Cholesterol vriend of vijand goed of slecht ?

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

“Angst voor cholesterol is verkooptruc farma-industrie”

Cholesterol is eng, want het doet je bloedvaten dichtslibben en veroorzaakt hartfalen, althans zo luidt het officiële verhaal. Wie niet zomaar alles gelooft wat de televisie uitbraakt en op zoek gaat naar wetenschappelijk verantwoorde berichtgeving zal al snel tot de conclusie komen dat het (what’s new?) om pure leugens gaat. Over de cholesterol-hype is nu een boek verschenen, en het Het Laatste Nieuws publiceerde hierover het volgende bericht:

“Een hele generatie is opgevoed met de waarschuwing: een te hoog cholesterolgehalte veroorzaakt hart- en vaatziekten. Maar wat blijkt nu? Het was een verkooppraatje, en wat voor één. Dat beweert de Britse arts en onderzoeker Malcolm Kendrick in zijn boek ‘De cholesterolhype’.

Miljardenindustrie
Volgens Kendrick is statine, het medicijn dat het cholesterolgehalte in het bloed verlaagt, het meest winstgevende product uit de geschiedenis van de geneeskunde. “Jaarlijks verdient de farmaceutische industrie er miljarden aan. Maar over de vervelende bijwerkingen wordt met geen woord gerept”, zegt Kendrick. “Bovendien werken ze alleen bij mannen van middelbare leeftijd en niet bij vrouwen en ouderen. Zo is er geen greintje bewijs dat vrouwen ook maar één dag langer leven door het slikken van statines.”

“Niet slecht voor hart”
De arts verwijst de publicaties die de cholesterolhype ondersteunen – “vaak geschreven in opdracht van de farmaceutische industrie” – dan ook regelrecht naar de prullenmand. “Cholesterol is NIET verantwoordelijk voor hartfalen, vet eten veroorzaakt GEEN hogere cholesterolspiegel en is ook NIET slecht voor je hart”, beweert hij. “Tenzij je natuurlijk zo ontzettend dik wordt dat je hart het niet meer aankan.”

Ophef
Ook het idee dat er zoiets als ‘goede’ en ’slechte’ cholesterol bestaat, is volgens Kendrick een verzinsel. Het boek, dat in Engeland heel wat ophef veroorzaakte na zijn verschijning, is nu ook in Nederlandse vertaling te lezen (uitgegeven bij Veen Magazines)”

Cholesterol medicijnen (Satines) in opspraak.
De Duitse Chirurg prof W hartenbach stelde dat de anticholesterol campagne de meest omvangrijkste misleiding is die de medische wereld ooit gekend heeft. Hij noemt deze medicijnen ronduit ongezond. Het optreden van de professor in het TV programma Radar werd door de Vereniging voor Cardiologie in een kwaad daglicht geteld. Deze stelden; “Het valt te overwegen bij de eerst volgende contacten met de pers uw mening af te stemmen met de heersende mening binnen de cardiologie”. In mooie bewoordingen wordt een poging gedaan om hier iemand de mond te snoeren. Het valt de artsen overigens niet aan te rekenen dat er dik geld verdient wordt aan de ongezonde levenstijl van de bewuste patiënten. Deze kunnen vaak eenvoudig door de aanpassing van hun levenstijl het gebruik van deze gevaarlijk medicijnen voorkomen. In de krant verscheen na de uitzending van Radar een geruststellende advertentie van producent Pfizer die stelde dat het gebruik verantwoord en veilig is. U moet echter weten dat dit niet blijkt uit de onderzoeken maar meer in lijn gaat met de beursnoteringen.

Cholesterol studie: 
Medicijn werkt niet blijkt uit achtergehouden onderzoek.

31 januari 2008: Medicijnfabrikanten houden opnieuw de boel voor de gek. Deze keer is dat het cholesterol – verlagend middel Zetia (ezetimibe) van fabrikant Merck en Schering-Plough.  Uit een studie uitgevoerd onder 365 mensen met hoge cholesterol bleek het middel niet effectief. Deze studie vond echter reeds twee jaar geleden plaats en was niet openbaar gemaakt. Dit kwam nu echter aan het licht door een onderzoek van US Congressional die hen heeft gedwongen de cijfers te openbaren. De resultaten waren nog slechter dan een ander middel dat ook al onder de maat scoorde: simvastatin

Echter, Zetia is een zeer succesvol cholesterol medicijn gebleken met verkoop resultaten van jaarlijks meer als 5 miljard. Om deze verkoopcijfers te beschermen heeft Merck een volledige pagina in de Amerikaanse pers geplaatst. Ze  benadrukte de bestaande patiënten om toch zeker niet te stoppen met het gebruik en niet in paniek te raken. In de advertentie werd uitleg gedaan over de verwarring die was ontstaan en dat mensen zich niet ongerust hoefden te maken over de uitslag van ‘slechts’ een onderzoek.

Dit is echter de reden waarom Merck de uitslag van het onderzoek niet openbaar gemaakt hadden in de eerste plaats, bang voor de dalende verkopen! (Bron: British Medical Journal, 2008; 336: 180).

TROS-Radar maakt hartpatiënten opnieuw onnodig ongerust
Bron: Nederlandse Hartstichting
Radar stelt opnieuw het nut van cholesterol verlagende statines ter discussie. De Hartstichting waarschuwt hartpatiënten en kijkers met verhoogd risico dat het ‘nieuws’ dat Radar vanavond brengt eenzijdig en ongenuanceerd kan zijn. De Hartstichting adviseert om niet te stoppen met het gebruik van medicatie, maar in geval van twijfel altijd te overleggen met de behandelend arts.

