Melk Gezond of Ongezond – Ja en Nee

Is Melk Gezond?
Melk is ongezond, economische motieven zijn
belangrijker dan de gezondheid van miljoenen!


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

In principe is volle onbewerkte melk gezond. Die vindt je echter in geen ENKELE supermarkt maar haal je elke dag uitsluitend vers bij sommige boeren.

De boeren dienen bovendien aan deze harde eisen te voldoen: antibiotica vrij, groeihormonen vrij en GMO vrij. Succes met je speurtocht!! Maar ook petje af voor die enkelingen die nog eerlijke gezonde producten produceren.

melk en multiple sclerosis
melk en diabetes type I

Objectief onderzoek?

In melk zitten een groot aantal gezonde en onmisbare voedingsstoffen die veel consumenten niet via andere producten in voldoende mate binnenkrijgen. Het is daarom waarschijnlijk dat een dalende zuivelconsumptie de volksgezondheid schaadt. De huidige voedingsvoorlichting legt te eenzijdig de nadruk op wat we niet moeten eten, zoals verzadigd vet, suiker en zout. Daardoor dreigen we essentiële nutriënten, zoals eiwitten, vitaminen en mineralen, te missen. De voedingsvoorlichting zou daarom meer de nadruk moeten leggen op wat we wel moeten eten. 

Dat zegt prof.dr.ir. Toon van Hooijdonk op 11 oktober bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Zuivelkunde aan Wageningen Universiteit.In zijn inaugurele rede, Melk: van grond tot gezond, haalt prof. Van Hooijdonk Amerikaans onderzoek aan dat voldoende zuivelconsumptie een aanzienlijke besparing in gezondheidskosten oplevert. De effecten zijn het grootst voor hoge bloeddruk, obesitas, en diabetes type 2. 

In Nederland is dit nog niet aan de orde want hier ligt de zuivelconsumptie hoger dan in de VS. Maar dit onderzoek toont volgens hem aan dat een dalende consumptie van melk en melkproducten een negatief effect kan hebben op de gezondheid In de voedingsvoorlichting zouden we de consument ook moeten leren naar de gezonde en onmisbare nutriënten te kijken bij het kiezen van eten. Het zou nuttig zijn, zegt Van Hooijdonk, om voor Nederland de gezondheidseffecten van zuivel in kaart te brengen, zoals het RIVM onlangs heeft gedaan voor groenten en fruit.

23-06-2009: Melk zal opnieuw onder de aandacht gebracht worden in een nieuwe promotie campagne. Welke melk nu gezond is en waarom lichten we toe. Het is echter niet de melk die 99,9% van de Nederlanders drinkt! Die is gewoon ongezond en levert grote gezondheid risico’s. Download de aflevering van 23 juni 2009 gezondheid radio

Prof.dr.ir A.C.M. (Toon) van Hooijdonk (59) is Corporate Director Research vanCampina. Begin dit jaar werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Zuivelkunde aan Wageningen Universiteit. Zijn leerstoel wordt gefinancierd door de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Van Hooijdonk studeerde in Wageningen, waar hij in 1987 promoveerde.

Uit het grootste voedingsonderzoek ooit uitgevoerd – the China Study – blijkt echter dat alles wat van dierlijke oorsprong is minder gezond is en het advies luidde dat we deze producten beter kunnen vermijden. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat ziektes als diabetes type I, en auto immuun ziektes als multiplesclerosis meer voorkomen in de landen waar veel melk gedronken wordt.


De consumptie van de hoge doseringen verzadigd vet zoals die in melk en andere dierlijke producten gevonden worden verhogen de risico’s op Multiple Sclerosis dramatisch. 


In Finland waar de hoogste melk consumptie plaats vindt is type I Diabetes 36 maal meer aanwezig als in Japan. Immigranten die verhuizen naar een land met hoge melkconsumptie net als in Nederland en zich aanpassen aan de gebruiken van het land vertonen na verloop van tijd de zelfde hoge risico’s op de ziekte. De proteïne in melk is daarbij het grote gevaar! Er zijn inmiddels verschillende studies die allemaal in dezelfde richting wijzen. In Finland lopen twee studies sinds 1980 en 1990. 

“Melk moet” — voor de Nederlandse economie!!!!

Amerikaanse onderzoekers stellen dat één glas halfvolle melk net zo slecht voor de gezondheid is als de consumptie van twee speklapjes. Melk is n.l. een belangrijke leverancier van dierlijk, en dus slecht vet. Bovendien bevat melk kleine hoeveelheden dioxinen en pcb’s. Het komt steeds meer voor dat kinderen allergisch blijken te zijn voor melk. Koemelkallergie kan bij kinderen behoorlijke problemen veroorzaken, van ademhalingsproblemen tot en met extreem wild en druk gedrag. Melk bevat grote hoeveelheden kalk. In Nederland krijgen mensen die gezond eten echter al voldoende kalk binnen. De Nederlandse gezondheidsraad heeft daarom eind 1998 geadviseerd geen extra calcium suppletie te gebruiken als preventie tegen botontkalking (dus ook geen Ca+ melk). De raad legt meer de nadruk op vitamine D suppletie die de opname van calcium in het lichaam verbetert. De Harvard Medical School in Amerika heeft twaalf jaar lang de melk consumptie van 121 duizend verpleegsters tussen de 39 en 54 jaar bijgehouden. De vrouwen die twee glazen melk of meer dronken liepen 45% meer kans op een gebroken heup in vergelijking met vrouwen die één glas of minder dronken. Nog een glaasje melk? Waarom drinken we dan in godsnaam zoveel melk in Nederland? Is Joris Driepinter wel gezond? Het is diep triest, maar na de Parlementaire Enquête over de Bijlmerramp verbaast niets me meer.

