haar volgens de Oermethode te leven. Als ze dan symptomen ontwikkelen kan men toch niet zeggen dat de Oerkost daar aan schuld is. Het is nu eenmaal zo: als er graverend tegen fundamente regels van de natuur verstoord wordt, dan moeten we lijden. Men moet ook duidelijk zeggen dat enkele mensen ZEGGEN, dat ze volgens de Oerkostmethode leven, ook als ze het niet helemaal doen. Kijk altijd goed wie dat zegt als er fouten optreden, dan moet men zich soms zoals een detective in de voorafgaande geschiedenis en de familiegeschiedenis verdiepen om dit te kunnen achterhalen. 

Daarbij kunnen we vast op de fiundamenten van de natuur en daarom zelfbewust op onze hemelse voeding staan. Maar in de plaats daarvan laten sommigen zich doodverschrikken door een verhaal van een veganist die zogemnaamd aan B12 gebrek leed, zonder nader op de hoogte te zijn van de verdere omstandigheden. In plaats van bij te dragen om de Oermethode te bewijzen schijnen enkelen ijverig er mee bezig te zijn die te weerleggen.

Van nature uit zijn we absoluut overwegend frugivoren.

Het is een wetenschappelijk feit dat we hoofdzakelijk frugivoren zijn (vruchteneters) en dat de frugivore kost wetenschappelijk goed gefundeerd en bewezen werd. We weten al lang, dat rauwkost, die bestaat uit vruchten, veel tropische vruchten, vethoudende vruchten, zaden, knollen, noten, groenten, zeegroenten en een groot aandeel aan wilde planten, het voedsel is waarvan wij zouden moeten leven. Het daar in rijkelijk aanwezig zijnde foliumzuur is belangrijk, omdat een gebrek aan foliumzuur de werkzaamheid van B12 juist vermindert of verhindert. Onverhitte groenbladerige planten zijn ook de beste leveranvier van foliumzuur (Dr. Frank Wokers). Foliumzuur is echter ook tamelijk temperatuurgevoelig, en door de kokerij wordt de helft van het foliumzuur vernietigd.

DE NATUUR GEEFT ONS ZEER WEINIG VITAMINE B12 IN DE ONS TOEBEDEELDE VOEDINGSMIDDELEN MEE. DAT ZOU ONS IETS DUIDELIJK MOETEN MAKEN, EN ONS VOORAL TOT NADENKEN MOETEN STEMMEN !

Als de Natuur dus maar zeer weinig van dit vitamine in onze voeding meegegeven heeft, moet dit voor ons als helder denkende Oermethodist betekenen dat we ook maar zeer weinig daarvan nodig hebben, en dat we goed op de bacterien kunnen vertrouwen.

HOEVEEL B12 IS DAN NU WERKELIJK NOODZAKELIJK ?
Volgens medische bronnen is er maar een microgram per dag nodig om pernicieuze anemie te kunnen genezen, en zo werd het minimum daar van opgesteld. We weten toch al lang van andere waardes: Juist omdat de wetenschappers fundamenteel aan slechtkosteters op basis van de “normale waanzin” de hoogte van het B12 behoefte bepaald hebben, kan men toch omogelijk daaruit concluderen dat deze waarde nu noodzakelijk is voor gezond levende Oerkosteters en andere vegane mensen? Daarop wijzen intelligente en duidelijk ziende artsen altijd weer op. Ook Shelton en Konz benaderukken altijd weer opnieuw dat de gemiddelde waarde van zieke mensen niets betekent. Waarom zouden we dan dus de gemiddelde B12-waarde van de gemiddelde slechtkosteter, die dagelijks met het bloed en de ingewanden en ontbindend afval (“lekker toebereid”) uit dierkadavers en hun secretern drijven – ons doodsbang maken? Ontbreekt het de meesten van ons gewoon aan de zekerheid van de juistheid die zich het zelf regulerende en zelfs organiserende natuur en het vertrouwen in ons levend organisme ?

Vasten – het noodhulpprogramma van de natuur. 
Soms moeten we stilstaan omdat er een noodsituatie is ontstaan en alle lichamelijke processen moeten dan voor dit noodgeval ontlast worden om het opgehoopte gift uit het lichaamssysteem te krijgen. Met ons lichaam is het net als met de aarde in het algemeen: alles wordt zo snel vergiftigd dat er snel noodmaatregelen genomen moeten worden voordat we allemaal gedood worden. Het menselijke ras verslechtert zich zo snel dat men bijna bang kan worden. Kijk eens naar de hoge zelfmoordpercentages (iedere 47 minuten neemt zich in Duitsland iemand het leven), of de vele overlijdensgevallen aan kanker. We weten dat onze vorige generatie hun maag reeds verschrikkelijk misbruikt heeft. Iedere generatie is zieker geweest dan de voorafgaande. Als mensen ziek zijn of worden, dan is dus het grote aardvasten de juiste methode om het lichaam een kans te geven om zichzelf te genezen. Zelfs ik zelf kon na jarenlang oerkost gegeten te hebben de zegen van het aardvasten ervaren – zoals jullie allemaal weten.