In mei 2007 berichtte Radar al op ongenuanceerde en eenzijdige wijze dat statines geen of onvoldoende effect zouden hebben. Als gevolg van die uitzending zijn patiënten tot de dag van vandaag in onzekerheid gebracht. “Onnodig”, meent directeur Hans Stam van de Hartstichting.

“Onomstotelijk is vastgesteld dat patiënten met hart- en vaatziekten, jong en oud, man en vrouw, door gebruik van cholesterolverlagende statines hun risico op hart- en vaatziekten sterk verlagen. Deze bewijslast is ook zeer sterk voor mannen met alleen een verhoogd cholesterol gehalte, zonder dat zij een hartinfarct hebben doorgemaakt. Voor vrouwen en voor ouderen met alleen een verhoogd cholesterol is weliswaar de bewijslast minder, maar niettemin reeds in tal van studies aangetoond”, aldus Hans Stam.De aanleiding voor de nieuwe Radar uitzending vormt een artikel dat morgen in The Lancet verschijnt. Volgens de schrijvers zouden statines vooral voor vrouwen en ouderen geen effect hebben. Het punt is echter dat de onderzoekers puur naar twee risicofactoren (geslacht en leeftijd) gekeken hebben. 

Dit in tegenstelling tot de Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement die de specialisten in Nederland hanteren. Daarin staat dat alle risicofactoren meegewogen moeten worden – dus ook o.a. bloeddruk, roken, overgewicht, suikerziekte en ‘familie belasting’ – om te bepalen of statines preventief aan patiënten met hart- en vaatziekten en personen met een verhoogd risico kunnen worden voorgeschreven.In Nederland is door alle medische beroepsgroepen (cardiologen, internisten, neurologen, huisartsen) afgesproken in de Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement om alleen mannen en vrouwen zonder doorgemaakt hart- of herseninfarct statines voor te schrijven indien meerdere risicofactoren voor hart- en vaatziekten verhoogd zijn. Het gaat dan om de combinatie van een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed, verhoogde bloeddruk, diabetes mellitus en roken. Vrouwen en mannen die een kans van meer dan 10% hebben om binnen 10 jaar aan een hart- of vaatziekte te sterven krijgen cholesterol- en bloeddruk verlagende medicijnen voorgeschreven. Medicatie wordt eventueel eerder voorgeschreven als er meer risicofactoren, zoals het in de familie voor komen van hart-en vaatziekten voor het 60ste jaar, aanwezig zijn.

Cholestorol, bloeddruk en roken risicovol
Het cholesterolgehalte van het bloed, de hoogte van de bloedruk en het roken van sigaretten zijn goede voorspellers voor het risico op een hartinfarct. Het individuele risico wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van diverse risicofactoren in de tijd. Dit individuele risico kan steeds beter voorspeld worden met behulp van een geïntegreerde risicobenadering. De kans op een hartinfarct neemt toe als het cholesterolgehalte en de bloeddruk hoger worden en men meer sigaretten rookt. De risicofactoren versterken elkaar. Als iemand bijvoorbeeld alle drie de eerdergenoemde risicofactoren in sterke mate heeft, dan heeft diegene zestien maal zoveel kans op een hartinfarct dan iemand die een geen hoog cholesterol en geen hoge bloeddruk heeft en niet rookt. Hoe lang het goed blijft gaan is voor ieder mens verschillend. Een groot aantal factoren is daarop van invloed.

Schat aan informatie verzameld
Het Nederlandse onderzoek voor de Zeven Landen Studie vindt plaats in Zutphen, waar meer dan 1.400 mannen bij het onderzoek zijn betrokken. De deelnemers die bij de start van het onderzoek in 1960 van middelbare leeftijd waren, zijn nu hoogbejaard of overleden. Sommigen hebben in die veertig jaar zelfs twintig meetrondes meegemaakt. Dankzij hen, maar ook dankzij diverse generaties van wetenschappers en assistenten, kon een schat van informatie worden verzameld.

Kans op hart en vaatziekten
De combinatie hoge bloedruk + roken: 5x hoger
Hoog cholesterol gehalte + hoge bloeddruk: 9x hoger
Hoog cholesterol gehalte + hoge bloeddruk + roken + ongezonde voeding; 16x hoger

Beschermende Vitamines zijn C, E, Betacaroteen en de natuurlijke stoffen uit wijn: procyanidine en bioflavonoiden

Alternatieven als cholesterol medicijnen gevaarlijk zijn?

So far, we’ve talked about getting outside, getting natural sunlight on your skin, getting daily exercise, and choosing foods that promote health — that is, the natural, raw, live foods such as fruits, vegetables, nuts, and even soy products. Definitely get some sprouts into your diet, get some supergreens into your diet, eat some microalgae like chlorella and spirulina, take the Alive! Whole Food Energizer supplement if you’re in a pinch. Take some seaweed herbal products, or just eat some seaweed as part of your diet. You can have dulse or kelp or bladderwrack, or just sushi. This is the way to get healthy foods into your diet that will automatically help balance your cholesterol levels.
If you’re doing all of these things, and you’re drinking plenty of water to make sure you’re hydrated at the same time, then there are other things you can do that are allopathic in nature to accelerate the balancing of your cholesterol levels.

According to new research published in the October issue of the Journal of the American Dietetic Association, patients with high cholesterol who are taking high-dose statin drugs may be able to reduce the effects on their hearts by supplementing their diets with foods rich in plant sterols.

What doctors don’t tell you www.wddty.com

Cholesterol lowering: – Diet is as good as a statin
Your cholesterol levels are a little on the high side. Almost without thinking, your doctor reaches for his pad to write a prescription for a statin – it is, after all, best practice. So what’s your response? Up to quite recently, possibly not a lot. But now you can point to a proper clinical trial that demonstrates that a proper diet is just as good as a drug at reducing cholesterol levels.


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]