De noodzaak om Nederland aan de melk te krijgen was een economische.

Begin jaren dertig was er een enorm melkoverschot en er was een crisis, vooral op het platteland ging het slecht. De boeren moesten aan het werk gehouden worden. Daarom werd in 1934 het Zuivelbureau opgericht met als taak Nederland aan de melk te brengen. In de dertiger jaren was de voeding in Nederland zo schraal dat kinderen die melk dronken dikker en langer werden dan kinderen die dat niet deden; in de 50er jaren was er geen verschil meer. De reden dat wij melk drinken is niet om onze gezondheid te verbeteren maar om de economie te verbeteren. Het Zuivelbureau richtte zich vooral op de jeugd, compleet met gesubsidieerde schoolmelk, “Melk moet”, Joris Driepinter en de M-Brigade. Wat echter niet iedereen weet is dat het Zuivelbureau gefinancierd wordt door de industrie. Dit is een belangenverstrengeling die anno 1999 ondenkbaar zou zijn. Het is trouwens slecht afgelopen met Joris Driepinter, hij heeft een flink aantal allergien opgelopen, is hyper actief en zit nu in een rolstoel omdat hij zes keer zijn heup heeft gebroken en dat allemaal door die drie glazen melk per dag.
[Bron: De Volkskrant]

Life Extension Seminar MBOG 2004
Het onderwerp voeding leverde meewarige hoofdschuddingen op in de zaal toen de er werd verteld dat men bij de voedingspiramide uitging van de richtlijnen van het voedingscentrum ten aanzien van het gebruik van melk. Hier reageerde later die dag Dr. Emar Vogelaar nog op door op te merken dat een teveel aan fosfor er de oorzaak van is dat melkproducten zo ongezond zijn.

Hoe komt het dat de consumenten niet meer weten wat nu wel of niet gezond is? Er komen elke keer weer tegenstrijdige berichten in de media die het tegendeel menen te moeten bewijzen. (belangen verstrengeling) Hoe komt het dat diëtistes nog steeds melk te drinken tegen botontkalking? Heeft deze informatie nog nooit in een vakblad gestaan? Worden deze onderzoeken niet erkend?

Slechte voeding zorgt voor de aanmaak van antistoffen, 
het slechtste is …

De voeding die wij eten veroorzaakt vaak een IgG antistoffenreactie die eenvoudig vastgesteld kan worden in een allergietest. Hoe meer er van deze antistoffen geproduceerd worden hoe slechter het is voor de gezondheid. Je immuunsysteem zou niet van die grote hoeveelheden antistoffen moeten aanmaken, als het dit wel doet zul je waarschijnlijk wel last van ondervinden. Een recente studie toonde bijvoorbeeld dat kinderen met veel overgewicht een hoger aantal IgG antistoffen hadden dan kinderen op een normaal gewicht. De IgG antistoffen zijn nauw verbonden aan een constante staat van lage systematische ontstekingen en de dikte van de bloedvaatwanden. Een dieet dat minder IgG antistoffen veroorzaakt is het beste voor je gezondheid.   (Wilders-Truschnig et al, Exp. Clin.Endocrinol Diabetes 2008,116:241-245)

De meest voorkomende voeding die de aanmaak van IgG antistoffen veroorzaakt is melk. Geen enkel dier drinkt melk als het volgroeid is. Alleen de Westerse bevolking doen dit in hoge mate, en de gezondheid lijdt hieronder als een gevolg. Je kan met een enorme hoge accurate graad borst en prostaatkanker voorspellen in een land gebaseerd  op zowel zuivel gebruik als de inname van zaden/bonen/linzen. De laatste beschermen waar zuivel vernietigend werkt.
Bron: Patrick Holford

Bent u nog niet overtuigd van dit betoog om te stoppen met melk en melkproducten? Lees dan de bevindingen uit de grootste dieet studie ooit gedaan. De China studie en lees wat die zeggen over melk drinken!


Na een jarenlange zoektocht (ongeveer 33 jaar…) ben ik er nu eindelijk achter waar al mijn gezondheidsklachten – met name allergieën – vandaan komen: KOEMELK!!! Schandalig dat er (heel waarschijnlijk) nog veel meer mensen zijn die ziek zijn/worden omdat we nu eenmaal zoveel melk produceren en ons altijd is voorgehouden dat melk gezond is. Ik wil iedereen met allergieën, vermoeidheid, darmklachten, slapeloosheid e.d. daarom zeggen: STOP eens een paar weken met melk drinken en melkproducten eten (en let ook op melkeiwit dat in heel veel producten zit…) en kijk dan eens hoe je je voelt. Vul eventuele tekorten in je voeding aan met een goede multivitamine. Ik doe het nu een week of 4 en ik slaap beter, mijn stoelgang is weer normaal en ik heb veel meer energie. Laat je niks wijs maken: koemelk is alleen maar gezond voor een kalf. Succes en gezondheid! — Margaret