Onbekend Geheim: Het geheim van goede gezondheid!

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Het best bewaarde geheim?
Het overgrote deel van de bevolking is onbekend met een gezondheid fenomeen wat ELKE boer weet. De zuurgraad van zijn landbouwgrond ook wel de pH waarde genoemd moet de juiste waarde hebben anders groeit er minder op de grond en verdient hij dus minder geld. Is uw dokter onbekend met dit fenomeen of is dat nooit onderwezen in zijn of haar opleiding? De zuurgraad in uw lichaam is namelijk de #1 oorzaak van uw gezond of ongezondheid!

Wees je dokter te slim af!
De pH is de waarde van de zuurgraad. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. Het concept pH is in 1909 geïntroduceerd door Søren Sørensen. De Zweedse natuurkundige Dr. Ragnar Berg publiceerde al in 1913 zijn theorie over het evenwicht tussen zuren en basen in het menselijk lichaam. Hij ging er vanuit dat wanneer de VOEDING teveel zuurvormende stoffen bevat in verhouding tot stoffen die basen vormen in het lichaam, slakken worden gevormd die worden afgezet in de weefsels, voornamelijk het bindweefsel. Volgens hem was de goede verhouding 80% basen 20% zuren. Deze stelling is inmiddels aanvaard door alle deskundigen op dit gebied.

Onbekend met dit geheim?
De afgelopen twee jaar heb ik de vraag; “Bent u bekend met de base en zuur balans”, op mijn website gesteld. Het overgrote deel antwoordde met; “Nee”. Op de vraag; “Heeft U dit al wel eens getest antwoordde bijna iedereen met nee. Toch worden dagelijks mensen geopereerd in het ziekenhuis zonder dat daar enige noodzaak voor bestaat omdat met deze kennis het probleem vaak in slechts een achttal weken kan worden opgelost. persoonlijk was ik al 15 jaar bekend met de rol die voeding hierbij speelde. Via Anugama Tobias werd ik ook bekend met de werking van het lichaam in relatie tot de base en zuurbalans. Ik vroeg mij al lang af waarom ik over dit fenomeen nooit iets in de media heb gelezen en waarom de dokter dit nooit standaard bij iemand meet? Het antwoord is echter simpel; economische redenen! Het grootste deel van de adverteerders zal hier niet blij mee zijn waarbij het woord blij een understatement is.

Logaritmische schaal
In de documentaire die ik op Internet zag van Ian Blair Hamilton – The Untold Truth About The Water You Drink – werd mij de impact van dit geheim duidelijk. Bij de meeting van de dH waarde wordt namelijk gebruik gemaakt van een logaritmische schaal (zie tabel)

pH 7.4:menselijk bloed
pH 7: zuiver water (neutraal)
pH 6.6: melk
pH 6: natuurlijke regen
pH 5: licht zure regen
pH 4.5: tomaten
pH 4: zure regen, tomatensap
pH 3: consumptie azijn
pH 2.27: Coca Cola
pH 2: citroensap
pH 1: maagzuur, accuzuur
pH 0: zoutzuur (1 mol/L)

In de documentaire (Engelstalig) legt Ian Blair uit het lichaam een te hoge zuurgraad niet kan verwerken omdat anders de nieren dit niet zouden overleven (en U). Om u daarvoor te beschermen wordt dit ‘tijdelijk’ opgeslagen in uw weefsel. Als er echter nooit de gelegenheid komt om dit gedoceerd te ‘verwerken’ omdat de aanvoer van zuren groter is dan die van basische stoffen blijft dit probleem zich opstapelen en wordt een voedingsbodem gecreëerd voor ziektes en gebreken. Ook stress maakt dat uw lichaam verder verzuurd bovendien kan het lichaam minder zuurstof en andere essentiële voedingsstoffen opnemen als het verzuurd is. Tel hierbij het feit op dat we via de voeding veel giftige stoffen binnenkrijgen zoals pesticiden en medicijnresten en u weet waarom u ziek wordt. Problemen met de doorbloeding, de levenslijn van het lichaam, botontkalking, reuma en een grotere vatbaarheid voor alle virussen en infecties zijn het gevolg.

Het geheim is nu bekend, …..
…. maar wat gaat u met deze informatie doen?

Wat elke boer weet en de dokter negeert.
Hoe komt het nu eigenlijk, dat planten niet willen groeien als de pH niet geschikt is? Het antwoord heeft alles te maken met de voeding van de plant. De pH waarde bepaalt voor een groot deel hoe de voedingselementen die in de grond zitten zich zullen gedragen. Bij een bepaalde zuurgraad vormen sommige elementen andere verbindingen, die niet opneembaar zijn voor de plantenwortels.

De elementen zitten dus nog wel in de grond, maar zijn niet meer beschikbaar voor de planten. Dat leidt dan tot gebrekverschijnselen, die het eerst tot uiting komen bij die elementen waar de planten het minst van nodig hebben. Een voorbeeld: bloemkolen geteeld op te zure grond, vanaf pH lager dan 6, hebben vaak last van molybdeengebrek en krijgen dan draaihartigheid: de jongste blaadjes zijn gedraaid en gebobbeld en er vormt zich geen bloem. Hoewel de plant dus slechts zeer weinig molybdeen nodig heeft en er voldoende van dat element in de grond zit, lijdt de plant gebrek. Alle levensprocessen van bodem, plant, dier en mens worden door de pH beïnvloed. Men zou het nauwelijks geloven, welke rol de pH-waarde in het dagelijks leven speelt en welke betekenis men er aan zou behoren te hechten met betrekking tot de beoordeling van water, bodem, humus, mest en regen, van spijzen en dranken, bij de veevoeding, bij verteringsprocessen, bij de zuur ~ base huishouding.

De strips om uw base en zuur balans te meten zijn via te koop via de link aan de rechter zijde. Bij de grootste studie op het gebied van voeding, the China Study, kwam naar voren dat mensen die een plantaardig dieet gebruiken vrijwel vrij waren van al die ziektes die ons in de Westerse samenleving treffen. Ook deze studie is tot op heden niet ‘aan de grote klok gehangen’ in de media en door het voedingscentrum. Het nu is duidelijk waarom! Het verteld ons dat de meeste voeding die wij kopen in de supermarkt ons lichaam verzuren.

Afvallen.
Het volgen van een gezond dieet met een goede base en zuurbalans heeft ook tot gevolg dat afvallen een vrijwel automatisch proces wordt. Zoals ook uit de voedingsstudie in China bleek hebben het aantal calorieën daar geen invloed op. Zolang je maar uit de juiste voedingsgroep – plantaardig – eet hoef je het op dit gebied niet zo nauw te nemen.

Welke voeding moet u eten om de base en zuurbalans te herstellen! zoek op base zuurbalans


Normaal eet men 2 broodmaaltijden; dat is geen base voeding; dus 66% bestaat dan al uit zuurprodukten; de gezondsheidszorg adviseert de mensen dus verkeerd met hun voedingsadviezen; Ik ken iemand die 3x daags appels, bananen, kiwies, peren at en zeer gezond en vitaal en nooit moe was. Anderen eten in de morgen alleen fruit; vruchten dus, maar eten in de middag weer te veel brood? – Koos.

Note: Je kan je broodmaaltijd ook in balans brengen met groente beleg zoals komkommer. Henk.