De Bewijzen zijn er al lang. 
Reeds in de 1950er jaren stelde een vitamine B12 conferentie vast, dat vitamine B12 gebrek niet komt door een gebrek in de voeding, maar als gevolg van het niet in staat zijn van een mens om die te absorberen. Proceeding of the Nutrition Society. 71st Meeting, London School of Hygiene and Tropical Medicine. January 5, 1952. p 295. Het werd door Dr. Wolfgang Tilling bewezen dat vitamine B12 in het onderste deel van de dunne darm (Illeum) en dikke darm geproduceerd wordt en door gezonde mensen voldoende geresorbeerd wordt. In studies werd ook bewezen dat kinderen die nog nooit in hun leven dierlijke slechtkost gehad hadden, rijkelijk met vitamine B12 voorzien waren. Dr. Probst en prof. Herbert hebben daarover uitgebreid onderzoek verricht en geschreven. 

¨Drek¨, Balaststoffen & Co – 
Oerkost, het beste uit de Natuur.

Het hoge ballaststoffengehalte van de oerkost zorgt voor een rijkelijke bacterienbezetting, die zo de het vitamine B12 vormt. En de resorptievoorwaarden door de van buitenaf toegevoerde bacterien wordt bij gezonde mensen met een voldoende concentratie van de intrinsieke factor uitstekend gegeven, en bestaat uit een speciaal proteine dat gevormd wordt door de maagslijmhuid en die dan in het gebied van de darm gesluisd wordt. Als men nu geen overdreven mondhygiene met bacterienvernietigende tandppasta bedrijft, maar de tanden op natuurlijke wijze met water of een beetje heilaarde en een zachte borstel (liefst van de tandeborstelboom Miswak Siwak, de natuurlijjke tandenborstel uit de Arakboom) reinigt, kunnen deze bacterien evenzo een bijdrage voor de voorziening waarborgen. Natuurlijk zouden de wilde planten ook niet overdreven gereinigt moeten worden – waarop Konz en ik altijd weer op wijzen (zoekt uw wilde planten natuurlijk ook daar waar geen honden iets gedaan hebben, dat is duidelijk voor ieder logisch denkend mens). Daarop bevindt ich altijd een laag pollenstof//// en andere zg. drek, dus hele legioenen nuttige bacterien, die het B12 vormen. De bosbodem zelf is met zijn ongelofelijke rijkhoudende bacterienflora een echt vitamine B12-paradijs.

Dus, altijd eens de banaan in een vers opgehoogde molshoop soppen, of een snufje bij het langsgaan er van snoepen. Ook hier kan men weer van de kinderen leren die vaak een beetje drek nemen als ze in een natuurlijke omgeving wakker worden! Vergeet niet ook de zeegroente waarover ik de laatste tijd ook vaak schreef, het laatst nog in NL1 van 2009). De wilde planten zijn ook wegens de bittere stoffen van groot belang. Ze helpen de voedingsstoffen beter in het bloed op te nemen. Vooral de vetoplosbare vitamines A, D, E, K, en B12 en ijzer. Ook daardoor wordt de bloedvorming gestimuleerd en bloedarmoede voorkomen. Vitamine B12 is in voedingsmiddelenmicrogrammen ook in groente, planten, vers uit de aarde geoogste wortels en knollen, topinamboer, rode biet, soya, etc, in duindoorn net zo veel als in de beruchte lever, en nog belangrijker is dat B12 dan in het gehele B-vitaminecomplex ingebonden is, zoals de natuur het voor ons bedoeld heeft, want in de natuur vinden we geen individuele van de rest geisoleerde B-vitamines. 

Daaruit volgt duidelijk dat men de voorkeur moet geven aan de natuurlijke vormen in plaats van aan de synthetische vormen, omdat de natuurlijke vormen alle B factoren hebben, zelfs die factoren die nog niet bekend zijn geworden – plus de belangrijke enzymen. Dat zou alle mensen die nog altijd aan vervangmiddelen geloven een beetje aan het nadenken moeten zetten. Het is verder bekend dat amandelen, asperges, bonen, cashews, linzen, pindas, pecannoten, avocados, spruitjes, bloemkool, kool, pruimen, rozijnen en walnoten, alle veel vitamine B 1 bevatten. Omdat zoals gezegd alle B-vitamines gewoonlijk samen gegroepeerd in een complex zittten, is het logisch en meer als waarschijnlijk, dat dan ook het vitamine B12 in deze en andere groentevoedingsmiddelen voorhanden is. Ik ben rotsvast er van overtuigd, dat we ons niet op pillen, poedertjes, gedroogde algen, of gedode dieren hoeven te verlaten om onze vitamine B12 of alles andere wat nog niet ontdekt is wat we nodig hebben om te leven voor ons zeker te stellen. 

Laat je niet onzeker maken van wankelmoedige mensen op internet, als ze iedere paar jaar een ander varken door het dorp drijven. Soms hebben ze het op onze goede vruchten afgezien (te veel suikers), dan zijn de vethoudende vruchten een NO-NO, en dan zijn er weer anderen die onze wilde planten slecht maken, en weer andere nog meer in de war zijnde mensen, denken dat ontbindende dierenlijken het Non-Plus-Ultra is. Geef deze verwarringen en dwalingen geen kans, maar informeer je goed.

Fazit. De Natuur schiep ons mensen en gaf ons natuurlijk ook de juiste voeding daartoe, zoals alle levende wezens hun specifieke voeding voor de soort kregen, en lieve zogende moeders die geen zwaarmetaalhoudend vlees, eieren of vis tot zich nemen, jullie hoeven zich al helemaal geen zorgen te maken omdat moedermelk gewoon perfect is als men die niet met voedsel van soortvreemde oorsprong verpest. Leer deze grondregels en maak je die eigen. Sta er garant voor. Dat zijn we onze kinderen en de hulpeloze dieren schuldig.